Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/108/0 Cechy miasta Brzegu 1326-1898 0 Unroll
akta cechu białoskórników 1591-1789 (6 j.a.), akta cechu blacharzy 1662-1734 (2 j.a.), akta cechu browarników 1588-1734 (4 j.a.), akta cechu cieśli 1613-1777 (2 j.a.), akta cechu czerwonoskórników 1562-1734 (8 j.a.), akta cechu cynarzy i kamieniarzy 1551-1733 (4 j.a.), akta cechu farbiarzy 1662 (1 j.a.), akta cechu garbarzy 1499-1856 (5 j.a.), akta cechu garncarzy 1560-1652 (1 j.a.),akta cechu iglarzy 1661-1682 (2 j.a.), akta cechu kapeluszników 1539-1714 (14 j.a.), akta cechu kołodziei 1608-1852 (5 j.a.), akta cechu kordobańczyków 1693-1854 (9 j.a.), akta cechu koszykarzy 1668 (1 j.a.), akta cechu kotlarzy 1697 (1 j.a.), akta cechu kowali 1601-1728 (3 j.a.), akta cechu kramarzy 1570-1729 (5 j.a.), akta cechu krawców 1532-1712 (8 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1499-1898 (9 j.a.), akta cechu łodziarzy 1608-1743 (3 j.a.),akta cechu malarzy 1608-1743 (4 j.a.), akta cechu młynarzy 1870 (1 j.a.), akta cechu murarzy 1597-1730 (3 j.a.), akta cechu mydlarzy 1611-1849 (6 j.a.), akta cechu nożowników 1581-1804 (1 j.a.), akta cechu pasemkarzy 1660-1733 (8 j.a.),akta cechu piekarzy 1326-1794 (26 j.a.), akta cechu płatnerzy 1520-1732 (4 j.a.), akta cechu płócienników 1442-1562 (5 j.a.), akta cechu pończoszników 1799-1812 (2 j.a.), akta cechu pospólny 1639-1832 (1 j.a.), akta cechu postrzygaczy sukna 1689 (1 j.a.), akta cechu powroźników 1579 (2 j.a.), akta cechu rękawiczników 1740-1840 (2 j.a.), akta cechu rzeźników 1491-1844 (14 j.a.), akta cechu rybaków 1709-1735 (2 j.a.), akta cechu rycerskiego i mieszczańskiego 1755-1804 (1 j.a.), akta cechu rurmistrzów1730 (1 j.a.), akta cechu słodowników 1528-1694 (3 j.a.),akta cechu siodlarzy 1648 (2 j.a.), akta cechu stolarzy i szklarzy 1562-1899 (15 j.a.), akta cechu szewców 1499-1847 (3 j.a.),akta cechu sukienników 1600-1750 (9 j.a.), rachunki cechów 1628-1671 (1 j.a.), akta cechu ślusarzy 1569-1670 (4 j.a.),akta cechu złotników 1580 (1 j.a.), bractwo kurkowe 1591-1691 (7 j.a.), poświadczenia prawego urodzenia i nauki zawodu 1587-1895 (27 j.a.). Number of units in the group: 249
45/110/0 Cechy miasta Byczyny 1832-1933 0 Unroll
księga protokołów cechu stolarzy 1832-1933 (1 j.a.). Number of units in the group: 1
45/113/0 Cechy miasta Głuchołaz 1593-1817 0 Unroll
potwierdzenie przywilejów cechu bednarzy 1593 (1 j.a.), ugoda między radnymi miasta a cechem rębaczy mięsa 1672 (1 j.a.), potwierdzenie przywileju cechu rębaczy mięsa 1672 (1 j.a.), nadanie praw miejskich czeladnikowi cechu tkaczy 1817 (1 j.a.), poświadczenie nauki zawodu 1804 (1 j.a.). Number of units in the group: 5
45/114/0 Cechy miasta Grodkowa 1615-1860 0 Unroll
akta cechu młynarzy 1709 (1 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1747-1801 (12 j.a.), akta cechu płócienników 1652-1848 (1 j.a.), akta cechu słodowników 1615 (1 j.a.), akta cechu sukienników 1671-1677 (2 j.a.), poświadczenia prawego urodzenia i nauki zawodu 1624-1832 (18 j.a.), repertorium cechu kuśnierzy i tkaczy b.d. (1 j.a.); przes. 2350/2015: świadectwo szkolne, poświadczenie nauki zawodu, świadectwo uzyskania profesji cukiernika i piekarza wystawione dla Ernsta Hoffmanna 1839-1852 (1 j.a.); nab. 8686/2016: kontrakt nauczycielski w sprawie nauki rzemiosła szewskiego 1860 (1 j.a.). Number of units in the group: 38
45/118/0 Cechy miasta Krapkowic 1720-1934 5 Unroll
akta cechu garncarzy 1738-1858 (1 j.a.), akta cechu kowali 1774-1857 (1 j.a.), akta cechu łodziarzy 1857-1885 (4 j.a.), akta cechu piekarzy 1854-1933 (9 j.a.), akta cechu stolarzy 1858-1903 (1 j.a.), akta cechu szewców 1720-1934 (14 j.a.), potwierdzenia prawego urodzenia i nauki rzemiosła 1802 (2 j.a.). Number of units in the group: 32
45/119/0 Cechy miasta Namysłowa 1422-1858 0 Unroll
potwierdzenia złożenia ofiary na rzecz altarzysty kościoła w Namysłowie 1422 (1 j.a.), obsadzenie altarii w kościele parafialnym 1486 (1 j.a.), prośba starszych cechów o wprowadzenie zakazu pracy partaczy 1638 (1 j.a.), kontrakty w sprawie wydobywania gliny 1760, 1762 (2 j.a.), deklaracja z 18.07.1799 1799-1800 (1 j.a.), sprawa spadku po burgrafie w Namysłowie bd.(1 j.a.), poswidczenia ukończenia nauki 1713 (1 j.a.), poświadczenia nauki zawodu, rzemiosła 1648, 1748, 1770, 1851, 1854 (5 j.a.), świadectwo szkolne ucznia cechu garncarzy 1858 (1 j.a.), poświadczenie ślubnego pochodzenia i nauki zawodu 1782-1785, 1793-1797, 1804-1807 (5 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia i nauki zawodu 1754-1757, 1775-1777, 1781-1784,1783-1785 (4 j.a.). Number of units in the group: 23
45/123/0 Cechy miasta Opola 1470-1936 0 Unroll
akta cechu bednarzy i stolarzy 1690-1884 (18 j.a.), akta cechu browarników i słodowników 1739-1913 (9 j.a.), akta cechu garncarzy 1564-1886 (22 j.a.), akta cechu guzikarzy i grzebieniarzy 1797 (2 j.a.), akta cechu kapeluszników 1668-1854 (5 j.a.), akta cechu kowali 1537-1902 (17 j.a.), akta cechu kramarzy 1625-1832 (5 j.a.), akta cechu krawców 1569-1893 (21 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1615-1801 (7 j.a.), akta cechu łodziarzy 1851-1934 (4 j.a.), akta cechu murarzy i ciśli 1851-1934 (35 j.a.), akta cechu mydlarzy 1756-1889 (5 j.a.), akta cechu piekarzy i piernikarzy 1650-1899 (7 j.a.), akta cechu płócienników i tkaczy 1502-1898 (9 j.a.), akta cechu rzeźników 1608-1854 (5 j.a.), akta cechu szewców 1470-1922 (44 j.a.), akta cechu ślusarzy 1754-1886 (2 j.a.), izba rzemieślnicza 1888-1922 (2 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia 1596-1804 (8 j.a.), towarzystwo pogrzebowe 1754-1825 (2 j.a.), bractwo kurkowe 1698-1906 (23 j.a.); nab.7006/2014: dyplom cechowy 1902 (1 j.a.); nab. 8116/2015: wybory mistrza cechowego i osadzenie urzędu kasjer, potwierdzenia, dzierżawa gruntów i nieruchomości, sprawozdania z dochodów i wydatków kasy, zezwolenia, ochrona miasta, bractwo kurkowe 1750-1936 (19 j.a.). Number of units in the group: 272
45/126/0 Cechy miasta Prudnika 1554-1945 0 Unroll
akta cechu bednarzy i kołodziei 1857-1944 (3 j.a.), akta cechu białoskórników i czerwonoskórników 1652-1834 (4 j.a.), akta cechu fryzjerów 1934-1944 (1 j.a.), akta cechu garncarzy 1634 (1 j.a.), akta cechu krawców 1662-1936 (39 j.a.), akta cechu krawczyń 1926-1936 (7 j.a.), akta cechu kowali 1942-1944 (1 j.a.), akta cechu malarzy 1726-1944 (2 j.a.), akta cechu mechaników 1936-1939 ( 1 j.a.), akta cechu młynarzy 1697-1944 (17 j.a.), akta cechu piekarzy 1655-1938 (3 j.a.), akta cechu rzeźników 1732-1821 (9 j.a.), akta cechu stolarzy 1829-1945 (8 j.a.), akta cechu szewców 1799-1919 (16 j.a.), akta cechu sukienników 1563-1934 (3 j.a.), akta różnych cechów 1554-1823 (6 j.a.). Number of units in the group: 121
45/127/0 vacat - Cechy miasta Raciborza - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/128/0 Cechy Racławic 1836-1934 0 Unroll
księga protokołów zebrań cechów 1836-1934 (1j.a.). Number of units in the group: 1
45/129/0 Cechy miasta Strzelec Opolskich 1754-1786 0 Unroll
potwierdzenia długów b.d.(1 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia 1780-1781 (1 j.a.), poświadczenia nauki zawodu 1754, 1786 (2 j.a.). Number of units in the group: 4
45/130/0 Cechy miasta Strzeleczek 1740-1943 0 Unroll
akta cechu bednarzy i stolarzy 1848-1943 (9 j.a.), akta cechu rzeźników 1867-1925 (4 j.a.), akta cechu szewców 1740-1933 (37 j.a.). Number of units in the group: 50
45/131/0 Cechy miasta Ścinawy 1739-1926 0 Unroll
akta cechu krawców 1739-1886 (8 j.a.), akta cechu rzeźników i piekarzy 1747-1880 (4 j.a.), akta cechu szewców 1739-1926 (7 j.a.), akta cechu stolarzy 1905-1909 (3 j.a.). Number of units in the group: 22
45/132/0 Związek Sekretarzy Pruskiego Katastru Okręg Górny Śląsk w Opolu 1925-1934 0 Unroll
Number of units in the group: 2
45/133/0 Zrzeszenie Lekarzy Ubezpieczalnianych w Niemczech, Okręg w Opolu 1938-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 6
45/134/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwa Okręgu Górnośląskiego 1941-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 3
45/134/1 vacat- Kreisleitung NSDAP Cosel [Koźle]- włączono do zespołu nr 3532 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Koźlu [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Cosel] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/2 vacat- Kreisleitung NSDAP Falkenberg [Niemodlin]- włączono do zespołu nr 3538 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Niemodlinie [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Falkenberg] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/3 vacat- Kreisleitung NSDAP Gross Strehlitz [Strzelce Opolskie]- włączono do zespołu nr 3535 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Gross Strehlitz] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/4 vacat- Kreisleitung NSDAP Kreuzburg [Kluczbork]- włączono do zespołu nr 3536 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Kluczborku [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Kreuzburg] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/5 vacat- Kreisleitung NSDAP Leobschütz [Głubczyce]- włączono do zespołu nr 3539 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Głubczycach [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Leobschütz] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/6 vacat- Kreisleitung NSDAP Neustadt O/S [Prudnik]- włączono do zespołu nr 3534 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Prudniku [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Neustadt] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/7 vacat- Kreisleitung NSDAP Neisse [Nysa]- włączono do zespołu nr 3531 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Nysie [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Neisse] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/8 vacat- Kreisleitung NSDAP Oppeln [Opole]- włączono do zespołu 3533 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Opolu [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Oppeln] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/9 vacat - Kreisleitung NSDAP Ratibor [Racibórz] - zespól przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/10 vacat- Kreisleitung NSDAP Rosenberg [Olesno]- włączono do zespołu nr 3530 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Oleśnie [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Rosenberg] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/135/0 Oddział Szturmowy Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej Kompania I/21 Prudnik 1934-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/135/1 vacat- Brygada 63- włączono do zespołu nr 3544 Oddziały Szturmowe Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej Kompania 6/63 Opole [Sturmabteilung der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Sturm 6/63 Oppeln] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/135/2 vacat- Brygada Opole- włączono do zespołów: nr 3543 Oddziały Szturmowe Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej Kompania 24/15 Sidzina [Sturmabteilung der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Sturm 24/15 Hennersdorf], nr 3544 Oddziały Szturmowe Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej Kompania 6/63 Opole [Sturmabteilung der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Sturm 6/63 Oppeln] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/135/3 vacat- Brygada 62 Koźle- włączono do zespołu nr 3542 Oddziały Szturmowe Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej Pułk 62 Koźle [Sturmabteilung der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Standarte 62 Cosel] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 151 to 180 of 3,939 entries.