Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/538/0 Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu po 1945 roku [1936] 1945-1976, 1980 9 rozwiń
Kontynenty: 2 j.inw. (bd), Kraje: 1 j.inw. (bd), Polska: 9 j.inw. (1947-1974), Województwo Opolskie: 7 j.inw. (1953-1974), Brzeg: 3j.inw.(1954-1963), Głubczyce: 3 j.inw. (1960-1976), Grodków: 4 j.inw. (1946-1962), Kluczbork: 2 j.inw. (1961), Koźle: 1 j.inw. (1963), Krapkowice: 1 j.inw. (1960), Namysłów: 1 j.inw. (1962), Niemodlin: 4 j.inw. ([1936] 1945-1960), Nysa: 8 j.inw. (1945-1973), Olesno: 2 j.inw. (1946, 1962), Opole: 15 j.inw. (1946-1961), Prudnik: 3 j.inw. (1946, 1962), Racibórz: 1 j.inw. (1946), Strzelce Opolskie: 4 j.inw. (1946, 1964), przes. 1376/2009: załaącznik do umowy między Rzeczpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z 1945 roku o wytyczeniu istniejącej granicy państwowej (1957) 1 j.inw, mapa schematyczna sieci autobusowej nr 11 Okręgu Komunikacyjnego (1976) 1 j.inw., mapa powiatu Grodków (b.d.) 1 j.inw., mapa Powiatu Brzeg (b.d.) 1 j.inw., plan śródmieścia miasta Opola (b.d.) 1 j.inw., Polska Rzeczpospolita Ludowa - mapa administracyjna (1980) 1 j.inw., mapa polityczno-komunikacyjna świata (1975) 1 j.inw., polska mapa gospodarcza (1968) 1 j.inw., przes.1806/2012: mapy gospodarcze miejscowości Rudziniec, Stara Kuźnia, Ujazd, Kielcza, Sławięcice, Jemielnica, Kotulin, Toszek , Dziewkowice Świbie, Chechło, Wielowieś, Borowiany, Las Kośmidry, Zawadzkie, Pludry, Rozmierka, Łaziska, Kolonowskie, Kadłub, Strzelce Opolskie, Olszowa, Krasiejów, Komprachcice, Czarnowąsy, Brynica, Nowe Siołkowice, Wrzoski, Dobrzeń Wielki, Chróścice, Dąbrowa 1951-1953 (33 j.a.), mapy powiatów: raciborskiego, prudnickiego, opolskiego, nyskiego, niemodlińskiego, namysłowskiego, brzeskiego, głubczyckiego, grodkowskiego, kozielskiego, krapkowickiego, kluczborskiego, oleskiego 1952-1966 (90 j.a.), mapa miejscowości Chrapkowice (Krapkowice) 1945 (1 j.a.); przes. 2453/2016: plan sytuacyjny terenów położonych w okolicy niezidentyfikowanej fabryki cukru XX w. (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 204
45/539/0 Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Opolu [1938-1939] 1946-2008 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1792
45/540/0 Zarząd Wodny w Opolu 1830-1944 [1948] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2275
45/541/0 vacat - Zarząd Wodny w Gliwicach - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/542/0 Zarząd Wodny w Raciborzu 1884-1944 48 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1068
45/543/0 Zarząd Wodny w Brzegu 1907-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 48
45/544/0 Zarząd Budowy Zbiornika Retencyjnego w Otmuchowie 1903-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 820
45/545/0 vacat - Superintendentura w Nysie - obecnie pod nr 1772 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/546/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Głubczycach - obecnie pod nr 1802 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/547/0 Starostwo Powiatowe w Koźlu 1803-1944 0 rozwiń
wybory do parlamentu, plebiscyt i powstania śląskie, referendum ludowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, strajki, migracje, sprawy obywatelstwa, organizacje polityczne, prasa, statystyka ogólna, organizacja urzędu, zmiana granic administracyjnych, zmiana nazw miejscowości, spisy ludności, warsztatów rzemieślniczych, sprawy rolne, pomoc wschodnia 1826-1944 (125 j.a.), stowarzyszenia wyznaniowe, budowa i utrzymanie szkół, przedszkoli, szkoły powszechne, zawodowe, uzupełniające, mniejszościowe, nadzór pedagogiczny, personel nauczycielski 1817-1939 (100 j.a.), organizacja urzędów policyjnych, sprawy porządku, obyczajowe, zażalenia na działalność policji 1907-1937 (20 j.a.), obrona przeciwpożarowa i przeciwlotnicza 1910-1939 (13 j.a.), sprawy sanitarne i zdrowia: personel lekarski, pomocniczy, ośrodki zdrowia, szpitale, apteki, sprawy sanitarne-nadzór 1803-1937 (15 j.a.), Komunikacja, budownictwo: nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, budowa kolei, osiedli, domów, zakładów przemysłowych 1914-1943 (18 j.a.), Rolnictwo, hodowla: organizacje rolnicze, kultura rolna, ochrona roślin, zwalczanie epidemii i wścieklizny, hodowla zwierząt, ryb, myślistwo 1825-1937 (48 j.a.), organizacje zawodowe 1911-1937 (28 j.a.), ubezpieczenia społeczne. Kasy chorych, lecznictwo, sprawy inwalidów, pomoc doraźna 1822-1937 (58 j.a.), Wiejskie Komisje Pojednawcze - wybór członków 1858-1935 (72 j.a.), sprawy wojskowe: mobilizacja, zakwaterowanie wojsk, urządzenia wojskowe 1914-1937 (5 j.a.), sprawy obcokrajowców, formacje NSDAP, listy mieszkańców według przynależności narodowej, przyznanie obywatelstwa osobom pochodzenia węgierskiego, 1929-1938 (4 j.a.), stan szkolnictwa powiatu kozielskiego 1944 (1 j.a.), plan registratury b.d. (1 j.a.), repertoria b.d. (2 j.a.), NSDAP - przyjęcia na członków partii 1934-1938 (1 j.a.), zmiana nazwisk 1939 (1 j.a.), księga kontroli 1932-1939 (1 j.a.), przes.1808/2012: kosztorys budowy drogi brukowanej z Trawnik do Naczęsławic 1937 (1 j.a.), nab.9195/2017: korespondencja w sprawie ubezpieczeń społecznych 1935 (1 j.a.), nab. 2018: stan ludności miejscowej i robotników przymusowych w poszczególnych miejscowościach powiatu kozielskiego 1944 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 514
45/548/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Raciborzu - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/549/0 Wydział Powiatowy w Koźlu 1873-1944 0 rozwiń
samorząd i administracja: sprawy organizacyjne Wydziału, wybory do sekmików powiatowych i zgromadzeń lokalnych, zmiany granic administarcyjnych, wybory i niminacje przełożonych gmin, burmistrzów, ławników, sprawy personalne 1873-1942 (51 j.a.), oświata, utzrymani i działalność szkół zawodowych, rolniczych, dokształcających i średnich, stypendia, wynagrodzenie nauczycieli 1915-1934 (9 j.a.), finanse: podatki, opłaty gminne 1920-1941 (23 j.a.), rplnictwo: popieranie rozwoju rolnictwa, pomoc dla wsi, elektryfikacja, mysliwstwo, powodzie i klęski elementarne 1901-1936 (18 j.a.), sprawy majątkowe gmin, zadłużenia, budżety powiatowego związku samorządowego i gmin 1899-1944 (34 j.a.), rozgraniczenia i podział obszarów wiejskich 1928-1938 (10 j.a.), uchwały wydziału powiatowego i rad gminnych 1876-1934 (64 j.a.), sprawozdania rachunkowe gmin i miast, podatki miejskie 1874-1928 (60 j.a.), statut i sprawy finansowe miasta Koźla 1880-1936 (5 j.a.), sprawy sporne i skargi na funkcjonariuszy państwowych i samorządowych 1874-1932 (56 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 330
45/550/0 vacat - Wydział Powiatowy w Raciborzu - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/552/0 vacat - Urząd Obwodowy w Gródczankach - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/554/0 vacat - Urząd Obwodowy w Nędzy - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/555/0 vacat - Urząd Obwodowy w Pietrowicach Wielkich - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/556/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu głubczyckiego - utworzono grupę zespołów nr 787 - 827 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/557/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu kozielskiego - utworzono grupę zespołów nr 889 - 921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/558/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu raciborskiego - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/559/0 vacat - Sąd Apelacyjny w Raciborzu - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 801 do 820 z 3 943 wpisów.