Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/463/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Kluczborku 1948-1951 0 rozwiń
sprawozdania z działalności, korespondencja 1948-1951 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 1
45/464/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Koźlu 1949-1951 0 rozwiń
okólniki, zarządzenia w sprawach finansowych 1949-1951 (1 j.a.), protokoły z zebrań Zarządu Powiatowego 1949-1950 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 2
45/465/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Namysłowie 1947-1951 0 rozwiń
okólniki, instrukcje, sprawozdania z działalności 1948-1951 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatowego Koła TBiS w Namysłowie 1947-1950 (1 j.a.), rejestr członków TBS Oddziału Powiatowego w Namysłowie 1949-1951 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 3
45/466/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Niemodlinie 1949-1951 0 rozwiń
okólniki, korespondencja, sprawozdania z działalności, protokoły 1949-1951 (1 j.a.), deklaracje członkowskie 1949-1951 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 2
45/467/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Oleśnie 1950-1951 0 rozwiń
sprawozdania z działalności, finansowe, protokoły z zebrań 1950-1951 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 1
45/468/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Opolu 1951-1951 0 rozwiń
sprawozdania z działalności Zarządu, korespondencja 1950 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 1
45/469/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Prudniku 1947-1951 0 rozwiń
protokoły posiedzeń Zarządu 1947-1951 (1 j.a.), protokoły Komisji Selekcyjno-Stypendialnej 1948-1951 (1 j.a.), rejestr członków 1948-1950 (1 j.a) Liczba jednostek w zespole: 3
45/470/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Raciborzu 1949-1951 0 rozwiń
sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń, korespondencja 1949-1951 (2 j.a.), deklaracje członkowskie 1950 (1 j.a) Liczba jednostek w zespole: 3
45/471/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Strzelcach Opolskich 1948-1951 0 rozwiń
sprawozdania z działalności, protokoły z zebrań 1948-1951 (1 j.a.), deklaracje członkowskie 1950 (1 j.a) Liczba jednostek w zespole: 2
45/472/0 Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów w Opolu 1950-1972 0 rozwiń
instrukcje, zarządzenia własne, statuty, regulaminy 1958-1965 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń i narad Wojewódzkiego Komitetu Funduszu Odbudowy Szkół 1950-1971 (4 j.a.), protokoły posiedzeń komisji 1959-1979 (7 j.a.), uchwały rad narodowych w sprawach Funduszu Odbudowy Szkół 1950-1955 (1 j.a.), zestawienia wpływów finansowych i tabele porównawcze wpływów Wojewódzkiego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół 1959-1968 (4 j.a.), sprawozdania cyfrowe i opisowe z osiągnięć zbiórkowych Wojewódzkiego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Komitetów Powiatowych 1959-1970 (44 j.a.), deklaracje, umowy, wykazy fundatorów szkół 1960-1962, 1966-1967 (1 j.a.), wykazy przebiegu świadczeń zakładów - fundatorów na SFBS 1961-1968 (2 j.a.), zakłady produkcyjne tworzące fundusz zakładowy SFBSiI 1972 (1 j.a.), wykazy realizcji świadczeń ludności wiejskiej i młodzieży na SFBS, sprawozdania, dopłaty 1961-1972 (14 j.a.), czyny społeczne na rzecz budownictwa szkolnego 1959,1961, 1963-1964 (1 j.a.), materiały propagandowe, biuletyny informacyjne, wycinki prasowe 1959-1972 (4 j.a.), protokoły kontroli przeprowadzonych w WK SFBS i komitetach terenowych 1963-1966 (2 j.a.), preliminarze budżetowe, plany finansowe i bilanse 1952-1971 (4 j.a.), inwentaryzacja - protokoły, sprawozdania 1965-1966 (1 j.a.), wyróżnienia, nagrody dla działaczy SFBSiI 1972 (1 j.a.), dopływ (protokoły posiedzeń Plenum WK SFBSiI, protokoły posiedzeń i narad Komisji Miejskiej, sprawozdania z działalności KM w Opolu) 4 j.a.- 0,08 1958-1963, 1970, przes. 253, 839 Liczba jednostek w zespole: 101
45/473/0 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgu w Opolu [1949] 1950-1970 0 rozwiń
organizacja 1957-1961 (2 j.a.), protokoły 1950-1967 (27 j.a.), plany pracy Towarzystwa 1950-1966 (5 j.a.), plany pracy Oddziałów Powiatowych 1952-1969 (8 j.a,), plany pracy szkół 1951-1952 (1 j.a.), sprawozdania Towarzystwa 1951-1960 (3 j.a.), sprawozdania Zarządu Okręgu 1951-1968 (4 j.a.), sprawozdania Oddziałów Powiatowych 1950-1970 (11 j.a), sprawozdania kół 1961-1970 (l8 j.a.), sprawozdania szkół 1950-1953 (5 j.a.), sprawozdania przedszkoli 1949-1953 (5 j.a.), sprawozdania z podróży służbowych 1957-1967 (8 j.a.), sprawozdania z wizytacji 1951-1952 (3 j.a.), pieczęcie 1953 (1 ja.), wycinki prasowe 1956-1959 (2 j.a.), kontrola zewnętrzna 1954-1965 (2 j.a.), budżety 1951-1966 (6 j.a.), sprawozdania finansowe 1952-1964 (5 j.a), wydawnictwa własne 1951(1 j.a.), akcja letnia 1950-1969 (10 j.a.), Międzynarodowy Dzień Dziecka 1958-1970 (9 j.a.), ogniska niedzielne 1951-1953 (3 j.a.), dziecińce 1957-1968 (7 j.a.), poradnie 1958-1964 (3 j.a.), świetlice 1950-1953 (4 j.a.), biblioteki 1950-1951 (1 j.a.), imprezy noworoczne 1950-1953 (2 j.a.), pedagogizacja rodziców 1952-1953 (2 j.a.), opieka nad matka i dzieckiem 1949 (1 j.a.), uroczystości państwowe 1949-1952 (1 j.a.), wycieczki 1951 (1 j.a.), akcje członkowskie 1952-1955 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 162
45/474/0 Polski Czerwony Krzyż Pełnomocnik na Oddział w Opolu 1945-2011 0 rozwiń
Organizacja : statut; Zarządzenia 1945-1949 (5 j.a.): pisma okólne i wytyczne władz nadrzędnych; Sprawozdania: sprawozdania z działalności Oddziału, domów noclegowych, z przebiegu akcji organizowanych przez Oddział 1945-1950 (6 j.a.); Korespondencja: korespondencja w sprawach działalności Oddziału 1945-1950 (4 j.a.); Finanse: budżety i sprawozdania budzetowe 1945-1947 (2 j.a.); Kontrola zewnętrzna: sprawozdania z lustracji Oddziału 1950 (1 j.a.); Ekshumacje: materiały z ekshumacji obywateli polskich i ukraińskich na terenie gminy Komprachcice 1946 (1 j.a.); Wykazy : wykazy członków, kół, osób poszukiwanych, wpłaty na sanatorium dla dzieci w Rabce 1945-1950 (7 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze, spis inwentarzy 1948-1950 (1 j.a.), nab.9368/2018: współpraca z jednostkami podległymi 2005-2009 (4 j.a.), komisje i rady Honorowego Krwiodawstwa 2005-2009 (2 j.a.), współpraca z klubami Honorowych Dawców Krwi 1985-2011 (6 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 39
45/475/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Wojewódzki w Opolu 1951-1966 0 rozwiń
zarządzenia: biuletyny, komunikaty, pisma okólne, instrukcje, korespondencja w sprawach organizacyjnych, inwestycji, zbiórek 1959-1965 (4 j.a.), działalność władz statutowych: wojewódzkie zjazdy delegatów SFOS 1952-1965 (13 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Komitetu Wojewódzkiego SFOS 1951-1966 (8 j.a.), protokoły posiedzeń komisji 1953-1965 (5 j.a.), protokoły z odpraw i narad roboczych 1952-1962 (1 j.a.), akcja wyborcza - wytyczne, protokoły, sprawozdania 1964 (1 j.a.), planowanie i sprawozdawczość: roczne plany pracy 1951-1964 (1 j.a.), sprawozdania organizacyjne 1951-1966 (16 j.a.), korespondencja w sprawach organizacyjnych 1951-1966 (2 j.a.), zestawienia wpływów zebranych kwot na SFOS w kraju i województwie opolskim 1956-1965 (2 j.a.), arkusze eliminacyjne współzawodnictwa 1953-1962 (4 j.a.), pisma w sprawach planów zbiórek, współzawodnictwa 1963-1964 (1 j.a.), działalność powiatowych komitetów SFOS: protokoły, sprawozdania, pisma w sprawie zakończenia działalności komitetów powiatowych 1966 (1 j.a.), akcje wrześniowe: szkolna, plakaty, wycinki z prasy 1951-1966 (8 j.a.), plany pracy, sprawozdania sekretarza wojewódzkiego Szkolnego Komitetu Odbudowy Kraju i stolicy 1955-1965 (2 j.a.), sprawozdania z działalności kół szkolnych 1950-1964 (10 j.a.), zestawienia stanu akcji szkolnej w powiatach 1955-1959 (1 j.a.), afisze, fotografie imprez, konferencji, obiektów finansowanych przez SFOS 1951-1966 (1 j.a.), medale, odznaki przyznane KW SFOS w Opolu (1 j.a.), wycinki prasowe 1951-1954 (4 j.a.), jednodniówka KW SFOS w Opolu 1963 (1 j.a.), inwestycje: uchwały inwestycyjne, nagrody za współzawodnictwo, kredyty inwenstycyjne, zapotrzebowanie na remonty, wykaz świetlic potrzebujących remontu, podania i zawiadomienia o przyznaniu subwencji 1952-1965 (7 j.a.), wnioski inwestycyjne, wnioski o udzielenie kredytów, kosztorysy budowy, projekty planów budowy i zagospodarowania objektów, dokumentacja remontowa i budowlana, dokumentacja techniczna objektów finansowanych przez SFOS, projekt typowej strażnicy pożarnej 1952-1965 (119 j.a.), finanse i księgowość: roczne plany kosztów, sprawozdania z wykonania planu kosztów 1957-1966 (2 j.a.), bilanse 1951-1966 (16 j.a.), kontrole: protokoły, zalecenia pokontrolne, protokoły lustracji, kontroli terenowych 1951-1966 (5 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 255
45/476/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Brzegu 1951-1965 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (5 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 5
45/477/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Głubczycach 1951-1965 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (3 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 3
45/478/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Grodkowie 1954-1965 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1954-1965 (4 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 4
45/479/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Kluczborku 1951-1962 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1962 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 1
45/480/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Koźlu 1951-1965 0 rozwiń
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (3 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 3
45/481/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Krapkowicach 1956-1966 0 rozwiń
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1956-1966 (1 j.a.), arkusze eliminacyjne współzawodnictwa, sprawozdania z przeprowadzonych akcji 1957-1963 (2 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 3
45/482/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Namysłowie 1951-1966 0 rozwiń
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1966 (2 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 741 do 760 z 3 959 wpisów.