Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/742/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biskupicach 1954-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1961 (7 j.a.), rejestr uchwał GRN 1955-1961 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961 (7 j.a.), rejestr uchwał Prezydium GRN 1955-1961 (1 j.a.), plan pracy Prezydium GRN 1959 (1 j.a.), wybory radnego GRN-protokoły zebrań wyborczych, korespondencja 1956 (1 j.a.); przes.2042/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955 (1 j.a.). Number of units in the group: 19
45/743/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Byczynie 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (18 j.a.), rejestr uchwał GRN 1970-1972 (1 j.a.), uchwały GRN 1971-1972 (1 j.a.), realizacja uchwał GRN 1971-1972 (1 j.a.), komisje GRN-plany pracy, protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli, składy komisji 1959-1972 (22 j.a.), realizacja wniosków komisji 1971-1972 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), plany pracy GRN 1961-1970 (1 j.a.), sprawozdania z działalności GRN 1970-1971 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1972 (1 j.a.), protokoły kontroli zewnętrznych 1971-1972 (1 j.a.), budżet gromady 1966-1971 (5 j.a.), sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych 1972 (1 j.a.), protokoły spotkań radnych z wyborcami 1971-1972 (1 j.a.), nab. 9279/2018: rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny-wieś Gołkowice 1959 (1 j.a.) Number of units in the group: 76
45/744/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kostowie 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1968 (11 j.a.), rejestry uchwał GRN 1954-1968 (1 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1958-1968 (6 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968 (14 j.a.), rejestr uchwał Prezydium GRN 1955-1968 (1 j.a.), plany grospodarcze gromady 1961-1966 (5 j.a.), budżet gromady 1968 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1967-1968 (1 j.a.), rejestr postulatów wyborczych 1965-1966 (1 j.a.). Number of units in the group: 41
45/745/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywiczynach 1954-1968 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1968 (11 j.a.), protokoły posiedzeń GRN 1955-1968 (14 j.a.), plany pracy GRN 1960 (1 j.a.), protokół zebrania wiejskiego 1955 (1 j.a.). Number of units in the group: 27
45/746/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywiźnie 1954-1959 [1960] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1960 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959 (5 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955 (1 j.a.), rejestry mieszkańców wsi Krzywizna 1945-1971 (5 j.a.), książki meldunkowe wsi Krzywizna 1945-1964 (5 j.a.). Number of units in the group: 21
45/747/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kujakowicach Górnych 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1956-1971 (12 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972 (16 j.a.), plany pracy GRN 1959-1960 (1 j.a.); przes.2008/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955 (1 j.a.). Number of units in the group: 30
45/748/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuniowie 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1961 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961 (7 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955 (1 j.a.). Number of units in the group: 10
45/749/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie Dolnej pow. kluczborski 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1961 (3 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzenia 1958 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961 (7 j.a.), plany pracy GRN 1959-1960 (1 j.a.). Number of units in the group: 12
45/750/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kluczborku 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (16 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (16 j.a.), plany pracy GRN 1958-1960 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1956 (1 j.a.), spisy i wykazy gospodarstw rolnych 1956-1957 (3 j.a.), budżet gromady 1957-1958 (2 j.a.), kwestionariusze radnych GRN 1958 (1 j.a.). Number of units in the group: 41
45/751/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łowkowicach 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (12 j.a.), protokoły posiedzeń GRN 1955-1972 (16 j.a.), kat. B-50; rejestry mieszkańców wsi Dobiercice 1945-1967 ( 2 j.a.), rejestr mieszkańców wsi Maciejów 1971 (1 j.a.), książki meldunkowe wsi Dobiercice 1945-1964, 1951-1966 (4 j.a.), książki meldunkowe wsi Łowkowice 1945-1965 (4 j.a.), książki meldunkowe wsi Maciejów 1945-1963, 1947-1963 (2 j.a.). Number of units in the group: 41
45/752/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Roszkowicach 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (14 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, ewidencja obecności na posiedzeniach 1964-1972 (19 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972 (16 j.a.), plany pracy GRN 1963-1972 (4 j.a.), sprawozdania z dzaiłalności GRN 1966-1971 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1970 (4 j.a.), protokoły zebrań sołtysów 1965-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1970 (2 j.a.), sprawozdania z realizacji planów gospodarczych 1965-1972 (2 j.a.), programy rozwoju rolnictwa 1966-1970 (1 j.a.), programy rozwoju gromady 1967 (1 j.a.), sprawozdani GUS-o powierzni użytków 1970 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły i sprawozdania 1963-1972 (4 j.a.), budżet gromady 1963-1971 (8 j.a.), spotkania posłów i radnych z wyborcami-plany spotkań, sprawozdania z realizacji wniosków, korespondencja 1969-1971 (1 j.a.), wykazy gruntów 1966 (1 j.a.), kat. B-50; rejestry mieszkańców wsi Borek 1945-1968 (2 j.a.), rejestr mieszkańców wsi Helenów 1945-1969 (1 j.a.), rejestry mieszkańców wsi i PGR Roszkowice 1945-1964 (2 j.a.), rejestr mieszkańców PGR Wojsławice 1947-1968 (1 j.a.), książki meldunkowe wsi Helenów 1945-1968 (1 j.a.), książki meldunkowe wsi Roszkowice 1945-1966 (2 j.a.), przes.2010/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955 (1 j.a.). Number of units in the group: 90
45/753/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skałągach 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (15 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1964-1972 (10 j.a.), protokoły posiedzeń GRN 1955-1972 (15 j.a.), plany pracy GRN 1959-1960 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1971 (2 j.a.), protokoły konroli zewnętrznych 1967-1972 (2 j.a.), budżet gromady 1963-1970 (1 j.a.), kwestionariusze radnych i członków komisji 1955 (1 j.a.), sprawozdani z działalności świetlicy gromadzkiej 1955 (1 j.a.). Number of units in the group: 48
45/754/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Smardach Dolnych 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (12 j.a.), komisje GRN- protokoły posiedzeń i kontroli 1962-1971 (4 j.a.), protokoły posiedzeń 1956-1972 (15 j.a.), plany pracy Prezydium GRN 1960 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955 (1 j.a.), protokoły kontroli zewnętrznych 1966-1971 (2 j.a.), budżet gromady 1955-1971 (2 j.a.), plany pracy i sprawozdania z działalności świetlicy gromadzkiej 1955-1956 (1 j.a.), kat.B-50; rejestry mieszkańców wsi Smardy Dolne 1945-1971 (2 j.a.), pomocniczy rejestr meldunkowy wsi Unieszów 1945-1969 (1 j.a.), książka meldunkowa wsi Czaple Stare 1945-1957 (1 j.a.), książka meldunkowa wsi Gotartów- PGR 1945-1969 (1 j.a.), książka meldunkowa wsi Markotów Duży 1945-1967 (1 j.a.), książki meldunkowe wsi Smardy Górne i Smardy Dolne -PGR 1945-1968 (2 j.a.), książka meldunkowa wsi Unieszów 1945-1969 (1 j.a.); przes.2009/2014: protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955 (1 j.a.). Number of units in the group: 48
45/755/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szymonkowie 1955-1968 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1968 (10 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968 (13 j.a.), plany pracy GRN 1959-1960 (1 j.a.), wybory uzupełniające 1956-1957 (1 j.a.) Number of units in the group: 25
45/756/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wąsicach [1945] 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (16 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955 (1 j.a.), kat.B-50; książki meldunkowe wsi Wąsice 1945-1970 (3 j.a.). Number of units in the group: 38
45/757/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzbicy Górnej 1954-1971 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1971 (13 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1971 (16 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955 (1 j.a.), plany pracy świetlicy gromadzkiej 1955-1956 (1 j.a.), kat.B-50; rejestry mieszkańców wsi: Brynica, Ligota Wołczyńska, Wierzbica Górna 1945-1967, 1969 (4 j.a.). Number of units in the group: 35
45/758/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bogacicy 1954-1972 0 Unroll
sesje: protokoły 1955-1972 (10 j.a.), Prezydium: protokoły posiedzeń 1954-1972 (15 j.a.). Number of units in the group: 25
45/759/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borkowicach 1954-1968 0 Unroll
sesje: protokoły 1954-1968 (8 j.a.), Prezydium: protokoły posiedzeń 1955-1968 (11 j.a.). Number of units in the group: 19
45/760/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzchach 1955-1959 0 Unroll
sesje: protokoły 1955-1959 (4 j.a.), Prezydium: protokoły posiedzeń 1955, 1957-1959 (3 j.a.), zebrania wiejskie: protokoły 1955 (1 j.a.), wybory uzupełniające 1957 (1 j.a.) Number of units in the group: 9
45/761/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zębowicach 1954-1972 [1983] 0 Unroll
sesje: protokoły 1955-1969 (8 j.a.), komisje: protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955-1960, 1969-1972 (2 j.a.), Prezydium: protokoły posiedzeń 1955-1971 (10 j.a.), uchwały: księga uchwał sesji i Prezydium 1962-1963 (1 j.a.), zebrania wiejskie: protokoły zebrań, sprawozdania 1954-1962, 1972 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne: protokoły 1958 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Rady i Prezydium 1952-1969 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1962 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959, 1962, 1963-1968 (3 j.a.), budżet 1955-1959, 1967-1971 (6 j.a.), sprawozdania finansowe 1957, 1959-1972 (7 j.a.), przes.1002/2007 - materiały z działalności Urzędu Stanu Cywilnego 1966 (1 j.a.)kat. B-50:domowe książki meldunkowe miejscowości Osieczko, Zębowice 1953-1961 (4 j.a.), pomocnicze rejestry meldunkowe miejscowości: Knieja, Prószków, Zębowice 1956, 1959 (3 j.a.), nab.6168/2011: uproszczone plany urządzania gospodarstwa leśnego i polny zagospodarowania lasów wsi Zębowice, Knieja, Radawie, Kadłub Wolny 1958-1971 (6 j.a.), rejestr gruntów Państwowego Funduszu Ziemi Gromady Zębowice 1972-1983 (1 j.a.); przes.2022/2014: protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1960 (6 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1960 (6 j.a.), budżet na lata 1955-1958 (4 j.a.). Number of units in the group: 94
Showing 1,001 to 1,020 of 3,959 entries.