Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/127/0 Publiczna Szkoła Zawodowa w Poddębicach 1947-1955 0 Unroll
I Akta ogólno- organizacyjno-administracyjne 1948-1955 sygn. 1-3 Okólniki i zarządzenia Centralnego Urzędu Szkolenia w łodzi, akta personelu nauczycielskiego II Akta finasowe 1947-1969 sygn. 4-5 księga kasowa, księga dziennik główna, III katalogi ocen 1947-1955 sygn. 6-30 Księgi ocen oraz protokóły egzaminu dojrzałości Akta kat. B pozostawione na dalsze przechowanie 1954-1955 sygn. 31 Są to listy płacy, Number of units in the group: 31
52/128/0 Państwowa Szkoła Rolnicza Praktyków Specjalistów w Gostkowie 1946-1951 0 Unroll
1. Akta organizacyjno-administracyjne l. 1946-1950, od sygn. 1 do sygn.11: zarządzenia i okólniki, wytyczne do prowadzenia ćwiczeń, sprawy dydaktyczno-programowe, złota księga, sprawozdania roczne z wykonania planu, plan produkcji rolnej w Państwowej Szkole Rolniczej Praktyków Specjalistów w Gostkowie, sprawy uczniów, prace terenowe personelu - wyjazdy na zebrania, sprawy personalne. 2. Akta finanowo-gospodarcze l. 1946-1951, od sygn.12 do sygn. 22: bilans zamknięcia, preliminarze budżetowe, księgi pensji i ordynarii pracowników stałych, zestawienia wynagrodzeń pracowników fizycznych, dzienniki najmu, kontrola najmu. 3. Akta Rady Pedagoicznej l. 1946-1950, od sygn. 23 do sygn. 24: księga protokółów rady pedagogicznej. 4. Dzienniki lekcyjne l. 1947-1950, od sygn. 25 do sygn. 26: dzienniki lekcyjne. 5. Akta dotyczace organizacji uczniowskich r. 1950, od sygn. 27 do sygn. 30: protokóły z posiedzeń zarządu szkolnego Państwowej Szkoły Rolniczej Praktyków, Specjalistów w Gostkowie Związku Młodzieży Polskiej, ewidencja słuchaczy, plany pracy, protokóły z posiedzeń Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Komitet Opiekuńczy. Number of units in the group: 30
52/129/0 Szkoła Rolnicza w Siedlcu 1945-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 48
52/130/0 Zasadnicza Szkoła Drzewna w Łęczycy 1951-1954 0 Unroll
I Akta ogólno- organizacyjno 1951-1954 sygn. 1-29 Okólniki i zarządzenia Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego Sprawozdania roczne, protokóły powizytacyjne, sprawy personalne II Akta finasowo-gospodarcze 1953-1954 sygn. 30-32 dziennik główna, III katalogi ocen, dzienniki lekcyjne 1951-1954 sygn. 33-49 Księgi ocen oraz protokóły egzaminu dojrzałości Number of units in the group: 49
52/131/0 Akta szkolne powiatu łęczyckiego 1924-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 15
52/131/1 4-klasowa Publiczna Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Łęczycy 1924-1927 0 Unroll
Number of units in the group: 3
52/131/2 Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 imienia Królowej Jadwigi w Łęczycy 1928-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 11
52/131/3 7-klasowa Publiczna Szkoła w Ozorkowie 1937-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/132/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bałdrzychów powiat turecki 1871-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 63
52/133/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dalików powiat turecki 1840-1937 0 Unroll
Number of units in the group: 54
52/134/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kałów powiat turecki 1871-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 68
52/135/0 Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Piątek powiat łęczycki 1814-1930 333 Unroll
Number of units in the group: 17
52/136/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Balkowie 1954-1959 0 Unroll
GRN i PGRN w Balkowie 1954-1959 od sygn. 1 do sygn. 11 Sesje, sprawy organizacyjne, komisje, posiedzenia 1955-1958 od sygn. 12 do sygn. 13 Protokóły z posiedzeń, protokóły z sesji GRNiPGRN w Balkowie 1954-1959 sygn. 1-11 Sesje, sprawy organizacyjne, komisje, posiedzenia Number of units in the group: 13
52/137/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Besiekierach 1955-1968 0 Unroll
GRN i PGRN w Besiekierach 1955-1968 od sygn. 1 do sygn.27 Sesje, posiedzenia i sprawy organizacyjne, numeracja nieruchomości, mapy wsi, aneksy do map glebowo-rolniczych 1955-1968 od sygn. 28 do sygn.42 Protokóły z sesji, protokóły z posiedzeń PGRN Number of units in the group: 42
52/138/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Błoniu 1955-1972 0 Unroll
GRN i PGRN w Błoniu 1955-1972 od sygn. 1 do sygn.86 Protokóły z sesji, sesje i sprawy organizacyjne, komisje, zebrania wiejskie-sołtysi, plany gospodarcze gromady, sprawozdania finansowe, budżet gromady, działalność organów kolegialnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami [1945]1951-1972[1975] od sygn. 87 do sygn. 99 Książki meldunkowe, rejestry mieszkańców Number of units in the group: 99
52/139/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chociszewie 1953-1968 0 Unroll
GRN i PGRN w Chociszewie 1955-1968 od sygn. 1 do sygn. 61 Sesje i sprawy organizacyjne, komisje, zebrania wiejskie - sołtysi, mienie gromadzkie i umowy dzierżawne, budżet i jego wykonanie, rejestr mieszkańców, książki meldunkowe 1953-1968 od sygn. 62 do sygn. 73 Protokoły z sesji, protokoły z posiedzeń Number of units in the group: 79
52/140/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chorkach 1954-1967 0 Unroll
GRN i PGRN w Chorkach 1954-1967 od sygn. 1 do sygn. 31 Sesje i sprawy organizacyjne, komisje, posiedzenia, numeracja nieruchomości, mapy wsi, mapy glebowe 1955- 1968 od sygn. 32 do sygn. 36 Protokóly z sesji, protokóły z posiedzeń Number of units in the group: 36
52/141/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czernikowie 1955-1962 0 Unroll
GRN i PGRN w Czernikowie 1955-1962 od sygn. 1 do sygn. 15 Sesje i sprawy organizacyjne, komisje, posiedzenia 1955-1959 od sygn. 16 do sygn. 18 Protokóly z sesji - duplikaty, protokóły z posiedzeń duplikaty Number of units in the group: 18
52/142/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Daszynie 1955-1972 0 Unroll
GRN i PGRN w Daszynie 1955-1967 od sygn. 1 do sygn. 94 Sesje i sprawy organizacyjne, komisje, zebrania wiejskie - sołtysi, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet i jego wykonanie, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1955- 1972 od sygn. 95 do sygn. 100 Protokóły z sesji GRN, protokóły z posiedzeń Number of units in the group: 100
52/143/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Florentynowie 1954-1958 0 Unroll
GRN i PGRN w Florentynowie 1955-1956 od sygn. 1 do sygn. 2 Protokóły z sesji GRN, domowe książki meldunkowe 1956-1958 od sygn.3 do sygn. 9 Ksiażki meldunkowe, komisje, sprawozdawczość Number of units in the group: 9
Showing 161 to 180 of 416 entries.