Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
56/94/0 Akta c.k. notariusza Konstantego Lipowskiego w Radomyślu 1875-1879 0 Unroll
Akta notarialne (m. in. kontrakty kupna-sprzedaży, zapisy przedślubne, testamenty, skrypty dłużne, protokoły legalizacji, umowy darowizny, zapisy kaucyjne, pełnomocnictwa) 1875-1879, sygn. 1-23, 29-31; indeks b.d., sygn. 24; reportarze b.d., sygn. 25-28. Number of units in the group: 31
56/95/0 Akta c.k. notariusza Alojzego Schneidra w Radymnie 1878-1882 0 Unroll
Dziennik czynności 1878-1882, sygn. 1. Number of units in the group: 1
56/96/0 Akta c.k. notariusza Władysława Trzecieckiego w Ropczycach 1873-1874 0 Unroll
Akta notarialne (m. in. kontrakty kupna-sprzedaży, zapisy przedślubne, testamenty, skrypty dłużne, protokoły legalizacji, umowy darowizny, zapisy kaucyjne, pełnomocnictwa) 1873-1874, sygn. 1-2. Number of units in the group: 2
56/97/0 Akta c.k. notariusza Zenona Sługockiego w Rozwadowie 1859-1876 0 Unroll
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1859-1876, sygn. 1-12; repertoria 1860-1876, sygn. 13-15 Number of units in the group: 15
56/98/0 Akta c.k. notariusza Jana Pogonowskiego w Rzeszowie 1859-1897 0 Unroll
Akta notarialne oznaczone numerami 1-11460, 1858-1897, sygn. 1-70; indeks b.d., sygn. 71; repertoria 1859-1897, sygn. 72-81. Number of units in the group: 81
56/99/0 Akta c.k. notariusza Władysława Strończaka w Sądowej Wiszni 1894 0 Unroll
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1894, sygn. 1 Number of units in the group: 1
56/100/0 Akta c.k. notariusza Marcelego Ruxera w Sieniawie 1903-1904 0 Unroll
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1903-1904, sygn. 1-3. Number of units in the group: 3
56/101/0 Akta c.k. notariusza Władysława Wisłockiego w Sokołowie 1872-1873 0 Unroll
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1872-1873, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
56/102/0 Akta c.k. notariusza Konstantego Rogalskiego w Strzyżowie 1873-1875 0 Unroll
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1873-1875, sygn. 1-2; repertorium 1873-1875, sygn. 3. Number of units in the group: 3
56/103/0 Akta c.k. notariusza Sylwestra Szeligowskiego w Tarnobrzegu 1872-1873 0 Unroll
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1872-1873, sygn. 1-2; repertorium b.d., sygn. 3. Number of units in the group: 3
56/104/0 Akta c.k. notariusza Teodora Gabrielskiego w Tyczynie 1872-1886 0 Unroll
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1872-1886, sygn. 13; indeks b.d., sygn. 14; repertorium 1878-1886, sygn. 15. Number of units in the group: 15
56/105/0 Akta c.k. notariusza Filipa Jendla w Ulanowie 1875-1876 0 Unroll
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1875-1876, sygn. 1; indeks b.d., sygn. 2. Number of units in the group: 2
56/106/0 Akta c.k. notariusza Konstantego Lipowskiego w Zassowie 1873 0 Unroll
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1873, sygn. 1-4 Number of units in the group: 4
56/107/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura na województwo rzeszowskie w Rzeszowie 1946-1954 0 Unroll
Akta prezydialne: akta organizacyjne, sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności z lat, opisowe sprawozdania państwowych inspektorów Komisji Kontroli Cen, protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowania agend, inwentarza i lokali 1946-1954, sygn. 1-19; Pomoce kancelaryjne: dzienniki prezydialne, repertoria, skorowidz osób składających doniesienia, księga dowodów rzeczowych 1946-1954, sygn. 20-42; Akta dochodzeń i orzeczeń: protokoły z posiedzeń Delegatury Komisji Specjalnej, akta spraw o działaniu na szkodę państwa, o sabotaż, nadużycie władzy, szkodnictwo gospodarcze 1946-1654, sygn. 43-182; Akta – pomoce do akt dochodzeniowych i orzeczeń: skorowidze do repertoriów 1946-1954, sygn. 183-200. Number of units in the group: 202
56/108/0 Powiatowy Zarząd Drogowy w Lubaczowie 1945-1951 0 Unroll
Sprawy administracyjne: projekty osady etatów oraz sprawozdania z obsady osobowej 1945-1951, sygn. 1-3; Budowa i utrzymanie dróg: konserwacja dróg, dojazdów kolejowych 1946-1951, sygn. 4; Budowa i utrzymanie mostów: konserwacja i budowa mostów 1945-1950, sygn. 5-6; Księgi protokołów: dzienniki korespondencyjne 1945-1951, sygn. 7-11; Kat. „B-50” zaświadczenie i akta personalne- teczka personalna Antoniny Strzelczyk-Pewus 1946-1949 Number of units in the group: 11
Showing 91 to 105 of 2,777 entries.