Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/102/0 Filomatia Stowarzyszenie w Opolu 1860-1933 0 Unroll
Number of units in the group: 9
45/103/0 Zbiór rękopisów Augusta Kastnera 1850-1870 0 Unroll
Number of units in the group: 160
45/104/0 Stowarzyszenie Mieszczan Opolskich w Opolu 1869-1896 0 Unroll
Number of units in the group: 9
45/105/0 Związek Dziewcząt Niemieckich Okręg Górny Śląsk 1938-1941 0 Unroll
Number of units in the group: 5
45/106/0 Związek Polskiej Młodzieży Katolickiej Śląska Opolskiego 1931-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 3
45/107/0 Cechy miasta Białej Prudnickiej 1808-1938 0 Unroll
akta cechu krawców 1808-1889 (3 j.a.), akta cechu piekarzy 1899-1933 (65 j.a.), akta cechu stolarzy 1902-1938 (23 j.a.), akta cechu szewców 1929 (1 j.a.). Number of units in the group: 92
45/108/0 Cechy miasta Brzegu 1326-1898 0 Unroll
akta cechu białoskórników 1591-1789 (6 j.a.), akta cechu blacharzy 1662-1734 (2 j.a.), akta cechu browarników 1588-1734 (4 j.a.), akta cechu cieśli 1613-1777 (2 j.a.), akta cechu czerwonoskórników 1562-1734 (8 j.a.), akta cechu cynarzy i kamieniarzy 1551-1733 (4 j.a.), akta cechu farbiarzy 1662 (1 j.a.), akta cechu garbarzy 1499-1856 (5 j.a.), akta cechu garncarzy 1560-1652 (1 j.a.),akta cechu iglarzy 1661-1682 (2 j.a.), akta cechu kapeluszników 1539-1714 (14 j.a.), akta cechu kołodziei 1608-1852 (5 j.a.), akta cechu kordobańczyków 1693-1854 (9 j.a.), akta cechu koszykarzy 1668 (1 j.a.), akta cechu kotlarzy 1697 (1 j.a.), akta cechu kowali 1601-1728 (3 j.a.), akta cechu kramarzy 1570-1729 (5 j.a.), akta cechu krawców 1532-1712 (8 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1499-1898 (9 j.a.), akta cechu łodziarzy 1608-1743 (3 j.a.),akta cechu malarzy 1608-1743 (4 j.a.), akta cechu młynarzy 1870 (1 j.a.), akta cechu murarzy 1597-1730 (3 j.a.), akta cechu mydlarzy 1611-1849 (6 j.a.), akta cechu nożowników 1581-1804 (1 j.a.), akta cechu pasemkarzy 1660-1733 (8 j.a.),akta cechu piekarzy 1326-1794 (26 j.a.), akta cechu płatnerzy 1520-1732 (4 j.a.), akta cechu płócienników 1442-1562 (5 j.a.), akta cechu pończoszników 1799-1812 (2 j.a.), akta cechu pospólny 1639-1832 (1 j.a.), akta cechu postrzygaczy sukna 1689 (1 j.a.), akta cechu powroźników 1579 (2 j.a.), akta cechu rękawiczników 1740-1840 (2 j.a.), akta cechu rzeźników 1491-1844 (14 j.a.), akta cechu rybaków 1709-1735 (2 j.a.), akta cechu rycerskiego i mieszczańskiego 1755-1804 (1 j.a.), akta cechu rurmistrzów1730 (1 j.a.), akta cechu słodowników 1528-1694 (3 j.a.),akta cechu siodlarzy 1648 (2 j.a.), akta cechu stolarzy i szklarzy 1562-1899 (15 j.a.), akta cechu szewców 1499-1847 (3 j.a.),akta cechu sukienników 1600-1750 (9 j.a.), rachunki cechów 1628-1671 (1 j.a.), akta cechu ślusarzy 1569-1670 (4 j.a.),akta cechu złotników 1580 (1 j.a.), bractwo kurkowe 1591-1691 (7 j.a.), poświadczenia prawego urodzenia i nauki zawodu 1587-1895 (27 j.a.). Number of units in the group: 249
45/109/0 Cechy Burgrabic 1592-1883 0 Unroll
dokumenty: potwierdzenie statutów i przywilejów 1610-1772 (3 j.a.), akta cechu garncarzy-statuty cechowe, ordynacja dla mistrzów i czeladników, spisy garncarzy, spory dotyczące spraw zdobycia rynku zbytu, spory finansowe, poświadczenia uwolnienia z poddaństwa, poświadczenia prawego urodzenia 1592-1882 (113 j.a.); przes. 2348/2015: wystawienie świadectwa mistrzowskiego dla Antona Henschela, zestawienie finansów cechu garncarzy, pokwitowanie wpłaty dokonanej przez cech garncarzy 1839, 1883 (3 j.a.). Number of units in the group: 119
45/110/0 Cechy miasta Byczyny 1832-1933 0 Unroll
księga protokołów cechu stolarzy 1832-1933 (1 j.a.). Number of units in the group: 1
45/111/0 Cechy miasta Głogówka 1591-1939 0 Unroll
dokumenty: świadectwo ukończenia nauki zawodu 1746 (1 j.a.), akta cechu garncarzy 1665-1686 (1 j.a.), akta cechu krawców 1591-1936 (3 j.a.), akta cechu młynarzy 1805-1855 (2 j.a.), akta cechu mechaników 1938-1939 (1 j.a.), akta cechu piekarzy 1909-1939 (1 j.a.), akta cechu rębaczy mięsa 1796 (1 j.a.), akta cechu rzeźników 1905-1926 (37 j.a.), akta cechu szewców 1857-1934 (52 j.a.), akta cechu stolarzy 1923-1937 (2 j.a.), akta cechu tkaczy i dziewiarzy 1852-1855 (2 j.a.), bractwo kurkowe 1852-1855 (5 j.a.); przes. 2349/2015 świadectwo złożenia egazminu mistrzowskiego na szewca 1853 (1 j.a.). Number of units in the group: 109
45/112/0 Cechy miasta Głubczyc 1545-1914 48 Unroll
akta cechu białoskórników i zamszowników 1763 (1 j.a.), akta cechu czerwonoskórników 1812-1855 (3 j.a.), akta cechu dziewiarzy 1739-1846 (3 j.a.), akta cechu garbarzy 1767-1865 (2 j.a.), akta cechu garncarzy 1654 (1 j.a.), akta cechu kołodziei i bednarzy 1554-1914 (8 j.a.), akta cechu kowali 1760-1860 (8 j.a.), akta cechu kramarzy 1614 (1 j.a.), akta cechu krawców 1580-1845 (8 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1772-1895 (1 j.a.), akta cechu młynarzy 1799-1890 (3 j.a.), akta cechu murarzy i cieśli 1614-1887 (14 j.a.), akta cechu piekarzy 1598-1765 (2 j.a.), akta cechu płócienników 1668 (1 j.a.), akta cechu stolarzy 1725-1858 (6 j.a.), akta cechu kowali, ślusarzy i puszkarzy 1571-1811 (5 j.a.), akta cechu tkaczy 1545-1885 (5 j.a.), różne sprawy cechowe 1584-1905 (10 j.a.), poświadczenia nauki zawodu i dobrego urodzenia b.d. (25 j.a.), przywileje i statuty dla bogatych kupców 1743 (1 j.a.), potwierdzenie prawego pochodzenia 1750 (1 j.a.), świadectwo nauki zawodu 1752 (1 j.a.); nab. 8114/2015 potwierdzenie statutów cechów ślusarzy i kowali b.d. (1 j.a.). Number of units in the group: 110
45/113/0 Cechy miasta Głuchołaz 1593-1817 0 Unroll
potwierdzenie przywilejów cechu bednarzy 1593 (1 j.a.), ugoda między radnymi miasta a cechem rębaczy mięsa 1672 (1 j.a.), potwierdzenie przywileju cechu rębaczy mięsa 1672 (1 j.a.), nadanie praw miejskich czeladnikowi cechu tkaczy 1817 (1 j.a.), poświadczenie nauki zawodu 1804 (1 j.a.). Number of units in the group: 5
45/114/0 Cechy miasta Grodkowa 1615-1860 0 Unroll
akta cechu młynarzy 1709 (1 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1747-1801 (12 j.a.), akta cechu płócienników 1652-1848 (1 j.a.), akta cechu słodowników 1615 (1 j.a.), akta cechu sukienników 1671-1677 (2 j.a.), poświadczenia prawego urodzenia i nauki zawodu 1624-1832 (18 j.a.), repertorium cechu kuśnierzy i tkaczy b.d. (1 j.a.); przes. 2350/2015: świadectwo szkolne, poświadczenie nauki zawodu, świadectwo uzyskania profesji cukiernika i piekarza wystawione dla Ernsta Hoffmanna 1839-1852 (1 j.a.); nab. 8686/2016: kontrakt nauczycielski w sprawie nauki rzemiosła szewskiego 1860 (1 j.a.). Number of units in the group: 38
45/115/0 Cechy miasta Kietrza 1561-1822 0 Unroll
dokument: poświadczenie ukończenia nauki 1705 (1 j.a.), poświadczenie przywileju cechu płócienników 1561 (1 j.a.), potwierdzenie statutu cechu płócienników 1657 (1 j.a.), zatwierdzenie statutu cechu płócienników 1717 (1 j.a.), statut z dnia 10.12.1717 (1 j.a.), poświadczenie dobrego urodzenia i nauki zawodu 1766-1822 (3 j.a.). Number of units in the group: 8
45/117/0 Cechy miasta Koźla 1786-1806 0 Unroll
dokument: wystawienie świadectwa nauki zawodu 1681 (1 j.a.), poświdczenie nauki rzemiosła 1806 (1 j.a.), poświadczenie prawego urodzenia 1786, 1789 (3 j.a.) Number of units in the group: 5
45/118/0 Cechy miasta Krapkowic 1720-1934 5 Unroll
akta cechu garncarzy 1738-1858 (1 j.a.), akta cechu kowali 1774-1857 (1 j.a.), akta cechu łodziarzy 1857-1885 (4 j.a.), akta cechu piekarzy 1854-1933 (9 j.a.), akta cechu stolarzy 1858-1903 (1 j.a.), akta cechu szewców 1720-1934 (14 j.a.), potwierdzenia prawego urodzenia i nauki rzemiosła 1802 (2 j.a.). Number of units in the group: 32
45/119/0 Cechy miasta Namysłowa 1422-1858 0 Unroll
potwierdzenia złożenia ofiary na rzecz altarzysty kościoła w Namysłowie 1422 (1 j.a.), obsadzenie altarii w kościele parafialnym 1486 (1 j.a.), prośba starszych cechów o wprowadzenie zakazu pracy partaczy 1638 (1 j.a.), kontrakty w sprawie wydobywania gliny 1760, 1762 (2 j.a.), deklaracja z 18.07.1799 1799-1800 (1 j.a.), sprawa spadku po burgrafie w Namysłowie bd.(1 j.a.), poswidczenia ukończenia nauki 1713 (1 j.a.), poświadczenia nauki zawodu, rzemiosła 1648, 1748, 1770, 1851, 1854 (5 j.a.), świadectwo szkolne ucznia cechu garncarzy 1858 (1 j.a.), poświadczenie ślubnego pochodzenia i nauki zawodu 1782-1785, 1793-1797, 1804-1807 (5 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia i nauki zawodu 1754-1757, 1775-1777, 1781-1784,1783-1785 (4 j.a.). Number of units in the group: 23
45/120/0 Cechy miasta Niemodlina 1803-1831 0 Unroll
dokument: wystawienie świadectwa prawego pochodzenia 1808 (1 j.a.), księga osobistych zapisów mistrza cechu krawców 1803-1831 (1 j.a.) Number of units in the group: 2
45/121/0 Cechy miasta Nysy 1386-1943 117 Unroll
akta cechu białoskórników 1652, 1765-1842 (7 j.a.), akta cechu bednarzy 1648-1855 (8 j.a.), akta cechu blacharzy 1641-1868 (7 j.a.),akta cechu browarników i słodowników 1523-1918 (16 j.a.), akta cechu czerwonoskórników 1666-1668 (2 j.a.), akta cechu farbiarzy 1853-1860 (12 j.a.), akta cechu garbarzy1693-1849 (3 j.a.), akta cechu garncarzy 1543-1883 (24 j.a.), akta cechu gwoździarzy 1850-1861(2 j.a.), akta cechu introligatorów 1689-1854 (4 j.a.), akta cechu kapeluszników 1528-1868 (18 j.a.),akta cechu kołodziei i stelmachów 1570-1888 (10 j.a.), akta cechu korobańczyków 1721 (1 j.a.), akta cechu kotlarzy 1674-1845 (11 j.a.), akta cechu koszykarzy 1852 (1 j.a.), akta cechu kowali 1681-1922 (56 j.a.), akta cechu kramarzy 1652-1936 (16 j.a.), akta cechu krawców 1521-1926 (17 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1439-1907 (38 j.a.), akta cechu krupiarzy 1770 (1 j.a.), akta cechu młynarzy 1667 (1 j.a.), akta cechu murarzy 1584-1869 (3 j.a.), akta cechu mydlarzy i wytwórców świec 1597-1860 (24 j.a.), akta cechu owczarzy 1678-1899 (66 j.a.), akta cechu piekarzy 1433-1900 (110 j.a.), akta cechu płócienników 1449-1880 (45 j.a.), akta cechu pończoszników 1658-1886 (12 j.a.), akta cechu piernikarzy i cukierników 1577-1913 (2 8 j.a.), akta cechu plecionkarzy 1684 (1 j.a.), akta cechu powroźników 1551-1902 (16 j.a.), akta cechu rębaczy soli 1696 (1 j.a.), akta cechu rękawiczników 1729-1879 (16 j.a.), akta cechu rymarzy 1482-1926 (10 j.a.), akta cechu rzeźników 1510-1885 (88 j.a.), akta cechu siodlarzy 1693-1751(3 j.a.), akta cechu sprzątaczy 1941-1943 (1 j.a.), akta cechu stolarzy i szklarzy 1569-1881 (18 j.a), akta cechu sukienników 1506-1896 (83 j.a.), akta cechu szewców 1386-1891 (32 j.a.), akta cechu ślusarzy 1412-1839 (35 j.a.), akta cechu tkaczy 1727 (1 j.a.)akta cechu złotników i zegarmistrzów 1472-1849 (9 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia i poświadczenia nauki ukończenia zawodu różnych cechów 1472-1849 (21 j.a.), potwierdzenie przywilejów 1667 (1 j.a.), potwierdzenie praw i obowiązków rzemieślników 1496 (1 j.a.), poświadczenie zgody na przyjmowanie czeladników na naukę rzemiosła 1528 (1 j.a.), wystawienie świadectwa nauki 1725, 1828 (2 j.a.); nab. 8115/2015: opłaty od cechu kowali, świadectwo dobrego urodzenia i odbytej praktyki Franza Eymera, fotografie przedstawiające cech rzeźników 1789, XX w. (3 j.a.); nab. 8687/2016: świadectwa ukończenia nauki rzemiosła sukienniczego- niewypełnione 1791-1808 (1 j.a.). Number of units in the group: 886
45/122/0 Cechy miasta Olesna 1585-1912 0 Unroll
dokumenty: potwierdzenie nadania przywilejów 1585, 1589 (2 j.a.), potwierdzenie sprzedaży dziedzicznej 1608 (1 j.a.), poświadczenia prawego pochodzenia 1649, 1662 (2 j.a.), księga dochodów i wydatków 1809-1912 (1 j.a.), potwierdzenie prawego pochodzenia 1754, 1773, 1777 (4 j.a.), świadectwa odbytego terminu w cechu 1750, 1764, 1774, 1780, 1796 (7 j.a.), list polecający 1784 (1 j.a.), świadectwo nauki zawodu 1776 (1 j.a.), nadanie praw obywatelskich 1841 (1 j.a.). Number of units in the group: 20
45/123/0 Cechy miasta Opola 1470-1936 256 Unroll
akta cechu bednarzy i stolarzy 1690-1884 (18 j.a.), akta cechu browarników i słodowników 1739-1913 (9 j.a.), akta cechu garncarzy 1564-1886 (22 j.a.), akta cechu guzikarzy i grzebieniarzy 1797 (2 j.a.), akta cechu kapeluszników 1668-1854 (5 j.a.), akta cechu kowali 1537-1902 (17 j.a.), akta cechu kramarzy 1625-1832 (5 j.a.), akta cechu krawców 1569-1893 (21 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1615-1801 (7 j.a.), akta cechu łodziarzy 1851-1934 (4 j.a.), akta cechu murarzy i ciśli 1851-1934 (35 j.a.), akta cechu mydlarzy 1756-1889 (5 j.a.), akta cechu piekarzy i piernikarzy 1650-1899 (7 j.a.), akta cechu płócienników i tkaczy 1502-1898 (9 j.a.), akta cechu rzeźników 1608-1854 (5 j.a.), akta cechu szewców 1470-1922 (44 j.a.), akta cechu ślusarzy 1754-1886 (2 j.a.), izba rzemieślnicza 1888-1922 (2 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia 1596-1804 (8 j.a.), towarzystwo pogrzebowe 1754-1825 (2 j.a.), bractwo kurkowe 1698-1906 (23 j.a.); nab.7006/2014: dyplom cechowy 1902 (1 j.a.); nab. 8116/2015: wybory mistrza cechowego i osadzenie urzędu kasjer, potwierdzenia, dzierżawa gruntów i nieruchomości, sprawozdania z dochodów i wydatków kasy, zezwolenia, ochrona miasta, bractwo kurkowe 1750-1936 (19 j.a.). Number of units in the group: 272
45/124/0 Cechy miasta Otmuchowa 1570-1806 0 Unroll
dokumenty: potwierdzenie prawego pochodzenia 1570, 1676, 1796 (4 j.a.), nadanie statutów cechowi krawców w Otmuchowie 1588 (1 j.a.), potwierdzenie nauki zawodu 1806 (1 j.a.) Number of units in the group: 6
45/125/0 Cechy miasta Paczkowa 1455-1914 0 Unroll
akta cechu garncarzy 1557-858 (40 j.a.), akta cechu młynarzy 1794 (2 j.a.), akta cechu krawców 1853 (1 j.a.), akta cechu piekarzy 1479 (1 j.a.), akta cechu rzeźników 1455-1906 (4 j.a.), akta cechu stolarzy 1891-1914 (1 j.a.), akta cechu sukienników 1738 (1 j.a.), akta cechu szewców 1493-1863 (28 j.a.), akta różnych cechów 1791-1868 (4 j.a.), potwierdzenie dokumentu arcyksięcia Leopolda Wilhelma z 1662 roku, w sprawie rozporządzenia dla cechu krawców i sukienników odnośnie wystawiania towarów na jarmarkach b.d. (1 j.a.) Number of units in the group: 83
45/126/0 Cechy miasta Prudnika 1554-1945 0 Unroll
akta cechu bednarzy i kołodziei 1857-1944 (3 j.a.), akta cechu białoskórników i czerwonoskórników 1652-1834 (4 j.a.), akta cechu fryzjerów 1934-1944 (1 j.a.), akta cechu garncarzy 1634 (1 j.a.), akta cechu krawców 1662-1936 (39 j.a.), akta cechu krawczyń 1926-1936 (7 j.a.), akta cechu kowali 1942-1944 (1 j.a.), akta cechu malarzy 1726-1944 (2 j.a.), akta cechu mechaników 1936-1939 ( 1 j.a.), akta cechu młynarzy 1697-1944 (17 j.a.), akta cechu piekarzy 1655-1938 (3 j.a.), akta cechu rzeźników 1732-1821 (9 j.a.), akta cechu stolarzy 1829-1945 (8 j.a.), akta cechu szewców 1799-1919 (16 j.a.), akta cechu sukienników 1563-1934 (3 j.a.), akta różnych cechów 1554-1823 (6 j.a.). Number of units in the group: 121
45/127/0 vacat - Cechy miasta Raciborza - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/128/0 Cechy Racławic 1836-1934 0 Unroll
księga protokołów zebrań cechów 1836-1934 (1j.a.). Number of units in the group: 1
45/129/0 Cechy miasta Strzelec Opolskich 1754-1786 0 Unroll
potwierdzenia długów b.d.(1 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia 1780-1781 (1 j.a.), poświadczenia nauki zawodu 1754, 1786 (2 j.a.). Number of units in the group: 4
45/130/0 Cechy miasta Strzeleczek 1740-1943 0 Unroll
akta cechu bednarzy i stolarzy 1848-1943 (9 j.a.), akta cechu rzeźników 1867-1925 (4 j.a.), akta cechu szewców 1740-1933 (37 j.a.). Number of units in the group: 50
45/131/0 Cechy miasta Ścinawy 1739-1926 0 Unroll
akta cechu krawców 1739-1886 (8 j.a.), akta cechu rzeźników i piekarzy 1747-1880 (4 j.a.), akta cechu szewców 1739-1926 (7 j.a.), akta cechu stolarzy 1905-1909 (3 j.a.). Number of units in the group: 22
45/132/0 Związek Sekretarzy Pruskiego Katastru Okręg Górny Śląsk w Opolu 1925-1934 0 Unroll
Number of units in the group: 2
Showing 151 to 180 of 3,962 entries.