Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/301/0 Akta miasta Mordy 1651-1950 24 Unroll
sygn.1. Fragment miejskiej księgi wpisów 1651-1652 1j.a, sygn. 2 Budowa drogi Mordy- Przesmyki 1935 1j.a., sygn. 3-4 Protokóły Miejskiej Rady Narodowej w Mordach 1945-1950, 2 j.a., sygn. 5 Budżet 1949, 1 j.a., sygn. 6-22 Zaświadczenia przesiedleńcze 1945 -17 j.a., sygn. 23-29 księgi ludności stałej 1909-1933 -7 j.a. Number of units in the group: 29
62/302/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Rosochatem - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/303/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Szulborzu Wielkim - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/304/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Jabłoniu powiat Radzyń Podlaski 1864-1914 223 Unroll
Księga Urodzeń 1872-1913 sygn.1, księgi zgonów 1864-1889, 1889-1914 sygn. 2-3 Number of units in the group: 3
62/305/0 Szkoła Rzemieślnicza w Siedlcach 1912-1917 0 Unroll
Akta Szkoły Rzemieślniczej w Siedlcach to 1 jednostka aktowa - Księga rachunkowa [Dělo Sědleckoj školy remeslennyh' učennikov'. Avansovye sčet"i.] z lat 1912 – 1917. Zawiera ona okresowe rozliczenia i rachunki dotyczące wykorzystania dotacji pieniężnych przeznaczonych dla szkoły przez Ministerstwo Oświaty. Poszyt zawiera 149 kart, oprócz drobnych informacji akta te nie mogą stanowić pełnowartościowego źródła historycznego. Number of units in the group: 1
62/306/0 vacat - Akta gminy Piski - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/307/0 vacat - Towarzystwo Żydowskie w Ostrołęce - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/308/0 vacat - Kasa Miejska w Ostrołęce - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/309/0 vacat - Kreisamt in Ostrolenka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/310/0 vacat - Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/311/0 vacat - Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/312/0 vacat - Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/313/0 vacat - Akta miasta Ostrów Mazowiecka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/314/0 Cech Kowali w Węgrowie 1750-1928 [1947] 189 Unroll
księga wpisów aktów wyzwolin na majstrów i wpisów zgłoszeń kandydatów na majstrów 1834-1912 sygn. 1, księga do wpisywania wyzwolonych uczniów kowalskich i stolarskich 1833-1875 sygn.2, książka do wpisywania czeladników kowalskich i stolarskich 1833-1865 sygn.3, książka wpływów budżetowych 1840-1866 sygn. 4, księga cechu do zapisywania wyzwolonych czeladników 1887-1927 [1947] sygn. 5, księga do zapisywania majstrów 1912-1928 sygn. 6, księga protokółów cechu kowali i ślusarzy 1750-1832 sygn. 7 Number of units in the group: 7
62/315/0 Akta gminy Domanice powiat Siedlce 1914-1915 [1936-1989] 0 Unroll
Korespondencja dotycząca poborowych, wykazy poborych, związana z poborem koni na potrzeby wojska 1914-1915 sygn. 3, 14, 18, 20, 32, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 67, 74, 81; Informacje przesłane do wiadomości zarządu gminy 1914-1915 sygn. 10, 16, 25, 36, 43, 47, 48, 59, 70, 71, 84; Korespondencja, zarządzenia związane z toczącą się wojną 1914-1915 sygn. 1, 17, 23, 34, 52, 57, 60, 61, 62, 63, 72, 76, 85, 89, 90, Oświata, szkolnictwo (Szkoły w Domanicach, Jastrzębiu-Śmiarach, Jastrzębiu- Łupinach) 1914-1915 sygn. 11, 26, 29, 31, 33, 37, 39, 78, Sprawy gospodarcze (podatki, handel, rzemiosło) 1914-1915 sygn. 5, 6, 8, 64, 75, 77, 86; Sprawy administracyjne 1914-1915 sygn. 9, 12, 13, 15, 19, 21, 27, 28, 35, 38, 44, 66, 79, 80, 82, 83, 87; statystyki 1914-1915 sygn. 7, 22, 30, 65, Kasa zapomogowo-pożyczkowa w Domanicach 1914 sygn. 2, 51, Straty wojenne i związane z wojną 1914 -1915 sygn. 4, 40, 68, 73, Wykonanie wyroków sądowych 1914-1915 sygn. 24, 69, 88, Spis spraw domanickiego i opolskiego zarządu gminy 1915 sygn. 91, nab. 4187/10 - 5 ja. 0,04 mb dar osoby prywatnej, materiały po sołtysie wsi Łupiny Julianie Jastrzębskim (fragment księgi sum pozabudżetowych 1936/1937 gm. Domanice, pomocnicze materiały scaleniowe, decyzja zatwierdzająca scalenie wsi Łupiny, Number of units in the group: 96
62/316/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlcach - patrz Nr 639 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/317/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy "Przodownik" w Siedlcach 1949-1968 0 Unroll
Protokóły i materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej z lat 1952-1961 sygn 1-7, 17, Protokóły i materiały Walnych Zgromadzeń z lat 1951-1965 sygn 8-15, Kontrole, lustracje, zalecenia porewizyjne z lat 1951-1961 syg,. 16, 18-22 , Plany produkcyjne , zatrudnienia itp. z lat 1952-1961 syg. 23-34, Sprawozdawczość statystyczna i opisowa z lat 1951-1961 syg. 35-51, Bilanse spółdzielni materiały , protokóły z badania z lat 1951-1965 sygn.52-56, Dokumentacja okresu upadłości - akta rejestrowe spółdzielni , lista wierzytelności , licytacja , sprawozdania i korespondencja syndyka, akta spraw sądowych , opisy majątku spółdzielni 1949-1968 sygn. 57-73, dokumentacja techniczna z 1958 syg. 74, Dokumentacja kredytowa 1957 sygn. 75, Akta osobowe w układzie alfabetycznym z lat 1950-1961 sygn. 76-151, Teczki zbiorcze akt osobowych pracowników zwolnionych z lat 1952-1959 syg. 152- 160, Listy płac z lat 1955-1961 syg. 161-171. Number of units in the group: 171
62/318/0 Sekwestrator Powiatowy Siedlecki 1895-1902 0 Unroll
Akta spraw dotyczących egzekucji z mieszkańców powiatu siedleckiego różnego rodzaju opłat skarbowych i podatków (głównie podatku dworskiego z większej własności): Sygn.1 Akta sprawy z roku 1895, Sygn.2 Akta sprawy z roku 1899, Sygn.3 Akta sprawy z roku 1900, Sygn.4 Akta sprawy z roku 1901 Number of units in the group: 4
62/319/0 Siedlecki Gubernialny Urząd do Spraw Podatku Przemysłowego 1886-1913 0 Unroll
dzienniki posiedzeń 1886, 1892, 1893, 1895, sygn. 1-4, księgi rejestracyjne postanowień urzędu 1890, 1891, 1892, 1894 sygn. 5-8, Rejestr protokółów dotyczących naruszenia zasad regulaminu sygn, 9, Okólniki, ukazy, korespondencja /dokumenty o charakterze informacyjno-instruktażowym/ 1899-1905 sygn. 10-11, Sprawa o naruszenie regulaminu 1913-1913 sygn. 12 Number of units in the group: 12
62/320/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/70/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/321/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie [1948] 1950-1975 [1992] 0 Unroll
I. Wydział Organizacyjno- Prawny 1950-1973 (601 j.a. ) w tym Powiatowa Rada Narodowa sygn. 1-102, Komisje Stałe sygn. 103-310, Komisje doraźne sygn. 311-316, Konwent Seniorów sygn. 317-332, Prezydium Rady sygn. 333-452, Urząd Powiatowy 1974-1975 sygn. 453-485, Planowanie i sprawozdawczość sygn. 486-524, analiza skarg i wniosków sygn. 525-540, sprawozdawczość statystyczna sygn. 541-545, Wydawnictwa sygn. 546-549, Biurowość sygn. 550-552, Kontrola sygn. 553-650, Urząd Powiatowy Biuro Ogólno - Organizacyjne Kontrole sygn. 651-656, ogólne zasady pracy i płacy sygn. 657-662, II. Wydział Budżetowo- Gospodarczy 1951-1972 - (80 j.a.) budżet i realizacja sygn. 663-704, planowanie i sprawozdawczość budżetowa sygn. 705-729, Inwestycje i kapitalne remonty sygn. 730-741, kontrola zewnętrzna sygn. 742, III. Wydział Finansowy 1950-1973 - (149 j.a.) budżety zbiorcze powiatu sygn. 743-816, Planowanie i sprawozdawczość sygn. 817-827, zmiany w kredytach budżetowych sygn. 828-842, inwestycje sygn. 843-862, kontrola zewnętrzna sygn. 863-866, kontrola wewnętrzna sygn. 867-884, rejestracja podatkowa sygn. 885-901, IV. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1953-1966 - (83 j.a.) Budżet wydziału sygn. 902-920, planowanie i sprawozdawczość sygn. 921-956, skargi i zażalenia sygn. 956-965, inspekcje wewnętrzne sygn. 966-980, inwestycje i kapitalne remonty sygn. 981-984 V. Wydział Zatrudnienia 1951-1966 - (50 j.a.) planowanie i sprawozdawczość sygn. 985-1007, skargi i zażalenia sygn. 1008-1013, kontrole sygn. 1014-1034, VI. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1958-1973 - (46 j.a.) organizacja wydziału sygn. 1035-1053, uchwały dot. Handlu sygn. 1054-1063, współpraca z innymi organami i instytucjami sygn. 1064-1075, skargi i zażalenia sygn. 1076-1080, nadzór o kontrole sygn. 1081-1084, VII. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1965-1973 - (113 j.a.) Budżet wydziału sygn. 1085-1090, planowanie i sprawozdawczość sygn. 1091-1146, planowanie dotyczące jednostek nadzorowanych sygn. 1147-1156, statystyka sygn. 1157-1172, wytyczne wydziału sygn. 1173-1186, analizy sygn. 1187-1201, komisje działające przy wydziale sygn. 1202-1220, skargi i wnioski sygn. 1221-1223, kontrola zewnętrzna sygn. 1224-1228, kontrole wewnętrzne sygn. 1229-1240, VIII. Wydział Spraw Wewnętrznych 1952-1973 - (108 j.a.) organizacja sygn. 1241-1249, planowanie i sprawozdawczość sygn. 1250-1259, szkolenia sygn. 1260-1265, skargi sygn. 1266, kontrole sygn. 1267-1273, odtworzenie aktów USC sygn. 1274-1291, zmiana imion i nazwisk sygn. 1292-1314, wywłaszczenia i odszkodowania sygn. 1315-1342, stowarzyszenia sygn. 1343-1357, stwierdzenie obywatelstwa polskiego sygn. 1358-1365, IX Wydział Oświaty i Kultury 1973 -(1 j.a.) stan dróg dojazdowych do szkół sygn. 1366, X. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji 1951-1973 - (24 j.a.) organizacja sygn. 1367-1371, polityka lokalowa sygn. 1372-1380, Urząd powiatowy - Komisja Lokalowa sygn. 1381-1383, planowanie sygn. 1384-1394, nadzór i kontrola sygn. 1395-1399, XI. Wydział Budownictwa i Urbanistyki (2 j.a.) plany zagospodarowania 1966 sygn. 1400-1401, XII. Wydział Skupu 1953-1973 - (152 j.a.) sygn. 1402-1560, XIII. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1952-1973 - (136 j.a.) sygn. 1561-1707, nab. 3159/ 2003.07.30 ( 103 j.a, 0,70 mb ) - Wydział Komunikacji 1952- 1975, sygn. 1708-1785, wydział organizacyjno- prawny, sygn.1786-1845 wydział finansowy, sygn.1846-1859 wydział zdrowia i opieki społecznej, sygn.1860-1869 wydział zatrudnienia, sygn.1870-1876 wydział Rolnictwa i Leśnictwa, sygn.1877-1960 wydział spraw wewnętrznych, sygn.1961-1963 wydział oświaty i kultury, sygn.1964-2194 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Komunikacji, sygn.2195-2197 wydział spraw wewnętrznych, sygn. 2198-2247 rejestry gruntów, wywłaszczenia i odszkodowania z lat 1954-1977 [1992] Number of units in the group: 2247
62/322/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sokołowie Podlaskim [1945] 1950-1975 0 Unroll
I. Wydział Organizacyjno-Prawny (protokóły PPRN, protokóły sesji, uchwały, plany pracy, protokóły kontroli GRN) 1950-1975 sygn. 1-380, II. Powiatowa Komisja planowania Gospodarczego (protokóły z posiedzeń, roczne, wieloletnie i perspektywiczne plany rozwoju gospodarczego powiatu i sprawozdania z realizacji planów gospodarczych) 1957-1975 sygn. 381-553, III. Wydział Finansowy (opracowania statystyczne o wynikach realizacji zobowiązań pieniężnych, inspekcje GRN, protokóły kontroli, zarządzenia pokontrolne) 1954-1975 sygn. 554-606, IV. Wydział Oświaty i Kultury (protokóły z konferencji, organizacja szkół średnich i podstawowych, kontrola szkół podstawowych i przedszkoli) 1954-11974 sygn. 607-676, V. Wydział Spraw Wewnętrznych (decyzje o zmianie imion i nazwisk, sprawy odtwarzania akt USC) 1956-1974 sygn. 677-716, VI. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu (sprawy wywłaszczeniowe, plany gospodarcze roczne i wieloletnie) 1964-1975 sygn. 717-734, VII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (plany gospodarcze, budżety, sprawozdania, założenia projektowe budownictwa) 1964-1973 sygn. 735-758, VIII. Wydział handlu, Przemysłu i Usług (lokalizacja sieci handlowych i zakładów gastronomicznych, protokóły kontroli jednostek terenowych) 1962-1973 sygn. 759-787, IX. Wydział zatrudnienia (plany pracy, sprawozdania z działalności) 1959-1973 sygn. 788-791, X. Referat Wojskowy (Komisja TOPL) 1952, 1970-1973 sygn. 792- 807, Zarządzenia, okólniki PPRN 1970-1972 sygn. 808-812, Organizacja jednostki własnej 1954-1969 sygn. 813-814, protokóły posiedzeń PPRN i uchwały 1969-1973 sygn. 815-822, Rejestracja i ewidencja przedpoborowych 1952-1953 sygn. 823-826, Zarządzenia i uchwały władz centralnych i WRN 1962-1972 sygn. 827-835, Protokóły Prezydium 1953-1961 sygn. 836-844, Biuletyny informacyjne wydziału statystycznego 1955-1958 sygn.845, Statystyka 1957-1961 sygn. 846-848, plany finansowe 1968-1974 sygn. 849-855, rejestry kart rzemieślniczych, zakładów, koncesje 1945-1972 sygn. 856-870, nab. 4042/09 - 1 ja. Wydział Budownictwa i Architektury opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych (PGRN Bielany, Rozbity Kamień) 1971, nab. 4522/2012 - 2 ja. podania o wydanie wtórników praw jazdy, nab. 4697/2013 - 4 ja. 0,07 mb z UG Sabnie: pozwolenia na budowę z terenu działania gm. Sabnie 1966-1972, ewidencja nieruchomości dot. PGRN Sabnie i Zembrów Number of units in the group: 877
62/323/0 vacat - Oddział Pocztowo - Telegraficzny w Zarembach Kościelnych - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/324/0 Akta gminy Dąbie powiat Łuków 1848-1954 0 Unroll
Akta z lat 18148-1918 (księgi ewidencji ludności, dzienniki korespondencyjne, akta wójta, nadzór policyjny, straż ziemska, statystyki, książki zebrań wiejskich, księgi przychodu i rozchodu, podatki, poborowi, szarwarki, przemysł i handel, budynki szkolne, składki na ubezpieczenia, kasa oszczędnościowa) sygn. 1-384, Akta z okresu 1918-1933 sygn. 385-717, Dział ogólno-organizacyjny 1923-1939 sygn. 718-760, Dział finansowo-budzetowy 1933-1940 sygn. 832-831, Dział gospodarki gminnej 1932-1940 sygn. 832-867, Dział administracyjny 1935-1940 sygn. 868-932, Dział ogólno-organizacyjny 1940-1947 sygn. 933-940, Dział finansowo-budżetowy 1940-1944 sygn. 941-986, Dział gospodarki gminnej 1939-1944 sygn. 987-1016, Dział administracyjny 1941-1944 sygn. 1017-1034, Dział ogólno-organizacyjny 1945-1954 sygn. 1035-1099, Dział finansowo-budżetowy 1944-1954 sygn. 1101-1174, Dział gospodarki gminnej 1945-1954 sygn. 1175-1190, Dział administracyjny 1930-1954 sygn. 1191-1282 Number of units in the group: 1186
62/325/0 Siedlecki Gubernialny Komitet do Spraw Drobnego Kredytu 1906-1913 0 Unroll
Protokóły posiedzeń Siedleckiego Gubernialnego Komitetu ds. Drobnego Kredytu 1906-1913 sygn. 1, Roczne sprawozdanie finansowe za 1912 rok (sprawozdania z 81 kas o 3 towarzystw kredytowych) sygn. 2 Number of units in the group: 2
62/326/0 Siedleckie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu 1900-1915 0 Unroll
Akta ułożono wg numerów spraw Zespół niniejszy ze względu na jego szczątkowy charakter nie odzwierciedla w pełni funkcjonowania urzędu. Zachowało się 6 teczek dotyczących spraw ogólnych towarzystwa – sygn. 25, 26,34, 35, 37, 41. Są to: bilans dochodów towarzystwa z 1911r., sprawozdanie finansowe z 1913r, upoważnienia, dokumentację osób występujących z towarzystwa, dokumenty inkasowe itp. Dwie jednostki sygn. 35, 41 mówią najwięcej o funkcjonowaniu towarzystwa, jego obrotach finansowych, rodzajach zabezpieczeń kredytów. Znaleźć w nich można także materiały dotyczące sprawy odwołania zarządu towarzystwa od obowiązku płacenia 5 % opłaty stemplowej. 35 spraw to dokumentacja związana z wstępowaniem poszczególnych osób do towarzystwa, zabezpieczaniem kredytu lub wkładu aż po likwidację konta lub też transferu pieniędzy do innego banku. Z usług korzystali głównie kupcy, czasem właściciele ziemscy, ale członkiem towarzystwa był także fotograf Adolf Gancwol. Number of units in the group: 41
62/327/0 Siedlecki Gubernialny Urząd do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1916 0 Unroll
Protokóły Siedleckiego Gubernialnego Urzędu do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1913 (sierpień) sygn. 1-11, Opisy spraw Siedleckiego Gubernialnego Urzędu do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1903, 1913-1916 sygn. 12-19, spis rezerwistów niezdolnych do służby wojskowej 1914 sygn. 20 Number of units in the group: 20
62/328/0 Węgrowski Powiatowy Urząd do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1918 0 Unroll
Poslužnoj spisok" [Wykaz przebiegu służby wojskowej ]1874 - 1918 (2 j. a. ) sygn. 1-2 Dziennik rejestracji korespondencji wychodzącej na 1914 ( 1 j. a.) sygn. 3 Akta spraw 1874 – 1917 (24 j. a. ) sygn. 4- 27 Number of units in the group: 27
62/329/0 Naczelnik Wojenny Oddziału Siedleckiego 1864-1865 1851 Unroll
sygn. 1 Skorowidz alfabetyczny za 1864r z uzupełnieniem za 1865r. sygn. 2 Miesięczne wykazy aresztowanych za przestępstwa polityczne 1864-1865 Number of units in the group: 2
62/330/0 vacat - Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Siedleckiego - włączony do zespołu 1293 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/331/0 Zarząd Powiatowy Sokołowski 1910-1914 0 Unroll
Sygnatura 1. Korespondencja tajna Zarządu Powiatowego Sokołowskiego za 1910-1914 rok Number of units in the group: 1
62/332/0 Sąd Policji Poprawczej Wydziału Siedleckiego 1854-1859 0 Unroll
Akta dochodzenia w sprawie przyczyn pożaru w Siedlcach 1854-1859 sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
62/333/0 Szkoła Powiatowa w Siedlcach 1855-1864 0 Unroll
Sygn. 1 Kopie świadectw uczniów Szkoły Powiatowej 5-klasowej w Siedlcach 1855-1860 Sygn. 2-3 Wykazy uczniów szkół elementarnych i rzemieślniczo-niedzielnych z terenu obwodu siedleckiego, którzy otrzymali nagrody za wyniki w nauce 1863-1864 Number of units in the group: 3
62/334/0 Żydowska Gmina Wyznaniowa w Siedlcach 1870-1942 156 Unroll
Sygnatura 1. Teczka dotycząca administracji synagogą w Siedlcach (załączony plan chóru żeńskiego z 1876) 1870-1932 Sygnatura 2. Wypisy z ksiąg rabinackich dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów 1941-1942. Number of units in the group: 2
62/335/0 Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej do Spraw Opieki Społecznej i Niesienia Pomocy dla Bezrobotnych na Okręg XIII w Siedlcach 1919-1921 0 Unroll
1. Korespondencja ogólna sprawy kadrowe 1921 sygn.1, 2. Sprawozdania 1919-1920 sygn. 2-3, 3. Pogotowie opiekuńcze 1920 sygn. 4, 4. Rady opiekuńcze 1920 sygn. 5, 5. Zakłady opieki 1920-1921 sygn. 6-11 Number of units in the group: 11
62/336/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Siedlcach [1916] 1919-1933 0 Unroll
Akta nie mają konsekwentnego układu chrologicznego, ani rzeczowego, zawierają m.in.. Akta ogólne, organizacyjne (listy członków straży obywatelskiej, listy poborów do policji, wykazy urlopów, sprawy kadrowe, Kasa Samopomocy, regulamin Milicji Miejskiej, prenumerata czasopism, sprawy biblioteki, Policyjny Klub Sportowy itp.) 1918-1932 sygn. 1-47, 50-53, Teczki dotyczące spraw politycznych 1918- 1932 sygn. 54-73,75, Nakazy prokuratora 1916 sygn. 74, postępowanie dochodzeniowe w sprawach karnych 1918- 1932 sygn. 76-95, raporty funkcjonariuszy 1917-1919 sygn. 96-98, sprawy kulturalno-oświatowe 1919- 1932 sygn. 99-102, spisy różne (pozwolenia na broń, rejestry dorożkarzy, właścicieli nieruchomości, reemigranci, lekarze, poborowi, sprawy meldunkowe itp.) 1916-1920- sygn. 103-121, korespondencja 1916-1919 sygn. 50, 122-143, księgi dyżurów policji w Siedlcach i posterunków gminnych 1919-1932 sygn. 48-49, 144-195. Sygn. 116 Spisy raporty - po konserwacji zabezpieczającej, nie udostępniać, raporty sytuacyjne 1922-1927, sygn.196, Podręcznik materiałów informacyjnych na terenie Posterunku Policji Państwowej w Skórcu 1937-1939, sygn. 197 Number of units in the group: 197
62/337/0 vacat - Siedlecki Gubernialny Urząd Fabryczny - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/338/0 Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Siedleckiej 1898-1913 0 Unroll
Korespondencja z urzędami żandarmerii, informacje statystyczne o zakładach przemysłowych w guberni 1911-1912 sygn.1, Korespondencja z okręgowymi inspektorami fabrycznymi na wypadek ewakuacji 1912-1913 sygn.2, sprawa strajków robotników w zakładach 1908-1909, 1912-1913 sygn. 3, 4, Wydatki na utrzymanie inspektora, zakres obowiązków 1909-1910 sygn. 5-6, Korespondencja tajna z Siedleckim Gubernialnym Urzędem Fabrycznym 1897-1898 sygn. 7, Okólniki Ministerstwa Handlu i Przemysłu 1913 sygn. 8, Nadzór nad kotłami w zakładach: stolarskim w Jesiorówce gm. Łochów 1899 sygn. 9, w młynie w Stoczku Węgrowskim 1900 sygn. 10, w Fabryce Baczki 1908 sygn. 11, w zakładzie krochmalu pow. Konstantynowski 1911-1912 sygn. 12, w hucie szkła Czechy k. Pilawy 1912 sygn.13, w fabryce Ostrówek 1913 sygn. 14 Number of units in the group: 14
62/339/0 vacat - Inspektor Szkolny w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/340/0 vacat - Inspektor Drogowy powiatu ostrołęckiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/341/0 vacat - Akta gminy Poręby - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/342/0 Starostwo Powiatowe w Siedlcach [1864-1917] 1918-1939 [1940-1958] 0 Unroll
Przepisy kancelaryjne 1931 sygn. 1, Sprawozdania sytuacyjne 1920 -1938 sygn. 2-34, akta Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych dotyczące komasacji, parcelacji gruntów, rejestry pomiarowe itp. Number of units in the group: 673
62/343/0 Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim 1920-1938 0 Unroll
Sprawozdania sytuacyjne Starosty roczne 1920, 1920, 1923, 1924, 1925, 1926 sygn. 1-6, sprawozdania tygodniowe 1927-1928, 1927, 1928, 1928 sygn. 7-10, sprawozdania miesięczne 1932-1933, 1932-1933, 1933, 1934-1935, 1935, 1936-1937, 1937-1938 sygn. 11-17 Number of units in the group: 17
62/344/0 Starostwo Powiatowe w Węgrowie 1919-1939 0 Unroll
sprawozdania sytuacyjne starosty 1919-1920, 1920, 1924, 1925, 1926, 1927, 1927, 1928, 1928, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 (tygodniowe, miesięczne, kwartalne) sygn. 1-16, wpisy do księgi wodnej młynów w Gaju, Gołębiówce, Grądach, Liwie, Krypach, Kołodziążu 1922-1939 sygn. 17-22 Number of units in the group: 22
62/345/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siedlcach [1945] 1950-1973 0 Unroll
Wydział Organizacyjno- Prawny /w tym Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego/ 1950-1973 sygn. 1-679, Referat Społeczno-Administracyjny 1950-1957 sygn. 680-716, Wydział Statystyki i Statystyk Powiatowy 1950-1961 sygn. 717-734, Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1973 sygn. 735-815, Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1952, 1959 sygn. 816-819, Wydział Finansowy 1959-1973 sygn. 820-870, Referat Handlu 1950 sygn. 871, 872, Wydział Przemysłu i Handlu 1957-1960 sygn. 873-918, Wydział Skupu 1960-1966 sygn. 919-931, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1951-1972 sygn. 932-948, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1968-1972 sygn. 949-965, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1950-1972 sygn. 966-997, Wydział Komunikacji Drogowej 1951-1959 sygn. 998-1003, Wydział Oświaty i Kultury 1950-1964, Inspektorat Oświaty sygn. 1004-1154, rejestry pomiarowe i akta scaleniowe 1950-1973 [Bartków, Cierpigórz, Czaple, Głuchówek, Góry, Bużyska, Józefin, Kaliski, Przesmyki, Kamianki Czabaje, Kaminaki Kaliski, Kamianki Lackie, Kamianki Nicki, Kamianki Wańki, Korczew, Koryciany, Łęcznowola, Ostrawy, Pieróg, Ruda Wolińska, Sarnaki, Tokary, Wiśniew, Borki gm. Wiśniew, Wólka Soseńska,Zalesie, Kukawki, Tarków, Tarkówek, Górki gm. Przesmyki] sygn. 1155-1217, przes.103/2012 z zespołu 431 (156 ja. 2 mb akt błędnie rozpoznanych jako akta PMRN w Siedlcach w czasie skontrum w 1996 r. ), nab. 4695/2013 - 6 ja. 0,10 mb ewidencja mienia opuszczonego miasto Mordy, przekazywanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przekazanie terenu pod targowisko, nab. 4801/2013- 24 j.a 0,20 mb akta osobowe nauczycieli ZSR i pracowników PGRN, nab. 5205/2016 - 96 ja. 1,05 mb weryfikacja przydziału działek z reformy rolnej Number of units in the group: 1499
62/346/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/68/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/347/0 vacat - Akta gminy Andrzejewo - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/348/0 vacat - Akta gminy Boguty - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/349/0 vacat - Akta gminy Brańszczyk - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/350/0 vacat - Akta gminy Jasienica - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/351/0 vacat - Akta gminy Szulborze Koty - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/352/0 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych "Podlasie" w Siedlcach 1954-1969 0 Unroll
statut 1962, 1964 sygn. 1, Księga protokółów zarządu 1958-1962 sygn.2, Protokóły z posiedzeń Rady Nadzorczej 1961/1963, 1965-1968 sygn. 3-4, Protokóły z Walnych Zgromadzeń 1954-1962, 1962, 1963, 1963-1964, 1964, 1967, 1968 sygn. 5-11, sprawozdania z likwidacji 1963-1969 sygn. 12, Protokół przekazania dokumentacji 1961 sygn.13, Protokóły kontroli i rewizji 1958-1969 sygn. 14-15, Bilanse roczne 1958-1968 syg. 16-24, 163, plany rzeczowo-finansowe, wnioski kredytowe 1957-1960 sygn. 25, korespondencja w sprawach prawnych 1954-1967 sygn. 26, projekt zagospodarowania placu budowy osiedla Spółdzielni Mieszkaniowych 1956 sygn. 27, 34, dokumentacja projektowa budynków 1956 sygn. 28- 33, 35-67, sprawozdanie roczne 1960-1961 sygn. 162 teczki poszczególnych użytkowników działek w układzie alfabetycznym sygn. 68-161 (94 j.a.), Księga zatrudnionych pracowników fizycznych Spółdzielczego Zrzeszenia Budowy Domków Jednorodzinnych "Podlasie", sygn.164 Number of units in the group: 164
62/353/0 vacat - Akta gminy Długosiodło powiat Ostrów Mazowiecka - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/753/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/354/0 vacat - Akta gminy Godlewo - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/355/0 vacat - Akta gminy Zaremby Kościelne - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/356/0 vacat - Akta gminy Małkinia - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/357/0 vacat - Akta gminy Komorowo - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/358/0 Akta stanu cywilnego gminy Czołomyje powiat Siedlce 1810-1825 507 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn.1-15. Alegat brak Number of units in the group: 15
62/359/0 Akta stanu cywilnego gminy Domanice powiat Siedlce 1810-1825 574 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata 1818, 1820-1822, 4 j.a. sygn. 16-19, Alegata 1810-1811 sygn. 20 Number of units in the group: 20
62/360/0 Akta stanu cywilnego gminy Mokobody powiat Siedlce 1810-1825 1005 Unroll
akta UMZ 1810-1811sygn.1, Akta UMZ 1812-1814 sygn. 2-4, Akta U 1815-1816 sygn.5, Akta M, Z 1815-1816 sygn. 6, akta UMZ 1817 sygn. 7, 8, akta UMZ 1818 sygn. 9-10, akta UMZ 1819-1825 sygn. 11-17, al.. 1810-1811 sygn.18 Number of units in the group: 18
Showing 301 to 360 of 1,973 entries.