Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/622/0 Akta wsi Otłowo, pow. Kwidzyn 1820 - 1918 0 Unroll
zniesienie wspólnoty gruntów 1820-1840, 1907, sygn. 1-2, 4-5; renty 1884-1901, sygn. 3 Number of units in the group: 5
10/623/0 Akta wsi Gilwa, pow. Kwidzyn 1875 - 1901 0 Unroll
podatki 1875, sygn. 1; zniesienie wspólnoty gruntów 1901, sygn. 2-3 Number of units in the group: 3
10/624/0 Akta wsi Czyżykowo, obecnie częśc miasta Tczewa 1847 - 1858 0 Unroll
podatki 1847-1858, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
10/625/0 Akta wsi Mechowo, pow. Puck 1643; 1784; 1835 0 Unroll
karczma 1643, sygn. D38; nadanie sołectwa 1784, sygn. D265; młyn - dział majątku rodziny Kryza 1835, sygn. 1 Number of units in the group: 3
10/626/0 Akta wsi Gronowo Elbląskie, pow. Malbork 1850 - 1932 0 Unroll
dzierżawa i sprzedaż ziemi 1876-1168, 1920-1923, sygn. 1-2, 6-7, 71; podatki 1877-1932, sygn. 4, 37-47, 49-52, 56-61, 70, 73; opieka społeczna 1876-1924, sygn. 5, 14-16; koleje 1867-1889, sygn. 8; korespondencja gminy 1924-1928, sygn. 9-10; ochrona przeciwpowodziowa 1869-1910, sygn. 11, 25; uciekinierzy z Prus Wschodnich 1914-1916, sygn. 12; wybory do władz gminnych 1901-1902, 1907-1921, sygn. 19-21; rejestr zgonów 1888-1890, sygn. 22; kataster 1874, sygn. 23; rybołówstwo i myślistwo 1895-1915, sygn. 26-27; kasa chorych 1912, sygn. 28; rachunki 1894-1924, sygn. 29-36, 48; zniesienie wspólnoty gruntów 1875, 1906, sygn. 53-55; sprawy szkolne 1857-1919, sygn. 62-65; rejestr urodzeń 1863-1875, sygn. 66; wykazy poborowych 1860-1881, 1899, 1905-1912, sygn. 67-69; sprawy wojskowe 1892-1910, sygn. 72 Number of units in the group: 73
10/627/0 Akta wsi Goryń, pow. Susz 1855 0 Unroll
rachunki 1855, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/628/0 Akta wsi Gurcz, pow. Kwidzyn 1772 - 1907 0 Unroll
dzierżawa ziemi 1772, sygn. 1; protokoły zebrań 1892-1907, sygn. 2; wykaz robotników cudzoziemskich 1898-1905, sygn. 3; zniesienie wspólnoty gruntów 1900, sygn. 4; kataster 1897, sygn. 5 Number of units in the group: 5
10/629/0 Akta wsi Lipce, obecnie część miasta Gdańska 1548 - 1941 0 Unroll
potwierdzenie dzierżawy dóbr, czyszczenie Raduni, wały, śluzy, tamy 1548-1850, sygn. 1; zniesieie wspólnoty 1909, sygn. 2; akta procesowe 1839-1879, sygn. 3; spis koni 1900-1906, 1917-1918, sygn. 4-6; wykazy meldunkowe 1881, 1899, 1911-1919, sygn. 7-18; wykazy poborowych 1856, 1861, 1863-1865, 1867-1868, 1870-1871, 1973-1878, 1880-1884, 1886-1887, 1889-1895, sygn. 19-46; protokoły zebrań 1921-1941, sygn. 47; wybory gminne i do sejmu gdańskiego 1927-1935, sygn. 48-51 Number of units in the group: 52
10/630/0 Akta wsi Koźliny, pow. Tczew 1477 - 1897 0 Unroll
księga ławnicza 1477-1608, 1915-1675, sygn. 1-2; reskrypty 1796-1803, sygn. 3; rachunki 1775-1872, sygn. 4-5; księga sołecka 1763-1855, sygn. 6-7; wykazy poborowych 1857-1861, 1864, 1867-1897, sygn. 8-15; potwierdzenie przywileju lokacyjnego z 1353r. 1687-1862, sygn. 17 Number of units in the group: 17
10/631/0 Akta wsi Kończewice, pow. Malbork 1636 0 Unroll
dokument Władysława IV, króla Polski potwierdzający nadanie 3 włók ziemi dla wsi Kończewice (Kunzendorf) przez wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Konrada von Erlichshausen z 4 grudnia 1444r. 1636, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/632/0 Akta wsi Hel, pow. Puck 1680 - 1837 0 Unroll
księgi ławnicze 1680-1837, sygn. 2-3; sprawy kościelne, szkolne i żeglarstwa 1734-1820, sygn. 4; rachunki 1742-1833, sygn. 5 Number of units in the group: 4
10/633/0 Akta wsi Studzienka, obecnie część miasta Gdańska 1893 - 1900 0 Unroll
szkoła 1893-1900, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/634/0 Akta wsi Stogi, obecnie część miasta Gdańska 1892 - 1914 0 Unroll
protokoły zebrań 1892-1914, sygn. 1-2; wykazy meldunkowe 1906-1914, sygn. 3-4 Number of units in the group: 4
10/635/0 Akta wsi Stogi, pow. Malbork 1635 - 1918 0 Unroll
przywileje dla wsi 1635-1754, sygn. 1; kontrakty dzierżawcze 1710-1783, sygn. 2; pogłówne 1713-1748, sygn. 3; sprawy opiekuńcze 1777- 96, sygn. 4; statystyka mieszkańców i bydła 1823-1826, 1852-1864, sygn. 5-6; podatki 1851-1952, 1854-1855, 1959, 1861-1863, 1865, 1867, 1870-1871, 1874-1882, 1885-1891, sygn. 7, 17-42; akta szkolne 1902, sygn. 8; wykaz meldunkowy 1856-1918, sygn. 9; akta gruntowe 1847-1860, sygn. 10-12; mobilizacja 1914-1917, sygn. 13, 15; spis koni 1914-1917, sygn. 14; wykaz poborowych 1855-1900,, sygn. 43 Number of units in the group: 43
10/636/0 Akta wsi Miłocin, pow. Gdańsk Niziny 1519 - 1857 0 Unroll
księga ławnicza 1519, 1932-1614, sygn. 10; pomiary wsi 1679, sygn. 1-2; rachunki 1711-1815, 1753-1793, sygn. 3-6; melioracje 1785, sygn. 7; wykazy menonitów 1820-1830, sygn. 8; czynsze i daniny 1823-1857, sygn. 9 Number of units in the group: 10
10/637/0 Akta wsi Ostrów, obecnie część miasta Gdańska 1878 0 Unroll
wykazy meldunkowe 1878, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/638/0 Akta wsi Pielica, pow. Malbork 1689 - 1777 0 Unroll
przywileje dla wsi 1689-1777, sygn. 1; kontrakt dzierżawny 1772, sygn. 2 Number of units in the group: 2
10/639/0 Akta wsi Trzciano, pow. Sztum 1896 0 Unroll
sprawy szkolne 1896, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/640/0 Akta wsi Kiełpino Górne, obecnie część miasta Gdańska 1904 - 1928 0 Unroll
wykazy meldunkowe 1904-1928, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/641/0 Akta wsi Pszczółki, pow. Tczew 1700 - 1917 0 Unroll
fotokopia mandatu królewskiego w sprawie dzierżawy 1700, sygn. 4; wykazy meldunkowe 1871-1917, sygn. 1-3 Number of units in the group: 4
Showing 621 to 640 of 4,870 entries.