Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/462/0 Akta wsi Myślęcin, pow. Elbląg 1833 - 1923 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1833-1886, 1875, sygn. 1-2; statut Związku Wałowego 1906, sygn. 3; opieka społeczna 1887-1922, sygn. 4; sprawy spdkowe Anny Lehmann 1903, sygn. 5; stan sanitarny wsi 1904, sygn. 6; podatki 1896-1923, sygn. 7-15; wykazy poborowych 1861-1900, syg. 16-17; wykazy meldunkowe 1891-1917, 1921, sygn. 18-22 Number of units in the group: 22
10/463/0 Akta wsi Narmeln, obecnie teren Rosji 1890 - 1927 0 Unroll
rachunki 1890-1927, sygn. 1-10; podatki 1902-1927, sygn. 9-10 Number of units in the group: 10
10/464/0 Akta wsi Nowina, pow. Elbląg 1863 - 1887 0 Unroll
tabele prestacyjne 1863-1887, sygn. 1; sprawy szkolne i kościelne 1863-1885, sygn. 2; rachunki 1876-1887, sygn. 3 Number of units in the group: 3
10/465/0 Akta wsi Nowinka, pow. Elbląg 1860 - 1935 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1860, 1914-1916, sygn. 1-3; wykazy meldunkowe 1905-1935, sygn. 4; finanse 1924-1932, sygn. 5-6; separacje gruntów 1901-1915, sygn. 7 Number of units in the group: 7
10/466/0 Akta wsi Nowy Dwór Elbląski, pow. Elbląg 1756 - 1927 0 Unroll
zarządzenia władz 1851, sygn. 1; statystyka 1878-1922, sygn. 2-3; ochrona przeciwpożarowa 1892, sygn. 4; zatrudnienie 1897-1913, sygn. 5; wybory 1865-1920, sygn. 6-8; sprawy gruntowe, łąki, drogi, wały 1756-1870, 1874-1925, sygn. 9-31, 33, 72-77; myślistwo 1910, sygn. 32; finanse 1874-1922, sygn. 34-37; podatki i świadczenia 1851, 1853-1925, sygn. 38-71; sprawy szkolne 1868-1906, sygn. 78-80; sprawy kościelne 1878-1888, sygn. 81; ewidencja ludności 1880-1927, sygn. 82-84; sprawy wojskowe 1899-1914, sygn. 85 Number of units in the group: 85
10/467/0 Akta wsi Pogrodzie, pow. Elbląg 1842 - 1934 0 Unroll
wykazy meldunkowe 1859-1907, 1916-1919, sygn. 1, 8; zarządzenia władz 1862-1875, 1904-1907, sygn. 2-3; statystyka 1875-1927, sygn. 4-5, 9; zebrania gminne 1907-1932, sygn. 6; korespondencja 1913-1927, sygn. 7; sprawy gruntowe 1842-1844, 1889, 1902, sygn. 10-12; finanse 1894-1934, sygn. 13-16; podatki 1861-1885, 1903, 1914-1929, sygn. 17-42; wojenna gospodarka zaopatrzeniowa 1916-1922, sygn. 43-50 Number of units in the group: 50
10/468/0 Akta wsi Nogat, pow. Elbląg 1661 - 1932 0 Unroll
sprawy administracyjne, zatrudnienie, wybory, militaria, rybołówstwo, ochrona przeciwpożarowa 1867-1932, sygn. 1-12; rachunki i podatki 1699, 1701-1721, 1730-1928, sygn. 13-102; sprawy gruntowe 1667, 1708, 1711, 1715, 1717-1718, 1753, 1755, 1797-1798, 1802, 1855-1932, sygn. 103-122; spółki wodne, tamy, groble 1661, 1689, 1691, 1720-1747, 1798-1929, sygn. 123-146; drogi 1817, 1850, 1863, 1872-1883, 1889, 1892, 1903-1911, 1927, sygn. 147-156; sprawy szkolne i kościelne 1855-1932, sygn. 157-201 Number of units in the group: 201
10/469/0 Akta wsi Karczowiska Górne, pow. Elbląg 1620 - 1933 0 Unroll
wilkierze, ordynacje, zarządzenia, militaria, wybory 1620, 1677, 1753, 1755, 1822, 1834-1836, 1838-1846, sygn. 1-7; sprawy gospodarcze i gruntowe 1789, 1821, 1824, 1845, 1856, 1867-1874, sygn. 8-13; finanse 1649-1650, 1666-1699, 1701-1734, 1736-1828, 1830-1831, 1835-1841, 1843-1844, 1867, 1878-1881, 1884-1886, 1895-1908, sygn. 14-201; sprawy kościelne i szkolne 1828, 1847-1848, 1851-1854, 1856, sygn. 202-205; wykazy meldunkowe 1828-1849, sygn. 206-207; historia wsi 1933 sygn. 208 Number of units in the group: 208
10/470/0 Akta wsi Pilona, pow. Elbląg 1832 - 1929 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1832-1833, 1908-1909, sygn. 1-3; finanse 1869-1889, 1915-1928, sygn. 4-7; podatki 1874-1929, sygn. 8-17; wykazy poborowych 1835-1843, sygn. 18; wykazy meldunkowe 1893-1894, 1901, sygn. 19-20 Number of units in the group: 20
10/471/0 Akta wsi i wójtowstwa Pomorska Wieś, pow. Elbląg 1836 - 1933 0 Unroll
zarządzenia władz 1879-1933, sygn. 1-4; wybory 1893-1920, sygn. 5-7; sprawy gruntowe 1836-1857, 1875-1876, 1883-1924, sygn. 8-14; stowarzyszenia 1878, sygn. 15; wykazy meldunkowe 1884-1925, sygn. 16-17; statystyka 1891-1930, sygn. 18-20; militaria 1897-1918, sygn. 21-23; finanse 1890-1921, 1923, 1926, sygn. 24-54; podatki 1885-1929, sygn. 55-84; drogi i mosty 1875-1913, sygn. 85-86; sprawy szkolne i kościelne 1878-1924, sygn. 87-90 Number of units in the group: 90
10/472/0 Akta wsi Przezmark, pow. Elbląg 1927 - 1934 0 Unroll
finanse 1927-1934, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/473/0 Akta wsi Przebrno, pow. Elbląg 1820 - 1927 0 Unroll
zarządzenia 1865-1868, sygn. 1; wybory 1878, sygn. 2; protokoły posiedzeń 1878-1880, sygn. 3; sprawy gruntowe 1820, sygn. 4; tabele prestacyjne 1833, 1835, sygn. 5; rybołówstwo 1853, 1859, 1865, 1871, sygn. 6; renty 1862-1863, sygn. 7; podatki 1864-1865, 1867-1885, 1914-1927, sygn. 8, 10-15; rachunki 1867, 1880-1881, 1892-1893, sygn. 9 Number of units in the group: 15
10/474/0 Akta wsi Rychnowy, pow. Elbląg 1844 - 1930 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1844-1847, 1853, sygn. 1; zebrania gminne 1919-1930, sygn. 2; zarządzenia władz 1922-1923, sygn. 3; rachunki 1902-1928, sygn. 4; podatki 1910, 1916-1918, sygn. 5-6 Number of units in the group: 6
10/475/0 Akta wsi Błotnica, pow. Elbląg 1874 - 1926 0 Unroll
zarządzenia i korespondencja 1874-1906, 1924-1926, sygn. 1-7; podatki 1883-1890, 1892-1903, 1905-1906, sygn. 8-11; statystyka upraw i hodowli 1892-1909, sygn. 12-13; rachunki 1896-1900, sygn. 14-15; kościół 1884-1911, sygn. 16; szkoła 18865-1911, sygn. 17; opieka społeczna 1891-1911, sygn. 18; ochrona przeciwpożarowa 1891-1912, sygn. 19 Number of units in the group: 19
10/476/0 Akta wsi Zalesie, pow. Elbląg 1788 - 1904 0 Unroll
lasy 1788-1802, sygn. 1; zniesienie wspólnoty 1884-1885, 1904, sygn. 2-5 Number of units in the group: 5
10/477/0 Akta wsi Sierpin, pow. Elbląg 1875 - 1932 0 Unroll
kronika szkolna 1875-1931, sygn. 1; rachunki 1895-1924, sygn. 2; wykazy meldunkowe 1896-1932, sygn. 3; wybory i podatki 1899, 1906, 1930-1932, sygn. 4; zniesienie wspólnoty 1902-1903, sygn. 5-6; protokoły zebrań 1921-1927, sygn. 7 Number of units in the group: 7
10/478/0 Akta wsi Tropsy, pow. Elbląg 1891 - 1927 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1891, 1906-1907, 1923-1927, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
10/479/0 Akta wsi Nowakowo, pow. Elbląg 1756 - 1929 0 Unroll
zarządzenia władz, korespondencja 1879-1921, 1927-1929, sygn. 1-2; budżety 1921-1924, sygn. 3; szkoła 1878-1927, sygn. 4; wykazy meldunkowe 1895, 1919, 1921-1922, 1926, sygn. 5; spis bydła 1911-1912, 1917, sygn. 6; sprawy gruntowe 1877, 1885-1886, 1910-1911, sygn. 7-9; melioracje 1874-1890, 1898-1913, 1923, sygn. 10-11; podatki 1756-1759, 1901-1928, sygn. 12-31; służba domowa 1764-1767, sygn. 32 Number of units in the group: 32
10/480/0 Akta wsi Milejewo, pow. Elbląg 1858 - 1934 0 Unroll
protokoły posiedzeń 1888-1920, sygn. 1-2; sprawy administracyjne 1902, 1912-1933, sygn. 3-5; ochrona młodzieży 1913-1914, sygn. 6; zniesienie wspólnoty 1858, 1860, 1887-1888, sygn. 7-10; finanse 1898-1934, sygn. 11-17; podatki 1909, 1913-1914, 1925, sygn. 18-20 Number of units in the group: 20
10/481/0 Akta wsi Raczki Elbląskie, pow. Elbląg 1900 - 1935 0 Unroll
kataster 1900-1935, sygn. 1; wybory 1908-1934, sygn. 2; finanse 1900-1931, sygn. 3-4; kasa chorych 1900-1913, sygn. 5; podatki 1900-1932, sygn. 6-28 Number of units in the group: 28
Showing 461 to 480 of 4,870 entries.