Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/161/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dąbek powiat mławski 1953-1956 0 Unroll
roczne plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania organizacyjno-gospodarcze, protokoły zebrań organów spółdzielni, bilanse, księga ewidencji i rozliczenia dniówek, księga członków ich rodzin i wkładów. Number of units in the group: 9
76/162/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Grzybowo powiat mławski 1953-1956 0 Unroll
dowody rejestracji sądowej, księga protokołów walnych zebrań, plany gospodarcze i sprawozdania, ewidencja członków i księga rozliczeń dniówek Number of units in the group: 9
76/163/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kuklin powiat mławski 1952-1956 0 Unroll
protokoły walnych zebrań, sprawozdania roczne z lat 1952-1955, ewidencja członków, ich rodzin i wkładów, rozliczenie dniówek, księgi inwentarzowe. Number of units in the group: 6
76/164/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Miączyn Mały powiat mławski 1954-1956 0 Unroll
protokoł zebrania organizacyjnego i sprawozdania roczne z lat 1954-1956 Number of units in the group: 1
76/165/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Modła powiat mławski 1953-1956 0 Unroll
akta organizacyjne z deklaracjami członkowskimi, protokoły walnych zebrań, plany gospodarcze, kontrola działalności spółdzielni, bilanse i sprawozdania, ewidencja członków, ich rodzin i wkładów, księga funduszów i sprawy ubezpieczeniowe. Number of units in the group: 11
76/166/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Napierki powiat mławski 1953-1955 0 Unroll
protokoły zebrań i sprawozdania roczne Number of units in the group: 2
76/167/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sławogóra Stara powiat mławski 1955-1956 0 Unroll
roczne plany gospodarcze i księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów. Number of units in the group: 2
76/168/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wiśniewo powiat mławski 1953-1956 0 Unroll
księga protokołów organów spółdzielni, bilanse i sprawozdania roczne, szkice gruntów, księgi funduszów oraz ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, księga rozliczenia dniówek. Number of units in the group: 7
76/169/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wojnówka powiat mławski 1950-1957 0 Unroll
protokoły i sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania roczne, ewidencja członków ich rodzin i wkładów, rejestr pomiarowy gruntów. Number of units in the group: 6
76/170/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/171/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bogatem - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/172/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brodowych Łąkach - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/173/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chorzelach - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/174/0 vacat - Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Chorzelach - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/175/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czernicach Borowych 1826-1913 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów Number of units in the group: 90
76/176/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Duczyminie - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/177/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierzgowie 1826-1911 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów Number of units in the group: 87
76/178/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzynowodze Małej - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/179/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzynowodze Wielkiej - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/180/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pawłowie 1826-1911 962 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów Number of units in the group: 85
Showing 161 to 180 of 1,341 entries.