Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/263/0 Namiestnik Rzeszy Okręgu Gdańsk - Prusy Zachodnie 1939 - 1945 0 Unroll
Zarządzenia wewnętrzne 1939-1944, sygn. 1-3; rozporządzenia Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Finansów i Wyżywienia Rzeszy 1943, sygn. 4; korespondencja 1940-1945, sygn. 5-7; zmiana nazw miejscowości na niemieckie 1939-1943, sygn. 8-19; postępowanie z papierami wartościowymi 1939-1945, sygn. 20-21; ubezpieczenia od powodzi na Żuławach 1944, sygn. 22; ustalanie przynależności narodowej ludności 1944, sygn. 23; akta organizacyjne 1939-1941, 24-26; wyposażenie biur 1943, sygn. 28; sprawy personalne 1939-1942, sygn. 27, 29; korespondencjia i blany budowy domów socjalnych 1943-1944, sygn. 30-31. Number of units in the group: 31
10/264/0 Główny Urząd Powierniczy Wschód, Urząd Powierniczy Gdańsk-Prusy Zachodnie [ 1934 - 1938] 1939 - 1945 0 Unroll
Umocnienie niemczyzny. Personalia urzędników. Organizacja urzędu. Biuletyny informacyjne. Posiedzenia robocze. Obrona przeciwlotnicza. Zarząd i postępowanie z majątkiem obywateli polskich. Wykaz przedsiębiorstw pod zarządem komisarycznym (Przemysłowych, handlowych, młynów). Konfiskata mienia polskiego w Gdańsku. Roszczenia niemieckie. Sprawy przedsiębiorstw żeglugowych i spedycyjnych w Gdańsku i w Gdyni. Konfiskata majątku polskiego i żydowskiego na Pomorzu. Konfiskata przedsiębiorstw handlowych, sklepów, restauracji i innych. Kredyty na zakup i zagospodarowanie przez Niemców mienia polskiego. Roszczenia wobec należności polskich za granicą. Obciążenia podatkowe. Wymazywanie hipotek. Papiery wartościowe. Weksle. Pożyczki. Dłużnicy. Spłaty kredytów. Czynsze. Number of units in the group: 1110
10/265/0 Wyższy Dowódca SS i Policji Gdańsk-Prusy Zachodnie 1939 - 1945 0 Unroll
Niemiecka lista narodowościowa. Traktowanie obywateli III grupy niemieckiej. Wysiedlanie ludności polskiej. Konfiskata mienia polskiego. Przydział nieruchomości po wysiedlonych Polakach. Wykaz skonfiskowanych nieruchomości. Komisaryczny zarząd: gospodarstw rolnych, warsztatów rzemieślniczych, fabryk. Sprawozdania gospodarcze. Wnioski o prowadzenie handlu i rzemiosła. Pośrednictwo pracy. Zatrudnianie obcokrajowców. Przesiedlenie Niemców Bałtyckich i z Besarabii. Robotnicy przymusowi. Rzemiosło. Przemysł. Osadnictwo inwalidów wojennych. Teczki akt osiedleńców. Number of units in the group: 5065
10/266/0 Niemiecka Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza, Kierownictwo Okręgu Gdańsk 1936 - 1945 0 Unroll
Ucieczka i ewakuacja Niemców podczas wojny. Sprawozdania sytuacyjne. Poglądy opinii publicznej w sprawach wewnętrznych i zagranicznych. Gdańskie Stowarzyszenie Obrony Przeciwlotniczej. Apele, okólniki w sprawach politycznych, narodowościowych. Urlopowanie do pracy w partii. Uroczystości z okazji święta narodowego Finlandii. Utwory poetyckie opiewające niemieckość Gdańska. Kształtowanie światopoglądu hitlerowskiego. Sprawy narodowościowe. Wykaz grup miejscowych partii. Karty personalne i księgi członków partii. Number of units in the group: 50
10/267/0 vacat - Niemiecka Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza w Gdańsku Wrzeszczu - połączono z zespołami nr 10/266; 10/1288; 10/1353 w 1969 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/268/0 vacat - Niemiecka Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza w Gdańsku Oliwie - połączono z zespołami nr 10/266; 10/1288; 10/1353 w 1969 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/269/0 vacat - Niemiecka Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza w Tczewie - połączono z zespołami nr 10/266; 10/1288; 10/1353 w 1969 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/270/0 vacat - Niemiecka Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza w Kartuzach - połączono z zespołami nr 10/266; 10/1288; 10/1353 w 1969 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/271/0 vacat - Niemiecka Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza w Nowym Dworze Gdańskim - połączono z zespołami nr 10/266; 10/1288; 10/1353 w 1969 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/272/0 vacat - Niemiecka Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza w Sopocie - połączono z zespołami nr 10/266; 10/1288; 10/1353 w 1969 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/273/0 Niemiecka Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza w Gdańsku - Kartoteka NSDAP 1935 - 1944 0 Unroll
Kartoteka członków partii (szczątkowa) z terenu Wolnego Miasta Gdańska, a od 1939 r., również zachowały się pojedyńcze karty z terenu Pomorza. W niektórych przypadkach znajdują się kartoteki członków organizacji afiliowanych. Number of units in the group: 13
10/274/0 Niemiecka Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza, Sąd Partyjny w Gdańsku 1933 - 1944 0 Unroll
Dochodzenia przeciwko podejrzanym i oskażonym. Postępowanie dowodowe. Postanowienia sądu partyjnego Number of units in the group: 256
10/275/0 Niemiecka Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza, Sąd Partyjny w Gdańsku Oliwie 1933 - 1941 0 Unroll
Dochodzenia przeciwko podejrzanym i oskarżonym. Postepowanie dowodowe. Postanowienia sądu partyjnego. Number of units in the group: 77
10/276/0 Niemiecka Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza, Sąd Partyjny w Gdańsku Wrzeszczu 1932 - 1945 0 Unroll
Dochodzenia przeciwko podejrzanym i oskarżonym. Postepowanie dowodowe. Postanowienia sądu partyjnego. Number of units in the group: 1237
10/277/0 Tajna Policja Państwowa /Gestapo/, Oddział Policji Państowej w Gdańsku 1942 - 1943 0 Unroll
Listy płac urzędników, rezerwistów Waffen SS i tajnej policji polowej. Number of units in the group: 5
10/278/0 vacat - Komenda obozów jenieckich w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/1226 w 1967 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/279/0 vacat - Akta miasta Gdyni - akta przekazano do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/280/0 Archiwum Państwowe w Gdańsku 1906 - 1945 0 Unroll
Instrukcja registraturalna i kasowa pruskiego zarządu archiwaliów. Plan akt. Propozycje brakowania akt. Podstawy opracowania inwentarzy archiwalnych (wg tzw. metody Bära). Wypowiedzenie umów depozytowych przez miasta województwa pomorskiego. Przejmowanie akt. Losy akt z Pomorza. Ewakuacja archiwów z krajów bałtyckich. Zmiany nazw miejscowości. Kwerendy naukowe i genealogiczne (1867-). Zestawienie zespołów (około 1944 r.). Number of units in the group: 400
10/281/0 Izba Morska w Gdańsku 1878 - 1944 0 Unroll
Akta organizacyjne, opracowania dotyczące żeglugi, współpraca z inymi ośrodkami, składy i propozje personalne składów orzekających 1878-1940, sygn. 1-9, 100-101; dochodzenia w sprawach katastrof statków 1922-1944, sygn. 10-99. Number of units in the group: 101
10/282/0 vacat - Sąd Powiatowy w Kutnie - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi w 1963 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 261 to 280 of 4,870 entries.