Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/103/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Mikołajewie powiat łęczycki 1954-1956 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Mikołajewie 1954-1956 sygn. 1-4 Akta organizacyjne, roczne, plany gospodarcze Number of units in the group: 4
52/104/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Osędowicach powiat łęczycki 1954-1957 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Osędowicach 1954-1957 sygn. 1-7 Akta organizacyjne, sprawozdania roczne, księgi funduszów Number of units in the group: 7
52/105/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Ostrowie powiat łęczycki 1954-1957 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Ostrowie 1954-1957 sygn. 1-3 Akta organizacyjne, plany i sprawozdania roczne Number of units in the group: 3
52/106/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Parskach powiat łęczycki 1954-1956 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Parskach 1954-1956 sygn. 1-4 Akta organizacyjne, ewidencja członków Spółdzielni, Number of units in the group: 5
52/107/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Siedlewie powiat łęczycki 1952-1956 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Siedlewie 1952-1956 sygn. 1-5 Protokóły zebrań członków spółdzielni, ewidencja członków księgi rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek Number of units in the group: 5
52/108/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Sławoszewie powiat łęczycki 1953-1957 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Byszewie Grabowskim 1953-1957 sygn. 1-3 Akta organizacyjne, protokóły zebrań, sprawozdania roczne Number of units in the group: 3
52/109/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Smolicach powiat łęczycki 1950-1957 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Smolicach 1950-1957 sygn. 1-8 Protokóły zebrań Społdzielni, sprawozdania roczne, księgi ewidencyjne członków Spółdzielni Number of units in the group: 8
52/110/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Sierpowie powiat łęczycki 1953-1956 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Sierpowie 1953-1956 sygn. 1-5 Protokóły zebrań Spółdzielni, sprawozdania roczne, ewidencja członków Number of units in the group: 5
52/111/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Witoni powiat łęczycki 1953-1954 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Witoni 1953-1954 sygn. 1-5 Księga ewidencji członków, księgi rozliczeń z pracujacymi i ewidencja dniówek Number of units in the group: 5
52/112/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Tkaczewskiej Górze powiat poddębicki 1953-1956 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Tkaczewskiej Górze 1953-1956 sygn. 1-5 Protokóły zebrań, sprawozdania roczne Number of units in the group: 5
52/113/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Hucie Bardzińskiej powiat poddębicki 1954-1958 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Hucie Bardzińskiej 1954-1958 sygn. 1-9 Protokóły zebrań Spółdzielni, sprawozdania roczne, rejestr Number of units in the group: 9
52/114/0 Spółdzielnie niezrzeszone 1953-1956 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna Balków 1954 sygn. 1 Akta organizacyjne spółdzielni, listy członków, protokóły zebrań, statut Spółdzielnia Produkcyjna w Błoniu 1954-1954 sygn. 1 Statut, lista członków, sprawy organizacyjne Spółdzielnia Produkcyjna w Bryskach 1954-1954 sygn.1 Ankiety organizacyjne, uchwały PPRN w Łęczycy, Spółdzielnia Produkcyjna w Chropach 1953-1953 sygn. 1 Lista członków. Protokóły walnego zebrania, statut, Spółdzielnia Produkcyjna w Gaju Nowym 1954-1954 sygn. 1 Listy członków, protokóły walnego zebrania, statut, Spółdzielnia Produkcyjna w Garbalinie 1954-1954 sygn. 1 Lista członków, protokóły walnego zgromadzenia, statut, Spółdzielnia Produkcyjna w Ignacewie Folwarcznym 1954-1955 sygn. 1 Lista członków, protokóły walnego zebrania, statut Spółdzielnia Produkcyjna w Janowicach 1954-1954 sygn. 1 Listy członków, protokóły walnego zebrania, statut Spółdzielnia Produkcyjna w Konarzewie 1954-1954 sygn. 1 Listy członków, protokóły walne, zebrania, statut Spółdzielnia Produkcyjna w Mariampolu 1955-1955 sygn. 1 Listy członków, protokóły walnego zebrania, statut, Spółdzielnia Produkcyjna w Pęcławicach 1954-1956 sygn. 1 Listy członków, protokóły walnego zebrania, statut, Spółdzielnia Produkcyjna w Piekarach 1954-1954 sygn. 1 Listy członków, protokóły walnego zebrania, statut, Spółdzielnia Produkcyjna w Psarach1954-1954 sygn. 1 Listy członków, protokóły walnego zebrania, statut Spółdzielnia Produkcyjna w Wygorzelach 1954-1954 sygn. 1 Listy członków, protokóły walnego zebrania, statut Spółdzielnia Produkcyjna w Upalu 1954-1954 sygn. 1 Listy członków, protokóły walnego zebrania, statut Spółdzielnia p[rodukcyjna w Gołocicach 1954-1954 sygn. 1 Listy członków, protokóły walnego zebrania, statut Number of units in the group: 16
52/114/1 Spółdzielnia Produkcyjna w Balkowie 1954-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/2 Spółdzielnia Produkcyjna w Błoniu 1954-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/3 Spółdzielnia Produkcyjna w Bryskach 1954-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/4 Spółdzielnia Produkcyjna w Chropach 1953-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/5 Spółdzielnia Produkcyjna w Gaju Nowym 1954-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/6 Spółdzielnia Produkcyjna w Garbalinie 1954-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/7 Spółdzielnia Produkcyjna w Ignacewie Folwarcznym 1954-1955 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/8 Spółdzielnia Produkcyjna w Janowicach 1954-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1
Showing 121 to 140 of 416 entries.