Materiały współpracowników: materiały Strakaczów - Sylwina, Anieli, Anetki [sygn. 4052-4399]

Sygnatura
2/100/0/14
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 41 do 60 z 348 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.4/4092 Romerówna Jadwiga (pracowniczka Sekretariatu Ligi Narodów); Załączniki: a) listy S. Strakacza do J. Avenol'a (rękopis, maszynopis); b) "Copie d'une note du Chef de Service de l'Opium au Director du Departament III du Sécrétariat de la S.D.N. datée du 15 mars 1940" (4 egz.); L.3 (odpowiedź) 1940 43
2/100/0/14.4/4093 Trębicki Kazimierz konsul R.P. w Genewie; L.1 1940 3
2/100/0/14.4/4094 N.N.; List informuje m.in., że I. J. Paderewski nie utrzymuje żadnych stosunków z obozem rządzącym w Polsce; L.1 b.d. 4
2/100/0/14.4/4095 Listy do różnych osób, brudnopisy oraz notatki 1930-1940 132
2/100/0/14.5/4096 Departament de Justice et Police; L.2 1927-1940 4
2/100/0/14.5/4097 Ilustration Photopress A.G. (Zürich); L.1 1939 3
2/100/0/14.5/4098 Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Rządu R.P. na emigracji); L.1 1940 3
2/100/0/14.5/4099 "Rzeczpospolita" (Warszawa); L.1 1926 3
2/100/0/14.5/4242 Sikorski Władysław; L.32 1932-1933 62
2/100/0/14.6/4100 Adamek J. (b. konsul w Zagrzebiu i w Algerze, b. pracownik sekretariatu Ligi Narodów); Załączniki: 1) curriculum vitae J. Adamka (3 egz.); 2) list oraz życiorys Bronisława Skowrońskiego (dr med., kapitan); L.2 1940 10
2/100/0/14.6/4101 Alma Tadema Laurence; Załączniki: wycinek prasowy; L.40 (odpowiedź) 1932-1939 106
2/100/0/14.6/4102 Andrzejewski Z. (ppłk); Załączniki: a) rozkaz do komendantów oficerskich na Węgrzech; b) raport o sytuacji w obozach polskich oficerów i żołnierzy na Węgrzech; c) memoriał o sytuacji w Polsce przed 1939 r.; d) memoriał: "Wytyczne dla Polskiego Ministerstwa Propagandy"; L.5 1939 102
2/100/0/14.6/4103 Hamilton Fish Armstrong (Editor of "Foreign Affaire"); L.3 1935-1939 5
2/100/0/14.6/4104 Aubac Stephane (dziennikarz); Załączniki: a) memoriał o sytuacji w Polsce po 1926 r. podpisany przez S. Aubac'a - "Vincent Vitos… Prague, Janier 1934"; b) S. Strakacz - "La Suisse en pleine vose de redressement" (artykuł, maszynopis); c) S. Aubac - "Le civisme de M. Paderewski" (artykuł, maszynopis); d) S. Aubac - "Trêve de paix ou veille de guerre? Im livre du général Sikorski" (artykuł, wycinek z "La Croix", 8 I 1935 r.; e) "Agence de Presse Franco - Etrangére", nr 29 z 15 III 1935 r. ; f) tekst tajnego układu polsko-niemieckiego z 25 II 1934 r. w: "Le Bourbonnais Republicain" (maszynopis, 2 egz., j. fr.); L.58; 6 podteczek 1932-1935 118
2/100/0/14.6/4105 Aubac Stephane; Załączniki: a) wycinek prasowy; b) list S. Aubac'a do I. J. Paderewskiego; c) list S. Aubac'a do Sikorskiego z 11 VI 1937 r.; d) listy K. Olchowicza do S. Aubac'a; e) list S. Aubac'a do J. Orłowskiego (red. "Nowej Prawdy"); f) St. Aubac - "Un nouveau livredu général Sikorski" (artykuł, wycinek); g) S. Aubac - "Déclin des influences françaisse en Pologne…" (artykuł, wycinek); h) list Z. Kaczyńskiego do Association Syndicale de Presse Etrangére; i) list "Gazette de Lausanne"; j) pokwitowanie; L.58; 2 fotografie 1936-1940 163
2/100/0/14.6/4106 Bagniewski Piotr i Maria; Załączniki: a) wypełnione ankiety paszportowe; b) projekt listu S. Strakacza do Polmission w Waszyngtonie; L.9; 2 fotografie s.3-4 1940 22
2/100/0/14.6/4107 Bartel Paul (dziennikarz); L.2 1932 5
2/100/0/14.6/4108 Bitner W. (Konsul R.P. w Tuluzie); patrz t.4158 1940 6
2/100/0/14.6/4109 Bord François 1940 3
2/100/0/14.6/4110 Borzęcki Lech; L.1 1937 8
Wyświetlanie 41 do 60 z 348 wpisów.