Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/896/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Suchaniu 1974-1986 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1974-1986; 5 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1974-1977; 1 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1980; 3 j.a. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1979; 1 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym. Liczba jednostek w zespole: 10
65/897/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Trzebiatowie 1973-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1974-1989; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1989; 11 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1973-1989; 14 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1973-1977; 1 j.a.- protokoły kontroli POP, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1975-1977; 1 j.a.- protokoły posiedzeń, notatki i protokoły kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Partyjnej. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1974-1975, 1985; 2 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym. Liczba jednostek w zespole: 40
65/898/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Trzcińsku-Zdroju 1975-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1975-1989; 7 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1976-1985, 1988-1989; 8 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1976-1986; 7 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1977-1982; 3 j.a.- protokoły posiedzeń Komisji, protokoły kontroli POP, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1982-1983; 1 j.a.- protokoły posiedzeń, plany pracy. 6. Komisje problemowe 1981-1983, 1985-1986; 2 j.a.- materiały z działalności Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, Komisji Ideologicznej oraz Komisji Organizacyjnej i Rolnej. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1978-1980, 1982-1983; 2 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym. Liczba jednostek w zespole: 30
65/899/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węgorzynie 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 7 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1989; 8 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1973-1989; 15 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1975-1977, 1984-1986; 2 j.a.- protokoły posiedzeń Komisji, protokoły kontroli POP, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1976, 1983-1986; 3 j.a.- protokoły posiedzeń, plany pracy oraz sprawozdania z działalności. 6. Komisje problemowe 1982, 1984-1986; 5 j.a.- materiały z działalności Zespołu Rolno-Ekonomicznego, Zespołu Ideologicznego, Zespołu ds Działaczy Ruchu Robotniczego, Zespołu Oświaty, Zdrowia i Kultury, Zespołu/Komisji ds handlu, Usług i Komunikacji. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1974-1975, 1977; 1 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym. Liczba jednostek w zespole: 41
65/900/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wolinie 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1989; 14 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1974-1985; 12 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1975-1983; 3 j.a.- protokoły posiedzeń Komisji, protokoły kontroli POP, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1975-1980; 1 j.a.- protokoły posiedzeń, plany pracy oraz sprawozdania z działalności. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1974-1975, 1977, 1979, 1983-1987; 4 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym. Liczba jednostek w zespole: 45
65/901/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Baniach 1973-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1974-1986; 8 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1989; 8 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989; 14 j.a. 4. Komisja Kontroli Partyjnej 1983; 1 j.a.- protokoły posiedzeń. 5. Komisje problemowe 1982, 1984-1985; 1 j.a. - protokoły, notatki z posiedzeń Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych 6. Narady I sekretarzy POP i aktywu 1978-1989; 3 j.a. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1975-1979, 1989-1987; 2 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym. Liczba jednostek w zespole: 37
65/902/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bielicach 1972-1986 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1986;6 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1972-1986; 8 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1986; 10 j.a. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1976-1977, 1979; 2 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym, plany pracy i sprawozdania KG. Liczba jednostek w zespole: 26
65/903/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brojcach 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 8 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1975-1983, 1985-1989; 5 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1984; 7 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1976-1977, 1979; 1 j.a. - protokoły kontroli POP/OOP, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania. 4. Plany pracy, informacje 1975-1978; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 22
65/904/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dobrej [1971] 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenarne [1971] 1972-1989; 14 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989; 16 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1977-1986; 2 j.a. - protokoły kontroli POP/OOP, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, wykazy członków. 5. Komitet Kontroli Partyjnej 1980-1986; 2 j.a. - plany pracy, ankiety sprawozdawczo-opisowe, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1974-1989; 6 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 51
65/905/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dolicach 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 6 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1983; 9 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1983; 8 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1975-1977; 1 j.a. - protokoły posiedzeń. 5. Komitet Kontroli Partyjnej 1978-1979; 1 j.a. - plany pracy, protokoły posiedzeń. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1977; 1 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 26
65/906/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dziwnowie 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 12 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1972-1989; 5 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1976-1983; 13 j.a. 4. Komisje problemowe1981-1985; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1975, 1977, 1983, 1985; 2 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 33
65/907/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Golczewie 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1989; 9 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1973-1989; 14 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1977-1980; 1 j.a. - protokoły i notatki z kontroli, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1983-1984; 1 j.a. - protokoły posiedzeń 6. Komisja Kontrolno-Rewizyjna 1983-1984; 2 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium. 7. Komisje problemowe 1981-1984; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych 8. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1974-1977, 1983, 1985; 3 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii, ankiety statystyczne. Liczba jednostek w zespole: 42
65/908/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Karnicach 1972-1990 0 rozwiń
1.Konferencje 1972-1989; 10 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1990; 9 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1990; 13 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1975-1979, 1982, 1984; 1 j.a. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1983-1986; 1 j.a. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975-1977, 1985;2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 36
65/909/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kobylance 1972-1986 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1986; 6 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1977, 1980-1981; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1976-1977, 1979-1981; 2 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1976-1979; 1 j.a. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1973-1981; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 15
65/910/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kołbaskowie 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 6 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1972-1983; 6 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1983; 7 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1972, 1976, 1978, 1981; 1 j.a. 5. Komisja Kontroli Partajnej 1973, 1976, 1978-1981; 1 j.a. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975-1989; 6 j.a. Liczba jednostek w zespole: 27
65/911/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kozielicach 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1972-1989; 14 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1986; 12 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1975-1981, 1983-1985; 3 j.a. 5. Komisja Kontroli Partajnej 1983-1985; 1 j.a. 6. Komisje problemowe 1973-1975, 1978-1983; 4 j.a. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1977-1985; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 48
65/912/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Marianowie 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1986; 10 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1972-1989; 11 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1985; 8 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1974-1977; 1 j.a. 5. Komisje problemowe 1981-1983; 1 j.a. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1974-1989; 6 j.a. Liczba jednostek w zespole: 37
65/913/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Osinie [1970] 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 6 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1970-1986; 7 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1977-1986;6 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1976-1978; 2 j.a. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1975, 1977-1978; 3 j.a. 6. Informacje i oceny 1974-1989; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 27
65/914/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przelewicach 1972-1990 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 10 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1972-1990; 6 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1977-1989; 10 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1978-1980, 1983-1985; 2 j.a. 5. Komisje problemowe 1983-1988; 3 j.a. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1977-1985; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 33
65/915/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przybiernowie 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 6 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1984; 5 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1984; 7 j.a. 4. Informacje i narady aktywu 1975-1977; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 21
Wyświetlanie 901 do 920 z 1 758 wpisów.