Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/501/0 Akta stanu cywilnego gminy Baboszewo [1686] 1808-1825 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią alegata Number of units in the group: 23
76/502/0 Akta stanu cywilnego gminy Cieksyn [1672] 1808-1825 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią alegata Number of units in the group: 29
76/503/0 Akta stanu cywilnego gminy Grodziec 1809-1825 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią alegata z lat 1809-1812, 1824-1825 Number of units in the group: 4
76/504/0 Akta stanu cywilnego gminy Naruszewo [1676] 1808-1825 0 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, zapowiedzi, aneksy, sumariusze. Number of units in the group: 34
76/505/0 Akta stanu cywilnego gminy Krysk [1745] 1808-1825 0 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy, sumariusze. Number of units in the group: 27
76/506/0 Akta stanu cywilnego gminy Chociszewo 1824-1825 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią alegata z lat 1824-1825 Number of units in the group: 2
76/507/0 Akta stanu cywilnego gminy Wrona [1772] 1808-1825 411 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy, sumariusz. Number of units in the group: 17
76/508/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chociszewie 1826-1874 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią alegata z lat 1826, 1829, 1869-1870, 1874. Number of units in the group: 5
76/509/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pomiechówku 1888 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią alegata z roku 1888. Number of units in the group: 1
76/510/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grodźcu 1831-1890 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią alegata z lat 1831-1832, 1834, 1836, 1840-1841, 1844, 1846, 1851, 1859, 1871, 1873-1875, 1877-1879, 1881-1885, 1887, 1890. Number of units in the group: 25
76/511/0 Hipoteka płońska 1821-2000 0 Unroll
księgi hipoteczne i zbiory dokumentów. Number of units in the group: 44
76/512/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Ciechanowie województwo ciechanowskie 1976-1992 0 Unroll
Akta zespołu obejmują protokoły z posiedzeń Zarządu WSM, Rady Nadzorczej WZSM oraz komisji działających przy WSM. Ponadto zachowała się dokumentacja z zakresu zarządzania i organizacji jednostki, m. in. regulaminy organizacyjne, zarządzenia prezesa Zarządu WSM, dokumenty dotyczące rejestracji Spółdzielni oraz protokoły z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni. Number of units in the group: 58
76/513/0 vacat - Archiwum Państwowe w Płocku - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Płocku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/514/0 vacat - Akta miasta Sierpca - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Płocku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/515/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Płocku - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Płocku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/516/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dzbonie powiat ciechanowski 1954-1965 0 Unroll
Akta zespołu obejmują przede wszystkim protokoły z sesji GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN oraz komisji działających przy radzie. Ponadto zachowały się niekompletne plany budżetowe gromady oraz sprawozdania z ich wykonania. Number of units in the group: 15
76/517/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kołaczkowo powiat ciechanowski 1955-1972 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą następujące grupy materiałów archiwalnych: protokoły z sesji gromadzkiej rady narodowej i posiedzeń prezydium gromadzkiej rady narodowej, protokoły posiedzeń komisji gromadzkiej rady narodowej, protokoły z zebrań wiejskich, plany i sprawozdania z zakresu gospodarki gromadzkiej, budżety gromady wraz z wykonaniem oraz dokumentacja z zakresu kontroli i inspekcji zewnętrznych. Ponadto w aktach zespołu zachował się regulamin pracy Prezydium GRN, protokoły z posiedzeń POP PZPR z terenu gromady oraz protokoły z posiedzeń i organizacja GK FJN. Number of units in the group: 112
76/518/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Opinogórze Górnej powiat ciechanowski 1954-1972 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą następujące grupy materiałów archiwalnych: protokoły z sesji gromadzkiej rady narodowej i posiedzeń prezydium gromadzkiej rady narodowej, protokoły posiedzeń komisji gromadzkiej rady narodowej, protokoły z narad sołtysów i zebrań wiejskich, budżety gromady wraz z wykonaniem, plany gospodarcze gromady, dokumentacja z zakresu kontroli i inspekcji zewnętrznych oraz sprawozdawczość gromadzka. Number of units in the group: 240
76/519/0 Gminna Rada Narodowa w Opinogórze Górnej powiat ciechanowski 1973-1990 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą następujące grupy materiałów archiwalnych: protokoły z sesji gromadzkiej rady narodowej i posiedzeń prezydium gromadzkiej rady narodowej, protokoły posiedzeń komisji gromadzkiej rady narodowej, protokoły z narad sołtysów i zebrań wiejskich, budżety gromady wraz z wykonaniem, plany gospodarcze gromady, dokumentacja z zakresu kontroli i inspekcji zewnętrznych oraz sprawozdawczość gromadzka. Number of units in the group: 150
76/520/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gostkowie powiat ciechanowski 1961-1968 0 Unroll
protokoły sesji rady, posiedzeń prezydium, sprawy zebrań wiejskich i sołtysów, protokoły kontroli zewnętrznych Number of units in the group: 9
Showing 501 to 520 of 1,341 entries.