Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1081/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Siedlcach 1978-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 17
62/1082/0 Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wyższej Szkole Rolniczo - Pedagogicznej w Siedlcach 1960-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 87
62/1083/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych "Mostostal" w Siedlcach 1974-1984 0 Unroll
Number of units in the group: 3
62/1084/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Maszyn Budowlanych "Bumar-Proma" w Ostrówku Węgrowskim 1976-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 23
62/1085/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim 1976-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 8
62/1086/0 Podstawowe Organizacje Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Komitetu Gminnego w Suchożebrach [niereprezentatywne] 1982-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 13
62/1087/0 Podstawowe Organizacje Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Komitetu Gminnego w Sobolewie [niereprezentatywne] 1979-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 11
62/1088/0 Podstawowe Organizacje Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Komitetu Gminnego w Woli Mysłowskiej [niereprezentatywne] 1986-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 3
62/1089/0 Podstawowe Organizacje Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Komitetu Miejskiego w Siedlcach [niereprezentatywne] 1983-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 21
62/1090/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach 1948-1975 0 Unroll
Konferencje Powiatowe 1949-1975 sygn. 1-12, Posiedzenia plenarne KP 1949-1972 sygn. 13-19, Posiedzenia Egzekutywy KP 1948-1973 sygn. 20-41, Tematyka posiedzeń 1949-1975 sygn. 42-43, Komitet Miejski PZPR w Siedlcach, Konferencje 1949- 1955 sygn. 44, Egzekutywa 1949-1955 sygn. 45-48, Powiatowa Komisja Rewizyjna 1967-1975 sygn. 49-58, Sekretariat i wydział Organizacyjny 1962-1975 sygn. 59-97, Komisja Wewnątrzpartyjna 1970 sygn. 98, Komisja Administracyjna 1962, 1970-1974 sygn. 99-105, Komisja Organizacyjna 1965-1971 sygn. 106-108, Komisja Ekonomiczna 1975 sygn. 109, Komisja Historii Partii 1948-1975 sygn. 110-112, Komitet ds. Rolnictwa 1963-1970 sygn. 113-121, Komisja Skarg i Zażaleń 1961-1975 sygn. 122-150, Wydział Propagandy (materiały dot. Szkolnictwa) 1968-1974 sygn. 151-156, Protokóły z kontroli POP 1969-1975 sygn. 157-213, Protokóły zebrań Komitetów Gromadzkich i podstawowych organizacji partyjnych 1964-1975 sygn. 214-279, Protokół konferencji PPR (kserokopia) 1949 sygn. 280, Ewidencja partyjna 1967-1975 [1976] sygn. 281-284, Listy płac 1949-1969 sygn. 285-304, Materiały na XI Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą 1974-1975 sygn.305, nab. 5591/2018, konferencje 1949-1975, sygn.306-320, plenum 1958, sygn. 321-337, powiatowa komisja rewizyjna 1950-1974, sygn.338, egzekutywa 1948-1975, sygn.339-397, komisja kontroli partyjnej 398, 1949-1969, sekretariat i wydział organizacyjny 1949-1974, sygn.399-415, Komitet Miejski POP 1949-1972, sygn.616-417, Reprezentatywne POP 1949-1972, sygn.419-439 Number of units in the group: 439
62/1091/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mińsku Mazowieckim 1949-1975 0 Unroll
Konferencje Powiatowe 1952-1971 sygn. 1-2, Tematyka posiedzeń plenarnych i Egzekutywy 1949-1975 sygn. 3, Posiedzenia plenarne Komitetu Powiatowego 1949-1952, 1961-1962, 1964, 1971-1972 sygn. 4-8, Posiedzenia Egzekutywy KP 1949, 1951-1952, 1958-1962, 1964-1965, 1971-1972 sygn. 9-21, konferencje 1949-1971, sygn.22-30, plenum KP PZPR 1949-1975, sygn.31-47, egzekutywa 1949-1975, sygn.49-106, komisje 1954-1959, sygn.48,107, wydział organizacyjny 1949-1975, sygn.108-118, Komitet Miejski 1949-1975, sygn.119-124, dowody wydania znaczków partyjnych 1949-1950, sygn.125, listy płac pracowników komitetu powiatowego 1972-1975, sygn.126-129 Number of units in the group: 129
62/1092/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Garwolinie 1949-1975 0 Unroll
Materiały z Konferencji Sprawozdawczo-wyborczych 1949-1952 sygn.1, Materiały z posiedzeń plenarnych KP PZPR 1949-1951 sygn. 2, Protokóły posiedzeń plenarnych KP 1960-1965 sygn. 3, Tematyka posiedzeń plenarnych i Egzekutywy KP 1949-1975 sygn.4, Protokóły z posiedzeń Egzekutywy 1949-1972 sygn. 5-17, 19, Protokóły z wspólnego posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Garwolinie i KP PZPR w Rykach 1971 sygn. 18, Listy płac 1949-1972 sygn. 20-25, 92 j.a 2,20 mb scalone z zesp.72/2515/0, konferencje 1949-1972, sygn.26-32, posiedzenia plenarne 1949-1975, sygn.33-48, egzekutywa 1949-1974, sygn.50-91, komisja kontroli i stronnictw politycznych 1949-1954 sygn.92, 98, ankiety 1949-1973, sygn.93-96,99, wybory do Sejmu 1952, sygn.97, konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1949-1971, sygn.100-117, listy płac pracowników komitetu powiatowego PZPR 1973-1975, sygn.118-120 Number of units in the group: 120
62/1093/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sokołowie Podlaskim 1948-1974 0 Unroll
Protokóły z Konferencji Powiatowych 1949-1956, 1961-1969 sygn.1-2, Protokóły z posiedzeń plenarnych KP PZPR 1949-1961, 1964-1972 sygn. 3-4, protokóły z posiedzeń egzekutywy KP 1949-1965 sygn. 5-15, Materiały na posiedzenia plenarne 1973-1974 sygn. 16, Ankiety członków PPR b.d. sygn. 17, Listy płac [1945-1948] 1949-1972 sygn. 17-25, nab. 4150/10 rejestry członków i kandydatów PPS z ich weryfikacją 1948 - 2 j.a. Number of units in the group: 27
62/1094/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węgrowie 1948-1975 0 Unroll
Protokoły z obrad Konferencji Powiatowych (4) 1949-1971, sygn.1-3, Protokoły z posiedzeń plenarnych Komitetu Powiatowego (22) 1948-1975, sygn.4-11, 47-61, Tematyka posiedzeń plenarnych i Egzekutywy (1)- uchwały i wytyczne 1971-1974, sygn.37, Protokoły z posiedzeń Egzekutywy (70), 1949-1975, sygn.13-36, 63-108, Komisja Rewizyjna (1)1971-1973, sygn.62, Wydział Organizacyjny (9) 1950-1975, sygn.109-117, Komitet Miejski (3) 1949-1974, sygn.118-120, Komitet Gromadzki (31) 1949-1974, sygn.121-151, Konferencja (9) 1949-1975, sygn.38-46 Number of units in the group: 151
62/1095/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łukowie [1948] 1949-1975 0 Unroll
Konferencja Powiatowa PPR 1948 sygn.1, Konferencja Powiatowa 1949 sygn.2, Referat na posiedzenie plenarne nt. wychowania ideowego1973 sygn. 3, Materiały na konferencje niższych instancji (Stoczek Łukowski, Adamów, Wojcieszków, Serokomla, Krzywda, Łuków, Stanin, Trzebieszów) 1974 sygn. 4-6, Listy płac 1956-1957, 1958-1961, 1963-1967, 1968-1972, 1973-1975 sygn. 7-11 Number of units in the group: 11
62/1096/0 vacat - Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Kocku powiat Łuków - przekazany do Archiwum Państwowego w Lublinie zespół 35/1740/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1097/0 vacat - Akta sprzedaży sklepu w Siedlcach przez Aleksandrę Ogińską małżonkom Lewkowiczom - włączony do zespołu nr 513 Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1098/0 Miejska Rada Narodowa w Mińsku Mazowieckim 1973-1990 0 Unroll
1. Protokóły z sesji 1973-1990 sygn. 1-77, 2. Protokóły Komisji Drobnej wytwórczości i Usług 1984-1990 sygn. 78-79, 3. Protokóły Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 1974 - 1990 sygn. 80-85, 4.Protokóły Komisji Ładu i Porządku 1974-90 sygn. 86-94, 5. Protokóły Komisji Oświaty i Kultury 1976-1990 sygn. 95-99, 6. Protokóły Komisji Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Zaopatrzenia 1974-1990 sygn. 100-105, 7. Protokóły Komisji ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 106-107, 8. Komitet Kontroli społecznej 1978-1983 sygn. 108-109, 9. Wybory Naczelnika 1989-1990 sygn. 110-111, 10. Protokóły posiedzeń Prezydium 1974- 1990 sygn. 112- 182, 11. Komitety Obwodowe 1974-1990 sygn. 183-241, dopływ 3398/05.04.27 (7 j.a.): protokóły z sesji 1985, dokumentacja PRON 1983-1987, nab. 4341/2011 - 5 ja. 010 mb uchwały MRN 1984-1990, nab. 5374/2017 2 j.a Rejestr wniosków komisji 1984-1986, komisja skrutacyjna IV sesji MRN 1988 Number of units in the group: 255
62/1099/0 vacat - Wybory do Sejmu i Senatu w gminie Przesmyki - włączony do zespołu 1355 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1100/0 Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy Oddział Wojewódzki w Siedlcach 1975-1990 0 Unroll
Uchwały , decyzje , zarządzenia 1980-1989 sygn.1-2, Zjazdy wojewódzkie protokóły z posiedzeń 1979-1989 sygn.3-4, Protokóły posiedzeń 1976-1990 sygn.5-6, Komisja Rewizyjna 1978-1989 sygn.7, Plany pracy i sprawozdania 1975-1989 sygn. 8-10, Protokóły kontroli 1983-1988 sygn.11, Deklaracje członkowskie 1975-1989 sygn.12, Konkursy 1975- 1989 sygn.13-16, Oddziały miejskie 1976-1989 sygn.17-19 Number of units in the group: 19
62/1101/0 vacat - Wybory do Sejmu i Senatu w gminie Miedzna - włączony do zespołu 1355 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1102/0 vacat - Wybory do Sejmu i Senatu w gminie Paprotnia - włączony do zespołu 1355 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1103/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hołubli powiat Siedlce 1956-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium 1959-1967 sygn. 1-2, działalność organów kolegialnych 1965 sygn. 3, protokoły sesji rady 1956-1966, 1968-1972 sygn. 4-22, komisje 1957, 1959-1960, 1962-1972 sygn. 23-39, protokoły posiedzeń prezydium 1959-1964, 1967-1972 sygn. 40-53, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania 1965-1971 sygn. 54-55, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1970 sygn. 56, budżety 1959-1960, 1971 sygn. 57-60 Number of units in the group: 60
62/1104/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Paprotni powiat Siedlce 1961-1972 0 Unroll
Plany pracy 1961, 1963 sygn. 1-2, działalność organów kolegialnych 1964-1970 sygn. 3-9, protokoły sesji rady 1961-1964, 1966-1967, 1969, 1971-1972 sygn. 10-19, komisje 1961-1972 sygn. 20-77, 117, protokoły posiedzeń prezydium 1961-1964, 1966-1972 sygn. 78-89, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania 1966-1969, 1972 sygn. 90-95, sprawozdawczość gospodarcza i ogólna 1971 sygn. 96, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1962, 1964-1967, 1966-1972 sygn. 97-105, budżety 1961-1965, 1967-1968, 1971-1972 sygn. 106-114, sprawozdawczość 1962-1963 sygn. 115-117 (Zawartość na podstawie karty A 12.03.2002 M. Niedziółka ) Number of units in the group: 117
62/1105/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kosowie Lackim powiat Sokołów Podlaski [1829] 1885-1935 3444 Unroll
Księgi urodzeń 1885-1914 sygn. 1, 4, 26-28, 47, Skorowidze do akt urodzeń 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, sygn. 6-13, Skorowidze do akt urodzonych (lit. A-M): 1885-1891 sygn. 27, skorowidze do akt 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 sygn. 28-37, księgi małżeństw 1886-1911 sygn. 2, 38, Skorowidz do akt małżeństw 1886-1888 sygn. Sygn. 39, Księgi zmarłych 1890-1910 sygn. 3, 40, Skorowidze do akt zgonów za 1890-1910 sygn. 5, 41, Alegaty 1829, 1831, 1843, 1845, 1847, 1864, 1869, 1870, 1884 sygn. 14-22, Akta zbiorowe (Sprostowania aktów stanu cywilnego) 1885, 1896, 1897, 1905-1909, 1912-1914 sygn. 23-25, 42-46, 48-50, księgi urodzeń(unikat) 1915-1918, sygn.51, księgi małżeństw (unikat) 1912-1935, sygn.52-55, księgi zgonów (unikat), sygn. 56-59, akta zbiorowe do aktów urodzeń 1915-1918, sygn. 60-63, akta zbiorowe do aktów małżeństw 1915, 1919, 1920, 1931,1935, sygn.64-68, akta zbiorowe zgonów 1928, sygn.69 Number of units in the group: 69
62/1106/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Hadynowie powiat Łosice 1826-1865 1470 Unroll
Księgi UMZ 1826-1865 sygn. 1-40, Alegaty 1843-1850, 1852-1865 sygn. 41-63 Number of units in the group: 63
62/1107/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Skrzeszewie powiat Łosice 1829-1916 2288 Unroll
cz. 1. Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1829-1857, 1864 sygn. 1-11, Alegaty i protokóły kontroli akt 1835-1859 sygn. 12-18, dopisane Księga Urodzeń, Małżeństw, zgonów 1859, 1865 sygn. 19-20 cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1868-1870, sygn. 21-23, Księgi małżeństw 1881-1903 sygn. 24, 33, Księgi zgonów 1884-1906 sygn. 25, 28, 34, Księgi urodzeń 1889-1916 sygn. 26-27, 29, 32-36, Alegaty 1868, 1869 sygn. 30, 31 Number of units in the group: 36
62/1108/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wirowie powiat Łosice 1827-1861 98 Unroll
księgi UMZ 1827, 1829-1830, 1838, 1861 sygn. 1-5, alegaty 1830, 1838 sygn. 6-7 Number of units in the group: 7
62/1109/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Chotyczach powiat Łosice 1826-1865 216 Unroll
Księgi UMZ z lat 1826-1865 sygn. 1- 40. Alegaty z lat 1826-1837, 1840-1848, 1850-1865, 1838-1839, 1849 sygn. 41-77, 78-80 Number of units in the group: 77
62/1110/0 Urząd Gminy w Stanisławowie [1952-1972] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Podział gminy na sołectwa 1977 sygn.1, Wybory sołtysów, protokóły zebrań wiejskich 1973-1990 [1994] sygn. 2-77, Protokóły zebrań Społecznych Komisji Pojednawczych 1973-1990 sygn. 78-108, Narady pracowników 1983-1990 sygn. 109-116, uchwały GRN, rejestry, wykonanie 1973-1990 sygn. 117-147, decyzje i zarządzenia 1973-1990 sygn. 148-185, długofalowe i roczne plany pracy 1976-11990 sygn. 186-205, programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki 1982- 1988 sygn. 206-224, plany badań statystycznych 1977, 1984 sygn. 225-226, ustalanie nazw miejscowości 1976-1977 sygn. 227-228, rejestr skarg i wniosków 1984-1987 sygn. 229-231, analizy skarg 1976-1989 sygn. 232-240, kroniki i monografie 1976-1980 sygn. 241-242, instrukcje kancelaryjne 1976 sygn243, tezy kontrolne i kontrole 1973- 1989 sygn. 244-264, dane statystyczne o pracownikach 1973-1990 sygn. 265-273, przydziały etatów 1984-1990 sygn. 274-276, ewidencja odznaczonych 1976 sygn. 277, plany i programy szkoleń 1973- 1990 sygn. 278-293, ostateczne wersje planów społ.-gosp. 1973-1974, 1980-1990 sygn. 294-303, Sprawozdania z realizacji planów 1975-1989 sygn.304-317, budżety 1973- 1984 sygn. 318-329, bilanse 1976-1990 sygn. 330-344, sprawozdania z realizacji budżetu 1976-1990 sygn. 345-376, działalność Kolegium ds. Wykroczeń 1978 sygn. 378, nadzór nad USC 1980 -1989 sygn. 379-388, zadrzewianie 1977 sygn. 389, ewidencja gruntów 1975-1978 sygn. 390-393, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1981-1985 sygn. 394-395, ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1977-1990 sygn. 396-408, ewidencja zakładów przemysłowych 1979 sygn.409, ewidencja kopalin 1977-1978 sygn. 410-411, analiza potrzeb pomocy społecznej 1977-1983 sygn. 412-418, analiza stanu zatrudnienia 1980-1981 sygn. 419, kwestionariusze radnych 1988 sygn.420, ankieta osobowa organu wykonawczego samorządu mieszkańców wsi (sołtysów) 1984 sygn. 421, podziały nieruchomości 1990 sygn.422 nab. 3958/09 74 ja. 1,80 mb mapy rolniczo-glebowe (2 j.a.), programy zagospodarowania lasów 1975-1987, uproszczone plany urządzenia gospodarstw leśnych 1968-1973, analizy oceny sprawozdania z działalności kolegiów 1979-1982, sprzedaż gruntów i nieruchmości 1975-1990, obrót cywilno-prawny 1981-1990, scalanie gruntów 1986-1991, informacje urbanistyczne 1973-1974, wskazania i decyzje lokalizacyjne 1985-1990, ich rejestr 1976-1983, informacje o terenie 1975-1984, cmentarze 1988-1990, nab. 4462/2012 - 32 j.a. 0,05 mb sieć OSP, ochrona gruntów, wyłączanie gruntów z produkcji, nab. 4771/2013 - 124 ja. 0,50 mb koncesje na działalność gospodarczą, przes.112/2014 podziały nieruchomości 1990, nab. 5024/2015 - 60 j.a. 1,20 mb przekazywanie gospodarstw na następców za rentę i na Skarb Państwa, przekazywanie gruntów PFZ, nab. 5209/2016 - 82 j.a 0,80 mb działalność gospodarcza, obrona cywilna, budownictwo, nab. 5241/2016 koperty dowodowe, planowanie przestrzenne, decyzje lokalizacyjne, nadzór nad archiwum, nab.5337/2017 (koperty dowodowe - 13 szt, koncesje na działalność gosp. 7) Number of units in the group: 889
62/1111/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Węgrowie 1947-1950 [1953] 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń Społecznego Powiatowego Komitetu ds. podatku gruntowego 1948-1950 sygn.1 Zarządzenia i okólniki 1948 sygn. 2-3, plany i sprawozdania z działalności 1947-1948 sygn. 4-8, Sprawy pracownicze, szkolenia 1949-1950 sygn. 9-12, sprawy ustalenia wymiaru i poboru podatku 1948-1949 sygn. 13-27, sprawy tajne i poufne (majątki kościelne) 1949 sygn. 28, majątki państwowe 1949 sygn.29, zestawienia wymiaru podatków, sprawozdania 1947-1950 sygn. 30-35, Protokół stwierdzenia nadużyć podatkowych 1953 sygn. 36, protokóły kontroli nad poborem podatków w gminach 1950 sygn.37 Number of units in the group: 37
62/1112/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Siedlcach 1947-1950 [1951] 0 Unroll
Sprawy tajne (realizacja podatku gruntowego w tym z majątków kościelnych) 1947-1950 [1951] sygn. 1-4, kontrole gmin 1949-1950 sygn. 5-6, Sprawozdania Społecznych Delegatów 1949-1950 sygn. 7, Protokóły Powiatowej Komisji i Komitetu Współdziałania z Pełnomocnikiem 1947-1950 sygn. 8-9, Sprawy budżetowo-gospodarcze 1949 sygn. 10 Number of units in the group: 10
62/1113/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Sokołowie Podlaskim 1948-1948 0 Unroll
Zestawienie wymiarów podatków i podatników, którym przyznano ulgi 1948 sygn. 1-3, Zestawienia Społecznego Funduszu Oszczędzania 1948 sygn. 4, Ewidencja punktów odbioru zboża i sprawozdania z wpływu zboża 1948 sygn. 5 Number of units in the group: 5
62/1114/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Mińsku Mazowieckim [1929] 1962-1975 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 30.12. 1993 (406 ja. 7,8 mb) Janusz Kuligowski Referat Ewidencji Gruntów 1963-1969 sygn. 1-234 (234 j.a. 5,3 mb) - Operaty ewidencji gruntów poszczególnych wsi i gromad Referat Ochrony Użytków Rolnych, Ochrony Terenów Rolnych (1929) 1962-1974 sygn. 235-273, Referat Państwowego Funduszu Ziemi i Obrotu Nieruchomości (1936) 1962-1975 sygn. 274- 396 (133 j.a. 2 mb) sygn. 397- planowanie i sprawozdawczość 1972-1974, sygn. 398-403 Scalenia wsi 1969-1971, sygn. 404-406 Rekultywacja gruntów 1972-1974, sygn. 407-414 projekty wyznaczania terenów budowlanych wsi 1968-1971, sygn. 415- 416 operaty ewidencji gruntów 1965-1967, sygn. 417 Organizacja Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych 1965-1975 Number of units in the group: 417
62/1115/0 Akta spraw majątkowych książąt Czartoryskich 1814-1834 0 Unroll
Akta zamiany dóbr ziemskich z województwa podlaskiego na dobra w województwie lubelskim 1816 – 1823, sygn. 1 – 4, Pożyczki 1814 – 1834, sygn. 5 – 7, Plenipotencje 1816, sygn. 8. Number of units in the group: 8
62/1116/0 Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Siedlcach [1946-1975] 1976-1989 0 Unroll
sygn. 1-112 Dokumenty instancji wojewódzkich [1946] 1975 -1989 - 112 j.a, sygn. 113-761 Instancje miejskie, gminne, miejsko-gminne 1978-1984 - 649 j.a., Sygn. 762-798 Zbiory fotografii, plakatów, flagi 1957-1981 - 37 j.a, sygn. 799-843 Kroniki, plakaty, flagi 1946-1989 - 45 j.a., nab. 4878/2014 - 1 ja. 0,02 mb Wojewódzki Ośrodek Społeczno-Prawny przy Zarzadzie Wojewodzkim ZSMP w Siedlcach 1985-1987 sygn.844 Number of units in the group: 844
62/1117/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i rad narodowych z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 marca 1976 roku 1976-1976 0 Unroll
Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Jakubów sygn. 1, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Krzywda sygn. 2 Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu miasta-gminy Łaskarzew sygn. 3, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Wierzbno sygn. 4, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Zbuczyn sygn. 5, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Adamów sygn. 6 (nab. 3677/07), Wybory do Sejmu PRL i WRN w Siedlcach 1976 (d. sygn. 25 w zespole 64 Urząd Powiatowy w Siedlcach), obecnie sygn. 7 Number of units in the group: 7
62/1118/0 Państwowa Szkoła Rzemieślniczo - Przemysłowa imienia Stanisława Staszica w Siedlcach 1919-1939 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1919-1941 sygn. 1-2 2. Świadectwa złożenia egzaminu na czeladnika 1929-1939 sygn. 3-12 3. Świadectwa ukończenia szkoły 1923-1939 sygn. 13-16 4. Wykazy postępów 1925-1939 sygn. 17-30 5. Książka komunikatów dyrektora 1936-1941 sygn. 31 Number of units in the group: 31
62/1119/0 Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu Metalowego w Siedlcach [1938] 1940 -1944 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Wykazy postępów uczniów eksternistycznych kl.III oraz uczniów Państwowego Gimnazjum Mechanicznego im. St. Staszica z 1938/39, 1939/40 sygn. 1 2. Katalog ocen kl. I 1941-1943 sygn. 2 3. Wykazy postepów uczniów kl. III 1943 sygn. 3 4. Katalogi ocen kl. I-II 1943-1944 sygn. 4 5. Odpisy świadectw czeladniczych 1940-1942 sygn. 5 Number of units in the group: 5
62/1120/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Siedlcach 1947-1951 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Katalog główny ocen 1947/48 -1950/51 sygn. 1-4, 2. Świadectwa ukończenia szkoły 1946/47 - 1950/51 sygn. 5-9, 3. Świadectwa kwalifikacyjne I st. [także Państwowej Średniej Szkoły Zawodowej w Mordach] 1950/51 sygn. 10, nab. 5323/2017 księga protokółów Rady Pedagogicznej 1948-1951 sygn.11 Number of units in the group: 11
62/1121/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Mordach 1948-1951 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Katalog główny ocen 1947/48 - 190/51 sygn. 1-5 Number of units in the group: 5
62/1122/0 Szkoła Dokształcająca Zawodowa Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego w Siedlcach 1924-1947 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1924-1939 sygn. 1 2. Swiadectwa ukończenia szkoły 1928-1929 sygn. 2 3. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 1924-1933 sygn. 3 4. Arkusze ocen 1924-1934 sygn. 4 5. Wykazy postępów 1929-1934 sygn. 5 6. Arkusze ocen 1932-1939 sygn. 6 7. Księga ocen 1938-1939, 1941/45 sygn. 7, 12, 13, 14, 15 8. Świadectwa ukończenia szkoły 1935/36 -1945/46 sygn. 8-11, 16, 18 9. Postępy w nauce 1946 sygn. 17 10. Katalogi okresowe 1946/47 sygn. 19 11. Świadectwa ukończenia szkół podstawowych 1934-1950 sygn.20 Number of units in the group: 20
62/1123/0 Państwowe Gimnazjum Mechaniczne w Siedlcach 1941-1949 [1956] 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1941-1949, 1949-1956 sygn. 1-2 2. Odpisy świdectw czeladniczych 1944, 1946/49, duplikaty świadectw sygn. 3-5 3. Wykazy postępów w nauce [1941] 1944-1947 sygn. 6 1946-1950 sygn. 8-12 4. Katalogi ocen 1944/45 sygn. 7 Number of units in the group: 12
62/1124/0 Państwowe Liceum Mechaniczne w Siedlcach 1949-1952 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Wykaz postępów uczniów z lat 1948-1952 sygn. 1-2, 2. Protokóły dojrzałości i świadectwa 1950-1951 sygn. 3-4, 3. Wykazy postępów 1951/52 sygn. 5, 4. Protokóły egzaminu kwalifikacyjnego 1951/52 sygn. 6, nab. 5324/2017 książka ewidencji kontroli 1950 Number of units in the group: 7
62/1125/0 Zasadnicza Szkoła Budowlana Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Siedlcach 1952-1954 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Protokóły egzaminów kwalifikacyjnych 1951/52, 1952/53, 1953/54 sygn. 1, 3, 5, 2. Katalogi klasyfikacyjne 1951/52, 1952/53, 1953/54 sygn. 2, 4, 6, Księgi protokółów Rady Pedagogicznej 1951-1954 sygn.7-9 Number of units in the group: 9
62/1126/0 Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Siedlcach [1941] 1952-1955 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Katalogi klasyfikacyjne 1952, 1953, 1955 sygn. 1, 2, 6 2. Protokóły egzaminów kwalifikacyjnych 1952/53, 1953/54, 1954/55 sygn. 3, 4, 5, 7 3. Protokóły egzaminów na czeladników 1941-1954 sygn. 8 Number of units in the group: 8
62/1127/0 Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Siedlcach 1955-1959 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Katalogi klasyfikacyjne 1955/56 , 1956/57 sygn. 1-2, 1957/58, 1958/59 sygn. 5,6 2. Protokóły egzaminów kwalifikacyjnych 1956/57 sygn. 3-4, 3. Protokóły egzaminu końcowego 1958/59 sygn. 7, 4. Warsztaty, prace uczniów 1959 sygn. 8-9, 5. Odpisy świadectw czeladniczych 1957-1959 sygn. 10, nab.5326/2017 dokumentacja prawna szkoły 1958-1975 sygn.11 Number of units in the group: 11
62/1128/0 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Siedlcach [1937] 1959-1965 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Protokóły egzaminów końcowych 1959 -1963 sygn. 1-17, 2. Arkusze ocen 1959- 1965 sygn 18-25, nab.5327/2017 księga protokółów Rady Pedagogicznej 1962-1963, katalog klasyfikacyjny ZSZ nr 1 dla pracujących 1959-1960, nieodebrane świadectwa i dokumenty 1937-1961 Number of units in the group: 28
62/1129/0 Kasa Skarbowa w Siedlcach 1867-1904 0 Unroll
Zespół zawiera 3 jednostki. Są to: SYGN. 1. rejestr bierczy powiatu siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego, konstantynowskiego, bialskiego, włodawskiego, radzyńskiego, łukowskiego, garwolińskiego 1867 - 1869 SYGN. 2 formularze osobowe urzędników 1900-1902 SYGN. 3 dziennik kasowy 1903-1904 Number of units in the group: 3
62/1130/0 Sąd Pokoju w Węgrowie 1919-1928 0 Unroll
Akta spraw cywilnych i karnych, nab. 4764/2013 1 ja. 0,01 mb sprawa cywilna C 1044/26 Number of units in the group: 3388
62/1131/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Latowiczu 1917-1918 0 Unroll
Zawiera wyłącznie repertorium i akta spraw cywilnych . - Akta spraw cywilnych 1917 – 1918 sygn. 1 - 61, - Repertorium spraw cywilnych 1918 Sygn. 62 Number of units in the group: 62
62/1132/0 Zbiór książek meldunkowych z miasta i powiatu Mińsk Mazowiecki 1951-1956 0 Unroll
Zbiór książek meldunkowych z terenu miasta Mińska Mazowieckiego 1951-1956 -(55 j.a układ alfabetyczny wg ulic, m.in.. Książka Szpitala Powiatowego 1953-1956 sygn. 37-42, Hotel FUD 1954 sygn. 29) sygn. 1-51, 55-58 gromadzkie książki meldunkowe wieś Kędzierak, os. Siennica, obóz cygański 1951-1953 sygn. 52-54 Number of units in the group: 58
62/1133/0 Mapy sztabowe - zbiór kartograficzny 1887-1981 0 Unroll
Układ alfabetyczny wg nazw obiektów: Zawiera: A. Mapy sztabowe 1887-1955 - 234 j.a., W tym: polskie 1921-1955 - 112 j.a., Austriackie 1903-1936 - 66 j.a. ; Niemieckie 1911-1940 - 47 j.a.; Rosyjskie 1887 - 1914 - 8 j.a.; Czeskie - 1926 - 1 j.a.; B. Pozostałe mapy: - mapy Polski 1920-1981 - 77 j.a.(w tym mapki powiatu siedleckiego wyd. J. Mikulski sygn. 203-242, plany Siedlec sygn. 243-247), - mapy Europy i świata 1930 - 1957 - 24 j.a. Number of units in the group: 326
62/1134/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Łukowie 1953-1975 0 Unroll
Akta bez konsekwentnego układu rzeczowego Powiatowe Zjazdy Delegatów Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych w Łukowie 1959-1974 sygn. 1-18, Rada Kobiet 1958-1974 sygn. 19-24, Wybory delegatow na Zjazd Powiatowy 1957 sygn. 25, Protokóły z posiedzeń Prezydium PZKR i OR 1958-1973 sygn. 26-33, Materiały na posiedzenia, referaty, plany, programy działania, sprawozdania 1957-1975 sygn. 34-60, budżety, bilanse, sprawozdania finansowe 1954-1975 sygn. 61-84, Fundusz Rozwoju Rolnictwa, plany związane z produkcją rolniczą (nasienne, nawozowe itp.) 1960-1975 sygn. 85-116, Organizacje polityczne i gospodarcze: Związki zawodowe, ZMW, podstawowe organizacje partyjne, związki producentów itp. 1956-1975 sygn. 117-158, Rejestry kółek rolniczych, ewidencja członków kółek i kół gospodyń 1957-1975 sygn. 159-199, zebrania sprawozdawczo-wyborcze, plany działania, sprawozdania 1957-1975 sygn. 200-224, bilanse, sprawozdania finansowe kółek rolniczych 1959-1974 sygn. 225-294, plany społeczno-gospodarcze, gospodarczo-finansowe kółek 1962-1972 sygn. 295-334, inwestycje: projekty baz, poszczególnych zabudowań itp. 1959-1971 sygn. 335-361, Koła Gospodyń Wiejskich: rejestry, plany pracy, szkolenia, konkursy 1957-1974 sygn. 362-456, Zespoły Przysposobienia Rolniczego- ewidencja, dzienniki, sprawozdania 1957-1974 sygn. 457-544, narady agronomów gromadzkich b.d. Sygn. 545, Fundusz Rozwoju Rolnictwa 1971-1973 sygn. 546-547, wykazy pracowników 1962-1965 sygn. 548-549 Number of units in the group: 549
62/1135/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zwoli powiat Garwolin 1858-1938 983 Unroll
Akta małżeństw 1858-1919 sygn. 1, 15, Akta urodzeń 1867-1891 sygn. 2, Akta urodzeń 1892- 1904 (do nr 52 bez indeksu ), 1904-1914 sygn. 3, 7, akta zgonów 1883-1938 sygn.4, 16,17, akta zbiorowe sygn. 5-6, 8-14 Number of units in the group: 17
62/1136/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Górznie powiat Garwolin 1797-1934 1672 Unroll
Akta urodzeń 1797-1825, 1881-1894, 1894-1902, 1902-1909, 1909-1914 sygn. 1, 3-4, 6-7; akta małżeństw 1901-1934 sygn. 8-10, akta zgonów 1890, 1890 (nr 88-159)-1906 (nr 1-116), 1907-1925 sygn. 2, 5,11 Number of units in the group: 11
62/1137/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Węgrowie 1951-1973 0 Unroll
nab. 2332/1996.12.18 (65 j.a 0,75 mb), nab. 4027/09 3 ja. Protokóły sesji 1962, 1967, Uchwały Prezydium 1967 (otrzymane z Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie), nab. 4599/2012 (5 ja. 0,08 mb) Protokóły sesji MRN z lat 1961, 1963-1966 (przekazane przez Muzeum Zbrojownia w Liwie), nab. 5416/2017 11 j.a. 0,10 mb Number of units in the group: 84
62/1138/0 Urząd Gminy w Dębem Wielkim [1923-1972] 1973-1990 0 Unroll
Zebrania wiejskie, sołtysi, samorząd mieszkańców wsi 1977-1979, 1982-1990 s.1-34, Koordynacja, współdziałanie z jednostkami niepodporządkowanymi 1984, 1988-1990 s.35-37, Statut i Regulamin Organizacyjny 1989 s.38, Zarządzenia i decyzje naczelnika 1973-1990 s.39-74, Plany pracy i ich realizacja 1984-1989 s.75, Skargi i wnioski 1976-1977,1983-1988 s.76-82, Kroniki i monografie 1976 s.83, Kontrole 1973-1988 s.84-98, Ewidencja pracowników odznaczonych 1979-1989 s. 99, Szkolenia pracowników 1984 s.100, Budżet 1985-1990 s.101-110, Bilans 1985-1990 s.111-116, Plany inwestycyjne i sprawozdania 19985-1987 s.117-119, Czyny społeczne 1983-1990 s.120-147, Analizy stanu zatrudnienia i skierowań 1981-1982 s.148-149, nab. 3960/09 - 176 j.a. 2,50 mb: informacje z gospodarki ziemią, materiały na sesje, decyzje o warunkach zabudowy 1982-1988, wskazania lokalizacyjne 1988-1990, zebrania wiejskie 1978-1990, kontrole, kółka rolnicze, przejmowanie gospodarstw na Skarb Państwa 1974-1990 i za rentę, obrót cywilno-prawny 1980-1989, Państwowy Fundusz Ziemi, ochrona gruntów, nab. 4746/2013 - 217 ja. 1,45 mb koncesje na działalność 1957-1988, budżet gminy 1987, 1988, ewidencja parku w Olesinie 1979, nab. 4966/2014 20 ja. 0,10 mb - akta nauczycieli, koła gospodyń, kółka rolnicze), przes.110/2014 rozgraniczenia nieruchomości 1979-1982 Number of units in the group: 585
62/1139/0 Żelechowskie Zakłady Obuwia w Żelechowie 1976-1999 0 Unroll
Zawartość na podsytawie karty A z 5.03.2004 sporządzonej przez W. Więch- Tchórzewską Statuty organizacyjne, postanowienie ogólne, regulaminy zakładu 1979,1991-1992 sygn.1-9, Wzory druków 1976-1991 sygn.10, Wewnętrzne zarządzenia dyrektora 1977-1989,1992 sygn.11-35, Plany gospodarcze, techniczne ekonomiczne i bilanse 1976-1984,1986-1989,1991-1992,1994-1999 sygn. 36-60, Sprawozdania z realizacji programów 1984-1990 sygn.62-67, Sprawozdania z działalności- biuletyny 1993-1998 sygn.61, Analizy ekonomiczne 1976-1981,1983-1990 sygn. 68-95, Sprawozdania z kontroli i stanu zatrudnienia 1977,1987 sygn.96,97, Umowy zbiorowe dotyczące zasad wynagradzania 1990 sygn.98, Program edukacji pracowników 1985 sygn.99, Zakładowy plan kont. 1991 sygn.100, Sprawozdania finansowe 1978,1990,1992-1998 sygn.101-124 Number of units in the group: 124
62/1140/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Gończycach powiat Garwolin 1881-1935 1015 Unroll
Akta zgonów 1881-1926 sygn. 1, 6, 11, Akta urodzeń 1890-1909 sygn. 2-4, akta małżeństw 1884-1935 sygn.5, 7-8, akta zbiorowe małżeństw 1908-1935 sygn. 9-10, akta zbiorowe urodzeń 1890-1907 [1953-1990] sygn. 12-13 Number of units in the group: 13
Showing 1,081 to 1,140 of 1,973 entries.