Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
56/262/0 Szkoła Podstawowa w Blechnarce powiat Gorlice 1913-1944 0 Unroll
akta z lat 1909-1918: metryka szkolna 1909-1944, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1918/19, sygn. 2-5; akta z okresu II Rzeczypospolitej: sprawy organizacyjne 1929-1938, sygn. 6; sprawy budynku i utrzymania szkoły 1931-1938, sygn. 7; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1920/21-1932/33, sygn. 8-18; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 19-24; zapomogi i dożywianie dzieci 1930-1935, sygn. 25; akta z okresu okupacji niemieckiej: sprawy organizacyjne 1940-1943, sygn. 26; sprawa budynku i utrzymania szkoły 1939-1943, sygn. 27; katalogi klasyfikacyjne 1940/41-1943/44, sygn. 28-31 Number of units in the group: 31
56/263/0 Szkoła Podstawowa w Siarach powiat Gorlice 1899-1951 0 Unroll
akta z lat 1899-1918: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1899/00-1904/05, sygn. 1-4; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1917/18, sygn. 5-7; akta z okresu II Rzeczypospolitej: sprawozdania z wizytacji 1935-1937, sygn. 8; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 9-23; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 24-29; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/49-1943/44, sygn. 30-34; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 35-36; listy dzieci w wieku szkolnym 1946-1952, sygn. 37; arkusze ocen 1946-1951, sygn. 38-45. Number of units in the group: 45
56/264/0 Szkoła Podstawowa w Sędziszowej powiat Gorlice 1918-1932 0 Unroll
plany naukowo-wychowawcze 1924, sygn. 1; katalog uczniów nauki dopełniającej 1918/19, sygn. 2; katalogi frekwencyjne klasowe 1924/25-1930/31, sygn. 3-7; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1930/31-1931/32, sygn. 8-10. Number of units in the group: 10
56/265/0 Szkoła Podstawowa w Polnej powiat Gorlice 1891-1955 0 Unroll
akta z lat 1891-1918: sprawy organizacyjne 1898-1939, sygn. 1; podział godzin nauki codziennej 1904-1935, sygn. 2; sprawy administracyjne 1898-1938, sygn. 3; sprawy zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników 1898-1939, sygn. 4; metryki szkolne 1894-1939, sygn. 5-7; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1891/92-1909/10, sygn. 8-25; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1917/18, sygn. 26-33; katalogi główne uczniów nauki dopełniającej 1899/00-1912/13, sygn. 34-46; akta z okresu II Rzeczypospolitej: projekt organizacji szkoły 1933-1940, sygn. 47; metryki szkolne 1935-1945, sygn. 48-51; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1931/32, sygn. 52-65; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932/33-1938/39, sygn. 66-72; akta z okresu okupacji niemieckiej metryki szkolne 1939-1945, sygn. 73-76; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 77-81; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1945-1950, sygn. 82-83; projekt organizacji szkoły 1944-1955, sygn. 84-85; statystyka szkoły 1945-1954, sygn. 86; sprawozdania z działalności za lata 1950-1954, sygn. 87; sprawozdania powizytacyjne 1946, 1949-1950, sygn. 88; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1949/50, sygn. 89-94; protokoły egzaminów, tematy zadań z języka polskiego 1952, sygn. 95. Number of units in the group: 95
56/266/0 Szkoła Podstawowa w Łosiu powiat Gorlice 1900-1948 0 Unroll
akta z lat 1900-1918: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1900/01-1916/17, sygn. 1-11; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1929-1939, sygn. 12; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919/20-1932/33, sygn. 13-26; księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1938/39, sygn. 27; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 28-32; lista dzieci w wieku szkolnym 1940-1948, sygn. 33; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 34-35; arkusze ocen 1946/47, sygn. 36-37. Number of units in the group: 37
56/267/0 Szkoła Podstawowa w Libuszy powiat Gorlice 1915-1950 0 Unroll
akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryki szkolne 1915-1949, sygn. 1-3; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919/20-1932/33, sygn. 4-16; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 193/34-1938/39, sygn. 17-22; książki inwentarza ruchomego 1926, sygn. 23; akta z okresu okupacji niemieckiej: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1940-1950, sygn. 24; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 25-29; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1946/47, sygn. 30-32; arkusze ocen 1947/48-1949/50, sygn. 33-34. Number of units in the group: 34
56/268/0 Szkoła Podstawowa w Kwiatoniu powiat Gorlice 1903-1947 0 Unroll
akta z lat 1903-1918: metryka szkolna 1903-1937, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1906/07-1917/18, sygn. 2-12; akta z okresu II Rzeczypospolitej: projekt organizacji szkoły 1930-1936, sygn. 13; protokół z konferencji powizytacyjnej 1923, sygn. 14; metryka szkolna 1927-1945, sygn. 15; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 16-27; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 28-33; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 34-36; akta z okresu Polski Ludowej: lista dzieci w wieku szkolnym 1946/47, sygn. 37. Number of units in the group: 37
56/269/0 Szkoła Podstawowa w Bodakach powiat Gorlice 1948-1950 0 Unroll
formularze sprawozdawczo-statystyczne 1949/50, sygn. 1; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów i dni nauki szkolnej 1948-1950, sygn. 2 Number of units in the group: 2
56/270/0 Szkoła Podstawowa w Bajdach powiat Krosno 1929-1961 0 Unroll
zbiór zarządzeń i okólników władz państwowych i szkolnych: Starostwa Powiatowego w Krośnie 1930-1939, 1946-1949 sygn. 1, 10; Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego we Lwowie 1934-1939, sygn. 2; Rady Szkolnej Powiatowe w Krośnie 1933-1935, sygn. 3; Inspektoratu Szkolnego w Krośnie 1933-1950 sygn. 4-6, 8-9, 13-17; Ligi Morskiej 1933-1939, 1946-1947 sygn. 7, 28; Ministerstwa Oświaty 1946-1955, sygn. 11; Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie 1944-1950, sygn. 12; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 1950-1955, sygn. 18; Prezydium Powiatowej rady Narodowej w Krośnie 1950-1955, sygn. 19-24; ZNP Oddział w Krośnie 1945-1949, sygn. 25; PCK Pełnomocnik Oddziału w Krośnie 1945-1955, sygn. 26; „Szkolnego Komitetu Odbudowy Warszawy” w Krośnie 1946-1955, sygn. 27; Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza 1949-1950, sygn. 29; Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych 1945-1949, sygn. 30; akta z okresu Polski Ludowej: listy dzieci w wieku szkolnym 1939-1962, sygn. 31; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1945-1961, sygn. 32-44. Number of units in the group: 44
56/271/0 Szkoła Podstawowa w Iwli powiat Krosno 1948-1949 0 Unroll
akta z okresu Polski Ludowej: projekt organizacji szkoły 1948-2949, sygn. 1; sprawozdania statystyczne oraz karta inwentaryzacyjna budynków i lokali szkół 1948-1949, sygn. 2; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów 1948, sygn. 3. Number of units in the group: 3
56/272/0 Szkoła Podstawowa w Komborni powiat Krosno 1897-1952 0 Unroll
akta z okresu do 1918 roku: metryka szkolna 1915-1938, sygn. 1; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1897/98, 1906/07, sygn. 2-3; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1911/12-1917/18, sygn. 4-7; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1931/32, sygn. 8-21; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932/33-1938/39, sygn. 22-28; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/30-1943/44, sygn. 29-33; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1943-1951, sygn. 34; sprawy administracyjne i organizacyjne 1945-1951, sygn. 35-36; listy dzieci w wieku szkolnym 1945-1951, sygn. 37; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45, sygn. 38; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1945-1952, sygn. 39-45. Number of units in the group: 45
56/273/0 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krośnie 1893-1961 0 Unroll
akta z okresu do 1918 roku: metryka szkolna 1915/16-1931/32, sygn. 1; katalogi główne 1893/94-1909/10, sygn. 2-18; katalogi klasowe 1910/11-1917/18, sygn. 19-25; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1926/27-1947/48, sygn. 26; katalogi klasowe 1918/19-1931/32, sygn. 27-40; księgi ocen 1932/33-1938/39, sygn. 41-47; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen 1939/30-1942/43, sygn. 48-50; akta z okresu Polski Ludowej: księgi protokołów Rady Pedagogicznej 1955-1960, sygn. 51-52; księga ocen 1944/45, sygn. 53; listy dzieci w wieku szkolnym 1943/44-1960/61, sygn. 54; arkusze ocen 1945/46-1949/50, sygn. 55-58. Number of units in the group: 58
56/274/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie 1863-1951 0 Unroll
akta z okresu do 1918 roku: protokół okólników i zarządzeń krośnieńskiej Szkoły Głównej 1863-1869, sygn. 1; protokół czynności 1889-1899, sygn. 2; sprawozdanie dyrekcji Szkoły Wydziałowej Męskiej w Krośnie 1917/18, sygn. 3; metryka szkolna nauki codziennej 1906/07-1912/14, sygn. 4; metryka zamiejscowych 1911/12-1912/13, sygn. 5; katalogi 1850-1859, 1885/86-1889/90, sygn. 6-10; katalogi klasyfikacyjne 1890/91-1893/94, sygn. 11-14; katalogi główne 1894/95-1908/09, sygn. 15-34; protokół egzaminów nadzwyczajnych dla klas wydziałowych 1910-1925, sygn. 35; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga wpisowa 1930/31-1939/40, sygn. 36; akta z okresu Polski Ludowej: księga zarządzeń 1946-1951, sygn. 37; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1946-1950, sygn. 38. Number of units in the group: 38
56/275/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie 1894-1950 0 Unroll
akta z okresu do 1918 roku: metryki szkolne 1894/94-1917/18, sygn. 1-3; katalogi główne 1900/01-1909/10, sygn. 4-13; katalogi klasowe 1911/12-1917/18, sygn. 14-19; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1929/30-1935/36, sygn. 20; księga wpisowa 1930/31-1939/30, sygn. 2; katalogi klasowe 1918/19-1931/32, sygn. 3-35; księgi ocen 1932/33-1938/39, sygn. 36-42; akta z okresu okupacji niemieckiej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1940-1947, sygn. 43; księgi ocen 1940/41-1943/44, sygn. 44-47; akta z okresu Polski Ludowej: księga ocen 1944/45, sygn. 48; arkusze ocen 1945/46-1949/50, sygn. 49-53. Number of units in the group: 53
56/276/0 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie 1932-1955 0 Unroll
akta z okresu do 1918 roku: kronika szkoły 1937-1960, sygn. 1; metryka szkolna 1932/33-1947/48, sygn. 2; księga ocen 1938/39, sygn. 3; protokół egzaminu nadzwyczajnego 1939, sygn. 4; akta z okresu II Rzeczypospolitej: protokoły Rady Pedagogicznej 1939-1946, sygn. 5; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen 1939/40-1943/44, sygn. 6-10; akta z okresu Polski Ludowej: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1947-1950, sygn. 11; metryka szkolna 1944/45-1947/48, sygn. 12; księgi ocen 1944/45-1945/46, sygn. 13-14; arkusze ocen 1946/47-1951/52, sygn. 15-19; zestawienie wyników egzaminu promocyjnego 1954, sygn. 20; protokoły ogólnych zebrań rodzicielskich 1946-1955, sygn. 21; walka z analfabetyzmem 1949, sygn. 22; dziennik lekcyjny – kurs nauki początkowej dla dorosłych 1949/50, sygn. 23. Number of units in the group: 23
Showing 271 to 285 of 2,777 entries.