Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
51/79/0 Akta notariusza Wacława Irzyłowskiego w Żychlinie 1929-1951 0 Unroll
I.Księgi notarialne, 1929-1939, 1945-1951, sygn.1-43 II.Skorowidz do ksiąg notarialnych, 1929-1938, 1945-1951, sygn.44-46 Number of units in the group: 59
51/80/0 Dozór Kościoła Parafialnego w Kaszewach 1869-1886 0 Unroll
Zespół zawiera: dokumentacja finansowa Dozoru Parafialnego Number of units in the group: 1
51/81/0 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego w Łękach Kościelnych 1890-1895 0 Unroll
Zespół zawiera: aneksy do akt stanu cywilnego Number of units in the group: 1
51/82/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Żychlinie 1873 0 Unroll
Zespół zawiera: aneksy do akt stanu cywilnego Number of units in the group: 1
51/83/0 Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia w Kaszewach Kościelnych 1919-1939 0 Unroll
Zespół zawiera: dzienniki lekcyjne, księgi ocen i korespondencje z władzami nadrzędnymi. Number of units in the group: 60
51/84/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Krzyżanowie 1919-1990 0 Unroll
Zespół zawiera: dzienniki lekcyjne, księgi ocen, spis majątku szkolnego, wykazy uczniów, protokoły posiedzeń Rady Szkolnej, korespondencja w władzami nadrzędnymi, organizacja jednostek podległych w Micinie, Kaszewach, Kucharach, Kterach, Siemienicach. Number of units in the group: 90
51/85/0 Szkoła Zawodowa w Krośniewicach 1946-1952 0 Unroll
I.Katalogi okresowe, 1946-1952, sygn.1-25 II.Protokoły egzaminów kwalifikacyjnych, 1951-1952, sygn.26-27 III.Sprawy finansowe szkoły, 1951-, sygn.28 IV.Dzienniki lekcyjne, 1951-1952, sygn.29-30 Number of units in the group: 31
51/86/0 Państwowe Gimnazjum Spółdzielcze w Malinie 1945-1951 0 Unroll
Zespół zawiera: dzienniki lekcyjne, katalogi ocen, protokoły egzaminacyjne, korespondencje z władzami nadrzędnymi. Number of units in the group: 54
51/87/0 Korespondencyjne Gimnazjum i Liceum w Kutnie 1949-1950 0 Unroll
I.Sprawozdania finansowe, 1949-1950, sygn.1 II.Ksiegi ewidencyjne uczniów, 1949-1950, sygn.2-6 III.Ksiega ocen, 1949-1950, sygn.7 IV.Spis uczniów czynnych, 1949, sygn.8 Number of units in the group: 8
51/88/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Bielicach 1946-1948 0 Unroll
Zespół zawiera: akta organizacyjne, inwentarz majątku, uposażenie pracowników. Number of units in the group: 8
51/89/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Imielnie 1948 0 Unroll
Zespół zawiera: wykaz uczniów. Number of units in the group: 1
51/90/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Kołomii 1946-1948 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, inwentarz majątku szkoły, rejestr gospodarczy. Number of units in the group: 7
51/91/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Orłowie 1948 0 Unroll
Zespół zawiera: ewidencja uczniów. Number of units in the group: 1
51/92/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Poborzu 1945-1949 0 Unroll
Zespół zawiera: zarządzenie władz nadrzędnych, programy nauczania, dzienniki lekcyjne, inwentarz majątku szkoły, rejestr gospodarczy. Number of units in the group: 40
51/93/0 Gminna Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Rycerzewie 1948-1949 0 Unroll
Zespół zawiera: inwentarz majątku szkoły, rejestr gospodarczy, uposażenie pracowników, sprawozdania. Number of units in the group: 5
51/94/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Siemienicach 1945-1951 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, dzienniki lekcyjne „Służby Polsce”, arkusze ocen, akta finansowe, protokoły kontroli. Number of units in the group: 29
51/95/0 Gminna Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Sójkach 1947-1950 0 Unroll
Zespół zawiera: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, spis zbiorów bibliotecznych, inwentarz majątku szkoły, rejestr gospodarczy, uposażenie pracowników. Number of units in the group: 25
51/96/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Śleszynku 1947-1951 0 Unroll
Zespół zawiera: wykaz uczniów, arkusze ocen, inwentarz majątku szkoły, rejestr gospodarczy, uposażenie pracowników, plan produkcji rolnej. Number of units in the group: 11
51/97/0 Gminne Ośrodki Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego powiatu kutnowskiego 1948 0 Unroll
I.Ośrodki Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego gminy Błonie II.Ośrodki Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego gminy Dobrzelin III.Ośrodki Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego gminy Krzyżanówek IV.Ośrodki Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego gminy Łanięta V.Ośrodki Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego gminy Oporów VI.Ośrodki Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego gminy Plecka Dąbrowa VII.Ośrodki Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego gminy Sójki VIII.Ośrodki Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego gminy Rdutów IX.Ośrodki Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego gminy Błonie w Szubinie X.Ośrodki Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego gminy Wojszyce Number of units in the group: 10
51/98/0 Uniwersytet Ludowy w Suchodębiu 1947-1948 0 Unroll
protokoły kontroli, wykaz absolwentów Number of units in the group: 1
Showing 81 to 100 of 327 entries.