Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/264/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Łęczycy 1945-1949 [1975] 0 Unroll
Number of units in the group: 589
52/265/0 Powiatowy Łęczycki Związek Komunalny 1923 0 Unroll
Number of units in the group: 2
52/266/0 Łęczyckie Zakłady Przemysłu Wełnianego "Watina" Łęczyca 1967-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 1072
52/267/0 Narodowy Bank Polski w Łęczycy 1951-1987 0 Unroll
Number of units in the group: 48
52/268/0 Sąd Powiatowy w Łęczycy [1947] 1951-1975 [2008] 0 Unroll
Number of units in the group: 14081
52/269/0 Prokuratura Powiatowa w Łęczycy 1950-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 86
52/270/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łęczycy 1965-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 76
52/271/0 Łęczyckie Zakłady Górnicze w Łęczycy 1955-1983 0 Unroll
Number of units in the group: 204
52/272/0 Bank Spółdzielczy w Łęczycy 1899-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 58
52/273/0 Komitet Obywtelski miasta Ozorkowa 1914-1915 0 Unroll
Number of units in the group: 2
52/274/0 Urząd Miasta i Gminy w Łęczycy [1987] 1988-1990 0 Unroll
Zarządzanie l. 1978-1990, od sygn. 1 do sygn.8: protokóły zebrań wiejskich rady sołeckie, Posiedzenia Kolegiów, działalność Komisji Pojednawczej, progrmy i plany pracy okresowe. Plany pracy i ich realizacja l. 1988-1990, od sygn. 9 do sygn. 22: ostateczna wersja planów na sołectwa, programy i plany pracy, sprawozdania z realizacji planów. Statystyka l.1988-1989, od sygn. 23 do sygn. 27: plany i programy badań i opracowań statystycznych. Skargi i wnioski l. 1988-1989, od sygn. 28 do sygn. 29: analizy i oceny skarg i wniosków Wydawnictwa i publikacje l. 1988-1988, sygn. 30: kroniki i monografie. Nadzór, kontrola, badania l. 1988-1990, od sygn. sygn. 31 do sygn. 43 : tezy kontrolne i inne wytyczne, protokóły kontroli, Personel Zatrudnienie i wynagrodzenie l. 1988-1989 sygn. 44: zatrudnienie. Budżet Budżet terenowy l. 1988-1990, od sygn. 45 do sygn. 61: budżet miasta i gminy, sprawozdania finansowe. Plany Społeczno-Gospodarczego Rozwoju. Czyny Społeczne Plany społeczno-gospodarczego rozwoju i sprawozdawczość z ich realizacji l. 1988-1989, od sygn. 62 do sygn. 64: sprawozdania i analizy realizacji planów. Czyny społeczne l.1988-1989, sygn. 65: wieloletnie i roczne plany czynów społecznych. Oświata, Nauka,Wychowanie, Kultura i Sztuka Biblioteki, Domy Kultury, Kluby, Świetlice, Sztuka Ludowa l. 1988-1989, od sygn. 66 do sygn. 67: kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej. Sprawy wewnętrzne. Straże Pożarne Ochrona Przeciwpożarowa, Straże Pożarne l. 1989-1989, sygn. 68: działalność i organizacja straży pożarnych. Zdrowie, Opieka Społeczna, zatrudnienie l. 1988-1989, od sygn. 69 do sygn. 70: analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, plany i realizacja. L.1986-1990, osd sygn. 71 do syg. 79: działalność i organizacja straży pożarnych, budżet, protokoły z działalności finansowej, ewidencja dróg i mostów. Number of units in the group: 79
52/275/0 Urząd Rejonowy w Łęczycy 1990-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 81
52/276/0 Gminna Rada Narodowa w Piątku 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 64
52/277/0 Gminna Rada Narodowa w Górze św. Małgorzaty 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 117
52/278/0 Urząd Rekrucki z Powiatu Łęczyckiego 1863-1866 0 Unroll
Number of units in the group: 3
52/279/0 Sąd Policji Poprawczej w Łęczycy 1873 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/280/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Piątek powiat łęczycki 1892-1914 593 Unroll
Number of units in the group: 25
52/281/0 Muzeum w Łęczycy 1948-1983 0 Unroll
Number of units in the group: 86
52/282/0 Naczelnik Powiatu Łęczyckiego 1817-1866 0 Unroll
Number of units in the group: 16
52/283/0 Gminna Rada Narodowa w Daszynie 1973-1990 0 Unroll
I Organy kolegialne 1973-1990 od sygn. 1-55 1. Wybory 1976-1988 od sygn. 1-4 Wybory sołtysów i podsołtysów, ewidencja, protokoły z wyborów samorządu mieszkańców, 2. Działalność rad narodowych stopnia podstawowego 1973-1990 od sygn. 5- 64 Protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej, , organizacja, uchwały, postanowienia i realizacja PGRN, reprezentacja GRN, Komisje GRN, protokoły z posiedzenia komisji, kontrole komisji, opinie i wnioski, realizacja II Planowanie. Sprawozdawczość. Statystyka 1.Plany pracy własne rady narodowej. 1977-1988 od sygn. 65-71 Roczne i na okres kadencji plany pracy własnej rady narodowe, komisje stałe- plany pracy, 2.Srawozdania 1986-1989 od sygn. 72-73 Sprawozdnia z działalności Prezydium GRN Number of units in the group: 73
Showing 301 to 320 of 416 entries.