Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/61/0 Sąd Okręgowy w Siedlcach [1895] 1917-1939 [1975] 0 Unroll
Inwentarz elektroniczny w ZoSIA do sygn. 28641 (luki 253 j.a). Zewidencjonowana część (28 894 j.a. Stan na 31.12.2011) inwentarze robocze (kartkowe i tabele WORD) 11687 j.a. , spis zdawczo-odbiorczy 2946 j.a. 22,29 mb, inwentarz elektroniczny 15535 j.a. (stan na 31.12.2015) Zespół zawiera pomoce ewidencyjne – repertoria, skorowidze, wykazy, terminarze, księgi opłat itp. Oraz akta spraw prowadzonych we wszystkich wydziałach sądu. Akta osobowe pracowników - 629 j.a. - spis zdawczo-odbiorczy Nab. 3273/04 Rep.C 1918-19, Rep.JK 1938, skor. C 1931, Skor. II inst. 1932, Rep akt os. 1917-1975, Dz. Kanc. 1937-38 nab. 3276/04, 3279/04 - akta osobowe personelu sądów (623 j.a.) Wydział Rejestru Handlowego 1921-1968 - 291 j.a. 1,85 mb ; Wydział Odwoławczy 1919- 1948 - og. 243j.a, 2,30 mb: Sobolew -26 j.a. 0,25mb, Garwolin - 49j.a.,0,40mb, Żelechów- 9j.a, 0,12mb, Kosów-1j.a, 0,15mb, Maciejowice-2ja, Biała Podlaska- 2j.a.,Adamów -2j.a,Kock-4j.a, Stoczek W-39j.a, 0,40mb, Stoczek Ł-12j.a, 0,10mb, Łuków-10j.a, 0,10mb, Radzyń- 7j.a, 0,10mb, Węgrów- 80j.a, 0,60mb; nab. 3312/04 Akta spraw : Wydział Odwoławczy: z Sądu Gr. W Sokołowie 54j,a, 0,45 mb, Sąd Gr. W Siedlcach 82 j.a. 0,75 mb, nab. 3868/08 - 691 j.a 4,00 mb Wydział Rejestru Handlowego 1917-1955, nab. 3916/09 - 2 j.a. (akta Komornika No 331/22, apelacja AC 447/18), nab. 4059/09 - 2 ja. Akta sprawy K 410/26, Akta komornika Niedźwiedzkiego na powiat węgrowski 649/26, nab. 4225/10 - 21 j.a 0,80 mb repertoria i skorowidze komornika rewiru łukowskiego 1917-1935, nab. 4307/2011 - 17 j.a. 0,25 mb sprawy C 1933 Number of units in the group: 39788
62/62/0 Komisja Hipoteczna Województwa Podlaskiego 1821-1822 0 Unroll
zawartość na podstawie karty A z 19.02. 2004 (W. Więch- Tchórzewska) 1. Akta organizacyjne 1821-1822 sygn. 1 2. Wokandy 1822 sygn. 2-3 3. Rozkłady terminów regulacji dóbr ziemskich 1822 sygn. 4-9 4. Fascykuły protokółów ogólnych 1822 sygn. 10-12 5. Regulacje hipotek dóbr ziemskich 1822 sygn. 13-97 6. Regulacje hipotek nieruchomości miejskich 1822 sygn. 98-132 7. Ustalenie własności domów w Siedlcach 1822 sygn. 133-218 8. Prośby o uchylenie kary hipotecznej 1822 sygn. 219-247 9. Dyspozycje kosztów szczególnych 1822 sygn. 248-251 Number of units in the group: 251
62/63/0 Powiatowa Rada Narodowa w Łukowie 1944-1950 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych 1944-1950 sygn.1-5, zarządzenia PRN w Łukowie 1947-1949 sygn. 6-8, ewidencja członków rady i prezydium 1944-1949 sygn. 9-14, ewidencja miejskich i gminnych rad narodowych 1946-1950 sygn. 15-20, zmiany terytorialne 1947-1950 sygn.21, sprawy wyborów 1946 sygn. 22, wykazy pracowników 1946-1948 sygn. 23-25, protokóły z posiedzeń Prezydium PRN 1944-1950 sygn. 26-31, protokóły z posiedzeń PRN 1944-1950 sygn. 32-40 (brak sygn. 32), Komisje rady 1945-1950 sygn. 41-89, sprawy społeczno-administracyjne, zjazdy i konferencje 1948-1949 sygn. 90-92, protokóły posiedzeń rad nizszego stopnia w układzie alfabetycznym 1945-1950 sygn. 93-142, nadzór na radami niższego stopnia, inspekcje 1945-1949 sygn. 143-145, sprawy gospodarcze biura 1948 sygn. 146-147, współpraca z wydziałem powiatowym i innymi urzędami 1948-1950 sygn. 148-153, sprawy wniosków i odznaczeń 1948-1949 sygn. 154-155, sprawy różne 1946-1949 sygn. 1156-157, plan zabudowy części Łukowa 1946-1947 sygn. 158, oSP 1948 sygn.159, święto Odrodzenia 1949 sygn.160, Sprawy poufne 1947-1949 sygn.161, budżet 1949 sygn. 162, sprawozdania 1945-1948 sygn. 163-165, sprawy komitetu elektryfikacji 1948-1949 sygn, 166-167, sprawy personalne 1944 sygn. 168 Number of units in the group: 167
62/64/0 Urząd Powiatowy w Siedlcach 1973-1975 0 Unroll
Zarządzenie naczelnika powiatu o tymczasowym zakresie działania 1973 sygn. 1, rejestr wniosków i postulatów 1973 sygn2, analiza ruchu budowlanego 1973 sygn. 3, organizacja i zakres działania wydziału 1973, 1974 sygn. 4, 9, program rozwoju budownictwa wiejskiego 1973 sygn.5, Ogólne zasady pracy i płac 1974 sygn.6, Sprawozdania statystyczne dot. spraw osobowych 1974 sygn. 7, Rejestr stowarzyszeń [1974-1975] sygn. 8, kontrola i instruktaż jednostek podległych 1974 sygn. 10, sprawy różne (szkolenia, narady 1974) sygn.11, zbiórki publiczne 1974 sygn.12, sprawy konsularne (spadkowe, groby żołnierzy ACz)1974-1975 sygn.13, 23, odtwarzanie i ustalanie treści akt USC 1974, 1975 sygn.14, 22, zmiana imion i nazwisk 1974, 1975 sygn.15, 20, sprawy obywatelstwa 1974 sygn.16, pozwolenia na zgromadzenia 1974, 1975 sygn. 17, 21stowarzyszenia (wykaz, protokóły) 1974, 1975 sygn.18, 24, korespondencja poufna (dot. kościołów, klasztorów) 1974 sygn.26, nadzór nad działalnością USC 1974-1975 sygn. 27-28 Uwaga: sygn. 25 vacat, wybory do Sejmu i WRN w Siedlcach 1976 - przesunięta do zespołu 1117 jako sygn. 7 Number of units in the group: 27
62/65/0 Sąd Gminny 1 Okręgu Powiatu Węgrowskiego [1850-1876] 1876-1913 0 Unroll
Pomoce kancelaryjne: księga wyroków w sprawach policyjnych 1870 sygn.1, Dziennik spraw cywilnych 1883 sygn. 2, Rejestr spraw wychodzących b.d. Sygn. 3, księga prorokółów spraw policyjnych 1872 sygn. 4, księga wyroków Sądu Gminnego w Łojkach 1868 sygn. 5, Księga wyroków spraw cywilnych 1870-1872 sygn. 6, księga wyroków spraw cywilnych 1866-1869 sygn. 7, księga wyroków s sprawach karnych i cywilnych 1873 sygn. 8, księga wyroków i protokóły w sprawach cywilnych 1866-1876 sygn. 9-10, rejestr spraw cywilnych (spadkowych) 1885-1886 sygn.11, skorowidz spraw cywilnych 1882 sygn. 12, skorowidz spraw karnych 1876-1877, 1899-1902, sygn. 13-14, Akta spraw cywilnych 1881 sygn. 15, Akta spraw opiekuńczych 1850-1913 sygn. 16-181 Number of units in the group: 181
62/66/0 Zjazd Sędziów Pokoju 2 Okręgu Guberni Siedleckiej 1883-1914 0 Unroll
Akta spraw rozpatrywanych przez Zjazd Sędziów Pokoju 2 Okręgu Guberni Siedleckiej1883-1911, sygn.1-27 Akta komorników urzędujących przy Zjeździe Sędziów Pokoju 2 Okręgu Guberni Siedleckiej 1895-1914,sygn.28-32 Number of units in the group: 32
62/67/0 vacat - Urząd Ziemski w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/68/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Latowiczu powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1919 12742 Unroll
Cz. 1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826, 1828-1842, 1844-1865 sygn.1-38, Cz.2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 39-52 (14 j.a), Cz.3 [26 j.a. 0,66mb] Akta UMZ 1880-1900 sygn. 53-73 (21 j.a), Alegata 1891-1893, 1895, 1897 sygn. 74-78 (5 j.a), alegaty z 1898 i 1899r, 1901 sygn. 79-80, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 81-91, alegaty 1901-1902, 1904, 1906-1908, 1910, 1894 (8 j.a) sygn. 92-99, akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1912-1919 sygn. 100-102, 104, 106-108,109 alegata 1914-1915 sygn. 103, 105 Number of units in the group: 109
62/69/0 vacat - Ekscerpt z protokółu potocznego grodzkiego województwa podlaskiego - włączono do zespołu nr 513 - Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/70/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Stanisławowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 8419 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegaty 1826, 1827, 1830-1835, 1839, 1845, 1847, 1848, 1850, 1852, 1859, 1861-1862 sygn. 41-57 Cz. 2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 58-71 ( 14 j.a), Alegata 1872 sygn. 72 (1j.a), Cz.3 38 j.a 0,55 mb, Akta UMZ 1880-1900 sygn.73-93 (21j.a), Alegata 1880-1883, 1886-1887, 1889-1895, 1897-1900, sygn. 94 -110 (17 j.a), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 -1917 sygn. 111-120, 137-143, alegaty 1901-1917 sygn. 121-127, 129-130, 132-136, 144-145, akta zbiorowe 1907-1908 sygn. 128, 131 Number of units in the group: 145
62/71/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pustelniku powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1915 7350 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn.1-39, Alegata 1826-1828, 1830-1842, 1844-1849, 1854, 1856-1857, 1859, 1862 sygn.40-61, 62-66, Cz.2 Akta UMZ 65-1879 sygn 73-87 ( 15j.a.), Alegata 1866-1879 sygn. 88-101 (14 j.a.), cz. 3 [42 j.a 0,42 mb], Akta UMZ 1880-1900 sygn. 102-122 (21j.a.), Alegata 1880-1900 sygn. 123-143 (21j.a), Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1910 sygn. 144-153, alegata do akt małżeństw 1901-1910 sygn. 154-162, akta zbiorowe (sprostowanie aktu) 1900 [1972] sygn. 163, alegata 1843 sygn. 164, alegata 1911-1915 sygn. 165-169, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911-1915 sygn. 170-174 Number of units in the group: 174
62/72/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Staninie powiat Łuków 1869-1930 2846 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869-1879 sygn. 1-9, 17, 18 (11j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1869-1876, 1878, 1879 sygn. 10,16, 19-21 (10 j.a.), Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 22-42 (21 j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1880-1888 sygn. 43-51 (9 j.a.), Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1913, 1915 -1916 sygn. 52-64, 67-68, akta urodzeń, małżeństw 1914 sygn. 65, akta zgonów 1914 sygn. 66, UWAGA: nab. 3778/08 (wpisany do zespołu 594) dokumenty do akt małżeństw parafii w Trzebieszowie z 1862 (strony 49-84) zawiera także oprawione razem dokumenty parafii w Staninie z 1896r. (strony 1-48), księga małżeństw, zgonów 1920, 1926 (małżeństwa 1920, zgony 1920 i 1926) sygn. 69, księga małżeństw, zgonów 1925, 1930 (zgony 1925, 1930, małżeństwa tylko 1930) sygn. 70 Number of units in the group: 70
62/73/0 Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach 1925-1956 0 Unroll
I. Działalność Dyrekcji Lasów Państwowych w latach 1925-1939 sygn. 1-29, II. Działalność DLP oraz Warszawskiego Okręgu Lasów Państwowych w Siedlcach w latach 1944-1956, 1. Sprawy personalne sygn. 30-40, 2. Finanse sygn. 41-49, 3. Zarzadzenia sygn. 50-65, 4. Działalność produkcyjna i ochrona przyrody sygn. 66-119, 5. Planowanie sygn. 120-153, 6. Sprawozdania rachunkowe sygn. 154-205, 7. Sprawy ogólne sygn. 206-275, parcelacja majątków 1920-1938 sygn. 276-277, akta w sprawie dzierżaw 1920-1941 sygn. 278-290, eksmisja z młyna 1926-1930 sygn. 291, sprawy budowlane (na terenie lasów) 1929-1955 sygn. 292-299, plany i sprawozdania finansowe 1944-1952 sygn. 300-303, obchody święta Dzień Lasu 1948 sygn. 304, wynalazczość 1955 sygn. 304, społeczna inspekcja pracy 1955-1956 sygn. 306, (doinwentaryzowany dopływ z AP Radom): likwidacja umów na dzierżawę rybołówstwa 1931-1939 s.307, Cegielnia w Tyśmienicy 1932-1938 sygn.308, sprawa samowolnego wyrębu lasu pocerkiewnego Lubień 1921-1938 sygn.309, sprawa należności za pobrane drzewo 1930-1939 sygn. 310-311, 313, egzekucja długu z osady młyńskiej Kozera 1936-1938 sygn. 312, mapa (dwa arkusze) Nadleśnictwa Urle 1940 z pismem o odnalezieniu mapy w 1989, sygn. 314, ewidencja lasów niebędących własnością Państwa 1946-1947, sygn.315 Number of units in the group: 315
62/74/0 Akta gminy Chruszczewka powiat Sokołów Podlaski 1890-1954 0 Unroll
Akta do 1915 r. sygn. 1-10, Bezpieczeństwo publiczne 1924-1925, 1927 sygn. 11-13, Budżet 1923-1942 sygn. 14-28, 136-138 Sprawy administracyjne 1924-1925, 1928 sygn. 29-31, Sprawy wyznaniowe 1926-1928, 1931 sygn. 32-35, Oświata, kultura, sztuka 1929, 1931, 1938 sygn. 36-38, Sprawy samorządowe i personalne 1926, 19228-1933, 1939, 1944-1945 sygn. 39-45, 155-157 Opieka społeczna 1923, 1925-1927, 1943 sygn. 47-49, 153 Akta dotyczące spraw ziemskich 1920 sygn. 50, Sprawy rolne 1926, 1929, 1930, 1932, 1937 sygn. 51-56, 58, kontrola produktów sekwestracyjnych 1929 sygn. 57, Wykaz zmian w posiadaniu gruntów w rejestrach pomiarowych poszczególnych wsi gminy 1938 sygn. 59, Sprawy przemysłowe 1923, 1925-1928, 1930-1933 sygn. 60-68, Akta spraw robót publicznych 1931 sygn. 69, Sprawy podatkowe 1921-1923, 1925, 1928-1929, 1932-1943 sygn. 70-81, 139-149, Szkolnictwo 1920, 1923, 1926-1927, 1929, 1931-1932, 1934 sygn. 82-89, Protokóły posiedzeń Sejmiku Powiatowego 1919-1924 sygn. 90-94, Akta USC 1915-1931 sygn. 95-103, Wybory do sejmu i senatu 1922, 1927 sygn. 104-105, Sprawy osobowe członków gminy i pracowników gminnych 1936 sygn. 106, Sprawy budowlane 1929 sygn. 107, Akta dotyczące różnych spraw gminnych 1920, 1922 sygn. 108-109, Księgi ludności 1924, 1943. 1944 sygn. 110, 150 (brak), 151 Organizacja obchodów świąt narodowych 1930 sygn. 111, Księga wizytacji urzędu gminnego 1923-1930 sygn. 112, Protokóły zebrań 1919-1948 sygn. 113-115, 118, 122-126, 130, Książka uchwał 1921, 1923-1938 sygn. 116-117, 119-121, Akta Gminnego Komitetu BBWR /instrukcja/ 1935 sygn. 127, Sprawy Oddziału Gm. Zw. Strzeleckiego 1934-1939 sygn. 128, 154 Akta Koła Ligi Obrony Powietrznej Państwa 1936 sygn. 129, Spis akt urzędu 1925-1926, 1928-1929 sygn. 131-132, Zarządzenia władz niemieckich 1928-1929 sygn. 133, Sprawy organizacyjne 1943 sygn. 134, Wykaz gospodarczy dotkniętych klęską pożaru 22.06.1941 r. we wsi Kutyski 1941 sygn. 135, Sprawy wojskowe 1939 sygn. 152, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1946-1953 sygn. 159-169, Dział II Finansowo-Budżetowy 1946-1952 sygn. 170-189, Dział III Gospodarki Gminnej 1946-1950, 1953 sygn. 190-236, Dział IV Administracyjny 1946, 1952-1954 sygn. 237-244, Dział V Administracji Społecznej 1922-1925, 1928, 1930-1938, 1942, 1944-1947, 1949-1954, 1961 sygn. 245-278 Number of units in the group: 286
62/75/0 Akta gminy Grochów powiat Sokołów Podlaski 1865-1954 0 Unroll
Akta do 1915 r. sygn. 1-27, Dziennik korespondencyjny 1916 sygn. 28, Dostawy zboża, kartofli, paszy, mąki, jaj dla władz niemieckich 1917 sygn. 29, Bezpieczeństwo publiczne 1935 sygn. 30, Budżet 1921, 1925, 1933-1936 sygn. 31-35, Sprawy administracyjno-karne 1925 sygn. 36, Sprawy wyznaniowe 1925, 1935 sygn. 37-38, Sprawy samorządowe 1925, 1927 sygn. 39, 40, Sprawy sanitarne 1921, 1935 sygn. 41, 42, Sprawy rolne 1921, 1924, 1927, 1929-1930, 1934-1935, 1943 sygn. 43-44, 46-52, 106-107 Statystyki 1921, 1934 sygn. 45-46, 51, Przemysł i handel 1935 sygn. 53, Opieka nad grobami żołnierskimi 1921 sygn. 54, Opieka społeczna 1931, 1934, 1935 sygn. 55-56, 100 Szkolnictwo 1920-1921, 1925 sygn. 57-59, Sprawy podatkowe 1924-1925, 1927-1928, 1931-1932, 1935-1941, 1948 sygn. 60-68, 105, 191 Księgi meldunkowe 1937-1939, 1953-1954 sygn. 71, 104, 192-193 Sprawy wojskowe 1938 sygn. 72, O pożyczkach państwowych 1921 sygn. 73, Wybory do sejmu i senatu 1927-1928, 1930 sygn. 75-77, O poszukiwaniu różnych osób 1921 sygn. 78, O cudzoziemcach 1922 sygn. 79, Kontrola ksiąg kontroli 1919-1925 sygn. 85, Ogłoszenia i obwieszczenia 1920-1921 sygn. 86, 87, Rejestracja strat wojennych 1921 sygn. 88, Spis komitetów rewolucyjnych i folwarcznych na terenie gminy Grochów 1921 sygn. 89, Protokóły 1919, 1925-1926, 1935, 1939 sygn. 90-91, 101, 103, 190, Księga uchwał Rady Gminnej 1936 sygn. 102, Dział Ogólno-Organizacyjny 1947-1954 sygn. 108-128, Dział Gospodarki Gminnej 1944-1952 sygn. 129-146, Dział Administracyjny 1949-1952 sygn. 147-154, Dział Administracji Społecznej 1945-1954 sygn. 155-189, Skorowidz do księgi ludności stałej 1865 sygn. 194 Number of units in the group: 178
62/76/0 Akta gminy Jabłonna powiat Sokołów Podlaski 1862-1954 0 Unroll
Akta w układzie chronologicznym z lat 1912-1938 sygn. 1-32, Akta z okresu okupacji 1939-1945 sygn. 33-42, Dział ogólno-organizacyjny 1945-1954 sygn. 43-56, Dział finansowo-budżetowy 1945-1954 sygn. 57-64, Dział gospodarki gminnej 1944-1950 sygn. 65-80, Dział administracyjny 1954 sygn. 81-83, dział administracji społecznej 1945-1953 sygn. 84-89, Gminna Rada Narodowa (protokóły posiedzeń, akta komisji) 1944-1954 sygn. 90-123, nab. 4535/2012 - 23 j.a. 0,05 mb rejestry mieszkańców wsi Bujały-Mikosze, Czekanów, Dzierzby Szlacheckie i Włościańskie, Gródek, Jabłonna Lacka, Ruska i Średnia, Kamieńczyk, Kanabród, Krzemień, Folwarki Ludwinów i Łuzki, wieś Łuzki, Małożew, Morszków, Niemirki, Teofilówka, Tończa, Toczyski Podborne, Średnie i Folwark, Wierzbice , Wieska, Władysławów, nab. 4565/2012 - 2 ja. 0,12 mb -rejestry mieszkańców wsi Gródek, Jabłonna Lacka, nab. 4568/2012 (26 ja. 1 mb) dokumenty do ksiąg meldunkowych Number of units in the group: 172
62/77/0 Akta gminy Korczew powiat Sokołów Podlaski 1890-1954 0 Unroll
Akta w układzie chronologicznym 1890-1938 sygn. 1-53, Akta z okresu okupacji 1939-1945 sygn. 54-70, Akta działu ogólno-organizacyjnego 1951-1953 sygn. 71-76, Dział finansowo-budżetowy 1947-1953 sygn. 77-93, Dział gospodarki gminnej 1945-1952 sygn. 94-102, Dział administracyjny 1947-1953 sygn. 103-118, Dział administracji społecznej 1949-1951 sygn. 119-121, Gminna Rada Narodowa (protokóły posiedzeń, akta komisji) 1950-1954 sygn. 122-153, akta dopisane po skontrum 1899-1951 sygn. 154-160 Number of units in the group: 159
62/78/0 Akta gminy Kosów powiat Sokołów Podlaski 1945-1954 0 Unroll
Akta działu ogólno-administracyjnego 1949-1952 sygn.1-18, akta działu finansowo-budżetowego 1945-1952 sygn.19-38, akta działu gospodarki gminnej 1945-1951 sygn.39-47, akta działu administracyjnego 1946-1953 sygn.48-51, akta działu administracji społecznej 1945-1953 sygn,52-60, akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń GRN i prezydium, akta komisji) 1945-1954 sygn.61-99, akta dopisane po skontrum 1945-1953 sygn.100-108 Number of units in the group: 108
62/79/0 Akta gminy Kowiesy powiat Sokołów Podlaski 1925-1954 0 Unroll
Akta w układzie chronologicznym (uchwały i protokóły rady gmin i zarządu gminy, zebrań gromadzkich) 1925-1937 sygn.1-20, akta z 1944 roku (opieka społeczna, wykazy strat wojennych, ruch ludności, podatki) sygn. 21-32, akta działu ogólno-organizacyjnego 1946-1954 sygn. 33-55, akta działu finansowo-budżetowego 1945-1953 sygn. 56-62, akta działu gospodarki gminnej 1947-1954 sygn. 63-68, akta działu administracji 1944-1954 sygn.69-87, akta działu administracji społecznej 1945-1954 sygn.88-102, akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń, wybory, akta komisji) 1946-1954 sygn.103- 145 (w skontrum stwierdzono brak sygn.143), akta dopisane po skontrum (m.in.. Książki meldunkowe wsi) 1934-1953 sygn. 146-168 Number of units in the group: 168
62/80/0 Akta gminy Kudelczyn powiat Sokołów Podlaski 1890-1954 0 Unroll
Ksiegi ludności 1890-1934 sygn. 1-6, Akta referatu bezpieczeństwa publicznego 1925-1930 sygn. 7-9, Akta referatu podatków 1928-1936 sygn. 10-13, akta samorządowe 1932-1938 sygn.14-18, wypisy z akt USC wsi (załączniki do ksiąg ludności) 1890-1910 sygn.19-93, akta działu ogólno-organizacyjnego 1944-1952 sygn. 94-104, dział finansowo-budżetowy 1944-1952 sygn. 105-140, dział gospodarki gminnej 1944-1953 sygn.141-159, akta działu administracyjnego 1942-1954 sygn.160-188 (w tym książki meldunkowe sygn. 161-187), akta działu administracji społecznej 1944-1952 sygn. 189-201, akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeńi uchwały) 1944-1951 sygn.202-229, zebrania sołtysów 1951-1952 sygn. 230-231, Akta organizacji politycznych i społecznych (zebrania spółdzielców, rejestry członków, zebrania ZSL i TPPR) 1948-1954 sygn. 232-236, akta dopisane po skontrum 11 j.a.- głównie budżety i sprawozdania finansowe 1939-1953 sygn. 237-247 [ Po skontrum stwierdzono brak 5 jednostek sygn.147, 161-164 ] Number of units in the group: 242
62/81/0 Akta gminy Olszew powiat Sokołów Podlaski 1852-1954 0 Unroll
Ksiegi ludności 1852-1915 sygn. 1-19, Podatki, sprawozdania finansowe, spisy poborowych 1920-1945 sygn.20-46, akta działu ogólno-organizacyjnego 1944-1954 sygn. 47-93, dział finansowo-budżetowy 1945-1954 sygn. 94-101, dział gospodarki gminnej 1944-1953 sygn.102-156 (w tym książki meldunkowe sygn. 139-152), akta działu administracyjnego 1945-1953 sygn.157-180, akta działu administracji społecznej 1944-1954 sygn. 181-191, akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń rady) 1944-1951 sygn.192-213, akta różne (wykazy radnych, zebrania gromadzkie, Komitet Odbudowy Kraju, sygn. 214-237, Posiedzenia komisji rady 1952-1953 sygn. 238-245, wybory, partie polityczne 1946-1953 sygn. 246-248, szkody wojenne 1945-1946 sygn. 249-250, Sprawy głosowania ludowego [referendum] i wybory 1946-1947, sygn.25, księga ludności wsi Kuczaby 1890-1915, sygn. 252, kontrola osób karanych kryminalnie 1927-1948, bezpieczeństwo i porządek publiczny 1948, sygn.254 Number of units in the group: 254
62/82/0 Akta gminy Sabnie powiat Sokołów Podlaski 1924-1954 0 Unroll
Dziennik spraw kierowanych do sądów 1924 sygn.1, akta działu ogólno-organizacyjnego 1945-1954 sygn. 2-23, dział finansowo-budżetowy 1947-19549 sygn.24 , dział gospodarki gminnej 1944-1951 sygn.25-101 (w tym książki meldunkowe sygn. 63-101), akta działu administracji społecznej 1946-1952 sygn. 102-108, akta Gminnej Rady Narodowej 1944-1951 sygn.109-134, głosowanie ludowe 1946 sygn.135, inwentarz straży pożarnej 1951 sygn. 137, budżet 1946-1947 sygn. 138-139 [w skontrum stwierdzono brak sygn.46] Number of units in the group: 138
62/83/0 Akta gminy Sterdyń powiat Sokołów Podlaski 1860-1954 0 Unroll
Księgi ludności stałej oraz meldunkowe i skorowidze 1860-1954 sygn.1-55 (brak sygn.11), księgi kasowe, księgi postanowień zebrań gminnych, akta dotyczące targów, korespondencja 1863-1919 sygn. 56-112, Rozporządzenia 1919-1933 sygn.113-129, Bezpieczeństwo publiczne 1923-1928 sygn.130-133, Budżety, księgi dochodów 1923-1933 sygn. 134-152, sprawy administracyjno-wyznaniowe 1923-1933 sygn.153-166, sprawy samorządowe 1923-1933 sygn. 167-172, Rolnictwo 1922-1933 sygn. 173-193, sprawy karno-sądowe 1921-1933 sygn. 194-203, opieka społeczna 1921-1933 sygn.207-214, Budownictwo 1921-1933 sygn.219-221, statysyka ludności 1921-1931 sygn.222-228, akta zarządu gminy (protokóły, uchwały, wybory) 1919-1933 sygn. 229-312, akta działu ogólno-organizacyjnego 1934-1939 sygn. 313-327, akta działu administracyjnego 1932-1939 sygn.342-367, akta działu administracji społecznej 1933-1939 sygn. 368-399, akta działu ogólno-organizacyjnego 1939-1945 sygn. 400-418, akta działu finansowo-budżetowego 1939-1944 sygn. 419-441, akta działu administracji społecznej 1939-1944 sygn.442-446, akta Zarządu Gminy 1939-1944 sygn. 447-456, akta działu ogólno-administracyjnego 1944-1948 sygn.457-496, akta działu finansowo-budżetowego 1948-1952 sygn. 497-524, akta działu gospodarki gminnej 1944-1952 sygn. 525-566, akta działu oswiaty, kultury i sztuki 1945 sygn. 567-569, akta działu opieki społecznej 1945-1950 sygn. 570-577, akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń, akta komisj) 1944-1953 sygn. 578-603, akta dopisane w czasie skontrum 1896-1946 sygn. 604-614 (UWAGA: brak 11 sygnatur: 197, 198, 213, 224, 230, 273, 361, 400, 450, 489, 490) Number of units in the group: 603
62/84/0 Akta gminy Repki powiat Sokołów Podlaski 1859-1954 0 Unroll
Akta gminy w układzie chronologicznym 1859-1942 sygn.1-1628, akta działu I ogólno-organizacyjnego 1944-1954 sygn.1629-1670, akta działu II finansowo-budżetowego 1947-1950 sygn. 1671-1678, akta działu III gospodarki gminnej 1944-1950 sygn. 1679-1687, akta działu VI administracyjnego 1944-1954 sygn. 1688-1732, akta działu administracji społecznej 1948-1951 sygn. 1733-1736, akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń, akta komisji) 1946-1953 sygn. 1737-1779, akta dopisane po skontrum 1866-1947 sygn. 1780-1818 Number of units in the group: 1805
62/85/0 Akta gminy Wyrozęby powiat Sokołów Podlaski 1866-1954 0 Unroll
Księgi ludności stałej, przychodów, postanowień wójta 1866-1916 sygn.1-17, Budżety, sprawy wyznaniowe, rolne, opieka społeczna, szkolnictwo 1919-1933 syg.18-54, Akta zarządu Gminy 1919-1937 sygn.55-64, Akta działu ogólno-administracyjnego 1946-53 sygn.65-117, Akta działu gospodarki gminnej 1946-1953 sygn. 118-124, Akta działu ogólno-administracyjnego 1946-1953 sygn. 125-172, Akta Gminnej Rady Narodowej 1946-1953 sygn 173-197 (brak sygn 175) , Podatki, księgi kasowe 1874-1954 198-233, dopływ 2003r: księgi ludności stałej 1870-1915 sygn. 234-236, dzienniki korespondencyjne 1899-1917 sygn. 237-238, Sprawy poborowych 1892-1907 sygn. 239-242, księgi rachunkowe 1875-1906 sygn. 243-271, Sprawy poruczone Dz. Adm 1940-144 sygn. 272-275, Sprawa subwencji dla gminy 1942 sygn. 276, Broszury propagandowe 1943 sygn. 277, Akta o straży pożarnej 1941-44 sygn. 278, Wykaz mieszkańców b.d. 279 Number of units in the group: 278
62/86/0 Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim 1944-1950 0 Unroll
Sprawy ogólne 1944 sygn. 1, Wykaz sekretarzy i wójtów gminy 1944 sygn. 2, Okólniki i zarządzenia 1944 sygn. 3, Uposażenia dla pracowników 1944-1945 sygn. 4, Sprawy organizacyjne 1945-1948 sygn. 5-6, 11, 13, 18, 24, Zjazdy starostów i konferencje 1945 sygn. 7, Zebrania periodyczne 1945 sygn. 8, Obsada personelu w Starostwie Powiatowym 1945 sygn. 9, Sprawy osobowe urzędników i funkcjonariuszy niższych 1945 sygn. 10, Sprawy ogólne 1946 sygn. 12, Wykaz pracowników 1946 sygn. 14, Teczka zarządzeń Wewnętrznych Starosty Powiatowego w Sokołowie 1947 sygn. 15, Akcje społeczne kierowane i popierane przez Starostę 1947-1948 sygn. 16, 20, 22, Dane statystyczne dotyczące poszczególnych gmin powiatu Sokołowskiego 1947 sygn. 17, Ankiety pracowników 1947 sygn. 19, Odbudowa Warszawy 1948 sygn. 21, Statystyka ogólna powiatu 1948 sygn. 23, Sprawy administracyjne miasta 1948 sygn. 25, Wykaz wsi i gromad na terenie gmin 1948 sygn. 26, Akta osobowe pracowników Starostwa Powiatowego 1948 sygn. 27, Sprawy personalne pracowników biura PPPG i GDS 1948 sygn. 28, Materiały i wnioski na zjazdy i konferencje Starostów 1948 sygn. 29, Protokół zdawczo-odbiorczy 1948 sygn. 30-32, Szkolenia urzędników i praktykantów 1948 sygn. 33, Sprawozdania 1948-1950 sygn. 34-36, 46, Współpraca z Powiatową Radą Narodową 1949 sygn. 37, Organizacja i tryb urzędowania oraz zasady biurowości Starostwa 1949 sygn. 38, 44, Życiorysy wójtów i Sekretarzy 1949 sygn. 39, Wykazy półroczne prac. Starostwa 1949 sygn. 40, Sprawy osob. prac. Starostwa 1949 sygn. 41, Wykaz ilościowy obsady personalnej 1949 sygn. 42, Spis wójtów, sołtysów i podsołtysów gromad 1949 sygn. 43, Aktualizacja rzeczowego podziału akt w starostwach powiatowych 1949 sygn. 45, Referat Budżetowo-Gospodarczy 1947-1950 sygn. 47-54, Referat Administracyjno-Prawny 1948-1949 sygn. 55-63, Referat Karno-Administracyjny 1948 sygn. 64, Referat Wojskowy 1944-1949 sygn. 65-75, Referat Przemysłu i Handlu 1947-1950 sygn. 76-91, Referat Aprowizacji 1945-1949 sygn. 92-103, Referat Opieki Społecznej 1946-1948 sygn. 104-111, Referat Zdrowia 1945-1949 sygn. 112-149, Referat Odbudowy 1945-1949 sygn. 150-175, Referat Odszkodowań Wojennych 1946 sygn. 176-182, Referat Pomiarów 1945-1946 sygn. 183-190, Referat Kultury i Sztuki 1948 sygn. 191-192, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1944-1950 sygn. 194-268 (brak sygn. 221), Inspektorat Oświaty Rolniczej 1946-1944-1946, 1948-1949 sygn. 269-292, Instrukcja kancelaryjna dla starostw woj. warszawskiego 1945 sygn. 293, inst. Kancelaryjna 1945, 1947 sygn. 294-296, Sprawy tajne 1947-1949 sygn. 297-300, akta zrzeczenia się z gruntów innych niż poniemieckie (19440 1947 sygn. 301 Number of units in the group: 299
62/87/0 Powiatowa Rada Narodowa w Sokołowie Podlaskim 1944-1950 0 Unroll
1. Akta Powiatowej Rady 1944-1950 sygn. 1-47: Protokóły posiedzeń 1944-1949 sygn. 1, 2, 4-19, statut 1945 sygn. 3, uchwały 1947-1948 sygn.20, plany pracy 1950 sygn. 21, sprawozdanie 1948 sygn.22, skład osobowy PRN 1948 sygn. 23, 47, skład osobowy Prezydium 1947 sygn. 45, Komisje 1944-50 sygn. 24-42, Organizacje społeczne 1947 sygn. 43, Stronnictwo Demokratyczne 1949 sygn. 44, zaświadczenia i opinie 1947 sygn. 46, 2. Akta Wydziału Powiatowego 1944-1950 sygn. 48-166 Dział Orgnizacyjny- zarzadzenia 1944-1945 sygn. 48 sprawy personalne urzędników, oświatowe 1944-1945 sygn. 49, 53, plan inwestycji 1946 sygn.50, zmiany granic 1946 sygn. 51, sprawy ogólnoadm. , 1947 sygn. 52, Dział Finansowo-Gospodarczy - budzty, księgi budżetowe 1944-1951 sygn. 54-59, Protokóły Wydziału Powiatowego 1944 sygn. 60-61, Zebrania, zjazdy, szkolenia 1944-1947 sygn. 62-65, odezwy 1944-1945 sygn. 66, gospodarstwa opuszczone 1945 sygn. 67, zniszczenia wojenne 1946 sygn. 68, dzierżawa lokali 1946 sygn. 69 Dział Ogólny- skargi 1947 sygn. 70, odezwy o święcie narodowym 1947 sygn. 71, uposażenia pracowników rolnych i szpitala 1948 sygn. 72, ogrdzenie cmentarza w Treblince 1949 sygn. 73, akcja socjalna 1949 sygn. 74, pomoc sąsiedzka w rolnictwie 1948 sygn. 75, działalność USC 1950 sygn. 1950, obowiązkowe dostawy 1952 sygn. 77, drogownictwo 1946-1947 sygn. 78-83, Kredyty 1947-1949 sygn. 84-85, Oświata 1945-1949 sygn. 86-91, opieka społeczna, zdrowie 1944-1949 sygn. 92-104, Dział Gminny- nadzór nad gminami; Budżety, protokóły posiedzeń, wybory sołtysów, podatki 1945-1949 sygn. 105-157, inwestycje, przedsiębiorstwa 1945-1948 sygn. 158-166 Number of units in the group: 164
62/88/0 Domański Józef rejent Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Siedleckiej 1851-1867 0 Unroll
Akta notarialne 1851 – 1867 sygn. 1 – 17, Repertoria i skorowidze1843 – 1867 sygn. 18 – 20, Repertorium 1854 – 1867 sygn. 21 – 23, Wypisy 1822 – 1857 Sygn. 24 Number of units in the group: 22
62/89/0 Akta miasta Sokołów Podlaski [1910-1943] 1944-1950 [1951-1955] 0 Unroll
Protokóły posiedzeń 1944-1950 sygn. 1-9, 46, Budżet 1944-1950 sygn. 10-41, 54, Wykaz osób posiadających nieruchomości budynkowe 1943-1946 sygn. 42, Ewidencja nieruchomości 1947-1948 sygn. 43-45, Księga biercza podatku 1946-1949 sygn. 47-53, 55-60, 63-67, Rejestr wymiaru i poboru podatku gruntowego w ziemiopłodach 1947 sygn. 61, Zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego 1948 sygn. 62, Fundusz „B” Rolnictwa Społecznego Funduszu Oszczędnościowego 1948 sygn. 68, Wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych SFO 1949 sygn. 69, Domowa książka meldunkowa 1936-19555 sygn. 70-589, Wykaz osób zamieszkałych i przebywających czasowo 1949 sygn. 590-633, Rejestr osób przybywających do miasta 1950-1954 sygn. 634, Rejestr osób czasowo przybywających do miasta 1952-1954 sygn. 635, książki meldunkowe 1949-1950 sygn. 636- 782, Wykazy osób zamieszkałych i przebywających czasowo w mieście 1949 sygn. 783-784 Number of units in the group: 784
62/90/0 Akta gminy Skórzec powiat Siedlce 1823-1951 0 Unroll
1. Akta z lat 1823-1939 sygn. 1-470, 2. Akta stowarzyszeń 1918-1939 sygn. 471-488, 3. Akta z lat 1939-44 sygn. 489- 520, 4. Akta z lat 1945-1951 sygn. 521- 533, 6. Akta dopisane po skontrum 1913-1935 sygn. 534-541 Number of units in the group: 535
62/91/0 Akta gminy Zbuczyn powiat Siedlce 1865-1953 0 Unroll
UWAGA: w zespole występują także akta zlikwidowanej w 1928r gminy Jasionka, której teren częściowo wszedł do gminy Zbuczyn. Akta z lat 1865-1939 sygn. 1-531, Akta z lat 1940-1945 sygn. 532-606, Akta z lat 1945-1947 sygn. 607-616, dopisane po skontrum z lat 1911-1953 sygn. 617-636 Number of units in the group: 620
62/92/0 Akta gminy Żeliszew powiat Siedlce 1840-1946 26 Unroll
Sprawy wyznaniowe 1840-1860 sygn. 1, Wyrób i sprzedaż wódki 184401860 sygn. 2, Szynkarze i karczmy 1848-1854 sygn. 3, Hodowla i weterynaria 1849-1856 sygn. 4, Księga ludności 1843-1865, 1972-1973, 1878-1911 sygn. 5-18, 38, 64, 140-142, 146, 188, 376, 439, 636-637, 641 Protokoły gminne, zapiski, akta dotyczące gminy 1865-1934 sygn. 19-37, 39-63, 65-139, 147-187, 189-279, 281-375, 377-438, 440-635, 638-640, 642-955, 957-964, 966-971, 973-988, 990-1015, 1017-1035, 1037-1079, 1081-1106, 1108-1109, 1111-1135, 1137, 1139-1149, 1151-1157, 1159-1175, 1177-1179 Dane statystyczne 1897, 1925, 1933 sygn. 280, 965, 1158 Budżety gminne 1924-1934 sygn. 956, 972, 989, 1016, 1036, 1080, 1107, 1110, 1136, 1138, 1150, 1176, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1935-1945 sygn. 1180-1202, Dział II Finansowo-Budżetowy 1933-1946 sygn. 1203-1263, Dział III Gospodarki Gminnej 1834-1945 sygn. 1264-1282, Dział IV Administracyjny 1935-1946 sygn. 1283-1310, Dział V Administracji Społecznej 1934-1945 sygn. 1311-1333, Wyroki karno-sądowe 1932 sygn. 1334, O okólnikach 1931 sygn. 1335, O rolnictwie 1931-1932 sygn. 1336, O ruchu ludnościowym 1931 sygn. 1337 Number of units in the group: 1349
62/93/0 Akta gminy Łysów powiat Siedlce 1872-1946 0 Unroll
1. Akta z lat 1880-1918 sygn. 1-11, 2. Akta z lat 1918-1939 sygn. 12-245 : -bezpieczeństwo publiczne sygn. 12 , Sprawy budżetowe sygn. 13-33, Sprawy wojskowe sygn. 34-51, Sprawy ogólno-administracyjne sygn. 52-57, Sprawy samorządowe, wybory, ewidencja radnych sygn. 59- 84, Sprawy sanitarne sygn. 85-92, Sprawy rolne sygn. 93-100, sprawy sądowe sygn. 101-111, Przemysł, handel sygn. 112-119, Opieka społeczna sygn. 120-130, Oświata i kultura 131-139, Podatek, danina narodowa, wymiar podatku sygn. 140-191, Ewidencja ludności 192-223, Inwestycje, budowa sygn. 224-230, Rozporządzenia sygn. 231-234, Statystyka 235-239, Organizacje społeczne 240-245, 3. Akta z lat 1939-1944 sygn. 246-270, 4. Akta dopisane po skontrum 1886-1935 sygn. 270-287, księgi ludności stałej wsi i folwarków z lat 1872-1931: Czuchów, Rusków, Hruszew, Niemojki, Łysów, Patków, Patków Prusy, Patków Ruski, Józefów, Wólka Łysowska, Duplewice, Duży Bór, Marynki, Myszkowice, Rusków, Zaborze, folwark Helenów 1872-1931 sygn. 288-317 Number of units in the group: 312
62/94/0 Akta gminy Przesmyki powiat Siedlce 1919-1948 0 Unroll
Akta z lat 1919-1930 sygn. 1-74, Akta z lat 1947-1948 sygn. 75-102 Number of units in the group: 95
62/95/0 vacat - Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych - włączony do zespołu nr 73 Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/96/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Tuchowiczu powiat Łuków 1861-1916 7072 Unroll
Cz.1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1861-1879 sygn 1-17, 28, 29 (19j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1864-1867, 1869, 1872, 1873, 1875, 1876, 1879 sygn. 18-27, 30-31 (12 j.a.), Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1899 sygn. 32-51 (20 j.a.), Akta urodzeń (duplikat) 1900 sygn. 52 (1j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1881-1886 sygn. 53-58 (6j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1910 sygn. 59-68, alegaty 1877, 1878, 1887 sygn. 69-71, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911-1916 sygn. 72-74, 76-78 (wklejona al.. 1911) , alegata 1912 sygn. 75 Number of units in the group: 78
62/97/0 Mościcki Jan notariusz Departamentu Siedleckiego 1810-1817 [1818] 0 Unroll
Akta notarialne 1810 – 1817 sygn. 1 – 7, Repertorium notariuszy Oledzkiego i Mościckiego 1816-1818 sygn. 8, Repertorium 1813 – 1814 sygn. 9 Number of units in the group: 9
62/98/0 Olędzki Józef notariusz publiczny województwa podlaskiego 1817-1821 0 Unroll
Akta notarialne 1817 – 1821 sygn. 1 – 7, sygn. 8 vacat (Repertorium (notariusza Mościckiego i Olędzkiego 1816 – 1818 w zespole 97 jako sygn. 8), Skorowidz 1810 – 1821 sygn. 9 Number of units in the group: 8
62/99/0 Witkowski Wiktor pisarz aktowy departamentu siedleckiego 1810-1818 0 Unroll
- Akta notarialne 1810 – 1818 sygn. 1 – 16 - Repertorium 1815 – 1818 sygn. 17 - Skorowidz 1810 – 1817 sygn. 18 Number of units in the group: 18
62/100/0 Chojnacki Adam notariusz publiczny województwa podlaskiego 1818-1851 [1852-1854] 0 Unroll
Akta notarialne 1818 – 1851 sygn. 1 – 40, Repertorium i skorowidze 1822 – 1842 Sygn. 41 - 42, Skorowidz 1822 sygn. 43, Repertorium 1818 – 1821 sygn. 44, Repertorium i skorowidze 1843 – 1854 sygn. 45, Repertorium 1818 – 1822 sygn. 46 Number of units in the group: 46
62/101/0 Damięcki Adam rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni siedleckiej 1868-1872 0 Unroll
- Akta notarialne 1868 – 1872 sygn. 1 – 6 - Repertorium 1868 – 1872 sygn. 7 - 8 - Repertorium hipoteczne 1868 - 1870 sygn. 9 - Skorowidz 1868 – 1872 Sygn. 10 Number of units in the group: 10
62/102/0 Modrzewski Ludwik rejent Kancelarii Ziemiańskiej województwa podlaskiego 1822-1836 0 Unroll
- Akta notarialne 1822 – 1836 sygn. 1 – 15 - Skorowidz 1822 - 1837 sygn. 16 - Rejestr ( wypisy ) 1822 – 1828 sygn. 17 - Wypisy ( rejestr ) 1835 sygn. 18 Number of units in the group: 18
62/103/0 Szczawiński August rejent Kancelarii Ziemiańskiej województwa podlaskiego 1829-1855 0 Unroll
Akta notarialne 1830-1855 sygn. 1-33, Repertorium 1829-1855 sygn. 24-28, akta notarialne 1829 sygn. 29-30, akta notarialne 1833 sygn. 31-34 Number of units in the group: 34
62/104/0 Trojanowski Feliks rejent Kancelarii Ziemiańskiej województwa podlaskiego 1837-1854 0 Unroll
- Akta notarialne 1837 – 1854 sygn. 1 – 21 - Repertorium i skorowidze 1837 – 1854 sygn. 22 - 26 Number of units in the group: 26
62/105/0 Skawiński Franciszek rejent Kancelarii Ziemiańskiej w Siedlcach 1855-1858 0 Unroll
- Akta notarialne 1855 – 1858 sygn. 1 - Repertorium 1855 – 1858 sygn. 2 Number of units in the group: 2
62/106/0 Rostkowski Stanisław rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni lubelskiej 1855-1869 0 Unroll
- Akta notarialne 1855 – 1869 sygn. 1 – 10, - Repertorium i skorowidz 1855 – 1864 Sygn. 11, - Repertorium hipoteczne 1855 – 1869 sygn. 12 – 13 Number of units in the group: 13
62/107/0 Wroński Bronisław rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni lubelskiej 1858-1870 0 Unroll
- Akta notarialne 1858 – 1870 sygn. 1 – 10 - Repertorium i skorowidz 1858 – 1870 sygn. 11 – 12 - Repertorium hipoteczne 1858 – 1862 sygn. 13 – 15 Number of units in the group: 15
62/108/0 Wrotnowski Andrzej rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni siedleckiej 1869-1876 0 Unroll
- Akta notarialne 1869 – 1876 sygn. 1 – 6 - Repertorium 1869 – 1876 sygn. 7 – 9 - Skorowidz 1869 – 1875 sygn. 10 Number of units in the group: 10
62/109/0 Bielawski Feliks rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni siedleckiej 1872-1876 0 Unroll
- Akta notarialne 1872 – 1876 sygn. 1 – 5 - Repertorium 1872 – 1876 sygn. 7 – 6 - Skorowidz 1872 – 1876 sygn. 7 Number of units in the group: 7
62/110/0 Rylski Ludwik rejent Kancelarii Ziemiańskiej w Siedlcach 1872-1875 0 Unroll
- Akta notarialne 1872 – 1875 sygn. 1 – 2 - Repertorium notarialne 1872 – 1875 sygn. 3 - Repertorium hipoteczne 1872 – 1875 sygn. 4 - Skorowidz 1872 – 1875 sygn. 5 - Dziennik korespondencyjny 1872 – 1875 sygn. 6 Number of units in the group: 6
62/111/0 Wojciechowski Lucjan rejent Kancelarii Ziemiańskiej guberni siedleckiej 1876-1876 0 Unroll
- Akta notarialne 1876sygn. 1 - Repertorium 1876 sygn. 2 – 3 - Skorowidz 1876 sygn. 4 Number of units in the group: 4
62/112/0 Łagowski Władysław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Siedlcach 1876-1885 0 Unroll
- Akta notarialne 1876 - 1885 sygn. 1 - 12 - Rejestr 1876 - 1885 sygn. 13 – 21 - Rejestr hipoteczny 1876 - 1881 sygn. 22 – 26 - Skorowidz 1876 - 1885 sygn. 27 - Księga depozytów 1876 - 1877 sygn.28 -księga opłat 1882-1885 sygn.29 Number of units in the group: 29
62/113/0 Krasowski Władysław rejent Kancelarii Ziemiańskiej w Siedlcach 1870-1908 0 Unroll
- Akta notarialne 1870 – 1900, 1902 – 1908 sygn. 1 - 30, 70 – 76 - Rejestr 1873 sygn. 31 - Repartorium 1871 – 1900, 1901 – 1908 sygn. 32 – 69, 77 – 85 Number of units in the group: 85
62/114/0 Rościszewski Romuald notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1876-1915 0 Unroll
Akta notarialne 1876-1913 sygn. 1-40, 59 Repertorium 1901-1914 sygn. 41-53 Skorowidz 1898-1915 sygn. 54-58 nieopracowane: - Skorowidze 1876 – 1898 (5 j.a.) - Rejestry ( nieopracowane ) 1876 – 1915 (37 j.a.) - Wykaz dokumentów zdeponowanych ( nieopracowane ) 1876 (1 j.a.) - Rejestry hipoteczne ( nieporacowane ) 1876 – 1880 (6 j.a.) - Rejestr ksiąg hipotecznych ( nieopracowy ) 1881 – 1882 (1 j.a) - Rejestr pism wychodzących ( nieopracowany ) 1899 (1 j.a) - Księga opłat ( nieopracowana ) 1899 (1 j.a.) Number of units in the group: 111
62/115/0 Szpadkowski Oktawian notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1877-1888 0 Unroll
- Akta notarialne 1887 - 1888 sygn. 1 - Rejestr 1887 - 1888 sygn. 2, 9 - Skorowidz 1887 - 1888 sygn. 3 - Księga opłat 1877 - 1879 sygn.4 - 8 Number of units in the group: 9
62/116/0 Grochowski Władysław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Siedlcach 1888-1894 0 Unroll
- Akta notarialne 1889 – 1894 sygn. 1 – 6 - Rejestr 1888 – 1894 sygn. 7 – 13 - Skorowidz 1889 - 1894 sygn. 14 – 16 - Rejestr pism wychodzących 1892 sygn.17 Number of units in the group: 17
62/117/0 Beczkowicz Wacław notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1895-1912 0 Unroll
Zawiera księgi aktów notarialnych uporządkowanych chronologicznie, dotyczących umów kupna – sprzedaży ruchomości i przede wszystkim nieruchomości ( miejskich i wiejskich ), intercyzy , testamenty, akty darowizny, pełnomocnictwa, itp. oraz skorowidze i repertoria notarialne. - Akta notarialne 1895 – 1900, 1901 – 1912sygn. 1 – 6, 19 – 30 - Repertorium 1895- 1912 sygn. 7, 31 – 42 - Rejestr 1896 – 1900, 1909sygn. 8 – 13, 48 - Skorowidz 1895 – 1900, 1901 – 1912sygn. 14 – 16, 43 – 47 Number of units in the group: 48
62/118/0 Miłkowski Julian rejent Kancelarii Okręgu Siedleckiego 1866-1906 0 Unroll
- Akta notarialne 1866 – 1906 sygn. 1 - 41 - Repertorium 1866 – 1906 sygn. 42 – 72 - Skorowidz 1877 – 1906 Sygn. 73 – 99 Number of units in the group: 99
62/119/0 Raczyński Wacław notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1918-1933 0 Unroll
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. Część I inwentarza - Akta notarialne 1918 - 1924, sygn. 1 - 7, 7 j.a. - Repertoria 1918 - 1924, sygn. 8 - 14, 7 j.a. - Skorowidze 1918 - 1923, sygn. 15 - 17, 3 j.a. Część II inwentarza - Akta notarialne 1925 - 1933, sygn. 18 -2 7, 10 j.a. - Repertoria 1925 - 1933, sygn. 28 - 38, 11 j.a. - Skorowidze 1925 - 1933, sygn. 39 - 45, 7 j.a. Część III inwentarza - Repertoria protestów weksli 1931 - 1932, sygn. 46 - 49, 4 j.a. Number of units in the group: 49
62/120/0 Proniewicz Aleksander notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1908-1915 0 Unroll
- Akta notarialne 1908 – 1914 sygn. 1 – 6 - Repertorium 1908 – 1915 sygn. 7 – 14 - Skorowidz 1908 – 1915 sygn. 15 – 20 Number of units in the group: 20
Showing 61 to 120 of 1,973 entries.