Materiały współpracowników: materiały Strakaczów - Sylwina, Anieli, Anetki [sygn. 4052-4399]

Sygnatura
2/100/0/14
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 241 do 260 z 348 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.9/4292 Polski Komitet Powszechnego Kongresu Autorek w Chicago; L.1 1933-1934 4
2/100/0/14.9/4293 Rada Naczelna Pomocy Młodzieży Akademickiej; L.1 1931 4
2/100/0/14.9/4294 Seminarium Zagraniczne (Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźstwa); L.1 1939 3
2/100/0/14.9/4295 Sokół, Związek Towarzystw Gimnastycznych w Polsce; Przewodnictwo Dzielnicy Wielkopolskiej; Załączniki: list do I. J. Paderewskiego (odpis); L.1 1934 4
2/100/0/14.9/4296 Straż Mogił Polskich Bohaterów (Lwów); L.2 1931 6
2/100/0/14.9/4297 Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamieszkałymi Zagranicą im. Adama Mickiewicza; L.1 1934 3
2/100/0/14.9/4298 Towarzystwo Pomocy Studentom Polakom Politechniki Gdańskiej; Załączniki: 2 listy Towarzystwa do I. J. Paderewskiego (odpis i oryginał); L.1 1931-1933 7
2/100/0/14.9/4299 Towarzystwo Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19 im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu; Załączniki: a) listy Towarzystwa do I. J. Paderewskiego; b) list C. Ratajskiego do towarzystwa z 17 I 1934 r.; c) Korespondencja Towarzystwa z W. Bilażewskim (odpisy); d) Korespondencja W. Bilażewskiego do S. Strakacza; e) fotografie; L.14 (odpowiedzi - rękopisy) 1934-1937 46
2/100/0/14.10/4300 Abermel Stanisław (Chicago) 1939 3
2/100/0/14.10/4301 Jarzyński Joseph E.; L.1 1932 3
2/100/0/14.10/4302 Bereczkowski M. J. (sekretarz Cenzora Z.N.P., Milwaukee, Wisc.); L.1 1939 3
2/100/0/14.10/4303 Bojnowski L. (Ks., wydawca "Przewodnika Katolickiego", New Brattain Conn.); L.2 1939 6
2/100/0/14.10/4304 Cząstka T. (prałat z Chicago); L.1 1939 6
2/100/0/14.10/4305 Drohojowski Jan i Kwapiszewski Michał; L.2 1940 5
2/100/0/14.10/4306 Fronczak Franciszek E.; L.1 1935 4
2/100/0/14.10/4307 Haiman M. (kustosz Archiwum i Muzeum Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce); Załączniki: wycinki prasowe; L.13 1932-1939 24
2/100/0/14.10/4308 Jarecki Edmund K. (sędzia powiatowy, Chicago); L.2 (odpowiedź) 1939 5
2/100/0/14.10/4309 Kajko L. C. (National Comander of Polish Army Veterans Association, New York) 1939 3
2/100/0/14.10/4310 Kamieński Bronisław; Załączniki: 1) wycinki prasowe; 2) artykuł Alskiego (redaktor "Pittsburczanin Daily") z dn. 15 III 1934 r.; 3) tekst mowy sen. Millard'a E. Tydings'a w senacie w USA z 21 V 1935 r.; 4) "Raport za kwartał trzeci 1935 r." (na odwrocie listu z 29 VII 1934 r. brudnopis listu S. Strakacza do Horodyskiego); L.25 1921-1935 69
2/100/0/14.10/4311 Kamieński Bronisław; Załączniki: wycinki prasowe; L.20 1936-1940 81
Wyświetlanie 241 do 260 z 348 wpisów.