Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/361/0 Akta stanu cywilnego gminy Hołubla powiat Łosice 1810-1825 261 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata z 1814 r., 1 j.a. sygn.16 , Number of units in the group: 16
62/362/0 Akta stanu cywilnego gminy Mordy powiat Siedlce 1810-1825 1213 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 26 j.a., sygn.1-26. Alegata z lat 1813-1816 r, 4 j.a. sygn. 27-30, 1818-1820 3 j.a. sygn. 31-33 Number of units in the group: 33
62/363/0 Akta stanu cywilnego gminy Niwiski powiat Siedlce 1810-1825 990 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata z lat 1815-1816 r, 2 j.a. sygn. 16-17, Alegata 1825 sygn. 18 Number of units in the group: 18
62/364/0 Akta stanu cywilnego gminy Oleksin powiat Siedlce 1810-1825 660 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15 Number of units in the group: 15
62/365/0 Akta stanu cywilnego gminy Paprotnia powiat Siedlce 1810-1825 315 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1820, 10 j.a., sygn. 1-10. Alegata z lat 1813-1816, 1818-1820 r, 7 j.a. sygn. 11-17, poza inw. Ks. 1821- 1822, 1824-1825 (4 j.a.), alegaty: 1817, 1821-1822, 1824-1825 (5 j.a.), sumariusz do akt małżeństw 1821 Number of units in the group: 27
62/366/0 Akta stanu cywilnego gminy Pruszyn powiat Siedlce 1810-1825 389 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 19 j.a., sygn. 1-19. Alegata z lat 1810-1811 r, 1 j.a. sygn. 20, Alegata 1813-1815, sygn. 21-22, 29, alegata 1817-1818, sygn. 23-24, alegata 1822-1825, sygn. 25-28, alegata 1815 sygn. 29 Number of units in the group: 29
62/367/0 Akta stanu cywilnego gminy Seroczyn powiat Siedlce 1810-1825 574 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 20 j.a. sygn. 1-20. Number of units in the group: 20
62/368/0 Akta stanu cywilnego gminy Siedlce 1810-1825 2272 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 sygn. 1-41. Alegata z 1816 r. 1 j.a. sygn. 42, alegata 1813 r. 1 j.a. sygn. 43. Number of units in the group: 43
62/369/0 Akta stanu cywilnego gminy Skórzec powiat Siedlce 1810-1825 808 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 19 j.a. sygn. 1-19., rejestr metryk z lat 1798-1810 sygn. 20 Number of units in the group: 20
62/370/0 Akta stanu cywilnego gminy Suchożebry powiat Siedlce 1810-1825 1755 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 45 j.a. sygn. 1-45 Number of units in the group: 45
62/371/0 Akta stanu cywilnego gminy Wodynie powiat Siedlce 1810-1825 817 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 32 j.a. sygn. 1-32 Number of units in the group: 32
62/372/0 Akta stanu cywilnego gminy Zbuczyn powiat Siedlce 1810-1825 3129 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 34 j.a. sygn. 1-34, brulion aktów urodzeń 1816-1817 sygn. 35, brulion aktów małżeństw 1816-1817 sygn. 36, brulion zgonów 1816-1817 sygn. 37, księga aktów zapowiedzi 1815-1816 sygn. 38, brulion zapowiedzi 1816-1817 sygn. 39, Indeks nazwisk urodzonych 1811 sygn. 40, Indeks nazwisk urodzonych 1812 sygn. 41, Indeks nazwisk zaślubionych 1812 sygn. 42, indeks nazwisk zmarłych 1812 sygn. 43, Indeks nazwisk urodzonych 1814 sygn. 44, indeks zaślubionych 1814 sygn. 45, indeks zmarłych 1814 sygn. 46 Number of units in the group: 46
62/373/0 Akta stanu cywilnego gminy Żeliszew powiat Siedlce 1810-1825 704 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 13 j.a. sygn. 1-13. Alegata z 1810-1825 r. 13 j.a. sygn. 14-26 Number of units in the group: 26
62/374/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Czołomyjach powiat Łosice 1826-1874 797 Unroll
Akta UMZ 1826-1863 sygn. 1-38, w skontrum nie odnaleziono sygn. 39 Alegata z 1843, Akta UMZ 1864-1874 sygn. 40-50, Alegaty 1870- 1873 sygn. 51-54 Number of units in the group: 54
62/375/0 Akta stanu cywilnego gminy Chłopków powiat Łosice 1810-1825 683 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, sygn.1-19. Alegata z lat 1810-1812, 1814-1815, 1817-1819, 1821, 1823 (9 j.a)., sygn. 20-27 Number of units in the group: 27
62/376/0 Akta stanu cywilnego gminy Chotycze powiat Łosice 1810-1825 546 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn.1-15. Alegata z lat 1819-1825, 7 j.a., sygn. 16-22, alegata 1812-1814, 1817-1818 sygn. 23-27 Number of units in the group: 22
62/377/0 Akta stanu cywilnego gminy Hadynów powiat Łosice 1812-1825 603 Unroll
Księgi UZ z roku 1812, 2 j.a., sygn.1-2. Księgi UMZ 1813-1825 16 j.a. sygn. 3-17. Alegata z lat 1811 (1 j.a.), sygn. 18 i 1813-1825 (15 j.a ) sygn. 19-33 Number of units in the group: 33
62/378/0 Akta stanu cywilnego gminy Górki powiat Łosice 1810-1825 727 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 17 j.a., sygn. 1-17, Alegata z lat 1810-1825, 13 j.a., sygn. 18-30, brak akt małżeństw z lat 1810-1811 i zgonów z lat 1810-1813, ks. zgonów 1812 sygn. 31 Number of units in the group: 31
62/379/0 Akta stanu cywilnego gminy Kornica powiat Łosice 1810-1825 626 Unroll
Księgi Z z lat 1810-1811 sygn. 1, księga U 1811 sygn. 20, księgi UMZ 1812-1825 17 j.a., sygn. 3-19, 22, Księga M z 1811 r. sygn. 2. Księga M 1813 sygn. 22, Alegata z lat 1812, 1814-1825 (15 j.a), sygn. 21, 23-34. Number of units in the group: 34
62/380/0 Akta stanu cywilnego gminy Łosice 1810-1825 1444 Unroll
Prowadzono odrębnie rejestrację akt dwóch parafii greckokatolickich pw. Św. Michała i Najświętszej Maryi Panny, obrządku łacińskiego i wyznania mojżeszowego. Seria I. Akta urodzeń, małżeństw zgonów 1810- 1825 - 55 ja., w tym: podseria1. Akta Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Michała 1810-1825 sygn. 1-15 (15 j.a.) podseria 2. Akta Parafii Greckokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP (zwana też Preczystej) 1810-1825 sygn. 16-32 (15 j.a) podseria 3. Akta stanu cywilnego wyznań rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1810-1825 sygn. 33-55 (23 j.a) Seria II. Alegaty podseria1. Akta Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Michała 1810-1825 sygn. 56-70 (15 j.a.) podseria 2. Akta Parafii Greckokatolickiej p.w. Wniebowziecia NMP (zwana też Preczystej) 1816-1825 sygn. 71-79 (9 j.a) podseria 3. Akta stanu cywilnego wyznań rzymskokatolickiego i mojżeszowego 1816-1825 sygn. 80-89 (10 j.a) Number of units in the group: 89
62/381/0 Akta stanu cywilnego gminy Łysów powiat Łosice 1810-1825 204 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1810-1825 sygn. 1-15, 24-26, alegaty 1815-1825 sygn. 16-23, 27 Number of units in the group: 27
62/382/0 Akta stanu cywilnego gminy Mostów powiat Łosice 1810-1825 0 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1811, 3 j.a., sygn.1 -3, UZ 1812, 1813 sygn. 4-5, UMZ 1814-1825 12 j.a. sygn. 6-17, Alegata z 1814 -1818 4 j.a. sygn. 19-22, 1821-1825 (5 j.a) 23-27 Number of units in the group: 27
62/383/0 Akta stanu cywilnego gminy Mszanna powiat Łosice 1810-1825 619 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1815, 21 j.a., sygn. 1-21, Alegata z 1812-1813, 2 j.a , sygn. 22-23, 1816, 1 j.a. sygn. 24, 1818-1825, 8 j.a. 25-32. Number of units in the group: 32
62/384/0 Akta stanu cywilnego gminy Niemojki powiat Łosice 1810-1825 0 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15, Alegata z lat 1812 1 j.a, sygn. 16, 1814-1825, 12 j.a. sygn. 17-28. Number of units in the group: 28
62/385/0 Akta stanu cywilnego gminy Próchenki powiat Łosice 1810-1825 484 Unroll
Księga małżeństw z lat 1810-1811, 1 j.a. sygn.1, księgi UMZ 1813-1825, 13 j.a. sygn. 2-13, Alegata z lat 1810-1811, 1 j.a , sygn. 15, alegaty 1813-1819, 7 j.a. sygn. 16-22. alegaty 1821-1825, 5 j.a. sygn. 23-27. Number of units in the group: 27
62/386/0 Akta stanu cywilnego gminy Przesmyki powiat Łosice 1810-1825 859 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1811, 2 j.a., sygn. 1-2, 1813-1825, 13 j.a. sygn. 3-15, Alegat brak. Number of units in the group: 15
62/387/0 Akta stanu cywilnego gminy Rusków powiat Łosice 1810-1825 776 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15, Alegata z lat 1813-1825, 14 j.a. sygn. 16-29. Number of units in the group: 29
62/388/0 Akta stanu cywilnego gminy Sarnaki powiat Łosice 1810-1825 1414 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1811 2 j.a. sygn. 1-2, 1812-1825 28 j.a. sygn. 3-30. Alegata z 1816 r. 1 j.a. sygn. 31, 1818-1819 2 j.a. sygn. 32-33, 1822-1825 4 j.a. sygn. 34-37. Number of units in the group: 37
62/389/0 Akta stanu cywilnego gminy Skrzeszew powiat Łosice 1821-1823 100 Unroll
Księgi UMZ z lat 1821-1822 r. 2 j.a., sygn. 1-2, Alegata z 1823 r. 1 j.a. sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/390/0 Akta stanu cywilnego gminy Wirów powiat Łosice 1810-1825 217 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1812 r. 2 j.a., sygn. 1-2, 1814-1815 r. 2 j.a. sygn. 4-5, 1817-1818 r. 2 j.a. sygn. 5-6, 1821 r. 1 j.a. sygn. 7, 1825 r. 1 j.a. sygn. 8. Alegata z 1812 r. 1 j.a. sygn. 9, 1814-1815 r. 2 j.a. sygn. 10-11, 1817-1818 r., sygn. 12-13, 1821 r. 1 j.a. sygn. 14, 1825 r. 1 j.a sygn. 15. Number of units in the group: 15
62/391/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Chłopkowie powiat Łosice 1826-1864 1673 Unroll
księgi UMZ z lat 1826-1864 sygn. 1-39. Alegaty z lat 1826-1862, 1864 sygn. 40-77 Number of units in the group: 77
62/392/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Łysowie powiat Siedlce 1875-1913 0 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875-1900 sygn. 1-26, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880, 1901-1908, 1910-1913 sygn. 27-37 (11 ja.) Number of units in the group: 37
62/393/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywdzie powiat Łuków 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1959-1969 sygn. 1-4, rejestr uchwał rady 1965-1971 sygn. 5, komisje 1957-1972 sygn. 6-23, protokoły z posiedzeń prezydium, rejestr uchwał 1955-1972 sygn. 24-29, zebrania wiejskie 1955-1972 [1974] sygn. 30-35, sprawy organizacyjne 1965-1969 sygn. 36, znaki geodezyjne 1966-1972 sygn. 37, protokoły kontroli 1956-1972 sygn.38-42, budżet gromady 1956-1972 sygn. 43-66, nab. 3849/08 (3 ja.) wybory sołtysów i podoltysów 1958-1972, protokóły zebrań wiejskich 1961, opracowanie planow zagospodarowania przestrzennego Burzec, Zimna Woda 1971 (mapa) Number of units in the group: 69
62/394/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Okrzei powiat Łuków 1960-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1960-1971 sygn. 1-10, protokoły komisji 1963-1970 sygn. 11-21, protokoły z posiedzeń prezydium 1962-1971 sygn. 22-24, zebrania wiejskie 1964-1971 sygn. 25-28, sprawy ogólno-administracyjne 1970 sygn. 29-31, czyny społeczne 1970 sygn. 32, budżety 1962-1972 sygn. 33-45, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1961-1971 sygn. 46-47 Number of units in the group: 47
62/395/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jarczewie powiat Łuków 1954-1959 0 Unroll
Protokóły sesji 1954-1958 sygn. 1, Komisje rady - protokóły posiedzeń 1955-1958 sygn. 2, Protokóły posiedzeń prezydium 1955-1958 sygn. 3, Uchwały - rejestr 1956-1958 sygn. 4, Budżety gromady 1955-1959 sygn. 5-9 Number of units in the group: 9
62/396/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radoryżu Smolanym powiat Łuków 1955-1960 0 Unroll
Protokóły z sesji rady i jej uchwały 1959 sygn. 1, protokóły z posiedzeń prezydium 1959 sygn. 2, Komisja Finansowa 1958 sygn. 3, budżety 1955-1960 sygn. 4-7, 9-10, sprawozdawczość budżetowa 1958-1959 sygn.8 Number of units in the group: 10
62/397/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podosiu powiat Łuków 1955-1972 0 Unroll
Protokóły sesji gromadzkiej rady i jej uchwały 1957-1972 sygn. 1-14, Komisje rady - protokóły posiedzeń, sprawozdania 1960-1971 sygn. 15-59, Protokóły posiedzeń prezydium, uchwały, plany pracy PGRN 1955-1972 sygn. 60-76, Zebrania wiejskie 1961-1971 sygn. 77-95, Sprawy organizacyjne rady, przepisy 1961-1971 sygn. 96-102, Kontrole 1960-1971 sygn. 103-112, Budżet gromady 1955-1972 sygn. 113-132, Plany gospodarcze 1964-1965 sygn. 133, Gospodarka gromadzka 1965-1971 sygn. 134-139, Budżet 1962, 1971, 1972 sygn. 140-142 Number of units in the group: 142
62/398/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojcieszkowie powiat Łuków 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1957-1960 sygn. 1, uchwały, rejestr uchwał 1958-1965 sygn. 2-3, protokoły sesji rady 1961-1972 sygn. 4-10, protokoły komisji 1954-1972 sygn. 11-16, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1972 sygn. 17-28, plany gospodarcze 1961-1972 sygn. 29, rejestr obowiązkowych dostaw 1971 sygn. 30-31, zebrania wiejskie, sołtysi 1961-1967 sygn. 32-33, kontrole 1960-1972 sygn. 34, budżety 1954-1972 sygn. 35-51, nab. 3996/09 (4j.a. ) ewidencja gruntów i budynków 1964-1969 Number of units in the group: 46
62/399/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Burcu powiat Łuków 1955-1971 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1955-1961 sygn. 1-2, protokoły komisji 1955-1961, 1965-1969 sygn. 3-6, 11, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1961 sygn. 7-8, zebrania wiejskie 1958-1971 sygn. 9, budżety 1955-1962 sygn. 10, 12-18, nab. 3999/09 - 1 j.a. Ewidencja gruntów i budynków 1959 Number of units in the group: 19
62/400/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Bystrzyckiej powiat Łuków 1955-1969 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1956-1963, 1965-1967 sygn. 1, 3-5, rejestr uchwał rady 1958-1965 sygn. 2, protokoły komisji 1955-1968 sygn. 6-10, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1959, 1962, 1964-1967 sygn. 1-13, 15-17, zebrania wiejskie 1955-1962, 1964-1969 sygn. 18-20, uchwały prezydium 1958-1965 sygn. 14, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1960-1968 sygn. 21, budżety 1955-1963 sygn. 22-26, 28-31, plany gospodarcze i sprawozdania 1959-1966 sygn. 27, gospodarka gromadzka 1964 sygn. 32, budżet i fundusz gromadzki 1964-1968 sygn. 33-37, nab. 3997/09 (7j.a. ) ewidencja gruntów i budynków 1963-1967 Number of units in the group: 44
62/401/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie [1928] 1950-1975 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 1995 r: Wydział Organizacyjno-prawny 1950-1975 (1927 j.a., w inwentarzu ks. 1750), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1950-1975 - 236 j.a. (w książkowym 236), Wydział Finansowy 1950-1975 - 130 j.a (w książkowym 130)., Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1954-1975 - 18 j.a (w książkowym 18 j.a.)., Wydział Budownictwa Urbanistyki, Architektury 1950-1975 - 1481 j.a (tylko inwentarz kartkowy)., Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1950-1975 - 421 j.a (w książkowym 90 j.a.)., Wydział Komunikacji 1950-1972 - 34 j.a (w książkowym 34j.a.), Wydział Oświaty i Kultury 1950-1975 - 1148 j.a (w książkowym 583)., Wydział Przemysłu i Handlu 1950-1975 - 279 j.a.(w książkowym 89 j.a), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1975 - 422j.a (w książkowym 251 j.a.)., Wydział Skupu 1950-1972 - 54 j.a.(w książkowym 54 j.a), Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1975 - 201 j.a. (w książkowym 99 j.a), Wydział Zatrudnienia 1950-1969 - 35 j.a.(w książkowym 35 j.a.) , Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1950-1975 - 130 j.a..(w inwentarzu książkowym z sygnaturami 36-165), nab. 2422/97 (16 j.a. 0,12 mb) akta z lat 1953-1965 sprawy tajne i specjalnego znaczenia, nab. 3743/08 - 9 j.a. Z lat 1973-1975 wytworzonych przez UP w Łukowie, nab. 3744/08 z lat 1958-1975 (49 j.a. 0,60 mb), 4053/09 (4 ja. - nadzór nad stowarzyszeniami- Klub Orlęta, Tow. Przyjaciół Ziemi Łuk.), nab. 4244/2011 - 8 j.a. 0,05 mb Zarządzenia i pisma okólne władz nadrzędnych 1964-1971, nab. 4433/2012 - 310 j.a. 5 mb Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, nab. 4833/2014 - 19 ja. 0,20 mb koncesje na działalność gospodarczą Number of units in the group: 7670
62/402/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żelechowie powiat Garwolin [1947] 1950-1973 0 Unroll
Protokóły posiedzeń prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1949-1972 sygn.1-15 (sygn. 12 vakat- przesunięcie do zesp. 496 sygn.8), postanowienia prezydium 1959-1974 sygn. 16-18, sesje MRN 1949-1962 sygn. 19-24, uchwały MRN 1961-1968 sygn. 25, 3. Komisje radzieckie i ich działalność 1951-1957 sygn. 26, Budżet miasta [1947] 1954- 1972 sygn. 27-45, 47, Sprawozdanie [ z wykonania budżetu] [1949] 1961- 1972 sygn. 46, 51, Kontrole i zarządzenia pokontrolne 1965- 1971 sygn. 52, komisje stałe 1959-1968 sygn.53 Number of units in the group: 52
62/403/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maciejowicach powiat Garwolin 1955-1972 0 Unroll
Sesje GRN 1959-1966 sygn. 1-2, Protokóły komisji 1955-1965 sygn. 3-4, Protokóły posiedzenia Prezydium 1971 sygn. 5, Sesje sołtysów 1958-1972 sygn. 6-7, Sprawozdania finansowe 1968-1972 sygn. 8-9, Kontrole 1968-1972 sygn. 10, Budżet 1955-1972 sygn. 11-34 Number of units in the group: 34
62/404/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stoczku Łukowskim powiat Łuków [1946] 1950-1972 0 Unroll
Biuro MRN: Protokóły z sesji rady [1945] 1950-1972 sygn. 1-8 (brak sygn. 3), 18-19, Protokóły z komisji [1946] 1951-1972 sygn. 9-17, protokóły z posiedzeń Prezydium MRN [1946] 1950-1972 sygn. 20-31, książka kontroli 1960-1962 sygn.32, Referat Finansowy: Budżety 1951-1968 sygn. 33-48, (brak sygn. 49 budżet z 1972), Referat Gospodarki Komunalnej: Książki ewidencyjne nieruchomości 1951-1953 sygn. 51-406 (brak sygnatur 86, 87, 88, 89, 181, 231, 248, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354.) dopływ: 3168/03 - 4 j.a. 0,04 mb Księga Uchwał PMRN 1950-1971, ewidencja wykonania uchwał 1953-1971, Akta przekazania budynku dla szkoły 1953, rzeźni miejskiej 1955, nab. 4438/2012 - 3 j.a. 0,03 mb kwalifikacja gruntów, spis właścicieli gruntów, wykaz właścicieli gruntów wywłaszczonych pod kolej Number of units in the group: 388
62/405/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchożebrach powiat Siedlce 1956-1973 [1986] 0 Unroll
Działalność organów kolegialnych 1968 sygn. 1, działalność GRN 1969-1970 sygn. 2, protokoły sesji rady 1964-1972 sygn. 3-12, komisje 1968-1972 sygn. 13-20, protokoły posiedzeń prezydium 1964-1970, 1972 sygn. 21-26, zebrania wiejskie 1963-1971 sygn. 27-28, plany gospodarcze 1964-1968, 1970-1972 sygn. 29-34, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1968-1969, 1972 sygn. 35-37, budżety 1957, 1959, 1961, 1964-1965 sygn. 38-42, zabytki 1964-1967 sygn. 43, operaty i projekty 1958-1968 sygn. 44-45, zarządzenia 1972-1973 sygn. 46, sprawy budowlane 1963, 1967, 1972 sygn. 47-49, nab. 4121/10- 15 j.a. 0,15 mb, w tym - 13 j.a. mapy zasadnicze 1963 [1986], inwentaryzacja i plan urządzenia lasów (2 ja.), nab.4921/2014 - 17 ja. 0,15 mb Number of units in the group: 82
62/406/0 Akta stanu cywilnego gminy Skibniew powiat Sokołów Podlaski 1810-1825 613 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 19 j.a., sygn. 1-19, Rejestr UMZ 1811 r. 1 j.a. sygn. 20, Alegata z lat 1812-1822 r. 11 j.a. sygn. 21-31, 1824-1825 r. 2 j.a. sygn. 32-33., rejestr metryk urodzonych 1601-1810, zmarłych 1720-1810, małżeństw 1716-1810. Number of units in the group: 33
62/407/0 Akta stanu cywilnego gminy Sokołów Podlaski 1810-1825 [1853] 1156 Unroll
Prowadzono odrębną rejestrację akt greckokatolickich, wspólną dla katolików i Żydów: I Seria. Akta urodzeń, małżeństw, zgonów: Księgi Urzędnika Stanu Cywilnego dla wyznań rzymskokatolickiego i mojżeszowego: 1810-1811, 1812-1813U, 1812-1813 M, 1812-1813Z, 1814, 1815, 1821, 1822 cz. I i II, 1823, 1824, 1825 (12 j.a.) sygn. 1-12 Księgi Urzędnika Stanu Cywilnego dla wyznania greckokatolickiego; 1810U, 1810 M., 1810Z, 1812, 1813, 1814, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825 (11 j.a.) sygn. 13-23 II Seria. Alegaty: Alegaty rzymskokatolickie i mojżeszowe: 1819 - 1821, 1823, 1824, 1825, 1816-1817 (7 j.a.) sygn. 26-32 Alegaty greckokatolickie: 1814, 1821-1824 (5 ja.), sygn. 33-37 III Seria. Pomoce kancelaryjne Wykaz metryk rzymskokatolickich: 1684-1810 sporządzony w 1853r sygn. 24 Wykaz urodzonych, zaślubionych, zmarłych wyznania greckokatolickiego z lat 1797-1811 sygn. 25 Number of units in the group: 37
62/408/0 Akta stanu cywilnego gminy Wyrozęby powiat Sokołów Podlaski 1810-1825 630 Unroll
Akta UMZ 1810-1825 sygn. 1-17, alegata 1810-1815, 1817, 1819-1825 sygn. 18-27 Number of units in the group: 27
62/409/0 Akta stanu cywilnego gminy Czerwonka Liwska powiat Węgrów 1810-1825 598 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata z lat 1810-1825, 15.j.a., sygn. 16-30. Number of units in the group: 30
62/410/0 Akta stanu cywilnego gminy Grębków powiat Węgrów 1810-1825 650 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn.1-15. Alegata z 1817r, 1.j.a., sygn. 16, brak alegat z lat 1810-1816, 1818-1825 Number of units in the group: 16
62/411/0 Akta stanu cywilnego gminy Kamionna powiat Węgrów 1810-1825 924 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata z 1814-1825 r., 11.j.a., sygn. 16-26, brak alegat z lat 1810-1813, 1818 r. Number of units in the group: 26
62/412/0 Akta stanu cywilnego gminy Kopcie powiat Węgrów 1810-1825 734 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Księga UMZ z 1821 cz. I., sygn. 16, Number of units in the group: 16
62/413/0 Akta stanu cywilnego gminy Korytnica powiat Węgrów 1810-1825 [1854] 1025 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 17 j.a., sygn. 1-17, rejestr metryk z lat 1657-1810 sporządzony w 1854 r jako sygn. 18, Alegata z lat 1811-1812, 1814 (3 j.a)., sygn. 19-21, alegata 1816-1824, 9 j.a., sygn. 22-30, allegata do aktów małżeństw 1815 (do aktów 10-21, niekompletna) sygn. 31, Sumariusz aktów stanu cywilnego z parafii korytnickiej [alegata] 1925, sygn.32 Number of units in the group: 32
62/414/0 Akta stanu cywilnego gminy Liw powiat Węgrów 1810-1825 745 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 17 j.a., sygn. 1-17. Alegata z lat 1810-1812 (2) j.a. sygn. 18-19, 1813-1825 (13 j.a)., sygn. 20-32, Number of units in the group: 32
62/415/0 Akta stanu cywilnego gminy Miedzna powiat Węgrów 1810-1825 926 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825,( 18 j.a.,) sygn. 1-18. Alegata z lat 1813-1815, 1817 (3 j.a. )sygn. 19-21. Number of units in the group: 21
62/416/0 Akta stanu cywilnego gminy Prostyń powiat Węgrów 1810-1825 [1854] 565 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 13 j.a., sygn. 1-13. Alegaty 1812-1825 (14 j.a.) sygn. 14-27, ks. Zgonów 1810-1811 sygn. 28, rejestr metryk 1723-1810 sporządzony w 1854r sygn. 29 Number of units in the group: 29
62/417/0 Akta stanu cywilnego gminy Sadowne powiat Węgrów 1810-1825 1182 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 17 j.a., sygn. 1-17. Rejestr metryk z lat 1643-1810, 1 j.a. sygn.18.sumariusz alfabetyczny nazwisk z lat 1810-1811. sygn. 19, alegata 1815 sygn. 20, alegata 1817 1 j.a. sygn. 21, alegata 1819-1825 (7 j.a.) sygn. 22-28. Number of units in the group: 28
62/418/0 Akta stanu cywilnego gminy Stoczek powiat Węgrów 1810-1825 722 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 15 j.a. sygn. 1-15. Alegata z lat 1811-1825 r. 9 j.a. sygn. 16-24. Number of units in the group: 24
62/419/0 Akta stanu cywilnego gminy Węgrów 1810-1825 145 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 16 j.a. sygn. 1-16. Alegata z lat 1811-1825 r. 15 j.a. sygn. 17-31. Number of units in the group: 31
62/420/0 Akta stanu cywilnego gminy Wyszków powiat Węgrów 1810-1825 469 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 12 j.a. sygn. 1-12 Number of units in the group: 12
Showing 361 to 420 of 1,973 entries.