Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 481 do 540 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1622 Przewłocki Józef (redaktor); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1623 Przezdziecki Pius (generał O.O. Paulinów); Załączniki: "Do Braci naszych na wychodźtwie" - apel, prawdopodobnie I. J. Paderewskiego (maszynopis); L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1624 Przeździecki Alojzy; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1625 Przeździecki Henryk (biskup Siedlecki); L.15 (odpowiedzi - rękopisy) 1919-1938 0
2/100/0/5.7/1626 Przeździecki Stefan (ambasador RP we Włoszech); L.2 (odpowiedź - rękopis) 1932 0
2/100/0/5.7/1627 Przywieczerski Jerzy (publicysta); Załączniki: "Robotnik" (XII 1937) "W sprawie gdańskiej list otwarty do p. Prezesa Rady Ministrów…"; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1628 Pułaski Franciszek (dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu); L.4 1929-1932 0
2/100/0/5.7/1629 Raczkiewicz Władysław; Załączniki: telegram S. Strakacza do W. Raczkiewicza (rękopis); L.22 (odpowiedzi - rękopis, maszynopisy) 1939-1940 0
2/100/0/5.7/1630 Raczkiewicz Władysław, Sikorski Władysław, Rząd RP na emigracji, Gawlina Józef (biskup) 1939 0
2/100/0/5.7/1631 Raczkiewicz Władysław, Zaleski August; Załączniki: list (rękopis) A. Strakaczowej do pułk. (N.); Telegramy (odpowiedzi) również do W. Sikorskiego 1940 0
2/100/0/5.7/1632 Raczyński Edward; L.13 (odpowiedzi - rękopisy) 1924-1939 0
2/100/0/5.7/1633 Rapparl; L.1 1936 0
2/100/0/5.7/1634 Ratajski Cyryl; Załączniki: a) zaproszenie; b) odpis listu z dn. 5-6 V 1934 (maszynopis); L.21 (odpowiedzi - rękopisy); patrz t.1909,1937,1950 1924-1939 0
2/100/0/5.7/1635 Ravage M. E.; Załączniki: wycinek z "N.Y. Times" z dn. 7 XI 1935 r.; L.2 1934-1935 0
2/100/0/5.7/1636 Ray Marcel (dziennikarz); Załączniki: Marcel Ray "La crise agraire et l'Europe", Paris 1930, (p.32+1, druk, broszura); L.8 1926-1939 0
2/100/0/5.7/1637 Reese Bert (profesor); Załączniki: notatka o traktacie w Rapallo i sprawie opcji dla Polski w Ameryce Południowej 1923 0
2/100/0/5.7/1638 Richaud Jean B.; L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1639 Rigassi (red. Nacz. "Gazette de Lausanne"); L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1640 Ritter Jerome L. W.; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1641 Robbins Howard Chandler (dean of the Cathedral of St. John the Divine, N.Y. City); Załączniki: a) zaproszenia na mszę dziękczynną z okazji podpisania traktatów locarneńskich; b) "Addresses of the Service of Thanks - giving for the signing if the Treatiesof Locarno" (broszura); L.3 1925-1926 0
2/100/0/5.7/1642 Rogers Julia Grell; L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1643 Rogers William Cauldwell; Załączniki: "Schwein? An Inquiry" - W. C. Rogers'a (broszura, 2 egz.); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1644 Rola-Sokołowski Adam (dziennikarz); Dotyczy "Rzeczpospolitej"; L.5 1924-1934 0
2/100/0/5.7/1645 Romer Tadeusz (ambasador RP w Japonii); Załączniki: a) list T. Romera "Do Rodaków na Dalekim Wschodzie" (druk); b) "Odezwy do Narodu Polskiego", Tokio 1939, s.15 (broszurka); c) "These Are the Poles" by Ignace Jan Paderewski (druk, j. ang.); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1646 Rompkowska Antonina (zakonnica); L.1 b.d. 0
2/100/0/5.7/1647 Roosevelt Franklin Delano i Anna Eleanor; Załączniki: list L. Harrison'a (posła St. Zj. w Szwajcarii) do I. Paderewskiego; L.9 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy) 1932-1939 0
2/100/0/5.7/1648 Ropp Stefan (komisarz gen. pawilonu polskiego na wystawie światowej w Nowym Jorku) 1939-1940 0
2/100/0/5.7/1649 Rossier Edward; Załączniki: artykuł E. Rossier o J. Piłsudskim "Gazette de Lausanne", 15 V 1935 r.; L.6 1935 0
2/100/0/5.7/1650 Rowell Newton B.; L.2 (odpowiedź - rękopis) 1922 0
2/100/0/5.7/1651 Rozwadowski Tadeusz (generał) 1924 0
2/100/0/5.7/1652 Rozwadowski Wiktor Jordan; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1653 Rudnicki Mikołaj (profesor Uniwersytetu Poznańskiego); Załączniki: list otwarty (projekt M. Rudnickiego) I. Paderewskiego do opinii międzynarodowej w obronie zachodnich granic Polski; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1654 Ruiz Eduardo (konsul generalny Meksyku w San Francisco); L.6 1921 0
2/100/0/5.7/1655 Rybka-Myrius Stanisław; L.1; patrz t.2130 1929 0
2/100/0/5.7/1656 Saint Blancat A.; L.5 1924-1940 0
2/100/0/5.7/1657 Sakoff de N.; L.3 b.d. 0
2/100/0/5.7/1658 Salle Stevenson La Julie; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1659 Samazeuilh Gustave; Załączniki: wycinek z "Temps" X 1939 "Paderewski et Pa France"; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1660 Sanchez Pablo 1921 0
2/100/0/5.7/1661 Sands Robert Cornell ("president of "The Strollers"); L.2 (odpowiedź - rękopis) 1925 0
2/100/0/5.7/1662 Sapieha Adam (kardynał); L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1663 Sapieha E., Rembielińska Jadwiga, Kieniewicz; Załączniki: kopia telegramu 1927 0
2/100/0/5.7/1664 Sardea Charles (profesor, publicysta); Załączniki: a) "The candidature of Mr. Paderewski. A great educational opportunity" by prof. Charles Sardea; b) wycinek prasowy; L.2 (odpowiedź - maszynopis) 1933-1934 0
2/100/0/5.7/1665 Satterlee Herbert L.; Załączniki: umowa między H. Weir, a I. J. Paderewskim; L.2 1921 0
2/100/0/5.7/1666 Scherbak H.; Załączniki: Proposition Scherbak 47 (odezwa); L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1667 Schiller M.; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1668 Schmid L. (wydawca); Załączniki: egz. 3 broszur pióra ks. Wacława Tworkowskiego, wydanych w Sion w 1921: a) "Lloyd George et la Haute-Silésie" (p.23); b) "La Société des Nations et la Pologne a propos de l'affaire de la Haute-Silésie (p.23); c) "Autor du Dangez bolchéviste" (p.15); L.1 1930 0
2/100/0/5.7/1669 Schwinn Carl W.; L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1670 Setmajer Zdzisława; L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1671 Seyda Marian; Załączniki: notatka M. Seydy dla I. J. Paderewskiego; L.9 (odpowiedzi - rękopisy) 1923-1934 0
2/100/0/5.7/1672 Seyda Władysław; L.4 1931-1934 0
2/100/0/5.7/1673 Seymour Charles (profesor, historyk); Dotyczy publikacji korespondencji I. J. Paderewskiego z E. M. House'm w czasie wojny światowej; L.2 1927-1928 0
2/100/0/5.7/1674 Scherlock Minnie; L.2 1937 0
2/100/0/5.7/1675 Shuman W. J.; Załączniki: wycinek z "Chicago Tribune" pt. "Expect Poland to urge return of Paderewski"; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1676 Sikorska Helena i Zofia; L.10 (odpowiedź - rękopis); patrz t.1860 1928-1937 0
2/100/0/5.7/1677 Sikorski Władysław; Załączniki: kwestionariusz zredagowany przez W. Sikorskiego dla gen. Weygandta na pytania miał odpowiedzieć I. J. Paderewski; L.37 1928-1929 0
2/100/0/5.7/1678 Sikorski Władysław; Załączniki: a) 2 telegramy do I. J. Paderewskiego, podpisane "T."; b) wycinki prasowe, m.in. O książce W. Sikorskiego pt. "Le probléme de la paix"; c) W. Witos - "Mój pobyt w Brześciu" - memoriał (maszynopis); Niektóre telegramy podpisali: K. Olchowicz, Ks. (Z. Kaczyński) i pułk. (I. Modelski) i inni; L.33; brak s.65, 79 1930-1931 0
2/100/0/5.7/1679 Sikorski Władysław; Załączniki: a) "P=S" z dopiskiem W. Sikorskiego; b) "Ilustrowany Kurier Codzienny", 20 IX 1933, (karta tytuł.); c) "Kurier Warszawski" 15 I 1933 i 21 X 1933 (4 karty); d) "Gazeta Warszawska" 22 IX 1933 r. (karta tytuł.); e) "Myśl i Czyn", nr 1 z dn. 145 x 1933 r.; f) wycinki prasowe; L.17 (odpowiedź - rękopis) 1932-1933 0
2/100/0/5.7/1680 Sikorski Władysław; Załączniki: a) "Polska Zbrojna" 3 II 1934 (1 karta); b) Informacyjny Biuletyn Związku Hallerczyków, nr 2/34; c) oświadczenie I. J. Paderewskiego dla Agencji Harasa o polityce zagranicznej Polski i deklaracji polsko-niemieckiej z 26 I 1934 r. (maszynopis, j. fr.) d) wycinki prasowe o książce W. Sikorskiego "Przyszła wojna"; e) "Ocena sytuacji", raport, V 1935 r.; (odpowiedź - rękopis) 1934-1935 0
2/100/0/5.7/1681 Sikorski Władysław; Załączniki: a) życiorys I. J. Paderewskiego napisany przez W. Sikorskiego dla prasy (rękopis); b) Polityka Śmigłego-Rydza w relacji nieznanego autora (rękopis, s.11); c) W. Sikorski "O polską tezę bezpieczeństwa", w: "Kurier Warszawski", 1936 r.; d) W. Sikorski "Situation internationale de la Pologne", w: "La Gazette de Lausanne", 3 IV 1939; e) "Mademoiselle Jeanne Laplace. Seance du 6 Février 1936" (maszynopis, j. fr); L.27 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy) 1936-IX 1939 0
Wyświetlanie 481 do 540 z 678 wpisów.