Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/543/0 Zarząd Wodny w Brzegu 1907-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 48
45/544/0 Zarząd Budowy Zbiornika Retencyjnego w Otmuchowie 1903-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 820
45/545/0 vacat - Superintendentura w Nysie - obecnie pod nr 1772 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/546/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Głubczycach - obecnie pod nr 1802 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/547/0 Starostwo Powiatowe w Koźlu 1803-1944 0 Unroll
wybory do parlamentu, plebiscyt i powstania śląskie, referendum ludowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, strajki, migracje, sprawy obywatelstwa, organizacje polityczne, prasa, statystyka ogólna, organizacja urzędu, zmiana granic administracyjnych, zmiana nazw miejscowości, spisy ludności, warsztatów rzemieślniczych, sprawy rolne, pomoc wschodnia 1826-1944 (125 j.a.), stowarzyszenia wyznaniowe, budowa i utrzymanie szkół, przedszkoli, szkoły powszechne, zawodowe, uzupełniające, mniejszościowe, nadzór pedagogiczny, personel nauczycielski 1817-1939 (100 j.a.), organizacja urzędów policyjnych, sprawy porządku, obyczajowe, zażalenia na działalność policji 1907-1937 (20 j.a.), obrona przeciwpożarowa i przeciwlotnicza 1910-1939 (13 j.a.), sprawy sanitarne i zdrowia: personel lekarski, pomocniczy, ośrodki zdrowia, szpitale, apteki, sprawy sanitarne-nadzór 1803-1937 (15 j.a.), Komunikacja, budownictwo: nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, budowa kolei, osiedli, domów, zakładów przemysłowych 1914-1943 (18 j.a.), Rolnictwo, hodowla: organizacje rolnicze, kultura rolna, ochrona roślin, zwalczanie epidemii i wścieklizny, hodowla zwierząt, ryb, myślistwo 1825-1937 (48 j.a.), organizacje zawodowe 1911-1937 (28 j.a.), ubezpieczenia społeczne. Kasy chorych, lecznictwo, sprawy inwalidów, pomoc doraźna 1822-1937 (58 j.a.), Wiejskie Komisje Pojednawcze - wybór członków 1858-1935 (72 j.a.), sprawy wojskowe: mobilizacja, zakwaterowanie wojsk, urządzenia wojskowe 1914-1937 (5 j.a.), sprawy obcokrajowców, formacje NSDAP, listy mieszkańców według przynależności narodowej, przyznanie obywatelstwa osobom pochodzenia węgierskiego, 1929-1938 (4 j.a.), stan szkolnictwa powiatu kozielskiego 1944 (1 j.a.), plan registratury b.d. (1 j.a.), repertoria b.d. (2 j.a.), NSDAP - przyjęcia na członków partii 1934-1938 (1 j.a.), zmiana nazwisk 1939 (1 j.a.), księga kontroli 1932-1939 (1 j.a.), przes.1808/2012: kosztorys budowy drogi brukowanej z Trawnik do Naczęsławic 1937 (1 j.a.), nab.9195/2017: korespondencja w sprawie ubezpieczeń społecznych 1935 (1 j.a.), nab. 2018: stan ludności miejscowej i robotników przymusowych w poszczególnych miejscowościach powiatu kozielskiego 1944 (1 j.a.) Number of units in the group: 514
45/548/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Raciborzu - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/549/0 Wydział Powiatowy w Koźlu 1873-1944 0 Unroll
samorząd i administracja: sprawy organizacyjne Wydziału, wybory do sekmików powiatowych i zgromadzeń lokalnych, zmiany granic administarcyjnych, wybory i niminacje przełożonych gmin, burmistrzów, ławników, sprawy personalne 1873-1942 (51 j.a.), oświata, utzrymani i działalność szkół zawodowych, rolniczych, dokształcających i średnich, stypendia, wynagrodzenie nauczycieli 1915-1934 (9 j.a.), finanse: podatki, opłaty gminne 1920-1941 (23 j.a.), rplnictwo: popieranie rozwoju rolnictwa, pomoc dla wsi, elektryfikacja, mysliwstwo, powodzie i klęski elementarne 1901-1936 (18 j.a.), sprawy majątkowe gmin, zadłużenia, budżety powiatowego związku samorządowego i gmin 1899-1944 (34 j.a.), rozgraniczenia i podział obszarów wiejskich 1928-1938 (10 j.a.), uchwały wydziału powiatowego i rad gminnych 1876-1934 (64 j.a.), sprawozdania rachunkowe gmin i miast, podatki miejskie 1874-1928 (60 j.a.), statut i sprawy finansowe miasta Koźla 1880-1936 (5 j.a.), sprawy sporne i skargi na funkcjonariuszy państwowych i samorządowych 1874-1932 (56 j.a.) Number of units in the group: 330
45/550/0 vacat - Wydział Powiatowy w Raciborzu - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/552/0 vacat - Urząd Obwodowy w Gródczankach - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/554/0 vacat - Urząd Obwodowy w Nędzy - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/555/0 vacat - Urząd Obwodowy w Pietrowicach Wielkich - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/556/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu głubczyckiego - utworzono grupę zespołów nr 787 - 827 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/557/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu kozielskiego - utworzono grupę zespołów nr 889 - 921 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/558/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu raciborskiego - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/559/0 vacat - Sąd Apelacyjny w Raciborzu - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/560/0 Sąd Krajowy w Raciborzu 1885-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 76
45/561/0 Akta notariusza Karola Gottsmanna w Baborowie 1893-1898 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadkowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1893-1899 (6 j.a.) Number of units in the group: 6
45/562/0 Akta notariusza Artura Langera w Baborowie 1921-1923 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadkowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1921-1923 (5 j.a.) Number of units in the group: 5
45/563/0 Akta notariusza Augusta Elsnera w Głubczycach 1864-1907 0 Unroll
Akta: Akty notarialne: 1864 - 1907 120 j.a. Pomoce ewidencyjne: Rejestry notarialne: 1872-1900 7 j.a. Number of units in the group: 127
45/566/0 Akta notariusza Józefa Fikusa w Głubczycach 1849-1880 0 Unroll
Akta:Akty notarialne: 1849-1880 67 j.a. Pomoce ewidencyjne:Rejestry notarialne: 1849-1880 4 j.a. Number of units in the group: 69
Showing 821 to 840 of 3,959 entries.