Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/101/0 vacat - Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/102/0 vacat - Państwowy Urząd Repatriacyjny w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/103/0 vacat - Dom Opieki dla Dorosłych w Chrostowie-Brońkach - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/104/0 vacat - Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/105/0 vacat - Powiatowy Związek Ogrodniczy w Ciechanowie - zespół zarejestrowany pod nr 593 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/106/0 vacat - Powiatowe Biuro Rolne w Ciechanowie - zespół zarejestrowany pod nr 592 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/107/0 vacat - Powiatowy Komitet Elektryfikacji Wsi w Ciechanowie - zespół zarejestrowany pod nr 594 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/108/0 vacat - Izba Skarbowa Mazowiecka - brak danych o losie zespołu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/109/0 vacat - Towarzystwo Przyjaciół ORMO w Ciechanowie - zarejestrowany pod numerem zespołu 1107 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/110/0 vacat - Powiatowa Rada WF i Pw Ciechanowie - włączono do zespołu nr 1 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/111/0 vacat - Zbiór dokumentów do ewidencji ludności gminy Rozwozin - włączono do zespołu nr 15 Akta gminy Rozwozin z siedzibą w Lubowidzu powiat mławski 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/112/0 Akta miasta Ciechanowa 1821-1950 0 Unroll
"Akta policji m.Ciechanowa tyczące się ochędóstwa" z l.1821-1866 dotyczą utrzymania czystości i porządku w mieście. Ponadto nieliczne materiały sprzed 1939 r. to protokoły Rady Miejskiej z l.1924-1925, budżety miasta z l.1929-1940. Akta powojenne to głównie protokoły posiedzeń rady miejskiej i prezydium, protokoły posiedzeń zarządu miejskiego, charakterystyka miasta, sprawy personalne organów kolegialnych, budżety miasta i sprawozdania z wykonania, dokumentacja z zakresu ewidencji ludności, w tym domowe książki meldunkowe, spisy ludności, spisy domów w mieście, statystyka mieszkańców, dokumentacja zakładów i przedsiębiorstw miejskich, w tym browaru ciechanowskiego, dokumentacja projektowa z zakresu nawodnienia miasta wykonana w okresie II WŚ. Number of units in the group: 339
76/113/0 vacat - Akta Wychowania Fizycznego w Mławie - włączono do zespołu nr 605 Rada Powiatowa Kultury Fizycznej w Mławie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/114/0 vacat - Liga Morska w Mławie - brak danych o losie zespołu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/115/0 vacat - Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa gminy Rozwozin - włączono do zespołu nr 15 Akta gminy Rozwozin z siedzibą w Lubowidzu powiat mławski 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/116/0 vacat - Zarząd Oddziału Gminnego Związku Samopomocy Chłopskiej w Ościsłowie - brak danych o losie zespołu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/117/0 vacat - Sąd Obywatelski w Sońsku - zarejestrowany pod nr zespołu 598 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/118/0 vacat - Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego Oddział w Sońsku - brak danych o losie zespołu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/119/0 vacat - Akta Gminnego Komitetu Odbudowy Warszawy w Regiminie - brak danych o losie zespołu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/120/0 vacat - Powiatowa Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 101 to 120 of 1,341 entries.