Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/522/0 Akta miasta Starogardu Gdańskiego 1634 - 1945 [ 1946 - 1950 ] 0 Unroll
Wilkierz (1634). Protokoły posiedzeń Magistratu. Spis akt. Biblioteka. Sprawy osobowe. Środki rzeczowe. Księgi meldunkowe (1885-1935).Przepisy policyjne. Przestępstwa kryminalne. Paszporty. Obcokrajowcy. Przynależność państwowa. Zakłady przemysłowe. Rzemiosło. Handel. Transport. Urządzenia kryminalne. Osiedla mieszkaniowe. Zdrowotność. Kultura fizyczna. Opieka społeczna. Budżety. Finanse. Podatki. Opłaty. Propaganda kościelna. Sekty. Żydzi. Kultura. Festyny ludowe. Polityka okupanta. Struktura władz okupacyjnych i NSDAP (1939-1945). Number of units in the group: 487
10/523/0 Akta cechu młynarzy w Starogardzie Gdańskim 1712 - 1852 0 Unroll
Protokoły zebrań. Księga cechowa. Number of units in the group: 3
10/524/0 Akta miasta Sztumu 1416 - 1937 0 Unroll
Przywilej lokacyjny (1416). Potwierdzenie przywilejów (1767). Księgi ławnicze: sprawy cywilne i kryminalne, testamenty, spory, kontrakty kupna sprzedaży, bójki, sprawy obyczajowe (1470-1772). Wybory do sejmu Rzeszy, sejmu krajowego, sejmików powiatowych, rady miejskiej. Spisy wyborców. Akta gmin włączonych do miasta (Barlewice, Ostrowo-Lewark, Sztumska Wieś, Sztum-Podzamcze). Statystyki ludnościowe, rolne, szkolne. Sprawozdania, Nadzór policyjny. Przestępstwa. Wykazy skazanych. Korespondencja z katem. Emigracja. Ubezpieczenia. Stacja incemnizacji. Powodzie. Straż pożarna. Stowarzyszenia. Nadzór nad cechami. Jarmarki. Sprawy wojskowe. Wykazy poborowych. Sprawy sanitarne. Choroby. Umysłowo chorzy. Akuszerki. Obsada stanowisk kościelnych. Deputacje szkolne. Nadzór szkolny. Zaopatrzenie szkół. Uposażenie nauczycieli. Opieka społeczna. Ubodzy. Bezrobotni. Nieletni. Zbiórki pieniężne. Fundacje. Plan miasta. Zezwolenia budowlane. Remonty budynków. Zegar miejski. Drogi. Czyszczenie ulic. Zakłady miejskie: wodociągi i kanalizacja, elektrownia, rzeźnie, łaźnie. Budżet. Podatki. Czynsze. Zarząd jezior miejskich. Lasy. Myślistwo. Urzędy stanu cywilnego, przepisy, akta zbiorcze (1845-1936). Number of units in the group: 835
10/525/0 Akta miasta Tczewa [ 1260 ] 1826 - 1945 [ 1946 - 1950 ] 0 Unroll
Przywilej lokacyjny (1260). Sprawozdania Rady i Magistratu. Herb miasta. Protokoły Rady Gromadzkiej z Suchostrzyg. Statut. Wykaz akt. Spis akt. Akta osobowe. Statystyka gospodarcza i ludnościowa. Emigracja. Obywatelstwo miasta (1772-). Znajomość języków: polskiego i rosyjskiego. Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe. Szpitale. Zezwolenia budowlane. Budownictwo wiejskie. Drogi. Transakcje nieruchomościami. Urządzenia komunalne: kanalizacja, wodociągi, elektrownia, gazownia, łaźnia, rzeźnia. Ratusz. Dworzec. Dom Starców. Opieka nad młodzieżą. Fundacje. Budżet. Podatki (1826-1945). Kartoteka mieszkańców. Number of units in the group: 1247
10/526/0 Akta cechu rzeźników w Tczewie 1732 - 1939 0 Unroll
Statuty. Księga cechowa. Wykaz uczniów. Rachunki. Stowarzyszenie ubezpieczenia zwierząt. Kasa pogrzebowa. Number of units in the group: 10
10/527/0 Akta cechu obuwniczego w Tczewie 1881 - 1938 0 Unroll
Statut. Protokoły zebrań. Wykaz mistrzów i uczniów. Korespondencja cechu. Rachunki. Number of units in the group: 7
10/528/0 Akta cechu piekarzy w Tczewie 1883 - 1932 0 Unroll
Wykaz uczniów. Number of units in the group: 1
10/529/0 Akta stowarzyszenia zagrodników w Tczewie 1579 - 1772 0 Unroll
Dochody i wydatki. Number of units in the group: 2
10/530/0 Akta miasta Wejherowa 1641 - 1945 0 Unroll
Potwierdzenie przywilejów (1696-1765). Księga ławnicza (1678-1693). Przejście pod administrację pruską. Protokoły Rady Miejskiej i komisji. Protokoły Magistratu. Wybory do władz miejskich. Spisy akt. Dzienniki podawcze. Wspólnota gminna. Nieruchomości miejskie. Hipoteki. Rzemiosło. Zezwolenia budowlane. Ratusz (zegar). Kościół. Szkoła. Drogi. Kanalizacja. Budżet. Księgi dochodów i wydatków. Podatki. Pożyczki i długi. Legaty. Fundacje. Komunalna Kasa Oszczędności. Księgi meldunkowe. Wykaz mieszkańców. Sprostowania ksiąg stanu cywilnego (1772-1940). Wysiedlanie ludności polskiej (1941). Number of units in the group: 502
10/531/0 Akta bractwa kurkowego w Wejherowie 1836 - 1939 0 Unroll
Wykazy królów kurkowych i członków Bractwa. Protokoły zebrań. Korespondencja. Number of units in the group: 4
10/532/0 Akta miasta Skórcza 1805 - 1945 0 Unroll
Organizacja. Przepisy prawne. Akta osobowe. Wybory do Rady Gminnej i Miejskiej. Wybory do sejmu i senatu. Spisy wyborców. Protokolarze posiedzeń Rady Gminnej i Miejskie. Sprawozdania. Budżety. Rachunki. Pożyczki. Podatki. Linia kolejowa. Drogi. Zadrzewianie. Oświata. Szkoły. Sprawy sanitarne. Apteki. Akuszerki. Opieka społeczna. Bezrobocie. Ubodzy. Rolnictwo. Epidemie i zarazy zwierząt. Choroby roślin. Rybołówstwo. Myślistwo. Szkody w uprawach (dziki). Przemysł. Rzemiosło. Handel. Miary i wagi. Ceny. Bezpieczeństwo. Porządek publiczny. Straż pożarna. Wykazy poborowych. Zakwaterowanie wojsk. Sprawy karno-administracyjne. Zezwolenia budowlane. Stowarzyszenia. Konfiskata prasy. Obchody świat. Zabytki. Spisy ludności. Statystyki gospodarcze. Książki meldunkowe. Emigracja. Wyciągi z rejestru stanu cywilnego, zapowiedzi, urodzenia, śluby, zgony. Zmiana nazwisk. Akta podręczne urzędu stanu cywilnego. Niemiecka lista narodowościowa z okresu okupacji. Number of units in the group: 958
10/533/0 Akta wsi Adamowo, pow. Brodnica 1748 0 Unroll
wilkierz 1748, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/534/0 Akta wsi Starynia, pow. Malbork 1854 - 1899 0 Unroll
wykazy poborowych 1866, 189-1882, 1887-1888, 1897-1899, sygn. 2-12; wykazy meldunkowe 1854-1860, 1910, sygn. 1, 13 Number of units in the group: 13
10/535/0 Akta wsi Babki, pow. Malbork 1837 - 1917 0 Unroll
utrzymanie grobli 1870-1895, sygn. 5; wykazy poborowych 1864, 1886-1901, sygn. 3-4; wykazy meldunkowe 1837-1876, 1899-1907, 1909-1917, sygn. 1-2, 6 Number of units in the group: 6
10/536/0 Akta wsi Rożany, pow. Malbork 1645-1723 0 Unroll
kontrakty dzierżawne dla Holendrów 1645, 1683, 1723, sygn. 2-4; ochrona przeciwpożarowa 1696, sygn. 1 Number of units in the group: 4
10/537/0 Akta wsi Stara Wisła, pow. Malbork 1755 - 1872 0 Unroll
akta hipoteczne 1839-1852, sygn. 4; zniesienie wspólnoty 1836, sygn. 1; melioracje 1861, 1872, sygn. 2 - 3; rachunki 1838-1847, sygn. 5-6 Number of units in the group: 6
10/538/0 Akta wsi Stare Pole, pow. Malbork 1751 - 1914 0 Unroll
procesy 1751-1836, sygn. 1-2; statystyka 1891-1904, sygn. 3; wykazy poborowych 1835-1874, sygn. 13, 17-19; ubezpiecznia 1896, 1914, sygn. 11-12; podatki 1897-1905, sygn. 5-6, 8; rachunki 1892-1899, 1902, sygn. 4, 7, 9-10; spisy mieszkańców 1895-1912, sygn. 15; korespondencja urzędowa 1891-1909, sygn. 14, 16 Number of units in the group: 19
10/539/0 Akta wsi Wiśniewo, pow. Malbork 1925 - 1928 0 Unroll
podatki 1826-1828, sygn. 1-6 Number of units in the group: 6
10/540/0 Akta wsi Niedźwiednik, obecnie część miasta Gdańska 1658 0 Unroll
potwierdzeie nadania ziemi 1658, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/541/0 Akta wsi Boręty, pow. Malbork 1592 - 1905 0 Unroll
potwierdzenie nadania ziemi w 1309 r. 1636, sygn. 6; potwierdzenie nadania wyspy na Wiśle 1592, 1708, sygn. 7-8; wykazy meldunkowe 1802-1905, sygn. 1, 5; wykazy poborowych 1864-1876, 1887, sygn. 2-4 Number of units in the group: 8
Showing 521 to 540 of 4,870 entries.