Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/304/0 Starostwo Powiatowe Łęczyckie 1927-1937 0 Unroll
Number of units in the group: 4
52/305/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Łęczycy 1988-1990 0 Unroll
Organy kolegialne Wybory 1988-1990 sygn. 1-2 Postulaty i wnioski w kompani wyborczej do rad narodowych, podział gminy na sołectwa Działalność rad narodowych stopnia podstawowego1988-1990 sygn. 3-52 Materiały na sesję, protokóły z sesji, rejestr uchwał, uchwały, posiedzenia Prezydium Rady Narodowej, protokół komisji, opinie i wniopski komisji Nadzór kontrola Nadzór 1988-1988 sygn. 53 Nadzór nad organami samorządu mieszkańców Planowanie, sprawozdawczość. Statystyka Sprawozdania samorządu mieszkańców 1988-1989 sygn. 54-61 Roczne plany sesji, plany pracy, sprawozdania z działalności samorządu mieszkańców, statystyka i sprawozdawczość Sprawozdanie statystyczne 1988-1989 sygn. 62 Sprawozdania GUS Skargi i wnioski Skargi 1988-1989 sygn. 63 Skargi i wnioski radnych Wydawnictwa i publikacje Publikacje 1988-1988 sygn. 64 Odpowiedzi na krytykę prasową, konferencje prasowe Number of units in the group: 64
52/306/0 Łęczyckie Zakłady Przemysłu Wełnianego ''Watina'' S.A 1998-2005 0 Unroll
Number of units in the group: 98
52/307/0 Miejska Rada Narodowa w Łęczycy 1973-1987 [1988] 0 Unroll
Zarządzanie Organy kolegialne l. 1973-1987[1988], od sygnatury 1 do sygnatury 96: wybory do Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy, protokóły z sesji, rejestr uchwał, uchwały i ich realizacja, zespoły radnych i ich ewidencja, spotkania radnych z wyborcami, protokóły: Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej oraz Zaopatrzenia, Komisji Gospodarki Miejskiej i Rolnictwa, Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji do spraw Samorządu, działalność Miejskiej Komisji Czynów Społecznych, Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej w Łęczycy oraz Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Łęczycy, rejestr wniosków komisji, protokóły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy, rejestr postanowień, regulamin, protokóły z posiedzeń i narady oraz statuty samorządu mieszkańców, wnioski i postulaty oraz nadzór nad działalnością samorządu. Number of units in the group: 96
52/308/0 Urząd Miasta i Gminy w Łęczycy 1990-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 18
52/309/0 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Dalikowie 1974-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 18
52/310/0 Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach 1965-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 5
52/311/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gawronach 1955-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 8
52/312/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzegocinie 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 2
52/313/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przekorze 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 2
52/314/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobieniu 1955-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 2
52/315/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grotnikach 1955-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 2
52/316/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śladkowie Górnym 1955-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 2
52/317/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jankowie 1955-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/318/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lorenkach 1955-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/319/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilczycy 1954-1955 0 Unroll
Number of units in the group: 2
52/320/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bałdrzychowie 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 2
52/321/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turze 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 2
52/322/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilczkowicach 1955-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 4
52/323/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Węglewicach 1954-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 9
Showing 341 to 360 of 416 entries.