Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/664/0 Gminna Rada Narodowa w Kamyku 1950 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z 1950 roku, sygn. 1 Number of units in the group: 1
8/665/0 Gminna Rada Narodowa w Konopiskach 1952-1954 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 4 - 6. Number of units in the group: 6
8/666/0 Gminna Rada Narodowa w Lipiu 1950 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z 1950 roku, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/667/0 Gminna Rada Narodowa w Lubojnie 1952-1954 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 4 - 6. Number of units in the group: 6
8/668/0 Gminna Rada Narodowa w Miedźnie 1950 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z 1950 roku, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/669/0 Gminna Rada Narodowa w Mokrzeszy 1952-1954 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 4 - 6. Number of units in the group: 6
8/670/0 Gminna Rada Narodowa w Opatowie 1950 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z roku 1950, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/671/0 Gminna Rada Narodowa w Popowie 1950 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z roku 1950, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/672/0 Gminna Rada Narodowa w Wąsoszu Górnym 1952 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z roku 1952, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/673/0 Gminna Rada Narodowa w Zrębicach 1952-1954 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 4 - 6. Number of units in the group: 6
8/674/0 Gminna Rada Narodowa w Żurawiu 1952-1954 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1952, 1954, sygn. 4 - 5. Number of units in the group: 5
8/675/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pińczycach 1904-1914 0 Unroll
Dokumentacja w układzie chronologiczno - rzeczowym, obejmująca duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1904 - 1914, Number of units in the group: 13
8/676/0 Gminna Rada Narodowa w Mstowie [1925]1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa, w tym: Dział Ogólno- Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 6, w tym: akta organizacyjne, dokumentacja spraw osobowych, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej oraz posiedzeń jej Prezydium, dokumentacja kontroli; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1956 - 1949, sygn. 7 - 38, w tym: budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków, księgi sum przechodnich, księgi biercze podatku gruntowego, księgi biercze szarwarków, księgi inwentarzowe; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 39 - 40, 87 - 88 w tym: akta dotyczące rolnictwa, klasyfikacji gruntów, parcelacji; Dział Administracyjny z lat 1925 - 1950, sygn. 41 - 45, w tym: akta meldunkowe, dotyczące bezpieczeństwa, rejestracji stowarzyszeń, środków przewozowych, własności gruntów. Prezydium Gminnej Rady Narodowej, w tym: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1942 - 1954, sygn. 46 - 68, w tym: akta organizacyjne, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń jej Prezydium i Komisji, protokoły zebrań gromadzkich, dokumentacja kontroli, księgi ewidencji ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1954, sygn. 69 - 81, w tym: budżety, sprawozdania, dzienniki główne, księgi dochodów i wydatków budżetowych, rejestry obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950, 1952, sygn. 82 - 83, w tym: akta dotyczące szkół, protokoły parcelacji na potrzeby szkolne; Referat Wojskowy z 1950 roku, sygn. 84, w tym: wykazy koni i pojazdów; Referat Rolny z lat 1950 - 1954, sygn. 85 - 86, w tym: statystyka rolna, akta dotyczące akcji siewnej i zagospodarowania odłogów. Number of units in the group: 88
8/677/0 Urząd Gminy w Poraju [1958-1972]1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły zebrań wiejskich, narady pracowników własnej jednostki, zarządzenia własne, plany pracy o ich realizacja, dokumentacja kontroli i lustracji, dokumentacja budżetowa, plany społeczno – gospodarcze, czyny społeczne, ewidencja bazy turystycznej gminy, ewidencja stowarzyszeń, dokumentacja dotycząca sprzedaży gruntów, wywłaszczeń, podziałów gruntów, przejmowania gruntów na własność Skarbu Państwa, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analiza i ocena ruchu budowlanego. dokumentacja geodezyjno – kartograficzna Number of units in the group: 625
8/678/0 Gminna Rada Narodowa w Poraju 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i plany pracy komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, spotkania posłów i radnych z wyborcami oraz protokoły Społecznej Komisji Pojednawczej Number of units in the group: 51
8/679/0 Osiedlowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Poraju 1964-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/680/0 Gminna Rada Narodowa w Poczesnej [1932]1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa, w tym: Dział Ogólno - Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 4, w tym: protokoły posiedzeń GRN i jej Prezydium, protokoły konferencji z sołtysami; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 5 - 30, w tym: budżety, roczne sprawozdania finansowe, dzienniki główne, księgi dochodów budżetowych, księgi sum pozabudżetowych i przechodnich, rozkład podatku gruntowego, księga biercza podatku na elektryfikację wsi; Dział Administracyjny z lat 1932-1949, sygn. 31 - 46, w tym: rejestry mieszkańców wsi: Bargły, Kolonia Borek, Dębowiec, Kolonia Michałów, Kolonia Młynek, Kolonia Poczesna, Poczesna, Zawodzie, Komorniki, Wypalanki, Zawisna, skorowidz do rejestru mieszkańców. Prezydium Gminnej Rady Narodowej, w tym: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1950 - 1954, sygn. 47 - 65, w tym: protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły posiedzeń, plany pracy komisji GRN, w tym: Komisji: Finansowo - Budżetowej, Gospodarki Drogowej, Oświaty i Kultury, Rolnej, Urządzenia Osiedli, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, protokoły zebrań Aktywu Gminnego, protokoły zdawczo - odbiorcze przekazania urzędów sołeckich, protokoły kontroli wewnętrznych, obchody świąt i rocznic; Referat Finansowy z lat 1951 - 1954, sygn. 66 - 69, w tym: budżety, rejestr poborowy składek na ubezpieczenia społeczne; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych z lat 1952 - 1954, sygn. 70, w tym: protokoły kontroli, protokoły zdawczo - odbiorcze Biblioteki Gminnej w Poczesnej; Referat Rolny z lat 1951 - 1953, sygn. 71, w tym: sprawozdania dotyczące stanu i struktury zatrudnienia w rolnictwie, spis zwierząt gospodarskich, struktura gospodarstw rolnych. Number of units in the group: 75
8/681/0 Gminna Rada Narodowa w Kamienicy Polskiej [1930]1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa, w tym: Dział Ogólno - Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 14, w tym: akta organizacyjne, protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły posiedzeń komisji gminnych, protokoły zebrań gromadzkich, dokumentacja kontroli i rewizji; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1945 - 1949, sygn. 15 - 24, w tym: budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi główne, księgi dochodów budżetowych, akta dotyczące podatku gruntowego; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 25 - 29, w tym: akta dotyczące rolnictwa, przemysłu i handlu; Dział Administracji Społecznej z lat 1930 - 1935, 1945 - 1948, sygn. 35 - 42, w tym: akta dotyczące ludności, bezpieczeństwa, spraw wojskowych, środków transportu, właścicieli nieruchomości. Prezydium Gminnej Rady Narodowej, w tym: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1950 - 1954, sygn. 43 - 60, w tym: protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium i komisji GRN, protokoły zebrań gromadzkich, dokumentacja kontroli, księgi kontroli ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1949 - 1954, sygn. 61 - 76, w tym: budżety, sprawozdania finansowe, dzienniki główna, księgi biercze, akta dotyczące podatku gruntowego; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1953, sygn. 77 - 79, w tym: akta dotyczące szkół, odchodów rocznic i świąt, ruchu budowlanego, elektryfikacji; Referat Rolny z lat 1950 - 1954, sygn. 80 - 82, w tym: statystyka rolna dotycząca produkcji rolnej i hodowli, wykazy gospodarstw indywidualnych. Gminna Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" z lat 1950 - 1951, sygn. 83, w tym: materiały dotyczące przysposobienia rolniczego. Number of units in the group: 83
8/682/0 Akta gminy Bargły [1828]1867-1876 0 Unroll
Protokoły zebrań gminnych; Akta spraw sądowo-policyjnych; akta Sądu Gminnego; Sprawy dotyczące statystyki; Spisy akt urzędu Wójta Gminy Bargły; akta Dozoru Kościelnego Parafii Poczesna, sprawy dotyczące duchowieństwa rzymskokatolickiego, sprawa budowy nowego kościoła parafialnego; Sprawy Majoratu Poczesna; Akta dotyczące przemysłu, targów i rzemiosła; Sprawy podatkowe; kwatery dla wojska, spisy poborowych; Akata Sądu Gminnego oraz Gminnego Komisarza Spraw Włościańskich; Dzienniki korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Ponadto materiały z okresu powstania styczniowego: spisy poborowych oraz korespondencja w sprawach poboru; rozkazy, instrukcje Naczelnika Sztabu Wojsk w Królestwie Polskim, Naczelnika Wojennego Okręgu Częstochowskiego; rozporządzenia i ogłoszenia: Naczelnika Powiatu Wieluńskiego, Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Komitetu Urządzającego. Number of units in the group: 24
8/683/0 Gminna Rada Narodowa w Kruszynie 1973-1990 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa w Kruszynie z lat 1973 - 1990, sygn. 1 - 165, w tym: protokoły sesji GRN, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty radnych, sprawozdania z działalności Rady, protokoły posiedzeń Komisji Gminnej Rady Narodowej, w tym Komisje: Rolnictwa, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Samorządu, rejestry wniosków komisji GRN, realizacja wniosków komisji GRN, rejestry postanowień Prezydium Gminnej Rady Narodowej i ich realizacja, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, regulaminy plany pracy, protokoły posiedzeń Komisji Kontroli Społecznej, wybory ławników i członków Kolegium do spraw Wykroczeń, podział gminy na sołectwa, wybory sołtysów, protokoły zebrań wiejskich, rejestr uchwał Gminnej Rady Narodowej, uchwały Gminnej Rady Narodowej, roczne i długofalowe plany pracy Prezydium i Komisji GRN, sprawozdania zbiorcze i informacje opisowe Gminnej Rady Narodowej, wnioski o ordery i odznaczenia, realizacja uchwał Komitetu Centralnego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Number of units in the group: 171
Showing 661 to 680 of 1,176 entries.