Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Sygnatura
6/11/0
Daty skrajne
[1906-1910] 1920-1939
Liczba serii
40
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Referat Ogólno-Organizacyjny 0
1.1 Sprawy organizacyjne 1920 - 1939 0
1.2 Sprawy administracyjno-prawne [wnioski, stwierdzenie nadania oraz pozbawienie obywatelstwa, USC zmiana i sprostowanie nazwisk] 1920 - 1939 0
1.3 Sprawy opieki społecznej 1922 - 1939 0
1.4 Sprawy budżetowo-rachunkowe 1924 - 1938 0
2 Referat Bezpieczeństwa 0
2.1 Przepisy ogólne 1920 - 1929 0
2.2 Sprawy prasowe 1920 - 1939 0
2.3 Stowarzyszenia i związki. Wyjazdy do Niemiec za pracą 1922 - 1937 0
2.4 Sprawy wyznaniowe 1931 - 1935 0
2.5 Mniejszość niemiecka 1919 - 1939 0
2.6 Wybory do Sejmu i Senatu 1920 - 1930 0
2.7 Strajki 1923 - 1932 0
2.8 Paszporty, przepustki graniczne, sprawy cudzoziemców 1920 - 1939 0
2.9 Broń, amunicja, materiały wybuchowe 1920 - 1939 0
2.10 Pojazdy mechaniczne 1928 - 1935 0
2.11 Publiczne przedsięwzięcia rozrywkowe. Filmy 1920 - 1939 0
2.12 Sprawy bezpieczeństwa 1920 - 1939 0
3 Referat Administracyjno-Gospodarczy 0
3.1 Przepisy ogólne 1921 - 1938 0
3.2 Przemysł domokrążny 1922 - 1939 0
3.3 Kotły parowe 1923 - 1936 0
3.4 Rzemiosło 1922 - 1939 0
3.5 Targi 1923 - 1934 0
3.6 Statystyka produkcji rolnej 1926 - 1938 0
3.7 Statystyka mleczarni 1928 - 1935 0
3.8 Walka z chorobami i szkodnikami roślinnymi 1928 - 1936 0
3.9 Pomoc finansowa dla rolnictwa 1926 - 1939 0
3.10 Rybołóstwo 1920 - 1939 0
3.11 Łowiectwo 1928 - 1938 0
3.12 Czuwanie nad cenami artykułów pierwszej potrzeby, drożyzna, przemyt 1923 - 1936 0
3.13 Samochody, konie 1925 - 1937 0
4 Referat Administracyjno-Karny 1921 - 1939 0
5 Referat Wojskowy 1920 - 1939 0
6 Referat Zdrowia 1922 - 1939 0
7 Referat Weterynaryjny 1930 - 1939 0
8 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1904 - 1945 0
9 Referat Wodno-Melioracyjny 1924 - 1938 0
10 Referat Ochrony Lasów 1924 - 1938 0
11 Referat Budowlany 1920 - 1939 0