Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/593/0 Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców Zarząd Okręgu w Opolu [1950] 1955-1973 0 rozwiń
materiały okręgowych konferencji i kampanii sprawozdawczo-wyborczych 1960-1972 (9 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu 1957-1973 (7 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu 1957-1973 (8 j.a.), protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Rewizyjnej i komisji problemowych 1957-1973 (16 j.a.), protokoły z narad z aktywem związkowym 1957-1973 (3 j.a.), rejestry osób odznaczonych odznaką honorową Związku 1955-1973 (1 j.a.), plany pracy Zarządu Okręgowego 1966-1973 (2 j.a.), sprawozdania, wykazy, informacje w sprawach personalnych 1967-1973 (1 j.a.), sprawozdania z akcji społecznych i szkoleniowych 1968-1973 (1 j.a.), rejestr interwencji 1955-1967 (1 j.a.), sprawozdania z załatwiania skarg i działalności komisji rozjemczych 1968-1972 (1 j.a.), zestawienia pomicnicze do sporządzania sprawozdań zbiorczych 1967-1972 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne dotyczące spraw organizacyjnych, kulturalno-oświatowych 1972 (1 j.a.), zbiorowy układ pracy, instrukcje i informcje dotyczace działalności KSR i Komisji ekonomicznych 1967-1973 (1 j.a.), ankieta dotycząca zatrudnienia i funduszu płac w przedsiębiorstwach, warunki pracy w przedsiębiorstwach 1968-1973 (2 j.a.), współzawodnictwo pracy i racjonalizacja - informacje, zestawienia 1966-1973 (2 j.a.), plany pracy i sprawozdania, informacje Inspektora Pracy 1966-1973 (4 j.a.), roczne sprawozdania zbiorcze z wykorzystania nakładów na BHP 1966-1972 (1 j.a.), zbiorcze sprawozdania z wypadków przy pracy 1967-1973 (2 j.a.), wypadki śmiertelne- materiały z dochodzeń 1966-1968 (1 j.a.), protokoły z wizytacji Inspektora Pracy w zakładach pracy 1955-1973 (44 j.a.), wystawa BHP Transpotowców i Drogowców 1971 (1 j.a.), sprawozdania z wykorzystania wczasów sanatoryjnych, profilaktycznych i wypoczynkowych 1970-1973 (1 j.a.), sprawy kulturalno-oświatowe: sprawozdania statystyczne, rejestracja, sprawy kadrowe placówek kulturalno-oświatowych, informacje z przebiegu dnia Transportowca i Drogowca, przegląd amatosrkich zespołów artystycznych, konkurs fotograficzny, festiwal kulturalny Związków Zawodowych 1965-1973 (7 j.a.), organizacja imprez sportowych: udział w spartakiadach, ogólnopolskich igrzyskach młodzieży, sprawozdania z działalności, protokoły i statut Międzyzakładowego Klubu Sportowego "Odra" w Koźlu, udział w kartingowych mistrzostwach Polski, materiały Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Kola Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, sprawozdania roczne, z imprez sportowych 1967-1973 (14 j.a.), plany i sprawozdania z działalności aparatu rewizyjnego Zarządu Okręgu 1971-1972 (1 j.a.), protokoły z kontroli finansowych przeprowadzonych w Zarządzie Okręgu i w radach zakładowych 1967-1973 (3 j.a.), budżety, bilanse Zarządu Okręgu i zbiorcze rad zakładowych 1966-1973 (30 j.a.), rejestracja Przyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 1966-1972 (1 j.a.), protokoły z kontroli Przyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 1967-1973 (1 j.a.), protokół posiedzeni Komisji Budżetowej Zarządu Okręgu 1967 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 174
45/594/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Koźlu 1957-1975 0 rozwiń
Zjazd Powiatowy 1957-1974 (10 j.a.) Rada 1974-1975 (1 j.a.) Zarząd PZKR 1970-1974 (2 j.a.) uchwały 1972-1974 (1 j.a.) Komisja Rewizyjna 1964-1973 (1 j.a.) Organizacja 1971-1975 (2 j.a.) Planowanie 1961-1975 (22 j.a.) sprawozdania 1963-1975 (5 j.a.) sprawozdania GUS 1963-1975 (28 j.a.) skargi i wnioski 1974-1974 (1 j.a.) kontrole zewnętrzne 1965-1975 (3 j.a.) kontrole własne 1970-1975 (5 j.a.) finanse 1961-1975 (54 j.a.) kółka rolnicze 1960-1974 (2 j.a.) międzykółkowe bazy maszynowe 1965-1973 (3 j.a.) Spółdzielnie Kółek Rolniczych 1973-1975 (5 j.a.) Rada Przysposobienia Rolniczego 1969-1975 (6 j.a.) Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych 1974-1975 (2 j.a.) Związek Plantatorów Roślin Oleistych 1965-1973 (4 j.a.) Powiatowa Rada Związków Branżowych 1964-1974 (1 j.a.) Związek Zawodowy Pracowników Rolnych PRL 1970-1975 (2 j.a.), kursy przysposobienia rolniczego - egzaminy 1968-1975 (2 j.a. 0,01 mb.) Liczba jednostek w zespole: 162
45/595/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Krapkowicach 1957-1975 0 rozwiń
Zjazd Powiatowy 1970-1974 (4 j.a.) Rada PZKR 1974-1975 (1 j.a.) Zarząd PZKR 1966-1975 (11 j.a.) Organizacja 1975-1975 (1 j.a.) planowanie 1969-1975 (8 j.a.) sprawozdania 1961-1975 (4 j.a.) sprawozdania GUS 1968-1975 (12 j.a.) kontrole zewnętrzne 1971-1974 (2 j.a.) kontrole własne 1963-1975 (7 j.a.) finanse 1961-1974 (12 j.a.) gospodarka gruntami 1971-1975 (2 j.a.) rejestry 1968-1968 (1 j.a.) kółka rolnicze 1957-1975 (46 j.a.) międzykółkowe bazy maszynowe 1966-1969 (6 j.a.) Spółdzielnie Kółek Rolniczych 1972-1975 (4 j.a.) Rada Przysposobienia Rolniczego 1968–1974 (3 j.a.) Związek Hodowców i Producentów Drobiu 1968-1973 (2 j.a.) Związek Zawodowy Pracowników Rolnych PRL 1970-1973 (2 j.a.), przysposobienie rolnicze – egzaminy 1971-1973 (1 j.a. 0,01 mb.) Liczba jednostek w zespole: 129
45/596/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Opolu 1957-1975 0 rozwiń
Zjazd Powiatowy 1958-1974 (11 j.a.) Rada PZKR 1974-1975 (1 j.a.) Zarząd PZKR 1958-1975 (8 j.a.) Komisja Rewizyjna 1965-1974 (2 j.a.) Komisje Rady PZKR 1974-1974 (1 j.a.) narady 1966-1975 (5 j.a.) Organizacja 1966-1975 (3 j.a.) planowanie 1961-1974 (5 j.a.) sprawozdania 1960-1974 (19 j.a.) sprawozdania GUS 1964-1975 (16 j.a.) kontrole zewnętrzne 1965-1974 (4 j.a.) kontrole własne 1965-1974 (25 j.a.) finanse 1963-1975 (15 j.a.) Fundusz Rozwoju Rolnictwa 1960-1966 (4 j.a.) fundusze specjalne 1965-1967 (2 j.a.) wycinki prasowe 1958-1968 (1 j.a.) kółka rolnicze 1957-1975 (96 j.a.) międzykółkowe bazy maszynowe 1967-1970 (1 j.a.) Rada Przysposobienie Rolniczego 1964-1971 (3 j.a.) Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich 1965-1975 (9 j.a.) Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych 1971-1975 (1 j.a.) Związek Zawodowy Pracowników Rolnych PRL 1969-1975 (8 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 240
45/597/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Strzelcach Opolskich 1958-1973 0 rozwiń
Zjazd Powiatowy 1958-1973 (10 j.a.) Zarząd PZKR 1962-1968 (2 j.a.) Komisja Rewizyjna 1971-1973 (1 j.a.) planowanie 1962-1973 (12 j.a.) sprawozdawczość 1966-1971 (2 j.a.) sprawozdania GUS 1968-1973 (5 j.a.) kontrole zewnętrzne 1965-1973 (2 j.a.) kontrole własne 1966-1971 (4 j.a.) wykazy członków 1970-1972 (2 j.a.) finanse 1959-1972 (17 j.a.) kółka rolnicze 1960-1972 (9 j.a.) międzykółkowe bazy maszynowe 1967-1970 (2 j.a.) Rada Przysposobienie Rolniczego 1970-1970 (1 j.a.) Związek Plantatorów Roślin Okopowych 1969-1969 (1 j.a.) Związek Plantatorów Roślin Oleistych 1968-1971 (2 j.a.), listy płac, przysposobienie rolnicze – egzaminy 1970-1973 (2 j.a.0,03 mb.) Liczba jednostek w zespole: 74
45/598/0 vacat-Akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu 1973-włączony do zespołu nr 2837-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9.12.1973 r. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/599/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Koźlu [1945] 1950-1975 [1982] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji rady, realizacja uchwał, wybory do Sejmu i rad narodowych, spotkania radnych i posłów z wyborcami, interpelacje, wnioski i postulaty radnych, materiały komisji stałych i doraźnych, protokoły posiedzeń prezydium, postanowienia prezydium, narady i odprawy członków organów kolegialnych, posiedzenia konwentu seniorów i zespołów radnych, zarządzenia i decyzje, organizacja jednostki własnej i jednostek podległych, podział administracyjny powiatu, sprawozdania i oceny działalności, analizy skarg i wniosków, protokoły kontroli jednostki własnej i jednostek podległych. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły posiedzeń, organizacja, plany i sprawozdania, analizy, skargi i wnioski, kontrole. Wydział Finansowy: protokoły posiedzeń i narad, organizacja, przepisy, statystyka, kontrole jednostki własnej i jednostek podległych, plany i sprawozdania finansowe. Wydział Oświaty: posiedzenia organów kolegialnych, zjazdy, konferencje, narady, organizacja pracy w szkołach, plany i sprawozdania oświatowe, statystyka, informacje o działalności wydziału, kontrole jednostki własnej i jednostek podległych, materiały z działalności szkół. Wydział Kultury: organizacja wydziału, plany i sprawozdania z zakresu kultury, obchody i rocznice, konkursy i festiwale, ewidencja zabytków. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: protokoły posiedzeń, plany i sprawozdania. Wydział Spraw Wewnętrznych: narady, plany i sprawozdania, skargi i wnioski, kontrole jednostki własnej i jednostek podległych, stowarzyszenia, sprawy wojskowe, sprawy straży pożarnych, wywłaszczenia, sprawy Kościoła, powroty do kraju i wyjazdy z kraju, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, nadzór nad działalnością USC, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego, spisy powszechne, książki meldunkowe. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza: sprawy wód podziemnych, gospodarki wodno-ściekowej i spółek wodnych, plany i sprawozdania dotyczące gospodarki wodnej. Wydział Skupu: protokoły posiedzeń, organizacja, plany i sprawozdania, kontrole jednostki własnej i jednostek podległych. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: zjazdy, konferencje, narady, organizacja, plany i sprawozdania, oceny stanu produkcji rolnej, sprawy łowiectwa i zadrzewień. Wydział Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej: organizacja jednostki własnej i jednostek podległych, plany i sprawozdania, analizy i statystyka, kontrole jednostki własnej i jednostek podległych, sprawy cmentarzy. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: zjazdy, konferencje, narady, organizacja wydziału, plany i sprawozdania, analizy i statystyka, kontrole. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: posiedzenia organów kolegialnych, zjazdy, konferencje, narady, organizacja wydziału, plany i sprawozdania, statystyka i kontrole, materiały dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: narady i odprawy, plany i sprawozdania, opracowania statystyczne, kontrola jednostki własnej i jednostek podległych. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: plany, projekty, sprawozdania. nab. 8936/2017: książki meldunkowe gromady w Polskiej Cerekwi, we Wroninie, w Zakrzowie 1953-1982 (109 j.a). Liczba jednostek w zespole: 3272
45/600/0 Rada Wojewódzka Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Opolu 1952-1967 0 rozwiń
protokoły i materiały z konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1957-1963 (3 j.a.), protokoły posiedzeń Plenum i referaty na posiedzenia 1956-1964 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium 1959-1963 (2 j.a.), protokoły posiedzeń komisji i narad 1956-1963 (2 j.a.), organizacja Zrzeszenia, jednostki własnej i jednostek podległych 1959-1960 (4 j.a.), plany pracy 1955-1966 (4 j.a.), sprawozdania z działalności 1956-1962 (2 j.a.), budżety 1956-1967 (11 j.a.), sprawozdania finansowe 1956-1965 (9 j.a.), sprawozdania statystyczne 1952-1959 (3 j.a.), informacje o działalności Zrzeszenia na terenie województwa 1956-1964 (9 j.a.), oceny 1955-1962 (4 j.a.), wycinki prasowe 1952-1954 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne 1959-1963 (2 j.a.), wykazy członków 1963 (1 j.a.), zobowiązania 1956 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 60
45/601/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Opolu [1945]1951-1976 0 rozwiń
1. Organy kolegialne - 9 j.a. (1953-1961) Protokoły posiedzeń Kolegium, Wojewódzkiego Zarządu Przemysłu Terenowego, protokoły konferencji, narad i odpraw. 2. Organizacja - 28 j.a. (1946-1973) Struktura organizacyjna, organizacja własnej jednostki, organizacja jednostek podległych – protokoły przekazania i zdawczo-odbiorcze. 3. Akty normatywne - 4 j.a. (1950-1975) Skorowidz najważniejszych aktów normatywnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 1952 roku, zarządzenia Dyrekcji. 4. Planowanie i sprawozdawczość - 250 j.a. (1950-1976) Plany wieloletnie, działalności, przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, Narodowy Plan Gospodarczy, produkcji, finansowe, preliminarze budżetowe, plany inwestycyjne, kapitalnych remontów, postępu technicznego, sprawozdania z działalności, z wykonania planów, inwestycji, bilanse, analizy działalności, gospodarcze, ekonomiczne, zestawienia produkcji, inwestycji i planu usług, inwentaryzacja, książki inwentarzowe. 5. Statystyka - 77 j.a. (1950-1976) Sprawozdania statystyczne Zjednoczenia i jednostek podległych. 6. Skargi i wnioski - 2 j.a. (1954-1961) Wykazy spraw skierowanych do sądu, i sprawozdania ze spraw skierowanych na drogę karną. 7. Kontrole - 84 j.a. (1952-1972) Protokoły kontroli, protokoły rewizji i zaleceń porewizyjnych jednostek podporządkowanych. 8. Młyny - 187 j.a. (1945-1962, 1971) Wykazy młynów województwa opolskiego, protokoły zdawczo-odbiorcze młynów, akta poszczególnych młynów. Liczba jednostek w zespole: 641
45/602/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Opolu 1945-1980 0 rozwiń
Zespół Organizacyjny:statut 1972 (1 j.a.), wytyczne władz nadrzędnych 1971-1978 (4 j.a.), organizacja jednostki własnej 1973-1980 (6 j.a.), likwidacja jednostki 1980-1981 (2 j.a.), protokoły Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych 1963-1980 (6 j.a.), protokoły Komisji Porozumiewawczej 1956-1957 (2 j.a.), protokoły Plenum 1958-1980 (21 j.a.), protokoły Prezydium 1960-1980 (29 j.a.), listy obecności 1970-1980 (4 j.a.), referaty na posiedzenia 1975-1980 (1 j.a.), protokoły narad 1961-1980 (10 j.a.), protokoły Sekretariatu 1976-1981 ( 2 j.a.), materiały Komisji Historycznej 1961-1980 (3 j.a.), materiały Komisji Młodzieżowej 1973-1977 (2 j.a.), materiały Komisji Społeczno-Zawodowej 1975-1978 (1 j.a.), składy komisji problemowych 1977-1979 (1 j.a.), materiały Zespołu do spraw Rolnych i Gospodarki Żywieniowej 1976-1978 (1 j.a.), materiały Zespołu do spraw Sądów Społecznych 1968-1975 (1 j.a.), rady zakładowe-konferencje 1966-1974 (2 j.a.), Rada Zakładowa przy WRZZ-protokoły konferencji 1972-1980 (1 j.a.), rady zakładowe-protokoły posiedzeń 1965-1977 (4 j.a.), Rada Zakładowa przy WRZZ-protokoły posiedzeń 1972-1981 (2 j.a.), Rada Zakładowa przy Hucie Małapanew-protokoły posiedzeń 1962-1965 (4 j.a.), protokoły konferencji i narad samorządu robotniczego 1965-1979 (3 j.a.), programy działania związków zawodowych Opolszczyzny 1973-1980 (3 j.a.), programy działania WRZZ 1963-1976 (3 j.a.), plany pracy WRZZ 1958-1980 (9 j.a.), plany pracy Oddziałów Zarządów Głównych 1978 (1 j.a.), plany pracy rad zakładowych 1971-1979 (2 j.a.), informacje i sprawozdania-związki zawodowe Opolszczyzny 1960-1979 (6 j.a.), informacje i sprawozdania-WRZZ 1961-1980 (9 j.a.), informacje i sprawozdania-PRZZ 1975 (1 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe 1960-1980 (3 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu kozielskiego 1973-1979 (3 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu kluczborskiego 1975-1977 (1 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu krapkowickiego 1972-1976 (1 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu namysłowskiego 1968-1980 (2 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu niemodlińskiego 1974-1975 (2 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu nyskiego 1974-1976 (4 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu oleskiego 1973-1974 (2 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu opolskiego 1963 (1 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu prudnickiego 1974-1975 (2 j.a.), informacje-samorząd robotniczy 1960-1980 (14 j.a.), rezolucje samorządu robotniczego i opracowania 19701-976 (2 j.a.), informacje-współpraca w kraju 1965-1979 (3 j.a.), informacje-współpraca z zagranicą 1971-1980 (5 j.a.), informacje-sądownictwo społeczne 1963-1980 (4 j.a.), informacje-sytuacja społ.-polit. 1972-1980 (4 j.a.), informacje-sytuacja w zakładach pracy 1971-1980 (3 j.a.), informacje-organizacja pracy 1964 (1 j.a.), informacje-młodzież pracująca 1973-1977 (2 j.a.), informacje-rolnictwo 1976-1980 (1 j.a.), informacje-ogródki działkowe 1961-1980 (1 j.a.), informacje i sprawozdania-zatrudnienie w instancjach związkowych 1963-1979 (5 j.a.), statystyka GUS-rady zakładowe, delegaci, instancje związkowe 1963-1975 (11 j.a.), statystyka GUS-komisje rozjemcze 1963-1977 (5 j.a.), statystyka GUS-rady robotnicze 1963-1966 (2 j.a.), statystyka GUS-związki zawodowe Opolszczyzny 1965-1968 (5 j.a.), statystyka GUS-powiatowe instancje związków zawodowych 1967-1968 (1 j.a.), statystyka GUS-zakładowe organizacje związkowe 1976-1980 (2 j.a.), realizacja uchwał PZPR 1960-1977 (3 j.a.), realizacja uchwał CRZZ 1966-1976 (2 j.a.), realizacja uchwał WRZZ 1975 (1 j.a.), kontrola zewnętrzna 1972-1974 (2 j.a.), kontrola zewnętrzna Komisji Rewizyjnych 1969-1972 (1 j.a.), kampania wyborcza do Sejmu i rad narodowych 1961-1980 (3 j.a.), kampania sprawozdawczo-wyborcza w instancjach związkowych i organach samorządu robotniczego 1958-1980 (28 j.a.), kampania przedzjazdowa 1968-1971 (1 j.a.), współzawodnictwo pracy 1959-1980 (7 j.a.), czyny przedzjazdowe 1958-1980 (6 j.a.), czyny społeczne 1970-1976 (1 j.a.), materiały na kongres światowy związków zawodowych 1961 (1 j.a.), materiały na kongres krajowy związków zawodowych 1962-1977 (2 j.a.), materiał ze spotkań 1976 (1 j.a.), obchody rocznicowe 1963-1979 (5 j.a.), uroczystości związkowe 1977 (1 j.a.), kronika związków zawodowych Opolszczyzny 1976-1978 (1 j.a.), wykazy kadry WRZZ 1964-1980 (5 j.a.), wykazy kadry organów związkowych 1961-1979 (10 j.a.), wykazy zakładów pracy 1959-1979 (4 j.a.), wycinki prasowe 1969-1979 (9 j.a.), dyplomy uznania dla WRZZ 1972-1973 (1 j.a.), Dział Finansowy: budżety 1960-1980 (20 j.a.), sprawozdania finansowe 1964-1979 (15 j.a.), Administracja Domu CRZZ-budżety 1957-1980 (2 j.a.), Administracja Domu CRZZ-bilanse 1957-1979 (2 j.a.), rady zakładowe-budżety zbiorcze 1970-1973 (3 j.a.), rady zakładowe-sprawozdania finansowe zbiorcze 1969-1974 (5 j.a.), rady zakładowe-budżety jednostkowe 1973-1980 (1 j.a.), Zespół Socjalno-Bytowy: materiały Komisji Kobiet 1958-1980 (14 j.a.), materiały Komisji ds. Opieki nad Szkołami 196301971 (1 j.a.), materiały Komisji Socjalno-Bytowej 1962-1979 (2 j.a.), materiały Referatu Socjalnego 1956-1958 (1 j.a.), regulamin funduszy zakładowych 1966 (1 j.a.), sytuacja kobiet na Opolszczyźnie 1978 (1 j.a.), sytuacja robotników 1969-1980 (2 j.a.), polityka mieszkaniowa-informacje 1958-1980 (5 j.a.), polityka mieszkaniowa-konkurs Zbudujemy więcej mieszkań dla ludzi pracy 1976-1980 (4 j.a.), przemysłowa służba zdrowia 1961-1980 (7 j.a.), opieka zdrowotna młodzieży 1969 (1 j.a.), akcja letnia i zimowiska dla dzieci i młodzieży 1961-1980 (5 j.a.), wypoczynek pracowników 1964-1980 (6 j.a.), sprawy socjalno-bytowe 1961-1980 (15 j.a.), zaopatrzenie w artykuły żywnościowe 1974-1980 (2 j.a.), akcja Witamina 1975-1977 (2 j.a.), Międzynarodowy Dzień Dziecka 1978-1980 (1 j.a.),Wojewódzki Inspektorat Kontroli Społecznej: protokoły posiedzeń 1964 (1 j.a.), plany pracy 1971-1978 (2 j.a.), sprawozdania z działalności 1965-1980 (11 j.a.), informacje z kontroli 1963-1979 (7 j.a.), protokoły kontroli 1976-1979 (4 j.a.), wykazy kontrolerów 1977 (1 j.a.), Zespół Kulturalno-Oświatowy: protokoły Komisji Oświaty i Kultury 1965-1970 (2 j.a.), protokoły Komisji Upowszechniania Książki 1966-1970 (1 j.a.), protokoły Komisji Szkoleniowej 1964-1967 (1 j.a.), protokoły narad 1969-1978 (1 j.a.), plany 1961-1975 (4 j.a.), informacje-działalność kulturalno-oświatowa związków zawodowych 1961-1979 (5 j.a.), informacje-działalność ideowo-wychowawcza związków zawodowych 1976-1980 (3 j.a.), sprawozdania zbiorcze GUS 1960-1973 (7 j.a.), informacje Zarządów Okręgów 1961-1971 (2 j.a.), informacje rad zakładowych 1975-1980 (1 j.a.), Przegląd Orkiestr Dętych 1977-1979 (2 j.a.), imprezy kulturalne 1969-1980 (6 j.a.), oświata dorosłych 1959-1977 (5 j.a.), szkolenia-informacje 1956-1978 (4 j.a.), szkolenia-sprawozdania GUS 1963-1972 (5 j.a.), opieka nad szkołami-sprawozdania i informacje 1964-1980 (6 j.a.), opieka nad szkołami-wykazy szkół i opiekunów 1971-1979 (2 j.a.), domy kultury 1975-1980 (11 j.a.), kluby 1977-1980 (3 j.a.), kina związkowe 1974 (1 j.a.), biblioteki związkowe 1973-1978 (2 j.a.), inne placówki kulturalno-oświatowe 1968-1980 (3 j.a.), Rada Kultury Fizycznej i Turystyki: zjazdy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 1962 (1 j.a.), Rada-protokoły posiedzeń 1964-1980 (11 j.a.), plany pracy 1974-1980 (2 j.a.), kalendarze imprez wojewódzkich 1972-1978 (3 j.a.), kalendarze imprez powiatowych 1974-1975 (1 j.a.), kalendarze imprez zakładowych 1977-1978 (1 j.a.), Rada-oceny działalności 1966-1971 (2 j.a.), działalność sportowo-turystyczna związków zawodowych 1960-1980 (16 j.a.), statystyka GUS 1966-1973 (3 j.a.), kampania sprawozdawczo-wyborcza 1964-1966 (1 j.a.), organizacja-kluby sportowe 1963-1980 (6 j.a.), informacje o działalności-kluby sportowe 1965-1972 (5 j.a.), informacje-wypoczynek po pracy 1971-1980 (2 j.a.), informacje-imprezy sportowe i turystyczne 1977-1980 (2 j.a.), informacje różne 1961-1980 (11 j.a.), budżety Rady 1966-1972 (7 j.a.), bilanse Rady 1961-1973 (9 j.a.), Okręgowy Inspektorat Pracy: materiały Komisji Ochrony Pracy 1961-1971 (2 j.a.), protokoły narad 1965-1970 (1 j.a.), plany pracy 1965-1977 (5 j.a.), sprawozdania inspekcji pracy 1964-1981 (16 j.a.), Techniczna Inspekcja Pracy 1965-1981 (34 j.a.), bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach 1959-1980 (14 j.a.), informacje różne 1963-1979 (3 j.a.), wypadki przy pracy-sprawozdania 1961-1980 (25 j.a.), wypadki przy pracy-GUS 1961-1977 (12 j.a.), wypadki przy pracy-analizy 1959-1972 (5 j.a.), wypadki przy pracy-zestawienia 1961-1964 (4 j.a.), wypadki przy pracy- informacje różne 1970-1971 (1 j.a.), wypadki śmiertelne-informacje 1978-1979 (1 j.a.), wypadki śmiertelne i zbiorowe-akta 1963-1980 (17 j.a.), kontrole Technicznych Inspektorów Pracy 1966-1970 (1 j.a.), kontrole stanu bhp w zakładach pracy 1965-1978 (4 j.a.), kontrole przestrzegania prawa pracy w zakładach 1966-1980 (4 j.a.), kontrole organizacji pracy 1964-1966 (1 j.a.), wykazy zakładów pracy 1974-1978 (3 j.a.), Administracja: wzory odcisków pieczątek 1975 (1 j.a.), Archiwum: plany i informacje 1973-1980 (1 j.a.), spisy akt 1973-1981 (2 j.a.), Miedzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Związkowego przy WRZZ: protokoły posiedzeń Komisji ds Szkolenia Związkowego 1977-1979 (1 j.a.), plany 1975-1980 (2 j.a.), informacje o działalności 1974-1980 (1 j.a.), Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji przy WRZZ: regulamin 1974 (1 j.a.), protokoły komisji 1960-1975 (3 j.a.), protokoły posiedzeń Klubu 1976-1980 (1 j.a.), protokoły narad 1963-1978 (3 j.a.), referaty 1974-1975 (1 j.a.), plany pracy 1977-1980 (1 j.a.), plany gospodarcze 1963-1978 (3 j.a.), sprawozdania z działalności Klubu 1978-1980 (1 j.a.), informacje o działalności klubów zakładowych 1960-1979 (5 j.a.), karty rejestracyjne klubów 1966-1970 (1 j.a.), turnieje 1968-1970 (2 j.a.), wynalazczość-sprawozdania 1964-1980 (3 j.a.), wynalazczość-informacje 1959-1980 (7 j.a.), normy pracy-sprawozdania GUS 1959-1963 (4 j.a.), normy pracy w przemyśle 1961-1962 (1 j.a.), czas pracy i aktywizacja pracowników 1973-1979 (2 j.a.), oceny 1962-1966 (2 j.a.), budżety 1976-1980 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1976-1980 (1 j.a.), Społeczny Zespół Kontrolny przy WRZZ: plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1974-1976 (1 j.a.), Terenowe Zespoły Aktywu Związkowego: plany pracy, protokoły posiedzeń, informacje o działalności 1978-1980 (2 j.a.), Zdjecia: konferencje 1963-1973 (4 j.a.), spotkania i narady 1967-1972 (2 j.a.), kultura 1960-1979 (8 j.a.), sport 1960-1966 (1 j.a.), imprezy 1970-1973 (4 j.a.), obchody 1965-1971 (5 j.a.), uroczystości 1977 (2 j.a.), spółdzielnie i związki 1958-1972 (3 j.a.), postaci 1972-1978 (3 j.a.), różne b.d. (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 878
45/603/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kielczy 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1968 (13 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1961-1967 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968 (13 j.a.), plany pracy GRN 1958-1968 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1972 (1 j.a.), zadania i plany gospodarcze 1961, 1964 (2 j.a.), budżet gromady 1963-1968 (3 j.a.), sprawozdania budżetowe 1968 (1 j.a.), spis powszechny-wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych 1960 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 40
45/604/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żędowicach 1954-1968 0 rozwiń
organizacja własna-reulamin organizacyjny Biura Gromadzkiego 1964 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1954-1958 (8 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, regulaminy pracy 1958-1967 (8 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968 (5 j.a.), klub radnych-regulamin Zespołu radnych PZPR bd (1 j.a.), plany pracy GRN 1957-1965 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1966 (2 j.a.), sprawozdania GUS-spisy powierzchni użytków i zasiewów oraz zwierząt gospodarskich 1957-1964 (8 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1963-1968 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1968 (5 j.a.), wybory- sprawozdanie z kampanii wyborczej w gromadzie, protokoły zebrań przedwyborczych 1961, 1965 (2 j.a.), spis powszechny-wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych 1960 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 43
45/605/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zębowicach - obecnie pod nr 761 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/606/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozkochowie 1956-1961 [1962] 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1957-1961 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958 (1 j.a.), budżety gromady 1956-1961 (2 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1955-1962 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych i nieruchomości 1960 (1 j.a.), wykazy indywidualnych gospodarstw rolnych 1961 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 11
45/607/0 Urząd Skarbowy w Brzegu 1945-1950 0 rozwiń
sprawozdania o przypisach, odpisach, wpływach i zaległościach w podatku obrotowym i dochodowym, sprawozdania z akcji kontroli wynagrodzeń, z ilości dokonanych kontroli ksiąg i lustracji przedsiębiorstw, sprawozdania o ilości wydanych kont rejestracyjnych i ilości zlikwidowanych przedsiębiorstw 1949 (6 j.a.), repertorium spraw egzekucyjnych 1949 (1 j.a.), zawiadomienia o likwidacji przedsiębiorstw 1949 (1 j.a.), rejestr podatkowy 1950 (1 j.a.), akta osobowe pracowników, akta ewidencyjne akta ewidencyjne i deklaracje członków Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych 1945-1950 (3 j.a.); nab. 8051/2015 akta osobowe 1945-1950 (9 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 21
45/608/0 Urząd Skarbowy w Głubczycach 1947-1950 0 rozwiń
okólniki i instrukcje jednostek rządowych 1947-1950 (1 j.a.), informacje przesyłane do Izby Skarbowej w Katowicach 1948-1950 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 2
45/609/0 vacat - Urząd Skarbowy w Grodkowie-włączony do zespołu nr 1260-Starostwo Powiatowe w Grodkowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/610/0 Urząd Skarbowy w Koźlu 1945-1950 0 rozwiń
zarządzenia i okólniki jednostek nadrzędnych 1945-1948 (5 j.a.), dział egzekucji-protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Obywatelskiej Komisji Podatkowej, plany pracy i sprawozdania z egzekucji podatków, wydawanie kart rejestracyjnych, sprawozdania o wymiarze i poborze podatku od wynagrodzeń 1945-1950 (11 j.a.), akta lustracji i lustratorów społecznych 1946-1950 (1 j.a.), ewidencja prypisów i odpisów zaliczek na podatek obrotowy 1945-1946 (1 j.a.), ewidencja pracodawców 1946-1948 (4 j.a.), wykaz podatników podatku obrotowego w formie ryczałtu 1946 (1 j.a.), ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego 1946-1948 (4 j.a.), ewidencja przypisów i odpisów zaliczek na podatek dochodowy i obrotowy 1945-1946 (2 j.a.), rejestry wymiarowe podatku obrotowego, dochodowego, rejestry przypisów i odpisów podatków od wynagrodzeń, rejestr przypisów podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych, rejestr przypisów i odpisów grzywien 1945-1948 (8 j.a.), księgi biercze podatku obrotowego i dochodowego, podatku od wynagrodzeń, opłat za karty rejestracyjne, daniny narodowej, podatku gruntowego, podatku spadkowego od darowizn, opłat skarbowych i podatku od nieodpłatnego i odpłatnego nabycia majątku, funduszu odbudowy szkół, nadpłat 1945-1948 (34 j.a.), podatek spadkowy-wymiar, zwolnienia 1947-1948 (6 j.a.), zmiany nazwisk 1947-1948 (1 j.a.), protokoły kontroli ksiąg i spisów remanentowych 1947-1948 (1 j.a.), sprawozdania gospodarstw rolnych o ich przynależności 1949 (3 j.a.), wykazy pobranego podatku gruntowego 1948-1949 (1 j.a.), zestawienia wpływów i zaległości podatku gruntowego 1949 (2 j.a.), zestawienia podstaw opodatkowania gospodarstw rolnych 1950 (1 j.a.), wpłaty na Fundusz B Społecznego Funduszu Oszczędności-zestawienia wpłat, wysokości wkładów 1949-1950 (5 j.a.), arkusze obliczeniowe do zestawienia dla gospodarstw rolnych 1950 (2 j.a.); przes. 2427/2016: plany pracy 1947-1948 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 94
45/611/0 Urząd Skarbowy w Nysie 1945-1950 0 rozwiń
wykazy przedsiębiorstw przemysłowych, rzemieślniczych, handlowych oraz gospodarstw rolnych z terenu gmin miejskich i wiejskich 1945-1950 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 3
45/612/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Brzegu 1945-1952 [1977] 0 rozwiń
Okólniki władz nadrzędnych 1950 (1 j.a.), sprawozdania miesięczne działu ekonomicznego i działu nieruchomości 1945-1946 (2 j.a.), wykazy pracowników wydziału 1947 (1 j.a.), preliminarze wydatków budżetowych 1947-1948 (1 j.a.), zezwolenia na przewóz ruchomości 1947 (1 j.a.), podania o przydział lub sprzedaż ruchomości 1945-1946 (1 j.a.), zaświadczenia o nabyciu mienia poniemieckiego 1948-1949 (2 j.a.), utrata i konfiskata mienia 1947-1949 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze o przyjęciu ruchomości na stan magazynu urzędu, o wydanie ruchomości z magazynu urzędu, o przekazaniu nieruchomości radom narodowym 1947-1950 (4 j.a.), zestawienia niemieckich papierów wartościowych 1946 (1 j.a.), mienie poniemieckie-wykazy majątku komunalnego, wykazy przedmiotów znajdujących się w szkołach 1947-1949 (2 j.a.), materiały dotyczące ruchomości i nieruchomości użytkowanych przez zakłady, spółdzielnie i inne instytucje 1945 [1952] (29 j.a.), dzierżawa nieruchomości 1946-1950 (1 j.a.), rzemiosło, handel, przemysł-tworzenie i likwidacja 1945 [1952] (10 j.a.), deklaracje w sprawie mienia poniemieckiego 1947 (2 j.a.), protokoły licytacji 1948-1949 (3 j.a.), wykazy poniemieckich instytucji kredytowych 1948 (1 j.a.), protokoły szacunkowe ruchomości 1948-1949 (1 j.a.), decyzje o należnościach z tytułu użytkowania mienia 1950 (1 j.a.); nab. 8052/2015 akta osobowe 1945-1951 (23 j.a.); nab. 8333/2016: akta osobowe 1945-1952 (28 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 117
Wyświetlanie 841 do 860 z 3 943 wpisów.