Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1921/0 Rejonowy Urząd Pracy w Siedlcach 1993-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 89
62/1922/0 Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie [1955-1962] 1965-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 117
62/1923/0 Szkoła Podstawowa w Kośminach 1923-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 41
62/1924/0 Szkoła Podstawowa w Łękawicy 1948-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 13
62/1925/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dębem Wielkim powiat Mińsk Mazowiecki 1913-1918 221 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1913-1915, dokumenty do akt małżeństw 1913-1915, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1916-1918, sygn.7-9 Number of units in the group: 9
62/1926/0 Zbiór Tomasza Zadrożnego 1920-2001 0 Unroll
Zbór dokumentów rodzinnych rodzin Zadrożnych, Maksymiaków, Lechów Number of units in the group: 1
62/1927/0 Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach 1976-1992 0 Unroll
nab. 5207/2016 - 26 ja. 0,5 mb dok. aktowa, nab.5208/2016 - 139 ja. 0,50 mb Number of units in the group: 165
62/1928/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze Komisja Zakładowa nr 157 przy Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych "Mer-Pol" w Siedlcach [1980-1981] 1989-1991 0 Unroll
Teczka pracy KZ [1980-1981] 20.02.1989-9.11.1989, deklaracje członkowskie 1989-1991, przekształcenia własnościowe zakładu 1989-1991 Number of units in the group: 3
62/1929/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze Komisja Zakładowa nr 1958 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Siedlcach 1989-1992 0 Unroll
Teczka pracy KZ 1989-1992, interwencje pracownicze 1990-1991, finanse 1991-1992 Number of units in the group: 3
62/1930/0 Organizacja Międzyzakładowa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Pracowników Kultury Województwa Siedleckiego [1980-1981] 1989-1994 0 Unroll
Dokumentacja zebrań Organizacji Międzyzakładowej 1989-1994, deklaracje członkowskie 1989-1994, kartoteka osobowa składek członkowskich 1989-1994, dziennik korespondencyjny 1989-1994, korespondencja przychodząca 1989-1994, korespondencja wychodząca 1989-1994, dokumenty finansowe 1991, regulaminy premiowania, statuty placówek kultury do wiadomości (zgodnie z ustawą o związkach zawodowych) 1990-1992, komunikaty, oświadczenia, serwisy 1980-1981 Number of units in the group: 9
62/1931/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze Komisja Zakładowa nr 2464 w PKP Oddział Zaopatrzenia Materiałowego w Siedlcach 1990-1998 0 Unroll
Teczka pracy KZ 1991-1998, deklaracje, rezygnacje z przynależności 1990-1997, finanse 1991-1998 (2 j.a), pieczęć firmowa komisji i osobista przewodniczącego Number of units in the group: 6
62/1932/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze Komisja Zakładowa nr 1612 przy Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Siedlcach 1992-1995 0 Unroll
Teczka pracy KZ 10992-1995, finanse 1992-1995, pieczęć firmowa Number of units in the group: 3
62/1933/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze Komisja nr 1663 Członków Indywidualnych w Siedlcach 1989-2005 0 Unroll
Teczka pracy KZ 1989-2005, finanse 1991-1997 Number of units in the group: 2
62/1934/0 Akcja Wyborcza Solidarność Województwa Siedleckiego 1996-1999 0 Unroll
Statuty, regulaminy 1996-1997, program AWS 1997, tworzenie struktur AWS w woj. siedleckim 1996-1998, zebrania organów AWS [brak protokołów] 1997-1998, korespondencja 1997-1998 [1999], referendum konstytucyjne 1997, wybory 1997- zgłoszenia list, kandydaci, ankiety personalne kandydatów do samorządu 1998, rozliczenia finansowe z kampanii 1997, z rejonu Węgrów 1998, wycinki prasowe 1997-1998, ankiety o ważniejszych osobach, planowanych imprezach 1997, prognozy wyników wyborów 1997 ulotki na referendum 1997 i wybory 1998, pieczęcie firmowa i osobowe przewodniczącego Rady Okręgowej AWS i Pełnomocnika AWS Number of units in the group: 29
62/1935/0 Państwowy Dom Małych Dzieci w Siedlcach 1963-1969 0 Unroll
wykazy dzieci, które zmarły lub opuściły Dom Dziecka w latach 1965-1969 Number of units in the group: 10
62/1936/0 Urząd Miasta Siedlce [1989] 1990-1995 0 Unroll
nab. 5245/2016 - 113 ja.2,50 mb (sesje, uchwały, komisje i zespoły, wnioski komisji kadencja 1990-1994) Number of units in the group: 113
62/1937/0 Powiatowy Komitet Odbudowy Kraju i Stolicy w Mińsku Mazowieckim 1955-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 24
62/1938/0 Zbiór materiałów ulotnych Anny Sochackiej 1980-1990 0 Unroll
afisze NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze 1981 rok, afisze wyborcze Komitetu Obywatelskiego 1989, na wybory prezydenckie 1990, plakaty strażackie i 1 harcerski Number of units in the group: 21
62/1939/0 Wojewódzki Urząd Pracy w Siedlcach [1985-1988] 1990-1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 258
62/1940/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sobolewie powiat Garwolin 1915-1930 0 Unroll
księga zgonów 1915-1930 sygn.1, akta zbiorowe małżeństw 1916-1929 sygn.2, księga małżeństw 1916-1929 (z 1929 r. tylko 2 akty) sygn.3 Number of units in the group: 3
62/1941/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zofiborze powiat Łuków 1915-1916 0 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1915-1916 sygn.1-2, allegata 1916 sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/1942/0 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Korczewie [1964-1974] 1975-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 110
62/1943/0 Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Siedlcach 1944-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 43
62/1944/0 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Viribus unitis" w Siedlcach 1921-2016 0 Unroll
protokoły 1921-2000, sygn.1-4,7; decyzje Rady Nadzorczej 1984-2004, sygn.5-6, akta rejestracyjne 1976-2015, sygn.8, Statuty Spółdzielni 1962-2004, sygn.9-11, regulaminy 1976-1989, sygn.12-14, plany i sprawozdania 1985-2015, sygn.15-17, kontrole 1980-2000, sygn.18-19, książka meldunkowa 1944-1977, sygn.20, dokumentacja techniczna 1977 ,sygn.21, przydziały mieszkań 1985-2016, sygn.22-24, korespondencja 1972-1997,sygn.25-31, bilanse 1977-2017, sygn.32-45, dotacje 1986-1997, sygn. 46-47, dziennik korespondencji 1987-2000, sygn.48, akta osobowe pracowników 1986-2016, sygn.49-54 Number of units in the group: 54
62/1945/0 Nadleśnictwo Adamów w Dębowicy [1935-1944] 1945-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 143
62/1946/0 Zbiór rodziny Wielgosz dotyczący gospodarstwa rolnego we wsi Jadwisin powiat Łuków 1943-1996 0 Unroll
Number of units in the group: 20
62/1947/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wargocinie powiat Garwolin 1890-1921 0 Unroll
księga zgonów 1890-1921 sygn.1 Number of units in the group: 1
62/1948/0 Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach [1967-1975] 1975-1998 [1999-2008] 0 Unroll
Number of units in the group: 477
62/1949/0 Nadleśnictwo Kryńszczak w Kryńszczaku [1926-1944] 1945-1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 228
62/1950/0 Usługowa Spółdzielnia Pracy w Siedlcach 1950-2017 0 Unroll
nab. 5414/2017 52 ja. 0,90 mb protokoły walnych zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej, akta rejestrowe, statuty, bilanse, sprawy pracownicze itp Number of units in the group: 52
62/1951/0 Zbiór Haliny Marii Berezy (1883 - 1974), siedleckiej nauczycielki 1684, 1863-1968 0 Unroll
Number of units in the group: 130
62/1952/0 Akta stanu cywilnego Osieckiej Parafii Mariawickiej w Pogorzeli powiat Otwock 1912-1934 0 Unroll
księga małżeństw 1912-1934 sygn.1 Number of units in the group: 1
62/1953/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zarzeczu powiat Łuków 1921-1935 0 Unroll
księga zgonów 1921-1935 sygn.1 Number of units in the group: 1
62/1954/0 Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim 1974-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 12
62/1955/0 Urząd Gminy Maciejowice 1990-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 76
62/1956/0 Nadleśnictwo Łuków w Ławkach [1834-1845] 1918-1992 0 Unroll
rejestry pomiarowe 1845-1847, sygn. 1-2, plan gospodarczy 1834-1944, sygn.3-4, komisja mieszkaniowa 1988-1990, sygn.4, narady gospodarcze 1975-1991, sygn. 5-8, rada zakładowa 1974-1976, sygn.9-10, podstawy prawne 1972, sygn.11, zasięg terytorialny 1975-1985, sygn.12-14, regulamin organizacyjny 1975-1976, sygn. 15-17, regulamin dysponowania funduszem 1976, sygn.18, bilans, sprawozdania 1973-1992, sygn. 19-40, plan gospodarczy 1973-1986, sygn. 41-50, plan techniczno-ekonomiczny 1987-1991, sygn.52-54,sprawozdania o zatrudnieniu 1973-1987, sygn 55-71, sprawozdania, rejestr powierzchniowy, statystyka 1975-1992, sygn. 72-76, analiza kosztów 1974-1978, sygn.77-83, kontrole 1972-1991, sygn.84-95, zatrudnienie 1977-1988, sygn.96-98, ewidencja nieruchomości, przekazywanie gruntów 1973-1980, sygn.99-106, znaki punktów geodezyjnych 1974, sygn 108, ochrona PPOŻ, 1972-1991, sygn.109-119, wnioski gospodarcze 1991, sygn.120, plany własne urządzenia gospodarstwa leśnego 192-1974, sygn. 121-126, komisja techniczno-gospodarcza 1972-1984, sygn.127-128, referat na posiedzenie 1985, sygn.129, karty ewidencyjne rezerwat Jata, Topór, 1998- 1991, sygn130, palny cieć, 1976-1992, sygn. 131-147, plany hodowli lasu i zadrzewień 1972-1990, sygn.148-176, ocena udatności upraw 1978-1985, sygn.177-181, plany ochrony lasu 1987,1991, sygn. 182-191, plany turystycznego zagospodarowania lasu 1973-1988, sygn.192-193, spis powierzchni użytków i zasiewów 1973-1977, sygn.194-196,sprawozdania z gospodarki rolnej 1986-1987, sygn.197-198, harmonogram zbiorczy 1973, sygn.199, plany operatywne 1975-206, sygn.200-206, akta osobowe 1924-1976, sygn.207-238 Number of units in the group: 238
62/1957/0 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory [1989] 1990-1992 0 Unroll
protokoły obrad sesji Rady Gminy 1990-1991, sygn.1-2, protokoły zebrania wiejskiego 1990, sygn.3, komisje stałe 1990-1992, sygn.4-6, akty normatywne 1990-1992, sygn.9-11, sprawozdania własne 1991-1992, sygn.12-13, regulamin organizacyjny 1990-1991, sygn.14-15, budżety zbiorcze 199-1991, sygn.15-16, komitety obrony 1991, sygn.18-19, plany obrony cywilnej 1991-1992, sygn.20-21, rejestracja pojazdów 1992, sygn.22, gospodarka i obrót nieruchomościami 1991-1992, sygn.23-24, komitety obrony 1990, sygn.26, działalność gospodarcza 1991-1992, sygn.27-40, 49-93, nadzór nad zalesieniami 1990, sygn.41, wskazania lokalizacyjne, 1990-1992, sygn. 42-45, 94, sprzedaż nieruchomości PFZ, obrót ziemią 1990, sygn.46-47 Number of units in the group: 94
62/1958/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niecieczy powiat Sokołów Podlaski 1919-1937 0 Unroll
księga zmarłych 1919-1935 sygn.1, księga małżeństw 1919-1937 sygn.2 Number of units in the group: 2
62/1959/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grodzisku powiat Sokołów Podlaski 1919-1937 0 Unroll
księga małżeństw (unikat) 1919-1937 sygn.1 Number of units in the group: 1
62/1960/0 Zbiór Mariana Jackowiaka 1925-1945 0 Unroll
świadectwo maturalne nr 1/1945 PG i LO im. B. Prusa w Siedlcach, legitymacja wojskowa kapelana ewangelickiego Ewalda Lodwicha DOK IX Number of units in the group: 2
62/1961/0 Urząd Kontroli Skarbowej w Siedlcach 1992-1998 [1999] 0 Unroll
Ewidencja i zbiory aktów prawnych własnych izb i urzędów skarbowych 1992-1998, sygn.1-7, organizacja izby skarbowej 1992-1998, sygn.8-9, narady własne, protokoły 1992-1998, sygn.10-16, Plany kontroli i dochodzeń 1992-1998, sygn.17-18, Sprawozdania z działalności 1992-1998, sygn.19-36, sprawozdania budżetowe 1992 -1999, sygn.37-44, skargi i wnioski 1992-1998, sygn.45-51, inspekcje z działalności 1993-1998, sygn.52-59, kontrole wewnętrzne 1995-1998, sygn.60-67 Number of units in the group: 67
62/1962/0 Urząd Gminy Suchożebry [1950-1990] 1990-1998 0 Unroll
Protokoły z sesji Rady Gminy 1990-1994, sygn.1,2, 5-8, Protokoły z posiedzeń zarządu 1990-1920,94, sygn.3,4, 9-12, protokoły z posiedzeń komisji 1990-1994, sygn. 13-17, regulamin organizacyjny 1990, sygn. 18, przepisy ogólne 1987-1992, sygn.19, zarządzenia wójta 1991-1994, sygn.21-24, zarządzenia terenowych organów administracji 1994, sygn. 25, Statystyka, 1986-1991, sygn.26, kontrole 1993, sygn.27, wnioski o emeryturę, 1992, sygn.28, regulamin ZFŚ Socjalnych, 1991-1992, sygn.29, budżet 1999-1994, sygn.30-43, Straż Pożarna 1959-1993, sygn.44-47, nieruchomości PFZ 1974-1991, sygn.48-53, komunalizacja mienia skarbu państwa 1990-1994, sygn.54-58, decyzje lokalizacyjne1992-1994 sygn 59-64, przekazywanie gospodarstw 1990-1991, sygn.66-71, emerytury 1990-1991, sygn.72-73, sprzedaż nieruchomości 1977,1988, 1993, sygn.74-78, protokoły z sesji Rady Gminy i posiedzeń Zarządu, komisji 1994-1998, sygn. 79-93, rejestr wniosków 1990-1998, sygn.94, zarządzenia wójta terenowych organów administracji państwowej 1995-1998, sygn.95-102, rejestr uchwał zarządu 1993-1998, sygn.103, spis ludności 1994-1995 sygn.104, statystyka 1991-1996, sygn.105-106,108 spis rolny 1994, sygn.107, analizy i oceny skarg 1992-1998, sygn.109, spisy zdawczo-odbiorcze1990-1998 sygn. 110, ewidencja pieczęci 1997-1998, sygn.111, kontrole, 1994-1997 sygn.112-114, regulamin ZF Socjalnego 1995, sygn115, układ zbiorowy pracy 1998, sygn.116, komunalizacja drogi 1992, sygn.117, 118, budżet 1993-1998, sygn.119-123, sprawozdania 1994-1998, sygn.124-127, budżet 1994-1998, sygn.128-132, bilans 1994-1998, sygn.133-136, nadzór nad działalnością szkół 1996-1998, sygn.137-138, obrona cywilna 1990-1998, sygn.138, nieruchomości 1993-1998, sygn.139-140, zabudowa dla inwestycji 1995-1998, sygn.141-149, opieka nad cmentarzami 1994-1998, sygn.150, protokół przekazania akt z zakresu komunikacji 1998, sygn.151, koperty dowodowe 1952-1998, sygn.152-207, wybory sołtysów 1990-1994, sygn.208, statystyka 1990-1994, sygn.209- 210, komunalizacja 1975-1993 sygn. 211-213, Ochotnicza Straż Pożarna 1952-1995, sygn.214-216, akty notarialne 1988-1991, sygn. 217 Number of units in the group: 217
62/1963/0 Sąd Pokoju Powiatu Łukowskiego 1857 0 Unroll
wypis wierzytelny z 1857 dot. wyroku Sądu Pokoju Powiatu Łukowskiego z 1817 roku dot. gruntu w Zaroślach Miedzą Szeroką zwanych w Łukowie, Pólek nomenklatury Stary Kąt Number of units in the group: 1
62/1964/0 Urząd Gminy Stanisławów [1952-1990] 1990-1992 0 Unroll
sesje Rady Gminy 1990-1994, sygn.1-22, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy 1990-1992, sygn.23-24, budżet 1991, sygn. 25,26, obrona cywilna 1978-1992, sygn.27- 31, komunalizacja mienia Skarbu Państwa 1984-1992, sygn.32-35, decyzje o warunkach zabudowy 1988-1991, sygn.36-38, ewidencja działalności gospodarczej 1988-1992, sygn.39-90, nadzór nad wydawaniem dokumentów tożsamości 1952-1992, sygn.91-110 Number of units in the group: 110
62/1965/0 Urząd Gminy Mokobody [19511990] 1990-1993 0 Unroll
protokoły Rady Gminy 1990-1992, sygn.1-7, statu, akty normatywne 1991-1992, sygn.8-12, sprawozdania własne 1991-1992, sygn.13-15, kontrole zewnętrzne 1991-1992, sygn.16-17, plany finansowe 1990-1993, sygn.18-18, plany obrony cywilnej, 1991-1993, sygn.20-24, dokumentacja wydawanych dowodów osobistych 1951-1992, sygn.25-281 Number of units in the group: 281
62/1966/0 Nadleśnictwo Sokołów w Sokołowie Podlskim 1944-2000 0 Unroll
Number of units in the group: 621
62/1967/0 Zbiór Bernarda Bucholca, nauczyciela siedleckich szkół średnich (1886-1966) 1933-1963 0 Unroll
Number of units in the group: 6
62/1968/0 Urząd Gminy Jadów 1990-1994 0 Unroll
sesje Rady Gminy (protokoły z obrad sesji) 1990-1994, poz.1-6, posiedzenia zarządu gminy 1990-1994, poz.7-12, posiedzenia komisji i zespołów 1990-1994, poz. 13-16, uchwały Rady Gminy 1990-1994, sygn.17-20, uchwały zarządu gminy 1990-1994, sygn.21-22, kontrole zewnętrzne 1992-1993, sygn.23, budżet gminy 1991-1994, sygn.24-26, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 1990-1993, poz. 27-30, przejmowanie gruntów 1990-1991, poz. 31-36, ustalanie warunków zabudowy 1990-1991, poz.37 Number of units in the group: 37
62/1969/0 Urząd Gminy Kłoczew 1990-1994 0 Unroll
wybory do Rady Gminy, plan pracy 1990-1992, sygn.1-3, protokoły z sesji Rady Gminy 1990-1994, sygn.4-20, uchwały, sprawy ogólne Zarządu Gminy 1991-1994, sygn.21-22,30, 31 protokoły komisji 1990-1994, sygn.23-29, protokoły z kontroli urzędu 1991, sygn.32, wnioski komisji 1990-1992, sygn.33,wybory ławników, do samorządu 1990-1991, sygn.34, 36, regulamin organizacyjny 1990, sygn.35, uchwały Rady Gminy, 1990-1994, sygn.37-41, spisy zd-odb. , brakowanie 1990-1993, sygn.42-45, budżet gminy, sprawozdania budżetowe1991-1994, sygn.46-53, kopert dowodowe 1952-1993, sygn.54-57, działalność gospodarcza 1992-1994, sygn.58-60,72,73, wskazania i decyzje lokalizacyjne 1993-1994, sygn.61-67,77 ruch budowlany 1991-1994, sygn.68-69, opieka nad cmentarzami 1990, sygn.74, sprzedaż gruntów 1990-1991, sygn.75-76 Number of units in the group: 77
62/1970/0 Urząd Miasta Sokołów Podlaski [1946-1990] 1990-1994 0 Unroll
dokumentacja dotycząca wydawania dowodów osobistych koperty dowodowe 1952-1991, sygn.1-771, protokoły z sesji Rady Miejskiej 1990-1993, sygn.772-788, protokoły z posiedzeń Zarządu Miasta 1991-1994, sygn.789-801, uchwały zarządu 1990-1994, sygn.1990-1994, sygn.802-806, uchwały Rady Miejskiej 1990-1994, sygn.807-809, akty normatywne 1990-1994, sygn.810-815, protokoły z sesji Rady Miejskiej 1994, regulamin organizacyjny 1990-1993, sygn.819 Number of units in the group: 819
62/1971/0 Komornik I Rewiru Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim [1994-1996] 1997-2004 0 Unroll
Akta spraw Kms Kolegium ds.Wykroczeń przeciwko osobom prywatnym [1994-1996] 1997-2004, sygn.1-50, akta spraw Km. 1995-2000, sygn.51-53 Number of units in the group: 53
62/1972/0 Komornik II Rewiru Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 1999-2001 0 Unroll
Akta spraw Kms 1999-2001, sygn.1-75 Number of units in the group: 75
62/1973/0 Urząd Miejski w Łochowie 1991-1998 0 Unroll
gospodarka gruntami 1991-1998, sygn. 1-6 Number of units in the group: 6
Showing 1,921 to 1,973 of 1,973 entries.