Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/352/0 Redakcja Tygodnika "Kaliski Włókniarz" 1972-1981 0 Unroll
1) Organy kolegialne: protokoły z posiedzeń Rady Wydawniczej i Kolegium Redakcyjnego (2 j.a.; 1973-1981). 2) Sprawy organizacyjne: korespondencja w sprawach organizacyjnych i wydawniczych (12 j.a.; 1972-1981). 3) Dokumentacja finansowa: sprawozdania finansowe, księgi ewidencji dochodów i wydatków, dokumenty księgowe (10 j.a.; 1972-1981). 4) Dokumentacja płacowa: listy płac, karty wierszówkowe (7 j.a.; 1977-1982). Number of units in the group: 31
11/353/0 Powiatowa Rada Narodowa w Pleszewie 1974-1975 0 Unroll
1) Sprawy organizacyjne (sygn. 1; 1974-1975). 2) Powiatowa Rada Narodowa: plany pracy, realizacja uchwał, nadzór nad gminnymi radami narodowymi, współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi, skargi, reprezentacja (sygn. 2-4; 1974-1975). 3) Prezydium PRN: protokoły z posiedzeń, postanowienia, plany pracy (sygn. 5-6; 1974-1975). 4) Radni: skład osobowy, spotkania z wyborcami, interpelacje (sygn. 7-10; 1974-1975). 5) Samorządy mieszkańców miast i wsi (sygn. 11; 1974-1975). 6) Komisje PRN: protokoły z posiedzeń (sygn. 12-15; 1974-1975). 7) Odznaczenia (sygn. 16; 1974-1975). Number of units in the group: 16
11/354/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukowinie Sycowskiej 1954-1968 0 Unroll
Karta A 1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-11; 1955-1968). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 12-22; 1955-1968). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 23; 1958-1960). 4) Finanse: budżety (sygn. 24-33; 1955-1964). Karta B 1) Wybory: postulaty wyborców (sygn. 34-35; 1961-1962). 2) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 36-46; 1955-1968). 3) Komisje GRN: protokoły, plany pracy (sygn. 47-77; 1955-1968). 4) Prezydium GRN: protokoły, plany pracy GRN i PPRN (sygn. 78-94; 1956-1968). 5) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 95-122; 1958-1968). 6) Kontrole zewnętrzne: protokoły i zarządzenia pokontrolne (sygn. 123-129; 1958-1968). 7) Sprawozdawczość: działalność GRN, sprawy budowlane, spis powszechny i rolny (sygn. 130-146; 1955-1968). 8) Finanse: plany i sprawozdania finansowe, budżety (sygn. 147-168; 1955-1968). 9) Budownictwo: dokumentacja kosztorysowo-techniczna remiz strażackich (sygn. 169-175; 1965-1969). 10) Leśnictwo: plan gospodarstwa leśnego (sygn. 176; 1960). Number of units in the group: 176
11/355/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dziadowej Kłodzie [1951] 1954-1972 0 Unroll
Karta A 1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-15; 1955-1972). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 16-31; 1955-1972). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 32; 1958-1959). 4) Finanse: budżety (sygn. 33-43; 1955-1970). Karta B 1) Wybory (sygn. 44; 1965). 2) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 45-63, 178; 1955-1972). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 64-83, 180-184; 1959-1972). 4) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 84-100; 1955-1972). 5) Radni: interpelacje, spotkania z wyborcami, wykazy (sygn. 101-103, 200; 1966-1972). 6) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 104-108; 1955-1972). 7) Sprawy organizacyjne: działalność organów kolegialnych, akta normatywne, sprawy archiwalne i pracownicze, plany pracy organów kolegialnych (sygn. 109-127, 179; 1961-1972). 8) Plany gospodarcze (sygn. 128-134; 1961-1972). 9) Sprawozdawczość: sprawozdania rolne i budowlane, statystyka (sygn. 135-140, 188, 199; 1955-1970). 10) Kontrole zewnętrzne: protokoły i zarządzenia pokontrolne (sygn. 141-145; 1958-1969). 11) Rolnictwo: mapy glebowo-rolnicze, spisy rolne (sygn. 146-151, 185-188, 198; 1959-1972). 12) Finanse: plany i sprawozdania finansowe, budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 152-171;189-196; 1955-1972). 13) Budownictwo: dzienniki budowy (sygn. 172-174; 1967-1971). 14) Usługi: zlikwidowane zakłady usługowe (sygn. 197; 1956-1966). 15) Opieka społeczna: ewidencja podopiecznych (sygn. 175; 1963). 16) Organizacje społeczno-polityczne: Front Jedności Narodowej (sygn. 176-177; 1958-1971). 17) Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 201-239; [1951] 1954-1971). Number of units in the group: 239
11/356/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Goszcznie - zespół przekazany Archiwum Państwowemu we Wrocławiu w ramach scalenia zespołu (82/935/0) 1955-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-16; 1955-1972). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 17-32; 1955-1972). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 33; 1958-1960). 4) Finanse: budżety (sygn. 34-44; 1955-1970). Number of units in the group: 44
11/357/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipce 1955-1968 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-11; 1955-1968). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 12; 1958-1960). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 13-23; 1955-1968). 4) Finanse: budżety (sygn. 24-33; 1955-1964). 1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 34-36; 1965-1968). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 37-39; 1965-1968). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 40-42, 57; 1967-1968). 4) Zebrania wiejskie: protokoły z zebrań i narad sołtysów (sygn. 43; 1963-1968). 5) Kontrole zewnętrzne: protokoły i zarządzenia pokontrolne (sygn. 44; 1966-1967). 6) Plany gospodarcze (sygn. 45-49; 1964-1967). 7) Rolnictwo: mapy glebowo-rolnicze wsi (sygn. 50-53; 1967). 8) Finanse: budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 54-56, 58; 1964-1967). 9) Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 59-62; 1955-1965). Number of units in the group: 62
11/358/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łazisku - zespół przekazany Archiwum Państwowemu we Wrocławiu w ramach scalenia zespołu (82/935/0) 1955-1958 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-3; 1955-1958). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 4-5; 1955-1958). 3) Finanse: budżety (sygn. 6-9; 1955-1958). Number of units in the group: 9
11/359/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Międzyborzu 1955-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-14; 1960-1972). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 15-28; 1958-1972). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 29-30; 1958-1960). 4) Finanse: budżety (sygn. 31-41; 1955-1970). 1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 42-57; 1956-1969). 2) Komisje GRN: protokoły, plany pracy (sygn. 58-92; 1958-1969). 3) Prezydium GRN: protokoły, plany pracy (sygn. 93-104; 1959-1970). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 105-115; 1961-1970). 5) Sprawy organizacyjne: normatywy kancelaryjne, plany pracy organów kolegialnych GRN i PPRN (sygn. 116-124; 1958-1969). 6) Plany gospodarcze (sygn. 125-134; 1962-170). 7) Sprawozdawczość: spisy powszechne i rolne, statystyka, ankietyzacja wsi (sygn. 135-1951; 1960-1970). 8) Kontrole zewnętrzne (sygn. 152-155; 1960-1968). 9) Gospodarka komunalna: urządzenia komunalne (sygn. 156; 1972). 10) Budownictwo: cennik projektów inwestycji, dokumentacja kosztorysowo-techniczna budynków szkolnych (sygn. 157-167; 1967-1972). 11) Finanse: rejestry wymiarowe, plany i sprawozdania finansowe, budżety (sygn. 168-194; 1955-1971). Number of units in the group: 194
11/360/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stradomi Wierzchniej [1951] 1954-1961 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-4; 1955-1961). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 5-8; 1955-1961). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 9, 81; 1955-1960). 4) Finanse: budżety (sygn. 10-16; 1955-1961). 1) Sesja GRN: protokoły, uchwały, rejestry (sygn. 17-25; 1955-1961). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 26-35; 1955-1961). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 36-41; 1956-1961). 4) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 42-43; 1960-1961). 5) Plany pracy: organów kolegialnych (sygn. 44-50; 1955-1960). 6) Statystyka: budowlana, wojskowa i rolna, spis powszechny (sygn. 51-53, 82-86; 1958-1961). 7) Kontrole zewnętrzne: protokoły (sygn. 54-58; 1958-1960). 8) Środki rzeczowe: spisy inwentaryzacyjne (sygn. 59-62; 1956-1961). 9) Budżet: plany finansowe, budżety, sprawozdania finansowe (sygn. 63-80; 1957-1961). 10) Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 87-108; [1951] 1954-1961). Number of units in the group: 108
11/361/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sycowie 1955-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-14; 1956-1972). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 15-28; 1960-1972). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 29; 1958-1960). 4) Finanse: budżety (sygn. 30-40; 1955-1970). Number of units in the group: 40
11/362/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Twardogórze- zespół przekazany Archiwum Państwowemu we Wrocławiu w ramach scalenia zespołu (82/934/0) 1955-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-17; 1955-1972). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 18-33; 1955-1972). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 34; 1958-1960). 4) Finanse: budżety (sygn. 35-45; 1955-1970). Number of units in the group: 45
11/363/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadzie 1955-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-16; 1955-1972). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 17-32; 1955-1972). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 33; 1958-1960). 4) Finanse: budżety (sygn. 34-44; 1955-1970). Number of units in the group: 44
11/364/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Ostrowie Wielkopolskim 1969-1974 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Plenum, Prezydium i Komisji Rady. Number of units in the group: 4
11/365/0 Miejska i Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Kaliszu 1969-1975 0 Unroll
Posiedzenia i sprawozdania Rady i Komisji, Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Number of units in the group: 5
11/366/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Międzyborzu 1951-1972 0 Unroll
1) Referat Ogólno-Organizacyjny: protokoły z Sesji, Komisji i Prezydium MRN, uchwały, plany pracy i sprawozdania MRN, postulaty radnych, zebrania rolników i Komitetów Blokowych, kontrole zewnętrzne, czyny społeczne (sygn. 1-112; 1955-1973). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: kontrole zewnętrzne, plany finansowe, budżety miasta, listy płatnicze (sygn. 113-142; 1951-1972). 3) Referat Podatkowy: rejestry wymiarowe podatków (gruntowego, od nieruchomości, lokalowego), funduszu miejskiego i gromadzkiego, sprawozdawczość (sygn. 143-164; 1958-1969). 4) Referat Rolny: spis rolny (sygn. 165; 1963). 5) Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: protokoły Komisji: - Urządzeń i Osiedli, - Gospodarki Komunalnej, plany dochodów i wydatków Referatu, plany podziału mieszkań, budowa i utrzymanie urządzeń, sprawozdawczość (sygn. 166-195; 1958-1971). Number of units in the group: 195
11/367/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sycowie 1951-1972 0 Unroll
1) Referat Ogólno-Organizacyjny: protokoły z Sesji, Komisji i Prezydium MRN, uchwały, plany pracy i sprawozdania MRN, plany gospodarcze, plany pracy, sprawozdawczość (sygn. 1-63; 1955-1972). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: budżety miasta (sygn. 64-75; 1951-1972). Number of units in the group: 75
11/368/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Kaliszu [1964] 1975-1983 0 Unroll
1) Sprawy ogólne i organizacyjne: normatywy organizacyjne, sprawy biurowe, wykazy akt, korespondencja, skargi i wnioski, udział w obchodach uroczystości państwowych, plany pracy i sprawozdania, protokoły z posiedzeń ogniw FJN, współpraca z władzami i organizacjami, sprawy personalne, spotkania posłów i radnych z wyborcami, gminne komitety FJN, sprawy finansowe (sygn. 1-226, 480-506; [1964] 1975-1983). 2) Komisja Samorządu Mieszkańców: wybory, czyny społeczne (m.in. Księga Czynów Województwa Kaliskiego), ochrona zdrowia i środowiska (sygn. 227-349; 1975-1982). 3) Zespół do Spraw Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej: protokoły z posiedzeń, walka z alkoholizmem, oświata i kultura, ośrodki wiedzy obywatelskiej (sygn. 350-385; 1975-1983). 4) Społeczna Komisja Pojednawcza: protokoły posiedzeń Komisji, profilaktyka społeczna (sygn. 386-421; 1975-1981). 5) Współpraca ze Związkiem Bojowników o Wolność i Demokrację: współdziałanie w zakresie opieki nad inwalidami i osobami starszymi (sygn. 422-436; 1976-1981). 6) Aktyw kobiecy: Wojewódzka Rada Kobiet, Liga Kobiet, obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dnia Dziecka, odznaczenia, sprawy socjalno-bytowe (sygn. 437-479; 1975-1982). Number of units in the group: 507
11/369/0 Vacat - Varia - ulotki, programy, zaproszenia - zespół podzielono między zespoły nr: 1265, 1359, 1374, 1375, 1383, 1350, 1461 0 Unroll
I. Akta opracowane 1) Różne (exlibrisy, dokumenty personalne, sprawy finansowe kolegiaty kaliskiej, wizytacja parafii Rajsko, druki okolicznościowe, świadectwa szkolne, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie z Powstania Wlkp. ) (18 j.a.; 1783-1830, 1874-1979). 2) Odzewy i apele (18 j.a.; 1944-1983). 3) Informatory (63 j.a.; 1905-1919). 4) Gazety (29 j.a.; 1879-1968). 5) Programy i katalogi (67 j.a.; 1899-1906, 1960-1994). 6) Regulaminy i statuty (13 j.a.; 1959-1990). 7) Zaproszenia (154 j.a.; 1959-1995). II. Akta nieopracowane Katalogi wystaw i firm, ulotki, materiały dotyczące wydarzeń 1980-1981, dokumenty osób prywatnych (m.in.. Mariusza Harendarza, działacza "Solidarności Walczącej"), deklaracje partii politycznych z lat 90. XX w., dokumentów dotyczące spraw własnościowych rodziny Strasserów i Scholtzów z Krotoszyna z XIX w. (24 j.a.; 1809-1845, 1953-1992). Number of units in the group: 0
11/370/0 Spółdzielnia Mleczarska w Liskowie 1912-1939 0 Unroll
Protokoły z Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu, wykazy członków. Number of units in the group: 6
11/371/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Blizanowie 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: materiały, protokoły, uchwały (sygn. 1-8, 45; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 9-10; 1959-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 11-15; 1956-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 16; 1962-1965). 5) Plany gospodarcze (sygn. 17-20; 1962-1972). 6) Sprawozdawczość (sygn. 21-23; 1963-1972). 7) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 24-26; 1956-1971). 8) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 27-44; 1956-1968). Number of units in the group: 45
Showing 361 to 380 of 1,586 entries.