Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/181/0 Notariusz Iwański Jan w Ostrzeszowie 1927-1935 0 Unroll
1) Repertoria i skorowidze (sygn. 1-5; 1927-1935). 2) Akta notarialne (sygn. 6-39; 1927-1935). Number of units in the group: 39
11/182/0 Notariusz Radke Antoni w Ostrzeszowie 1925-1927 0 Unroll
1) Repertoria i skorowidze (sygn. 1; 1925-1927). 2) Akta notarialne (sygn. 2-6; 1925-1927). Number of units in the group: 6
11/183/0 Notariusz Asch Arnold w Pleszewie 1886-1903 0 Unroll
1) Repertoria (sygn. 1-2; 1886-1899). 2) Akta notarialne (sygn. 3-18; 1886-1903). Number of units in the group: 18
11/184/0 Notariusz Boelman Adolf w Pleszewie 1864-1867 0 Unroll
Akta notarialne. Number of units in the group: 3
11/185/0 Notariusz Boehm Julius w Pleszewie 1911-1918 0 Unroll
1) Repertoria (sygn. 1; 1913-1917). 2) Akta notarialne (sygn. 2-7; 1911-1918). Number of units in the group: 7
11/186/0 Notariusz Broekere Stanislaus w Pleszewie 1865-1899 0 Unroll
1) Repertoria (sygn. 1-2; 1875-1899). 2) Akta notarialne (sygn. 3-107; 1865-1899). Number of units in the group: 107
11/187/0 Notariusz Gaertner Kurt w Pleszewie 1904-1910 0 Unroll
1) Repertoria (sygn. 1-2; 1904-1910). 2) Akta notarialne (sygn. 3-25; 1904-1910). Number of units in the group: 25
11/188/0 Notariusz Hassert Bernhard w Pleszewie 1872-1874 0 Unroll
Akta notarialne. Number of units in the group: 4
11/189/0 Notariusz Horst Friedrich Albert Heinrich Leopold w Pleszewie 1840-1841 0 Unroll
Akta notarialne. Number of units in the group: 2
11/190/0 Notariusz Lehmann Wladislaus Georg w Pleszewie 1900-1919 0 Unroll
1) Repertoria (sygn. 1-4; 1900- 1919). 2) Akta notarialne (sygn. 5-80; 1900-1919). 3) Księga protestów (sygn. 81; 1908-1910). Number of units in the group: 81
11/191/0 Notariusz Leiber Max Rudolf w Pleszewie 1844-1864 0 Unroll
Akta notarialne. Number of units in the group: 21
11/192/0 Notariusz Peters Otto w Pleszewie 1910-1920 0 Unroll
1) Repertoria (sygn. 1; 1910-1912). 2) Akta notarialne (sygn. 2-18; 1910-1920). Number of units in the group: 18
11/193/0 Notariusz Rüdenburg Albert w Pleszewie 1835-1870 0 Unroll
Akta notarialne. Number of units in the group: 55
11/194/0 Notariusz Trzaska Anton w Pleszewie 1868-1879 0 Unroll
Akta notarialne. Number of units in the group: 20
11/195/0 Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu 1918-1939 0 Unroll
1) Sprawy ogólne: okólniki, sprawy personalne (sygn. 1-8; 1918-1935). 2) Sprawy gospodarczo-budżetowe: zaopatrzenie w artykuły spożywcze i opał, sprawy gospodarcze, budżet, protokoły kontroli (sygn. 9-16; 1921-1938). 3) Oświata i opieka lekarska: szkoła i biblioteka więzienna, opieka lekarska, higiena, sprawozdania sanitarne (sygn. 17-20; 1920-1936). 4) Statystyka: ucieczki, bunty i śmiertelność więźniów, statystyka więźniów, sprawozdania finansowe (sygn. 21-25; 1923-1935). 5) Sprawy emerytalne: emerytury dla personelu więzienia i członków rodzin (sygn. 26-31; 1922-1929). 6) Sprawy związkowe: Związek Pracowników Więziennych Oddział w Kaliszu (sprawozdania), Stowarzyszenie Spółdzielcze Pracowników Więziennych w Kaliszu (finanse, sprawozdania) (sygn. 32-33; 1925-1932). 7) Więźniowie: akta personalne (sygn. 34-41; 1924-1939). Number of units in the group: 41
11/196/0 Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu [1919] 1939-1945 0 Unroll
1) Akta osobowe funkcjonariuszy więziennych: kwestionariusze osobowe, życiorysy, przebieg służby, różna korespondencja urzędowa (sygn. 1-58; [1919] 1939-1945). 2) Akta osobowe więźniów: Formularze z danymi osobowymi, kopie kart więziennych, korespondencja sądowa i rodzinna, odpisy wyroków sądowych. Przestępstwa: antyniemieckie wypowiedzi (7 j.a.), fałszowanie dokumentów (35 j.a.), kłusownictwo (7 j.a.), kradzież (448 j.a.), morderstwo (13 j.a.), niedozwolona jazda koleją (15 j.a.), niedozwolone posiadanie broni (10 j.a.), nielegalne przekraczanie granicy (131 j.a.), nielegalny handel (949 j.a.), nielegalny ubój (214 j.a.), niepłacenie podatku (8 j.a.), podpalenie (29 j.a.), pomoc jeńcom (2 j.a.), pomoc Żydom (3 j.a.), przechowywanie i słuchanie radia (8 j.a.), przekraczanie przepisów i zarządzeń (12 j.a.), przemyt (11 j.a.), szkody gospodarcze (143 j.a.), wyrób samogonu (140 j.a.), zniewaga Niemców (4 j.a.), żebractwo (17 j.a.), brak danych (3 j.a.) (sygn. 59-2267; 1939-1945). 3) Kartoteka więzienna: znormalizowane formularze zawierające dane osobowe, rodzaj przestępstwa i czas spędzony w więzieniu (ich kopie umieszczano w aktach osobowych więźnia) (0,50 m.b.; 1939-1945). Number of units in the group: 2267
11/197/0 Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim 1940-1945 [1987] 0 Unroll
1) Akta osobowe funkcjonariuszy więziennych: kwestionariusze osobowe, życiorysy, przebieg służby, różna korespondencja urzędowa, dowody tożsamości (sygn. 1-83; 1940-1945). 2) Akta osobowe więźniów: formularze z danymi osobowymi, kopie kart więziennych, korespondencja sądowa i rodzinna, odpisy wyroków sądowych. Przestępstwa: anonimy - fałszywe oskarżenia (3 j.a.), antyniemieckie wypowiedzi propaganda (20 j.a.), bigamia (2 j.a.), dręczenie zwierząt (4 j.a.), fałszowanie dokumentów (98 j.a.) gwałt (1 j.a.), kłusownictwo (21 j.a.), kradzieże (646 j.a.), kradzieże leśne i polne (30 j.a.), niedozwolona jazda (26 j.a.), niedozwolone posiadanie broni (1 j.a.), nielegalne organizacje (3 j.a.), nielegalne przekroczenie granicy (78 j.a.), nienawiść do Niemców (3 j.a.), nieprzestrzeganie przepisów i zarządzeń (6 j.a.), nierząd (3 j.a.), noszenie oznak niemieckich (3 j.a.), opuszczanie pracy (37 j.a.), pobicia (8 j.a.), podpalanie (19 j.a.), pomoc więźniom i jeńcom wojennym (14 j.a.), przechowywanie i słuchanie radia (6 j.a.), przekupstwo urzędnika (1 j.a.), przyjaźń z Polakami (1 j.a.), rabunek (3 j.a.), sabotaż (2 j.a.), stawianie oporu, bicie i odgrażanie (5 j.a.), szantaż (2 j.a.), szkody gospodarcze (1259 j.a.), za utrzymywanie stosunków z Niemcami (1 j.a.), zabójstwa i napady (6 j.a.), zakłócanie spokoju (2 j.a.), zatrzymanie rzeczy znalezionych (9 j.a.), zniewaga (4 j.a.), żebractwo i włóczęgostwo (12 j.a.), brak danych (2 j.a.) (sygn. 84-2424; 1940-1945 [1987]). Number of units in the group: 2424
11/198/0 Kaliska Manufaktura Pluszu i Aksamitu Edmund Gaede Spółka Akcyjna w Kaliszu [1907] 1912-1945 0 Unroll
1) Sprawy Walnego Zebrania i akcjonariuszy: protokoły i uchwały walnych zebrań, wykazy akcjonariuszy (sygn. 1-3; 1921-1933). 2) Sprawy Zarządu i Dyrekcji: sprawy organizacyjne, akta notarialne i hipoteczne, rejestry handlowe, ogłoszenia i okólniki, protokoły z posiedzeń i sprawozdania Zarządu, korespondencja, wycena zakładu (sygn. 4-34, 735-736; [1907] 1913-1942). 3) Produkcja: wykazy produkcji w poszczególnych działach zakładu, fundusz bezrobocia, zarobki i urlopy pracowników (sygn. 35-181; 1916-1944). 4) Handel: składy komisowe, korespondencja handlowa (krajowa i zagraniczna), wywiady handlowe, zakup maszyn i surowca, eksport towarów, cenniki (sygn. 182-456; 1930-1944). 5) Buchalteria i finanse: księgi i dzienniki kasowe, memoriały, księga główna, dzienniki bankowe, księgi wierzycieli, dzienniki sprzedaży, księgi towarowe, inwentarze, podatki, kalkulacje, bilanse (sygn. 457-708, 737-738; 1912-1945). 6) Administracja: wykazy pracowników, inspekcja pracy, sprawy sądowe, kasa chorych, zarobki pracowników, bezrobocie, zapomogi podania o pracę (sygn. 709-734; 1912-1941). Number of units in the group: 736
11/199/0 Kaliska Fabryka Tiulu i Firanek A. Flakowicz i Spółka w Kaliszu 1935-1943 0 Unroll
Bilanse, dokumentacja księgowa, księgi kontowe, inwentury, wypłaty zarobków, korespondencja, świadectwa ochronne na wzory zdobnicze. Number of units in the group: 16
11/200/0 Cukrownia i Rafineria "Zbiersk" Spółka Akcyjna w Zbiersku 1874-1943 0 Unroll
1) Sprawy organizacyjne: statut, protokoły posiedzeń zebrań akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu, wycena majątku, sprawy własnościowe, szkic sytuacyjny fabryki (sygn. 1-8, 147-148; 1910-1940). 2) Sprawy finansowe: bilanse, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa, księgi inwentarzowe, listy płac (sygn. 9-60, 136-143; 1874-1943). 3) Produkcja: koszty robocizny, rachunki fabrykacji, rachunki cukru i melasy, księgi kontroli fabrykacji, sprawozdania techniczne (sygn. 61-92, 145-146; 1901-1942). 4) Handel: księga odbiorców, koszty handlowe (sygn. 93-94; 1935-1940). 5) Sprawy plantatorów: księgi kontowe plantatorów wielkorolnych (sygn. 95-98; 1934-1941). 6) Magazyn: księgi magazynowe (sygn. 99-101, 144; 1935-1940). 7) Cegielnia "Gliny": statystyka (sygn. 102-107; 1935-1941). 8) Gospodarstwo rolne, lasy, tartak: księgi gospodarstwa rolnego lasów i tartaków (sygn. 108-113; 1935-1940). 9) Korespondencja: w sprawach ogólnych, technicznych i plantacyjnych (sygn. 114-135; 1929-1939). 10) Dokumentacja techniczna: projekt przebudowy cukrowni, kolejki wąskotorowe, waga automatyczna, składnica buraków (6 j.a.; 1924-1941). Number of units in the group: 154
Showing 181 to 200 of 1,583 entries.