Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/361/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 51
8/362/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Dąbrowie Zielonej - włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/363/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Janowie- włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/364/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Koszęcinie - włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/365/0 vacat - Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Koziegłowach-włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/366/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Moskorzewie - włączono do zespołu nr 361-Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/367/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Mstowie - włączono do zespołu nr 361: Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/368/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Mykanowie - włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/369/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Poraju - włączono do zespołu nr 361-Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/370/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie - włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/371/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Przystajni - włączono do zespołu nr 361 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/372/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Radkowie - włączono do zespołu nr 361 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/373/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Wręczycy Wielkiej-włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/374/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Żytnie - włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/375/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Częstochowie-włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/376/0 vacat - Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Kłobucku- włączono do zespołu nr 361 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/377/0 vacat - Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Krzepicach- włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/378/0 vacat - Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Częstochowie - przekazany Archiwum Państwowemu w Katowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/379/0 Liga Kobiet Polskich Zarząd Wojewódzki w Częstochowie 1975-1990 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Zjazdów Wojewódzkich z lat 1978 - 1986, sygn. 1 - 8; Protokoły posiedzeń plenarnych Zarządu z lat 1976 - 1989, sygn. 9 - 18; Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu z lat 1975 - 1990, sygn. 19 - 32; Protokoły Komisji Rewizyjnych z lat 1976 - 1989, sygn. 33 - 44; Protokoły Komisji Problemowych z lat 1975 - 1980, sygn. 45 - 47; Protokoły Zespołów z lat 1984 - 1989, sygn. 48 - 52; Protokoły Sekcji z lat 1976 - 1988, sygn. 53 - 55; Podstawy prawne, organizacja, wytyczne z lat 1975 - 1988, sygn. 56 - 61; Ewidencja i wykazy członków z lat 1975 - 1986, sygn. 62 - 65; Sprawozdania z działalności i kampanii wyborczych z lat 1978 - 1989, sygn. 66 - 70; Współpraca z organizacjami i instytucjami z lat 1978 - 1989, sygn. 71 - 74; Plany finansowe z lat 1976 - 1988, sygn. 75 - 81; Sprawozdania finasowe z lat 1975 - 1989, sygn. 82 - 90; Sprawy odznaczonych działaczek z lat 1980 - 1989, sygn. 91 - 92; Biuletyn Ligi Kobiet Polskich z roku 1982, sygn. 93; Dzienniki korespondencyjne z lat 1986 - 1990, sygn. 94; Związek Zawodowy Pracowników Ligi Kobiet polskich z lat 1977 - 1989, sygn. 95; Konkursy organizowane przez Ligę Kobiet Polskich Zarząd Wojewódzki w Częstochowie z lat 1979 - 1988, sygn. 96 - 97; Uczestnictwo działaczek w imprezach z lat 1975 - 1989, sygn. 98; Skargi i wnioski składane za pośrednictwem Ligi Kobiet Polskich z lat 1978 - 1986, sygn. 99. Akta kategorii B-50 z lat 1975 - 1990, 23 j.a., w tym: akta płacowe i osobowe. Liczba jednostek w zespole: 99
8/380/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ciasnej 1874 - 1937 [1967-1995] 747 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 288
Wyświetlanie 361 do 380 z 1 179 wpisów.