Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/601/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łukowie [1823] 1829, 1869-1919 [1979-2017] 13575 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869-1879 sygn. 1-11, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 12-32, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1829, 1901-1911 sygn. 33, 35-45, dokumenty do małżeństw 1823 sygn. 34, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 -1913 sygn. 46 -47, Akta zbiorowe 1909 [2004] sygn.48, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1914 -1919 sygn. 49-54, akta zbiorowe do aktów małżeństw 1919 [1979-2017] Number of units in the group: 55
62/602/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Łukowie 1869-1919 5500 Unroll
Cz.1Akta urodzeń (unikat) 1869-1870 sygn.1, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (unikat) 1871-1872 sygn.2, Akta urodzeń, małżeństw (unikat) 1872 sygn 3, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (unikat) 1873-1877 sygn.4-6, Akta urodzeń (unikat) 1878-1881 sygn.7, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869- 1879 sygn. 8-18; Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1883,1885 sygn.19-23, Akta urodzeń, małżeństw(duplikat) 1886 sygn. 24, Akta zgonów (duplikat) 1886 sygn. 25, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1887-1891 sygn. 26-30, Akta małżeństw, zgonów (duplikat) 1892 sygn. 31, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1893-1894 sygn. 32-33, Akta małżeństw, zgonów (duplikat) 1895 sygn. 34, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1897 sygn. 35, Akta urodzeń i zgonów (duplikat) 1899 sygn. 36, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1900 sygn. 37, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (unikat) 1882-1884 sygn. 38, Akta urodzeń (unikat) 1885-1889, 1894-1900, 1901-1903, 1903-1904, 1903 sygn. 39-43; 44-46, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901, 1904, 1904-1907 (połączona ks. Unikat U 1904-1907 z ks. Duplikat UMZ 1905), 1906-1907 sygn. 47-51, alegata 1878 sygn. 52, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 sygn. 53, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 sygn. 54, księga urodzeń 1890-1893 sygn. 55, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1914 sygn. 56, księga urodzeń, małżeństw, zgonów [niekompletna] 1908-1915, 1915-1916 (U, Z II połowa 1915 r., UMZ 1916) sygn. 57, 58, księga urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat I polowa 1915, oprawiony razem z unikatem urodzeń 1915-1918) sygn. 60, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1918 sygn. 61, księga małżeństw unikat 1918-1919, sygn.62, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1919, sygn.63 Number of units in the group: 63
62/603/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Brzezinach powiat Garwolin 1863-1912 783 Unroll
Akta małżeństw 1863-1909 sygn. 1, Akta zgonów 1872-1912 sygn. 2, Akta urodzeń 1890-1901 sygn. 3, akta urodzeń 1901-1911 sygn. 4 Number of units in the group: 4
62/604/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wilczyskach powiat Łuków 1869-1916 4744 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869-1879 sygn.1-11, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn.12-32, [sygn.31 zawierająca akta UMZ 1899 zawiera także Akta urodzeń i zgonów 1906], Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 33-45 [w tym sygn. 38 akta UM 1906, sygn. 41 akta UM 1908, sygn.42 akta Z 1908], dokumenty do akt małżeństw 1906 sygn.46, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 -1916 sygn. 47-51 Number of units in the group: 51
62/605/0 Prefektura Departamentu Siedleckiego 1809-1812 0 Unroll
Uchwała Rady Departamentu 1812 sygn.1, Raporty ukazujące stan kasy głównej w departamencie siedleckim 1809-1811 sygn. 2-3, Tabele podatków stałych (miesięczne) 1811 sygn. 4-8, Wykaz rachunkowy Kasy Cyrkulowej Bialskiej 1809-1810 sygn.9, Wykaz kosztów za transport podatku do Siedlec i ludzi do twierdzy zamojskiej 1809 (1 dokument) sygn. 10, akta dochodzeń w sprawie zatargu między komisarzem policji Raczyńskim, a Kąsińskim rendantem papieru stemplowego 1811 sygn.11, dochodzenie w sprawie nadużyć Raczyńskiego z oskarżenia Kąsińskiego 1812 sygn. 12, sprawa nadużyć wojska w majątku Ruchna 1812 sygn. 13, korespondencja 1812-1813 sygn.14-15 Number of units in the group: 15
62/606/0 Akta stanu cywilnego gminy Cegłów powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 585 Unroll
. Księgi UMZ z lat 1810-1825,( 15 j.a.), sygn.1-15. Alegata z lat 1819-1825, (7 j.a)., sygn. 16-22 Number of units in the group: 22
62/607/0 Akta stanu cywilnego gminy Jakubów powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 636 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata z lat 1817-1825, 11 j.a., sygn. 16-26 Number of units in the group: 26
62/608/0 Akta stanu cywilnego gminy Jeruzal powiat Mińsk Mazowiecki 1813-1825 289 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1813-1825, 13 j.a., sygn. 1-13. Alegat brak Number of units in the group: 13
62/609/0 Akta stanu cywilnego gminy Kałuszyn powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 1869 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810, 1 j.a., sygn. 1, 1812-1825, 14 j.a. sygn. 2-15 Alegata z lat 1816-1825, 11 j.a., sygn. 16-26, brak alegat z lat 1810-1815 Number of units in the group: 26
62/610/0 Akta stanu cywilnego gminy Kiczki powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 769 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn.1-15, Alegata z lat 1816-1825, 9 j.a.,sygn. 16-24 Number of units in the group: 24
62/611/0 Akta stanu cywilnego gminy Kuflew powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 714 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1822, 15 j.a., sygn. 1-15, Alegat brak. Number of units in the group: 15
62/612/0 Akta stanu cywilnego gminy Latowicz powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 2160 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15, Alegat brak. Number of units in the group: 15
62/613/0 Akta stanu cywilnego gminy Mińsk Mazowiecki 1810-1825 1922 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn.1-15, Alegata z lat 1810-1825, (14 j.a), księgi zapowiedzi 1822-1825 (5 j.a.)., sygn. 16-35. Number of units in the group: 35
62/614/0 Urząd Gminy w Sobieniach Jeziorach 1973-1990 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza T. 147 opracowanego w 1994r przez M. Wiechetek Regulaminy organizacyjne 1975 sygn.1, 1974 sygn. 150, Dane statystyczne o pracownikach UG, przydziały etatów 1977-1982 sygn. 2-7, Szkolenia 1979-1983 sygn. 8-10, Kontrole zewnętrzne 1976, 1973-174 sygn. 11, 160, 161, 165, Realizacja planów pracy 1985-1987, 1976-1977 sygn. 12-14, 40-46, Ewidencja postulatów wyborczych 1973-1975 sygn. 15, Plany rozwoju gminy 1975 sygn. 16, 151, Program rozwoju budownictwa 1976-1982 sygn. 17-18, 78, Akty normatywne 1974-1987 sygn. 19, 21, 22, 149, Uchwały rady 1984-1988 sygn.20, Realizacja uchwał 1974 sygn. 159, Narady koordynacyjne 1979-1981 sygn. 23, Nadzór nad zespołami rolniczymi, stowarzyszeniami 1973-1981 sygn. 24-25, Czyny społeczne 1973-1979 sygn. 26-27, Skargi i wnioski 1986 sygn. 28, Działalność Kolegium ds. Wykroczeń 1977-1982 sygn. 29-33,37, Analizy w sprawach podatków, gospodarczych 1976-1977 sygn. 34-36, 73-77, Kontrole 1974-1984 sygn. 48-49, 52-54, 56-61, Protokóły zebrań wiejskich 1977-1984 sygn. 50-51, 63,162-163, Długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych 1975-1987 sygn. 64-72, Ewidencja, oznaczenie granic 1977-1978 sygn. 79, 111, Lokalizacje szczegółowe 1976-1979 sygn.80, 116, Mienie opuszczone [1944] 1973-1976 sygn. 81-82, 90, 91 Obrót ziemią 1976-1981 sygn. 83-89, 92-93, 118, Wywłaszczenia, przekazywanie gospodarstw [1962] 1975-1981 sygn. 94-108, 120, 164, Kontraktacje 1979-1980 sygn.109, 119, Organizacja szkoły ZSR 1978 sygn. 110, Ośrodek Zdrowia 1978 sygn. 112, Inwentaryzacja gospodarstw leśnych 1976-1977 sygn. 114, 123, Ewidencja złóż kopalni 1976-1979 sygn.115, Ewidencja zanieczyszczeń środowiska 1976 sygn. 117, Elektryfikacja 1976-1981 sygn. 121-122, 125-126, Opieka nad miejscami walk i męczeństwa 1974-1983 sygn.124, Ewidencja dróg i mostów 1976-1977 sygn. 125, Budżety 1973-1987 sygn. 127-148, 154-156, Spotkania z radnymi 1973-1974 sygn. 157-158, Zebrania wiejskie 1973-1974 sygn. 162-163, Plan czynów społecznych 1976 sygn. 166, Do wydzielenia do GRN w Sobieniach: Protokóły z obrad Komisji Ładu i Porządku Publicznego 1988-1990 sygn. 47, Komisja Rolnictwa 1975 sygn. 62, dopływ: nab. 3123/2003 (15 j.a.), nab. 4428/2012 116 j.a. 1,20 mb, nab. 4953/2014 - 159 ja. akta osobowe działalności gospodarczej, podział i sprzedaż gospodarstw, przekazywanie gospodarstw, uwłaszczenia scalenia, nab. 4954/2014 - 2 j.a. mapy zasadnicze, nab. 5497/2018- 17 j.a. 0,10 mb.; plany i programy działania komitetów obrony 1984-1989, sygn.459-465, obrót ziemią 1986-1989, sygn.466-470, ewidencja działalności gospodarczej1989, sygn.471-474, opinie i decyzje lokalizacji ogólnych 1989, sygn.475 Number of units in the group: 475
62/615/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobieniach Jeziorach powiat Garwolin [1946-1947] 1954-1972 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 4.01. 2002 M. Niedziółka Sprzedaż działek PFZ 1954-1970 sygn. 1-3, znaki geodezyjne 1961-1972 sygn. 4, urządzenia komunalne 1967 sygn. 5, Gromadzki Komitet Higienizacji Wsi 1967-1972 sygn. 6, Konferencje i narady gospodarcze 1968 sygn. 7, Komitet Budowy Pomnika Pamięci Narodowej 1969-1972 sygn. 8, Spis powszechny 1970 sygn. 9, zestawienie zbiorcze gruntów w gromadzie 1970 sygn. 10, oświata 1970-1971 sygn. 11, Kontrole 1970-1972 sygn. 12, skargi i wnioski 1970-1972 sygn. 13, gromadzki komitet FJN 1971-1972 sygn. 14, nab. 4429/2012 - 8 j.a. 0,10 mb, nab. 4955/2014 - 36 ja. 0,30 mb - wywłaszczenia, scalenia, mienie opuszczone, grunty PFZ Number of units in the group: 58
62/616/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Warszawicach powiat Otwock 1957-1972 0 Unroll
nab. 4430/2012 - 5 ja. 0,08 mb, projekt szkoły i budynku gospodarczego w Warszawicach, plan lokalizacji zlewni mleka, protokół przekazania młyna w Warszawicach, nab. 4731/2013 - 2 ja. 0,02 mb leśnictwo (zgody na wyrąb lasu) 1966, Powołanie Społecznych Komisji Pojednawczych 1966-1968, nab. 4957/2014 rejestr PFZ 1968, wnioski o podział gruntów 1957-1958 Number of units in the group: 9
62/617/0 Szaniawski Kalasanty notariusz powiatu łukowskiego 1810-1833 0 Unroll
Akta notarialne 1810-1833 sygn. 1-58, Skorowidz 1810-1819 sygn. 59, Repertorium 1810-1833 sygn. 60-62 Number of units in the group: 62
62/618/0 Przewoski Antoni notariusz powiatu łukowskiego 1821-1823 0 Unroll
akta notarialne 1821-1822 sygn.1-2, Number of units in the group: 2
62/619/0 Roguski Antoni notariusz powiatu łukowskiego 1834-1838 0 Unroll
Akta notarialne 1834-1837 sygn. 1-7, repertorium 1834-1838 sygn. 8, akta notarialne nr 1-5 z 1838 roku sygn.9 Number of units in the group: 9
62/620/0 Lubański Franciszek notariusz powiatu łukowskiego 1828-1838 0 Unroll
Akta notarialne 1828-1835, 1838 sygn.1-3, Number of units in the group: 3
62/621/0 Sierzputowski Stanisław notariusz powiatu łukowskiego 1838-1846 0 Unroll
Akta notarialne 1838 – 1846 sygn. 1 – 18, Repertorium 1840 – 1846 sygn. 19 – 21, akta notarialne 1840 sygn. 22-23 Number of units in the group: 23
62/622/0 Zawadzki Walenty notariusz powiatu łukowskiego 1846-1876 0 Unroll
Akta notarialne 1846 – 1876 sygn. 1 – 75, Repertorium 1846 – 1851, 1857 - 1876 sygn. 76 – 79 Number of units in the group: 79
62/623/0 Zawadzki Józef notariusz powiatu łukowskiego 1873-1884 0 Unroll
Akta notarialne 1873-1884 sygn. 1-30, Repertorium 1876-1884 sygn. 31-39, Skorowidz 1876-1882 sygn. 40-47 Number of units in the group: 47
62/624/0 Wylazłowski Wiktor notariusz powiatu łukowskiego 1876-1888 0 Unroll
Akty notarialne 1876-1888 sygn, 1-29, Repertorium 1876-188 sygn. 30-44, Skrowidz 1876-1882 sygn. 45-55 Number of units in the group: 55
62/625/0 Stempkowski Maksymilian notariusz powiatu łukowskiego 1885-1887 0 Unroll
Akta notarialne 1885 – 1887 sygn. 1 – 4, Repertorium 1885 – 1887sygn. 5 – 7, - Skorowidz 1886 – 1887 sygn. 8 Number of units in the group: 8
62/626/0 Majewski Jan notariusz powiatu łukowskiego 1887-1888 0 Unroll
Akta notarialne 1887 – 1888 sygn. 1 – 2, Number of units in the group: 2
62/627/0 Uszyński Roman notariusz powiatu łukowskiego 1888-1917 0 Unroll
Akta notarialne 1888 – 1917 sygn. 1 – 156, Repertorium 1890 – 1917 sygn. 157 – 182, Skorowidz 1888 – 1917 sygn. 183 – 207 nab. 3920/09 księga aktów notarialnych 1909, nab. 4236/10 - 1 j.a 0,08 mb księga protestów 1908-1909 Number of units in the group: 209
62/628/0 Szpadkowski Oktawian Józef notariusz powiatu łukowskiego 1889-1890 0 Unroll
Akta notarialne 1889 – 1890 sygn. 1 – 2, Repertorium 1889 – 1890 sygn. 3 – 4, - Skorowidz 1889 – 1890 sygn. 5 nab. 3921/09 1 j.a. Księga aktów notarialnych ( nr 1-115) Number of units in the group: 6
62/629/0 Uszyński Edmund notariusz powiatu łukowskiego 1917-1924 0 Unroll
Akta notarialne 1917 – 1924 sygn. 1 – 28, - Repertorium 1917 – 1924 sygn. 29 – 37, - Skorowidz 1917 – 1922 sygn. 38 – 43 Number of units in the group: 43
62/630/0 Brodowski Bolesław notariusz powiatu łukowksiego 1924-1931 0 Unroll
Akta notarialne 1924 – 1931 sygn. 1 – 28, - Repertorium 1924 – 1931 sygn. 29 – 40, Skorowidze 1925 – 1931 sygn. 41 – 47 Number of units in the group: 47
62/631/0 Nowacki Leon notariusz powiatu łukowskiego 1931-1940 [1945] 0 Unroll
Akta notarialne1931 – 1935sygn. 1 – 19, - Repertorium 1931 – 1935 sygn. 20 – 27, - Skorowidz 1931 – 1935 sygn. 28 – 32 Akta notarialne 1936-1940 sygn. 33-51, skorowidz 1936-1938 sygn. 52-54, nab. 4234/10 - 3 j.a. 0,25 mb (spis nr 16/2010 poz. 1-3) Rep. 1936, Rep. 1936-1937, Rep. 1938, 1945 (w jednej księdze) Number of units in the group: 57
62/632/0 Vacat- zbiór fotokopii- włączono do zbiorów bibliotecznych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/633/0 Spółdzielnia Pracy Usług Budowlanych w Łukowie 1955-1961 0 Unroll
Akta ogólno-organizacyjne (rejestr, statut) 1955-1959 sygn.1-2, zarzadzenia i uchwały Związku Spółdzielni Pracy 1956-1959 sygn. 3-4, Protokóły z Walnych Zgromadzeń 1955-1959 sygn. 5-6, Protokóły Zarządu 1955-1958 sygn. 7, walne Zjazdy 1956-1958 sygn.8-9, Protokóły z kontroli 1956-1958 sygn.10, Sprawy finansowe, bilans 1955-1958 sygn. 11-14, inwestycje 1957-1958 sygn. 15, korespondencja w sprawie upadłości 1960-1961 sygn. 16, sprawy kadrowe 1955-1959 sygn. 17-21 Number of units in the group: 21
62/634/0 Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Łukowie [1937-1943] 1944-1948 [1949] 0 Unroll
Akta ogólne Związku (okólniki, zarzadzenia, regulaminy, sprawozdania z działalności) 1944-1948 sygn. 1-16, Akta dotyczące podległych spółdzielni z terenu powiatu łukowskiego (lustracje, sprawozdania, protokóły) 1937-1948 sygn. 17-76 Number of units in the group: 76
62/635/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Łukowie 1928-1949 0 Unroll
Statut KKO w radzyniu 1943 sygn.1, Okólniki Związku KKO 1945-1949 sygn. 2-6, zarządzenia i instrukcje NBP w sprawie KKO 1948-1949 sygn.7-8, Księgi protokółów rady 1928-1948 sygn. 9-11, księgi protokółów Zarządu i Dyrekcji 1928-1949 sygn. 12-14, Protokóły Komisji Rewizyjnej 1928-1949 sygn. 15-16, 16a, Korespondencja 1944-1949 sygn. 17-22, bilanse 1928-1948 sygn. 23-26, Sprawozdania z działalności 1930-1947 sygn. 27-46, Dzienniki główna 1942-1948 sygn. 47-57, 57a, 80-84, Akta pożyczkowe 1934-1949 sygn. 58-70, 79, 85, konwersja długów, dochodzenia sądowe w sprawie nadużyć 1930-1944 sygn. 71-73, akta osobowe 1934-1949 sygn. 74-75, Oddział w Stoczku - bilans, inwentarz, dziennik główna 1948-1949 sygn. 76-78 Number of units in the group: 85
62/636/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stoku Lackim powiat Siedlce 1951-1970 0 Unroll
Posiedzenia i sesje GRN 1955, 1957-1958, 1961 sygn. 1-3, Posiedzenia Prezydium GRN 1961 sygn. 4, Plany pracy Rady i Prezydium 1956 sygn. 5, Komisje Finsowo- Budżetowa, Mienia gromadzkiego, Mandatowa, Oświaty i kultury, Rolna 1955-1961 sygn. 6-10, Zebrania wiejskie 1961 sygn.11, Operat wodno-prawny Szkoły Podst. W Stoku L. 1970 sygn. 12, Budżet 1955, 1957-1959, 1961sygn. 13-17, Sprawozdania budżetowe 1957-1959, 1961 sygn. 18-19, Domowe i gromadzkie książki meldunkowe: Stok Lacki (b. Folwark) 1951-1955 sygn. 20, Starawieś 1951-1955 sygn.21, Stok Lacki- gromada 1951-1956 sygn. 22, Rejestr mieszkańców Stok Lacki (b. Folwark) 1952-1962 sygn. 23, Tymczasowy rejestr mieszkańców Stok Lacki wieś 1951-1962 sygn. 24, Tymczasowy rejestr mieszkańców Stok Lacki wieś 1951-1963 sygn. 25, Tymczasowy rejestr mieszkańców Stok Lacki b. Folwark 1955-1961 sygn. 26, Książka meldunkowa Stok Lacki b. Folwark 1962-1963 sygn. 27, Tymczasowy rejestr mieszkańców Państwowego Domu Dziecka Stok Lacki 1958-1965 sygn. 28, Książka meldunkowa Stok Lacki b. Folwark 1962-1965 sygn. 29, Książka meldunkowa Stok Lacki wieś 1962-1968 sygn. 30, Książka meldunkowa Stok Lacki wieś 1962-1970 sygn. 31 Number of units in the group: 31
62/637/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białkach powiat Siedlce 1955-1962 0 Unroll
Książki meldunkowe 1955-1962 sygn. 1-4 [ Białki gromada 1951 sygn. 1 (kart 99); Podsekuła 1940-1960 sygn.2; Rejestr mieszkańców tymczasowy b.d. Wieś Białki sygn.3, 4 ], Budzet i sprawozdania budżetowe 1959-1962 sygn. 5-8, Posiedzenia Prezydium 1961 sygn. 9, Protokóły sesji 1961 sygn. 10, budżet na rok 1955 Number of units in the group: 10
62/638/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pruszynie powiat Siedlce 1955-1972 0 Unroll
Sprawy organizacyjne 1968 sygn. 1, protokoły sesji rady 1955-1963, 1965-1968 sygn. 2-14, komisje 1955, 1958-1968 sygn. 15-67, protokoły posiedzeń prezydium 1956-1968 sygn. 68-80, Gromadzki Komitet Koordynacyjny 1968 sygn. 81, zebrania wiejskie 1958-1963, 1965-1967 sygn. 82-88, plany gospodarcze i sprawozdania 1962-1970 sygn. 89-95, plan i budżety 1956-1963, 1965-1969 sygn. 96, 115-127, programy rozwoju gromady 1966-1969 sygn. 97-99, plany gospodarcze kółek rolniczych 1966-1967 sygn. 100, sprawozdania budżetowe 1956, 1958-1963, 1965, 1968 sygn. 102-109, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1960, 1962, 1966-1968 sygn. 110-114, postulaty wyborcze 1966-1967 sygn. 128-129, ewidencja zabytków nieruchomych 1966 sygn. 130, badanie zbrodni hitlerowskich 1968 sygn. 131, protokoły zdawczo-odbiorcze z likwidacji gromadzkich rad narodowych 1969 sygn. 132, książki meldunkowe wsi : Błogoszcz Pruszyn, Pruszyn-Pieńki, Pruszynek, Pruszyn, Wólka Leśna 1951-1972 sygn. 133-142, program gospodarki torfowej 1966-1970 sygn. 143 Number of units in the group: 143
62/639/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlcach 1951-1972 0 Unroll
1. Protokóły sesji 1962-1972 sygn. 1-16, 2. Rejestr i realizacja uchwał 1963-1972 sygn. 17-22, 3. Działalność organów kolegialnych 1964 - 1970 sygn. 23-31, 4. Protokóły posiedzeń Komisji 1964-1972 sygn. 32-78, 5. Sprawy organizacyjne GRN 1965-1972 sygn. 79-84, 6. Protokóły posiedzeń Prezydium 1962-1972 sygn. 85-107, 7. Zebrania wiejskie 1965-1972 sygn. 108-123, 8. Sprawy ogólno-administracyjne 1964 sygn. 124, 9. Normatywy 1971 sygn. 125, 10. Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1971-1972 sygn. 126-127, 11. Plany gospodarcze 1963-1972 sygn. 128-147, 12. Protokóły kontroli 1963-1972 sygn. 148-157, 13. Budżet, sprawozdania 1962-1972 sygn. 158-182, 14. Program wyborczy FJN sygn. 183-184, 15. Książki meldunkowe 1951-1968 sygn. 185-215 Number of units in the group: 215
62/640/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzale powiat Siedlce 1954-1970 0 Unroll
zawartość na podstawie karty A z 12.03.2002 M. Niedziółka Protokóły Sesji 1960-1961 sygn.1-2, Protokóły posiedzeń Prezydium 1960-1961 sygn.3-4, Budżet 1956-1962 sygn. 5-10, Księgi meldunkowe 1951-1970 sygn. 11-15 Number of units in the group: 15
62/641/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żaboklikach powiat Siedlce 1951-1971 0 Unroll
1. Protokóły posiedzeń Prezydium 1959 sygn.1, 2. Budżet 1960, 1962, sygn. 2-4, Książka meldunkowa wieś Starawieś 1951-1955 sygn. 5, Książka meldunkowa Kolonia Żabokliki 1951-1958 sygn. 6 (kart 24), Tymczasowy rejestr mieszkańców wieś Żabokliki 1955-1963 sygn.7 (kart 95), Ksiażka meldunkowa Żabokliki wieś 1951-1971 sygn. 8 (kart 97), Tymczasowy rejestr mieszkańców wieś Żabokliki Kolonia 1958-1962 sygn. 9 (kart 47), Protokóły sesji 1959-1960 sygn.10-11 Number of units in the group: 11
62/642/0 Urząd Gminy w Siedlcach [1972] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Spotkania z wyborcami 1974 sygn. 201, realizacja uchwał GRN 1973 sygn. 202, podział gminy na sołectwa 1983 sygn. 1, wybory sołtysów i podsołtysów 1978 – 1984 sygn 2 – 4, protokóły zebrań wiejskich 1973 – 1984 sygn. 5 – 14, 203 – 204, nadzór nad działalnością sołtysów 984 sygn. 15, regulaminy Urzędu Gminy 1973 – 1990 sygn. 16 – 18, 206 – 207, statuty UG 1976 – 1988 sygn. 19 – 20, akta normatywne 1973 – 1990 sygn. 21 – 44, 208 – 212, plany pracy jednostek własnych 1976 – 1990 sygn. 45 – 55, 58 – 63, 214, plany pracy urzędu i ich realizacja 1983 – 1984 sygn. 56 – 57, sprawozdania z realizacji planów 1985 – 1989 sygn. 64 – 68, analizy i oceny skarg 1979 – 1990 sygn. 69 – 79, 217, wydawnictwa i obwieszczenia własne 1974 sygn. 218, kancelaria 1973 – 1988 sygn. 80, 219 – 220, kontrole i inspekcje zewnętrzne 1974 – 1989 sygn. 81 – 99, 221, przydziały etatów 1973 – 1990 sygn. 100 – 109, 224, zasady pracy i płacy 1973 – 1974 sygn. 222 – 223, plany szkoleń 1980 – 1989 sygn. 110 – 117, 120 – 123, budżety 1972 – 1990 sygn. 124 – 153, 215 – 216, 225, plany społeczno – gospodarczego rozwoju 1974 – 1989 sygn. 154 – 159, 213, kontraktacje 1988 sygn. 160, przekazywanie gospodarstw 1974 – 1991 sygn. 161 – 200, 226 – 261, lokalizacja szczegółowa inwestycji 1985 – 1990 sygn. 262 – 280, numeracja domów i nieruchomości 1973 – 1990 sygn. 281 – 296, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1973 sygn. 297 Number of units in the group: 297
62/643/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zembrach powiat Łuków [1952] 1954-1968 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1956, 1957, 1959-1964 sygn. 1-7, książki meldunkowe mieszkańców wsi: Gołowierzchy, Mikłusy, Płudy, Wólka Konopna, Zaolszynie, Zembry 1956-1969 sygn. 8-9, 41, 45, 48, 51, 55, 59, protokoły komisji 1952-1962, 1966 sygn. 10-18, sprawy społeczne, wiejskie komitety FJN 1966 sygn. 19, działalność organów kolegialnych 1966 sygn. 20, protokoły i plany pracy komisji 1966-1968 sygn. 21-23, protokoły z posiedzeń prezydium 1957-1958, 1960-1963 sygn. 24-28, wybory 1961 sygn. 29, sprawy ogólno-administracyjne 1964 sygn. 30, przepisy dot. działalności prezydium 1965 sygn. 31, spis wyborców – obwody głosowania 1965 sygn. 32, podział administracyjny – nazwy miejscowości, działalność biura – sprawy organizacyjne 1966 sygn. 33, zebrania wiejskie 1963-1964, 1966 sygn. 34-37, protokoły z narad sołtysów i organów kolegialnych 1966 sygn. 38, wnioski odroczeniowe dla przedpoborowych 1954-1955 sygn. 39, księga ewidencyjna osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu 1955 sygn. 40, sprawy wojskowe, meldunkowe i ewidencji ludności, rejestracja przedpoborowych 1957, 1958, 1960-1964, 1966, 1968 sygn. 42, 43, 46, 47, 49, 50, 52-54, 56, 58, 60, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1966 sygn. 61, budżety 1955, 1956, 1958, 1960-1967 sygn. 62, 64, 65, 71, 75, 80, 81, 90, 92, 100, wykaz kumulacji i rozpisów gruntów sporządzony przez Powiatowy Zarząd Rolnictwa 1955-1961 sygn. 63, sprawozdania dot. obowiązkowych dostaw, 1958, 1961, 1962, 1966 sygn. 66, 77, 78, 83, 101, spis rolny – dokumentacja 1959-1962, 1964 sygn. 67, 76, 94, znaki geodezyjne 1959 sygn. 68, plan i budżet gromady 1959-1968 sygn. 69, 105, 108, 111, rejestr wymiaru i poboru wpłat na fundusz gromadzki – sprawozdania 1960, 1963, 1965, 1967 sygn. 70, 73, 74, 88, 89, 99, 109, 115, urządzenia komunalne i gospodarka lokalowa 1960-1962, 1966 sygn. 72, 79, 98, fundusz gromadzki 1962, 1964 sygn. 82, 95, gospodarka finansowa, sprawy budżetowe 1961-1967 sygn. 84, plany gospodarcze 1963-1964, 1966, 1968-1971 sygn. 85, 86, 87, 94, 103, 104, 106, 110, 113, sprawy drogowe i komunikacji 1963 sygn. 91, gospodarka gromadzka – statystyka 1964, 1966 sygn. 96, 102, rejestr przypisów i odpisów rolników 1964-1965, 1968 sygn. 97, 112, program rozwoju gromady 1966-1970 sygn. 107, spis wyborców 1965 sygn. 114, Komisja Mienia Gromadzkiego 1963 sygn. 116, Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności 1963 sygn. 117 Number of units in the group: 117
62/644/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzebieszowie powiat Łuków [1951] 1954-1973 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1956-1969 sygn. 1-9, komisje i zespoły rady 1956-1973 sygn. 10-58, protokoły z posiedzeń prezydium, plany pracy, uchwały 1957-1972 sygn. 59-71, zebrania wiejskie 1960-1972 sygn. 72-82, 85-88, plany pracy agronomów 1969 sygn. 83, konkursy, ankiety 1960, 1969 sygn. 84, 108-112, mienie gromadzkie 1961-1971 [1975] sygn. 113-134, rejestry podatkowe, obowiązkowe dostawy, spis rolny 1959-1972 sygn. 135-166, remont agronomówki 1972 sygn. 167, spis ludności (b.d.) sygn. 168-169, sprawy rolne 1962-1973 sygn. 170-179, sprawy wojskowe 1956 sygn. 180-181, książki meldunkowe, kontrola ludności 1951-1972 sygn. 182-219, kontrole 1960-1972 sygn. 220-230, budżet gromady, sprawozdawczość budżetowa 1958-1972 sygn. 231-250, bilans 1967 sygn. 251 Number of units in the group: 251
62/645/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szaniawach - Matysach powiat Łuków 1954-1964 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1954-1959 sygn. 1-5, protokoły komisji 1956-1959 sygn. 6-16, protokoły z posiedzeń prezydium 1955, 1958-1959 sygn. 17-19, plany pracy prezydium 1957 sygn. 20, sprawy wojskowe 1956-1958 sygn. 21-22, rejestr wymiaru świadczeń na fundusz gromadzki 1960 sygn. 23, książki meldunkowe mieszkańców wsi: Szaniawy, Szaniawy - Poniaty, Szaniawy - Matysy 1955-1964 sygn. 24-30, budżety 1955, 1958-1960 sygn. 31-34 Number of units in the group: 34
62/646/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jakuszach powiat Łuków 1955-1960 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1955-1956, 1958 sygn. 1-3, uchwały rady 1958 sygn. 4, protokoły komisji 1956-1958 sygn. 5-7, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1958 sygn. 8-11, uchwały prezydium 1958 sygn. 12, księga ewidencji poborowych 1955 sygn. 13, książka meldunkowa wsi Kurów 1956 sygn. 14, księga biercza świadczeń w naturze 1956 sygn. 15, 19, sprawy wojskowe 1955-1958 sygn. 16-18, akta referatu wojskowego 1955-1958 sygn. 20, rejestry poboru i wpłat oraz świadczeń w naturze 1956-1960 sygn. 21, 23-26, księga meldunkowa wsi Wierzejki 1959-1960 sygn. 22, budżety 1957-1960 sygn. 27-30 Number of units in the group: 30
62/647/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Konopnej powiat Łuków 1955-1964 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1955-1958 sygn. 1-4, protokoły z posiedzeń prezydium, uchwały 1955-1959 sygn. 5-10, książki meldunkowe-rejestr mieszkańców wsi: Wólka Konopna, Gołowierzchy 1955, 1957-1964 sygn. 11-12, 15-16, 18, książka ewidencyjna osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu 1955 sygn. 14, rejestr przedpoborowych 1959 sygn. 17, plan i budżet gromady 1959-1960 sygn. 19-20, Number of units in the group: 20
62/648/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nurzynie powiat Łuków [1951] 1953-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1958-1972 sygn. 1-14, akta z wyborów 1964-1972 sygn. 15-24, komisje – protokoły, sprawozdania, plany pracy 1956-1972 sygn. 25-66, protokoły z posiedzeń prezydium 1957-1970 sygn. 67-76, 78, spis rolny 1964-1970 sygn. 77, 90, 105, 111-112, 115, 119, wykaz gospodarstw rolnych , ewidencja nieruchomości 1953-1970 sygn. 79-82, 92, 106, 110, 120-127, zebrania wiejskie, sołtysi 1960-1972 sygn. 83-89, 91, 93-101, 104, 107, 109, 113-114, 118, znaki geodezyjne 1968-1970 sygn. 102, 108, organizacja pracy biura 1962-1972 sygn. 128-134, 136, konferencje i narady 1971 sygn. 135, kontrole 1958-1972 sygn. 137-147, sprawy wojskowe 1958-1966 sygn. 148-150, książki meldunkowe 1951-1967 sygn. 151-188, budżet gromady 1955-1972 sygn. 189-233, kontrole problemowe 1971 sygn. 234 Number of units in the group: 234
62/649/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łukowie - mylnie wpisany - patrz Nr 548 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/650/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stoczku Łukowskim powiat Łuków 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1955-1972 sygn. 1-7, protokoły z posiedzeń prezydium 1962-1972sygn. 8-10, zebrania wiejskie 1961-1973 sygn. 11, plany gospodarcze 1961-1972 sygn. 12, książka kontroli 1960-1961 sygn. 13, budżety i plany finansowe 1963-1971 sygn. 14-23 Number of units in the group: 23
62/651/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzie powiat Łuków 1955-1958 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1955-1957 sygn. 1, protokoły z posiedzeń prezydium 1956 sygn. 2, budżety 1955-1958 sygn. 3-6 Number of units in the group: 6
62/652/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Róży Starej powiat Łuków 1956-1957 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1956-1957 sygn. 1, Number of units in the group: 1
62/653/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kobiałkach Starych powiat Łuków 1958-1962 0 Unroll
Protokoły z sesji rady, sprawozdania z działalności 1958-1961 sygn. 1, protokoły z posiedzeń prezydium 1958-1961 sygn. 2, budżety 1959-1962 sygn. 3-6 Number of units in the group: 6
62/654/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zgórznicy powiat Łuków 1954-1959 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1954-1959 sygn. 1, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1959 sygn. 2 Number of units in the group: 2
62/655/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kisielsku powiat Łuków 1955-1962 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1958-1961 sygn. 1, protokoły z posiedzeń prezydium 1956-1961 sygn. 2, budżety 1955-1962 sygn. 3-10 Number of units in the group: 10
62/656/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Toczyskach powiat Łuków 1961-1968 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1962-1968 sygn. 1, protokoły z posiedzeń prezydium 1961-1968 sygn. 2-3, budżety 1963-1968 sygn. 4-9 Number of units in the group: 9
62/657/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jedlance powiat Łuków 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1955-1963, 1965-1971 sygn. 1-4, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1971, sygn. 5-7, budżety 1955-1963, 1969-1972 sygn. 8-17, nab. 3963/09 - 3 ja. 3 ja. 0,02 mb mapy wyznaczenia terenów budowlanych 1971 Niedźwiadka (1 j.a), Wólka Zastawska (1 ja.), Zastwie i Zagoździe i Lipniak (1 j.a), Number of units in the group: 21
62/658/0 Wojewódzkie Zrzeszenie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Komunalnego w Siedlcach 1975-1982 0 Unroll
Akty normatywne 1975-1981 sygn. 1-5, kolegium Dyrektorów 1977-1981 sygn.6-7, dokumentacja finansowa 1975-1982 sygn. 8-30, planowanie i sprawozdawczośc 1975-1982 sygn. 31-70, sprawy pracownicze, Konferencja Przedstawicieli samorządu Robotniczego 1975-1982 sygn.71-81, skargi, wnioski 1976-1981 sygn. 82-87, ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy 1977 sygn. 88, korespondencja związkowa 1977 sygn.89, kontrolka książek 1975-1982 sygn.90 Number of units in the group: 90
62/659/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stojadłach powiat Mińsk Mazowiecki 1958-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium (roczne i długofalowe) 1965-1972 sygn. 1-4, protokoły sesji rady 1967-1972 sygn. 5-9, komisje 1965-1972 sygn. 10-21, protokoły posiedzeń prezydium 1967-1972 sygn. 22-26, wybory sołtysów i podsołtysów 1971 sygn. 27, zebrania wiejskie 1972 sygn. 28, sprawozdania 1967-1968 sygn. 29, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1966-1972 sygn. 30-33, budżety 1958-1972 sygn. 34-40, ewidencja gruntów rolnych 1968-1970 sygn. 41, nab. 4218/10 - 1 j.a. książka kontroli PGRN Stojadła 1963-1972 Number of units in the group: 42
62/660/0 vacat - Urząd Powiatowy w Łukowie - jest opracowany razem w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie Nr zespołu 401 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 601 to 660 of 1,973 entries.