Materiały współpracowników: materiały Strakaczów - Sylwina, Anieli, Anetki [sygn. 4052-4399]

Sygnatura
2/100/0/14
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 101 do 120 z 348 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.6/4151 Jaxa-Ronikier Bogdan; L.1 1934 0
2/100/0/14.6/4152 Jeremijev M. (dyrektor Agencji OFINOR); Załączniki: a) "Notes génerales sur l'Agence OFINOR"; b) Biuletyny Agencji OFINOR nr 1251 z 2 XI 1939 r., nr 1333 z 10 VI 1940 r., i nr 216 z 15 I 1940 r. (j. ukr.), brak nr nr 1253,1259-1264,1270-1271,1276-1278,1284,1286-1329,1331; L.2 1939-1940 0
2/100/0/14.6/4153 Jong van Beek en Dong de B. (dziennikarz); L.1 1939 0
2/100/0/14.6/4154 Kaczyński Zygmunt (ksiądz, dyrektor Katolickiej Agencji Prasowej); Załączniki: 1) wycinek z biuletynu K.A.P.; 2) wycinek z "Kuriera Warszawskiego" z 17 VII 1939; 3) apel o założenie codziennego pisma katolickiego w Warszawie; 4) list ks. Z. Kaczyńskiego do Tytusa Komornickiego z 12 II 1938 r. (maszynopis - kopia); 5) "Memoriał w sprawie polityki Niemiec względem okupowanych polskich prowincji pióra Władysława Studnickiego; L.43 1933-1938 0
2/100/0/14.6/4155 Kempner Adolf (dziennikarz); L.1 1940 0
2/100/0/14.6/4156 Kiernik Władysław; L.15 1934-1939 0
2/100/0/14.6/4157 Kleczkowski Stefan; Załączniki: wycinki prasowe; L.1 1932 0
2/100/0/14.6/4158 Kołłupajło Ignacy; Załączniki: a) memoriał o propagandzie polskiej w USA z 19 II 1940 r.; b) telegram S. Strakacza do min. Gniazdowskiego; c) list W. Bitnera (konsul R.P. w Tuluzie) z 14 VII 1940 r. do S. Strakacza; L.31 (odpowiedź); patrz t.4064 1931-1940 0
2/100/0/14.6/4159 Komornicki Tytus (Poseł R.P. w Szwajcarii); L.2 1939 0
2/100/0/14.6/4160 Korfanty Wojciech; Załączniki: pełnomocnictwa dla adwokatów; L.9 1936-1939 0
2/100/0/14.6/4161 Kornebach von; L.1 1929 0
2/100/0/14.6/4162 Kot Stanisław; L.4 1938-1940 0
2/100/0/14.6/4163 Kowalski Bronisław (dr, attaché prasowy w Poselstwie R.P. w Brukseli); L.2 1940 0
2/100/0/14.6/4164 Kubisz Józef (Konsul R.P.); Załączniki: list władz miejskich m. Poznania do I. Paderewskiego; L.2 1932 0
2/100/0/14.6/4165 Kukiel Marian; Załączniki: a) list St. Ołpińskiego z 7 II 1940 r.; b) zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych z 2 III 1940 r. (maszynopis); c) list J. Stańczyka do M. Kukiela z 24 IV 1940 (odpis); d) list J. Ciechanowskiego do M. Kukiela z dn. 24 IV 1940 (odpis); e) "Comité Paderewski d'Aids et Secours à la Croix-Rouge Polonaise Reglement" (maszynopis); L.9 (odpowiedź) 1935-1940 0
2/100/0/14.6/4166 Kulisz Karol (pastor); L.5 1931 0
2/100/0/14.6/4167 Kuncewicz Jerzy; L.2 1934 0
2/100/0/14.6/4168 Kurnatowski Eryk (senator) L.4 1933-1935 0
2/100/0/14.6/4169 Kwiatkowski Michał (redaktor naczelny "Narodowca"); L.1 1939 0
2/100/0/14.6/4170 Laya François (dziennikarz, współpracownik "Le Temps"); Załączniki: list I. V. Conolly (President of the King Features Syndicate); L.1 (maszynopis - kopia) 1937 0
Wyświetlanie 101 do 120 z 348 wpisów.