Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/121/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Bońkowo Podleśne powiat mławski 1955-1960 0 Unroll
Protokoły sesji rady gromadzkiej z lat 1956-59, teczki komisji rady, posiedzenia prezydium GRN z lat 1956-1957. W materiałach na I-szą sesję rady jest protokół komisji porozumiewawczej stronnictw politycznych. Poza tym są kwartalne plany pracy rady, prezydium i komisji, dotyczące samorządu wsi, statystyka rolna, kontrole zewnętrzne i budżety. Number of units in the group: 56
76/122/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Bogurzyn powiat mławski 1955-1961 0 Unroll
Protokoły sesji rady – 1956-57, 1959-60, posiedzeń prezydium – 1955-1960. Sprawozdania statystyczne z wykonania obowiązkowych dostawa. Protokoły i kontroli, zalecenia i sprawozdania z realizacji i budżety. Number of units in the group: 28
76/123/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Chmielewo Wielkie powiat mławski 1954-1960 0 Unroll
Protokoły sesji rady kompletne z l. 1954-1959, akta komisji rady (plany pracy i protokoły posiedzeń), protokoły posiedzeń prezydium kompletne, rejestry uchwał i akta likwidacji gromady. Budżety gromady z l. 1955-60 i sprawozdawczość budżetowa, sprawozdania z zakresu rolnictwa oraz akta kontroli zewnętrznej z lat 1957-59. Number of units in the group: 36
76/124/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dębsk powiat mławski 1954-1959 0 Unroll
Protokoły sesji rady z lat 1954-1959 i posiedzeń prezydium z l. 1955-1959 oraz protokoły zebrań wiejskich z 1958 r. Pozostałe dotyczą kontroli organów nadrzędnych, sprawozdawczości z obowiązkowych dostaw żywca, zboża i ziemniaków oraz spraw budżetowych. Number of units in the group: 17
76/125/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Garlino powiat mławski 1954-1959 0 Unroll
Protokoły sesji rady (1954-55, 1957-1959), posiedzeń prezydium (1956-1958), rejestry uchwał rady i prezydium. Sprawozdania dotyczące rolnictwa i realizacji obowiązkowych dostaw, budżet gromady i sprawozdania z wykonania. Number of units in the group: 17
76/126/0 vacat - Akta gromady Krzywki Bratki - brak danych o losie zespołu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/127/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Łomia powiat mławski 1954-1959 0 Unroll
protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium, rejestry uchwał, sprawozdania z obowiązkowych dostaw i funduszu gromadzkiego. Number of units in the group: 17
76/128/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Piegłowo powiat mławski 1954-1960 0 Unroll
plany pracy rady, prezydium i komisji z l. 1954-1957, protokoły sesji rady, posiedzeń komisji i prezydium, budżety gromady. Number of units in the group: 23
76/129/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Rochnia powiat mławski 1954-1960 0 Unroll
plany pracy rady, prezydium i komisji, protokoły sesji oraz posiedzeń prezydium i komisji, zebrania wiejskie, kontrola gromady i budżety Number of units in the group: 26
76/130/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Rydzyn Szlachecki powiat mławski 1954-1959 0 Unroll
plany pracy organów gromady, protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium i komisji oraz budżety gromady Number of units in the group: 29
76/131/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Strzegowo Osada powiat mławski 1954-1972 [1973] 0 Unroll
plany pracy organów kolegialnych gromady, protokoły sesji rady i ewidencja uchwał, akta komisji rady, protokoły z posiedzeń prezydium, protokoły zebrań wiejskich i sprawy sołtysów, sprawy podziału administracyjnego, plany gospodarczego rozwoju gromady, spisy rolne i statystyka rolna, kontrole gromady, budżety i sprawozdania finansowe, akta FJN, czyny społeczne, pogadanki i komunikaty lokalne, rejestry pomiarowe i klasyfikacyjne gruntów gromady. Number of units in the group: 333
76/132/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Unierzyż powiat mławski 1954-1960 0 Unroll
plany pracy rady, prezydium i komisji, protokoły sesji i rejestry uchwał, protokoły posiedzeń komisji i prezydium, budżety gromadzkie Number of units in the group: 36
76/133/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Wyszyny Kościelne powiat mławski 1954-1959 0 Unroll
protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium, zestawienia gromadzkie spisów rolnych i kontrola gromady w 1959 r. Number of units in the group: 26
76/134/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Żurominek powiat mławski 1959-1962 0 Unroll
plany pracy organów kolegialnych, protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium, budżety i sprawozdania budżetowe. Number of units in the group: 37
76/135/0 Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Mławie 1950-1962 0 Unroll
bilanse roczne i sprawozdania finansowe oraz statystyczne, plany operatywne, własne akta normatywne, akta Rady Zakładowej, w tym również sprawozdania roczne z działalności, dokumentacja inwestycji i kapitalnych remontów w tym projektowo-kosztorysowa, sprawy osobowe pracowników. Number of units in the group: 199
76/136/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ciechanowie 1826-1916 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Number of units in the group: 138
76/137/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Ciechanowie 1826-1913 60 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów, księga zgonów, aneksy Number of units in the group: 103
76/138/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ciemniewku 1826-1917 [1970-1998] 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Number of units in the group: 133
76/139/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Glinojecku 1826-1917 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów i aneksy Number of units in the group: 119
76/140/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gołyminie 1826-1917 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów i aneksy Number of units in the group: 124
Showing 121 to 140 of 1,341 entries.