Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/258/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrówce Dolnej 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954- 1961, 1963-1967, 1969-1972 (16 j.a.), uchwały GRN 1955-1956 (1 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1960, 1969-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1956, 1958-1961, 1963-1967, 1969-1972 (15 j.a.), uchwały PGRN 1955-1959, 1967-1968 (4 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1965 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze 1959-1964 (6 j.a.), budżety gromady 1955-1965, 1967, 1969-1972 (16 j.a.), bilanse 1966-1968 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957-1958, 1964 (3 j.a.), spisy rolne 1958-1966 (1 j.a.), sprawozdania z dożynek 1959-1963 (1 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły posiedzeń, sprawy wyborcze 1957-1966 (1 j.a.), Komitet Gromadzki PZPR - protokoły posiedzeń i inne 1958-1963 (3 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1963, 1965-1972 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły, zalecenia pokontrolne i ich realizacja 1965-1972 (1 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 77
45/259/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzeniu Wielkim 1954-1972 [1975] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1971 (11 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń, protokoły kontroli, regulamin pracy 1955-1962, 1965-1967, 1969-1971 (4 j.a.), protokoły posiedzen prezydium GRN 1955-1972 (12 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1971 (3 j.a.), plany i zadania gospodarcze 1959-1975 (4 j.a.), sprawozdanie z przebiegu prac spisu 1960 (1 j.a.), budżety gromady i ich wykonanie 1955-1967, 1970-1972 (12 j.a.), wykazy nieruchomości i gospodarstw 1957, 1960 (2 j.a.), protokoły kontroli zewnętrznych 1966-1970 (1 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 52
45/260/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domaradzu 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1961 (7 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955, 1957-1958, 1960-1961 (5 j.a.), plany gospodarcze 1959-1960 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1958, 1960-1962 (6 j.a.), sprawozdania budżetowe 1959-1961 (1 j.a.), spisy indywidualnych gospodarstw rolnych 1957 (1 j.a.). Number of units in the group: 21
45/261/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domecku 1954-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1959 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1959 (2 j.a.), budżety gromady 1955-1959 (5 j.a.), wykaz gospodarstw 1957 (1 j.a.). Number of units in the group: 10
45/262/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dylakach 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1956-1958, 1960-1961 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1957, 1959-1961 (4 j.a.), budżety gromady 1955, 1957-1962 (5 j.a.), sprawozdanie budżetowe 1957 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady 1959-1959 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów gromady bd. (1 j.a.). Number of units in the group: 16
45/263/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grodźcu 1955-1960 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1959-1961 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1956, 1959, 1960-1961 (4 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1963 (1 j.a.). Number of units in the group: 8
45/264/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grudzicach 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (19 j.a.), protokoły komisji GRN 1955-1964, 1970-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (17 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1959-1963 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1965-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze 1959-1972 (4 j.a.), sprawozdania GUS 1957-1961, 1967-1968 (2 j.a.), budżety gromady 1955-1967, 1969-1971 (8 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1963, 1969-1971(5 j.a.), spisy rolne 1963-1965 (1 j.a.), wykazy gospodarstw i gruntów rolnych 1955-1957, 1965, 1969 (3 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 68
45/265/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jełowej 1956-1972 0 Unroll
wybory do Sejmu PRL - wytyczne, programy 1966-1967 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1956, 1958, 1960, 1969-1972 (13 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1965-1972 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1956, 1960-1963, 1967, 1969-1972 (10 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1966, 1969-1972 (2 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1962, 1964-1968 (2 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1965-1968 (1 j.a.), realizacja zadań IX Plenum KC PZPR i rocznych zadań gospodarczych 1967-1969 (1 j.a.), protokoły rewizji finansowo-księgowych 1967-1969, 1971-1972 (2 j.a.), budżety gromady 1962, 1966-1972 (6 j.a.), uchwały prezydium GRN w sprawach budżetowych 1969-1972 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe 1969-1971 (3 j.a.),sprawozdania GUS 1964-1971 (2 j.a.), spisy rolne 1964-1966 (1 j.a.), obowiązkowe dostawy - protokoły i zestawienia 1968-1971 (1 j.a.), kontrole i zarządzenia pokontrolne 1962-1967 (1 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 51
45/266/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Komprachcicach 1954-1972 0 Unroll
wybory do Sejmu i rad narodowych - protokoły 1969 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1954-1972 (11 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń 1961-1965, 1969-1972 (6 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1967, 1069-1972 ( 11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961-1965 (2 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1970, 1972-1975 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1961-1967 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1970-1972 (3 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły, zalecenia pokontrolne 1969-1972 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1972 (18 j.a.), sprawozdania budżetowe 1965-1971 (4 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych i gruntów 1961-1965 (3 j.a.), POP PZPR - protokoły z zebrań 1962-1965 (1 j.a.), ewidencja nieruchomości 1968 (1 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.), mapa geodezyjna miejscowości Komprachcice ok. 1960 (1 j.a.) Number of units in the group: 66
45/267/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krasiejowie 1956-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1959-1961 (3 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń 1956 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1960-1961 (2 j.a.), budżety gromady 1958-1959 (2 j.a.), spisy rolne 1959 ( 1 j.a.), Number of units in the group: 9
45/268/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kup 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1956-1971 (15 j.a.), komisje GRN 1962-1963, 1969-1971 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1956-1972 (16 j.a.), uchwały prezydium GRN 1958-1961 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961-1968 (2 j.a.), plany rozwoju wsi 1961-1962, 1972 (2 j.a.), programy rozwoju gromady 1962, 1966-1970 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1968 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1968 (2 j.a.), budżety gromady 1957-1964, 1970-1972 (5 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1961, 1969-1972 (3 j.a.), wykaz gospodarstw rolnych 1957 (1 j.a.), spisy rolne 1962-1964 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1969-1972 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne 1967-1972 [1973] (2 j.a.), wykazy etatów 1969-1972 (1 j.a.), plany pracy prezydium GRN (1 j.a.). Number of units in the group: 58
45/269/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie Prószkowskiej 1954-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1959 (3 j.a.), komisje GRN 1955-1957 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1959 (4 j.a.), plan gospodarczy gromady 1959-1960 (1 j.a.), budżety gromady 1955 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1958 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1955-1956 (1 j.a.), wykaz gospodarstw rolnych 1957 (1 j.a.). Number of units in the group: 13
45/270/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie Turawskiej 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (13 j.a.), komisje GRN 1956, 1962-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (13 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1959-1965 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1967 (1 j.a.), plany pracy prezydium 1962 (1 j.a.), budżety gromady 1959-1965, 1972 (4 j.a.), wykazy gospodarstw, spisy rolne 1963-1966 (2 j.a.), plany i zadania gospodarcze gromady 1959-1960, 1962-1968 (4 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1960 (2 j.a.). Number of units in the group: 46
45/271/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Luboszycach 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1967, 1969-1970 (15 j.a.), uchwały GRN 1955-1959 (1j.a.), komisje GRN 1955-1956, 1960-1964 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1967, 1969-1972 (17 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1957 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1970 ( 2 j.a.), plany pracy rezydium GRN, plany i zadania gospodarcze gromady 1962-1968 (7 j.a.), budżety gromady 1955-1965 ( 4 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1961 (2 j.a.), GUS-spisy rolne i spis powszechny 1955-1965 (4 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1956-1957, 1962 ( 3 j.a.), rejestry obowiązkowych dostaw 1956-1961 (1 j.a.), sprawozdania z realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR w zakresie rolnictwa 1968-1969 (1 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 61
45/272/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łubnianach 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (7 j.a.), komisje GRN 1963-1972 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (8 j.a.), program rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1961-1971 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1972 (2 j.a.), sprawozdania z czynów społecznych 1958-1962 (1 j.a.), sprawozdania z realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR 1967-1970 (1 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1966-1970 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1956, 1960-1972 (3 j.a.), sprawozdania budżetowe 1958-1962, 1967-1971 ( 2 j.a.), spisy rolne i powszechne 1956-1964 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych i gruntów 1957-1969 (2 j.a.),plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955, 1961-1970 (2 j.a.), sprawozdania statystyczne 1968-1969 (2 j.a.). Number of units in the group: 37
45/273/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Malinie 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1959 (5 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń 1955-1956, 1958-1959 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959 (5 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1960 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1959 (4 j.a.). Number of units in the group: 17
45/274/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Murowie 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1956, 1958-1972 (16 j.a), komisje GRN 1955-1972 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1960-1972 (4 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1967-1970 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1960, 1962-1970 (10 j.a.), czyny społeczne 1964-1966 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1966-1972 (3 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1958-1972 (2 j.a.), budżety gromady 1955, 1957-1972 (17 j.a.), sprawozdania budżetowe 1959-1965, 1968-1969 (3 j.a.), spisy rolne 1960-1968 (3 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1956, 1964 (2 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 86
45/275/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ozimku 1958-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1962-1972 (4 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeńi przprowadzonych kontroli 1961-1971 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1962-1972 (3 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1963 - 1968 (1 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.), archiwum zakładowe 1971 (1 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1968 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1966 (1 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne - protokoły 1963-1964 (1 j.a.), budżety gromady 1962-1969 (3 j.a.), sprawozdania budżetowe 1962-1969 (1 j.a.), spisy rolne 1958-1965 (2 j.a.), wykazy gruntów 1967 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze gromady 1962-1967 (2 j.a.); nab. 7837/2015: plan gospodarczy gromady, sprawozdania statystyczne, kontrole zewnętrzne i zarządzenia pokontrolne, kontrola finansowo- księgowa i zarządzenia pokontrolne, budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego, sprawozdania o dochodach 1965-1972 (7 j.a.). Number of units in the group: 32
45/276/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pokoju 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1964, 1966-1967, 1969-1972 (12 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli 1955-1956, 1961-1972 (6 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1965, 1967, 1969-1972 (15 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1963-1967, 1971-1972 ( 4 j.a.), protokoły z realizacji czynów społecznych 1960-1963 (1 j.a.), sprawozdania z działalności prezydium GRN 1963 (1 j.a.), sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych 1967 (1 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1963, 1966-1969, 1971-1972 ( 4 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1967 (7 j.a.), budżety gromady 1955-1957, 1962, 1964-1967, 1970-1972 (5 j.a.), sprawozdania budżetowe 1967 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957, 1961, 1966 (3 j.a.), uchylenie aktu nadania działki 1956-1964 (1 j.a.), realizacja uchwał 1971-1972 (1 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1970-1972 (1 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 64
45/277/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polskiej Nowej Wsi 1954-1968 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1961, 1963-1968 (13 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń 1955-1966 (6 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1959-1964 (4 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1960, 1962-1963 (3 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1960, 1962-1967 (2 j.a.), budżety gromady 1955-1969 (14 j.a.), sprawozdania budżetowe 1957, 1959, 1963, 1965, 1966-1967(5 j.a.), rejestry gruntów 1957 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957, 1960 (2 j.a.). Number of units in the group: 53
45/278/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Popielowie [1948] 1954-1973 [2001] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1967, 1969-1972 (16 j.a.), uchwały GRN 1955-1972 (2 j.a.), komisje GRN- protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1957-1958, 1961-1972 (5 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (17 j.a.), uchwały PGRN 1963-1972 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1956-1967, 1970-1972 (4 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966, 1971 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1960, 1962-1970 (10 j.a.), sprawozdania 1965-1968, 1968-1971 (3 j.a.), protokoły kontroli zewnętrznych 1962-1972 (3 j.a.), budżety gromady 1954, 1956-1967, 1969-1972 (7 j.a.), sprawozdania budżetowe 1959-1971 ( 7 j.a.), ksiega wymiaru i wykonania świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne 1956 (1 j.a.), plany produkcji rolnej 1967-1968 (1 j.a.), spis powszechny 1960 (1 j.a.), spisy rolne 1962-1964, 1966 (2 j.a.), wykazy indywidualnych gospodarstw rolnych 1961 (3 j.a.), Komitet Gromadzki Frontu Jedności Narodu - programy wyborcze, sprawozdania, protokoły 1965-1970 (2 j.a.), plany finansowe 1965-1969 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1966-1967, 1972-1973 (2 j.a.), zadania gospodarcze wsi 1962 (3 j.a.), plany urządzeń gospodarstw leśnych 1967 (2 j.a.), analiza potrzeb warunków i możliwości gromady w zakresie samoobrony 1969 (1 j.a.), plany pracy PGRN bd. (1 j.a.), wykaza gruntów użytkowanych przez mieszkańców gromady oraz przez Lasy Państwowe 1964, 1966 (1 j.a.), dopływ: nab.6300/2011: nadzór nad stowarzyszeniami - kółka rolnicze 1960-1985 (11 j.a.), nab.6641/2012: nadzór nad stowarzyszeniami 1967-2001 (3 j.a.); nab. 7738/2015 akty nadania 1948-1980 (11 j.a.). Number of units in the group: 125
45/279/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prószkowie 1954-1973 0 Unroll
wybory do rad narodowych - postulaty i wnioski 1969 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1954-1962, 1964-1972 (12 j.a.), referaty okolicznosciowe wygłoszone na sesjach GRN 1955-1959, 1962 (1 j.a.), sprawozdania z działalności GRN 1961-1965 (1 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1955-1968 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1959, 1962-1971 (4 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1968 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1960, 1962-1968 (7 j.a.), sprawozdania 1962-1964, 1969-1970 (3 j.a.), kontrole zewnętrzne 1971 (1j.a.), budżety gromady 1955-1972 (10 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1959, 1963-1969 (7 j.a.), spisy rolne 1958, 1960, 1964, 1967-1969 ( 4 j.a.), wykazy indywidualnych gospodarstw rolnych 1957, 1960, 1962-1963 (3 j.a.), protokoły zebrań PZPR 1955-1960 (1 j.a.), Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej - protokoły zebrań, sprawozdania 1955-19, 56 (1 j.a.), Kółka Rolnicze - protokoły zebrań Zarządu 1960-1961 (1 j.a.),przes.115/2004: plany pracy PGRN 1962 (1 j.a.), przes.1442/2009: bilans za 1972 rok 1973 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne dotyczące kapitalnych remontów i zasobów mieszkaniowych za lata 1971-1972 1971-1973 (2j.a.). Number of units in the group: 87
45/280/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przyworach 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1959-1967, 1969-1972 (11 j.a.), komisje GRN 1955, 1963-1965 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955, 1959-1967, 1969-1971 (11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1970 (3 j.a.), program rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), programy rozwoju rolnictwa 1966-1971 ( 1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1972 (2 j.a.), budżety gromady 1955-1972 (7 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1962, 1964-1967, 1969-1970 (5 j.a.), sprawozdania statystyczne GUS 1967-1970 (1 j.a.) , spisy rolne 1964-1966 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957, 1960, 1962 (3 j.a.), zestawienia gospodarstw rolnych 1966 (1 j.a.), plany pracy PGRN 1962 (1 j.a.), rejestr obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków 1960 (1 j.a.), rejestr mieszkańców 1954-1972 (1 j.a.), przes.1445/2009: protokoły posiedzeń prezydium 1968 (1 j.a.) Number of units in the group: 53
45/281/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raszowej 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1967, 1969-1972 (13 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1956-1972 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (13 j.a.), uchwały prezydium GRN 1955-1962 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1968 (1 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1970 ( 2 j.a.), plany i zadania gospodarcze gromady 1966-1972 (2 j.a.), spis powszechny 1960 (1j.a.), sprawozdania GUS 1971-1972 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1963, 1966-1971 (5 j.a.), sprawozdania budżetowe 1956, 1959-1967, 1970-1972 (6 j.a.), spisy rolne 1955-1966, 1968 (3 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957, 1960 (2 j.a.), spisy ludności, wykazy użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych 1966 (1 j.a.), plany pracy GRN 1970-1972 (1 j.a), dokumentacja techniczna GRN 1965-1967 (3 j.a.). Number of units in the group: 57
45/282/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Schodni Starej 1955-1969 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1959-1962, 1965-1968 ( 4 j.a.), sprawozdania i oceny działalności GRN 1962-1964 (1 j.a.), komisje GRN 1955-1957, 1961-1966 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1968 ( 8 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962, 1965, 1967 (2 j.a.), program rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1969 (1 j.a.), zadania gospodarcze wsi 1963-1965 (1 j.a.), plany gospodarcze gromad 1966-1968 (1j.a.), spisy rolne 1958, 1960, 1964-1966 (2 j.a.), spisy ludności 1966 (1j.a.), sprawozdania GUS 1963-1967 (1 j.a.), budżety gromady 1964-1969( 2 j.a.), sprawozdania budżetowe 1962-1968 ( 2 j.a.),wykaz gospodarstw rolnych 1957, 1964 (2 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły posiedzeń 1961-1966 (1 j.a.), Kółka Rolnicze - protokoły i sprawozdania z działalności 1962-1965 (1 j.a.), plany pracy GRN i PGRN 1962 (1 j.a.); nab. 7839/2015 protokoły komisji i plan pracy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1965-1967 (1 j.a.). Number of units in the group: 35
45/283/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starych Siołkowicach 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (10 j.a.), uchwały GRN 1955-1968 (1 j.a.), sprawozdania z działalności GRN 1969-1971 (1 j.a.), komisje GRN-plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (13 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1967, 1970-1971 (2 j.a.), plan pracy GRN 1962 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960, 1962-1972 (7 j.a.), sprawozdania GUS 1966-1967, 1969-1972 (2 j.a.), sprawozdania z wykonania zadań na drogach lokalnych 1966-1968 (1 j.a.), kontrole finansowe 1964-1970 (1 ja.), budżety gromady 1955-1972 (6 j.a.), plany finansowe 1967-1968 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe1959-1972 (4 j.a.), spisy rolne 1957-1968 (2 j.a.), wykaz indywidualnych gospodarstw 1960 (1 j.a.), stany zasiewów 1968-1971 (1 j.a.), czyny społeczne 1965-1969 (1 j.a.), realizacja uchwał IX Plenum KC PZPR 1968-1970 (1 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu 1965-1969 (1 j.a.), Komisja Rozjemcza 1966-1972 (1 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1968-1969 (2 j.a.), plan samoobrony 1968-1972 (1 j.a.) , programy rozwoju gromady 1961-1965, 1966-1970 (2 j.a.), sprawozdanie finansowe 1972 (1 j.a.), uproszczony plan urządzeń lasu 1970 (1 j.a.), ankieta klasyfikacji gruntów b.d. (1 j.a.). Number of units in the group: 70
45/284/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowie Opolskim [1948] 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1966-1972 (15 j.a.), komisje GRN 1955-1972 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (13 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958-1972 (2 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1967 (2j.a.), program rozwoju rolnictwa 1967-1971 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1962, 1963-1972 (3 j.a.), protokoły kontroli zewętrznych 1964-1965 (1j.a.), budżety gromady 1955-1972( 4 j.a.), sprawozdania budżetowe 1963-1971 (2 j.a.), sprawozdania GUS 1971-1972 (1 j.a.), spisy rolne 1955-1969 (3 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957-1964 (3 j.a.), nab.5766/2010: oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy 1948-1969 (1 j.a.) Number of units in the group: 54
45/285/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turawie 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (14 j.a.), komisje GRN 1955-1967 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (15 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1972 (1j.a.), programy rozwoju gromady 1962, 1966-1970 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1971 (2 j.a.), budżety gromady 1955-1972 (6 j.a.), plany finansowe zakładów budżetowych 1969-1972 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe 1961-1962, 1966-1968 (2 j.a.), spisy rolne 1958-1967 (2 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957 (1 j.a.). Number of units in the group: 47
45/286/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Węgrach 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (13 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli1955-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1967-1972 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1962, 1967 (2 j.a.), plan gospodarczy gromady 1959, 1962-1965, 1967-1971 (5 j.a.), wiejski program rozwoju gromady 1967-1970 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1972 (7 j.a.), sprawozdania budżetowe 1963-1967 (4 j.a.), spisy rolne 1956-1964 (3 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1j.a.). Number of units in the group: 51
45/287/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wójtowej Wsi - Winowie 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 ( 8 j.a.), uchwały GRN 1955-1971 (1 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1972 (2 j.a), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1954-1972 (9 j.a.),uchwały prezydium GRN 1955-1970 (2 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1956, 1958, 1965-1970 (2 j.a.), programy rozwoju gromady 1962, 1967 ( 2 j.a.), programy rozwoju rolnictwa 1966-1970 (2 j.a.), plan gospodarczy gromady 1959-1960, 1962-1963, 1965-1969 (5j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1955-1959 (1 j.a.), budżety gromady 1956- 1971 (6 j.a.), sprawozdania budżetowe 1957-1971 (3 j.a.), sprawozdania o środkach trwałych 1967 (1 j.a.), spisy rolne 1969-1972 (1 j.a.), wykazy gospodartstw rolnych 1957, 1959, 1961-1962, 1964 (2 j.a.), charakterystyka gospodarstw 1969 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów bd. (1 j.a.), protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu 1956-1958 (1 j.a.), program działalności i protokoły zebrań Kółek Rolniczych 1960-1967 (4 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze ksiąg i akt USC 1954-1955 (1 j.a.), rejestr uchwał 1954 (1j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.) Number of units in the group: 57
Showing 541 to 570 of 3,962 entries.