Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/1574/0 Urząd Stanu Cywilnego w Czerminie 1936-1938 0 Unroll
1) Akta urodzeń (3 j.a.; 1936-1938). 2) Akta małżeństw (3 j.a.; 1936-1938). 3) Akta zgonów (3 j.a.; 1936-1938). Number of units in the group: 9
11/1575/0 Dziennikarska Spółdzielnia Pracy "Ziemia Kaliska" w Kaliszu 1967, 1979-1987 0 Unroll
Number of units in the group: 500
11/1578/0 Zakłady Sprzętu Mechanicznego w Ostrowie Wielkopolskim 1945-1996 0 Unroll
Protokoły zdawczo-odbiorcze znacjonalizowanych firm ostrowskich, akta Ostrowskich Zakładów Metalowych i Zakładów Sprzętu Mechanicznego: Rada Zakładowa, Rada Robotnicza, protokoły narad roboczych, odpisy z rejestru przedsiębiorstw, zarządzenia wewnętrzne, regulaminy i instrukcje, kontrole zewnętrzne, plany finansowe, techniczno-ekonomiczne, postępu technicznego, sprawozdania opisowe i statystyczne, bilanse, analizy ekonomiczne, wynalazczość, dokumentacja techniczna roweru R16, badania czystości patentowej chłodnic, współpraca w zakresie spraw konstrukcyjnych, prywatyzacja. Number of units in the group: 206
11/1579/0 Szkoła Elementarna w Choczu 1809-1866 0 Unroll
Opisy i uposażenie szkoły oraz nauczyciela, wykazy uczniów, remonty, składki emerytalne nauczyciela, przepisy dotyczące szkół elementarnych. Number of units in the group: 3
11/1580/0 Dozór Kościelny Parafii Rzymskokatolickiej w Tłokini 1829-1847 0 Unroll
Fundusz pokładny parafii, remont kościoła, budowa ogrodzenia wokół cmentarza parafialnego Number of units in the group: 1
11/1582/0 Dozór Szkoły Elementarnej w Opatówku 1801-1831 0 Unroll
Założenie szkoły, uposażenie placówki i nauczyciela, remonty budynku. Number of units in the group: 1
Showing 1,581 to 1,586 of 1,586 entries.