Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/830/0 Kancelaria notariusza Kazimierza Jewniewicza w Sosnowcu 1934-1939 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1934-1939, sygn. 1-11 Skorowidze z lat 1934-1939, sygn. 12-17 Repertoria z lat 1934-1939, sygn. 18-23 Number of units in the group: 23
12/831/0 Kancelaria notariusza Teodora Kalczyńskiego w Sosnowcu 1931-1933 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1931-1933, sygn. 1-5 Skorowidze z lat 1931-1933, sygn. 6-8 Repertoria z lat 1931-1933, sygn. 9-13 Number of units in the group: 13
12/832/0 Kancelaria notariusza Mikołaja Lermontowa w Sosnowcu 1903-1914 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1912-1914, sygn. 1-8 Skorowidze z lat 1912-1914, sygn. 9-10 Repertoria z lat 1912-1914, sygn. 11-15 Number of units in the group: 17
12/833/0 Kancelaria notariusza Romana Pruszyńskiego w Sosnowcu 1934-1939 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1934-1939, sygn. 1-10, poz. spisu 1 Skorowidze z lat 1934-1938, sygn. 11-15 Repertoria z lat 1934-1938, sygn. 16-20 Number of units in the group: 21
12/834/0 Kancelaria notariusza Jana Raykowskiego w Sosnowcu 1894-1933 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1908-1933, sygn. 1-68 Skorowidze z lat 1908-1933, sygn. 69-92 Repertoria z lat 1908-1933, sygn. 93-137 Number of units in the group: 147
12/835/0 Kancelaria notariusza Władysława Różyckiego w Sosnowcu 1885-1900 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1885-1900, sygn. 1-48 Skorowidze z lat 1885-1900, sygn. 49-52 Repertoria z lat 1885-1900, sygn. 53-69 Number of units in the group: 69
12/836/0 Kancelaria notariusza Adama Strawińskiego w Sosnowcu 1932-1933 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1932-1933, sygn. 1-3 Skorowidze z lat 1932-1933, sygn. 4-5 Repertoria z lat 1932-1933, sygn. 6-7 Number of units in the group: 7
12/837/0 Kancelaria notariusza Antoniego Szczepkowskiego w Sosnowcu 1928-1933 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1928-1933, sygn. 1-7 Skorowidze z lat 1928-1933, sygn. 8-9 Repertoria z lat 1928-1933, sygn. 10-15 Number of units in the group: 15
12/838/0 Kancelaria notariusza Aleksandra Wolskiego w Sosnowcu 1901-1909 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1901-1909, sygn. 1-33 Skorowidze z lat 1901-1909, sygn. 34-38 Repertoria z lat 1901-1909, sygn. 39-49 Number of units in the group: 49
12/839/0 Archiwum Górnicze z Dąbrowy Górniczej 1799-1918 0 Unroll
Akta personalne: akta osobowe wyższych urzędników, nadsztygarów, uczniów i praktykantów górniczych, lekarzy, nauczycieli, stróżów i oficjalistów z magazynów solnych oraz rodowody górnicze /spisy górników zawierających dane o stanie rodzinnym, złożeniu przysięgi i okresie służby) z lat 1810-1914, sygn. 1-330, 209/I-XVI, wykreślono sygn. 47, 272-274 Rządowe zakłady górnicze: zarządzenia, spisy planów, wykazy zarobków, sprzedaż żelaza i stali, sprawy nieruchomości, rejestry pomiarowe, plany wydatków, dostarczanie materiałów do robót w kopalniach z lat 1804-1893, sygn. 331-692, brak sygn. 509-510, wykreślono sygn. 568, 569, 572 Poszukiwania górnicze: raporty dotyczące wyników poszukiwań, rozchód materiałów na poszukiwania, dzienniki robót z lat 1803-1902, sygn. 693-733d Kopalnie węgla kamiennego: rozchód i kontrola wydatku węgla, zestawienia i kontrole przychodu i rozchodu materiałów i narzędzi, bruliony pomiarowe, deputat dla robotników, działalność maszyn kopalnianych, produkcja i zbyt z lat 1799-1914, sygn. 734-2153, 918a-c, 1003a, 1061 t I i II, 1172 t. I i II, 2026a-e, 2150a-b, brak sygn. 930-931, wykreślono sygn. 1016, 1339, 1572, 1993, 1995, 2021 Kopalnie węgla brunatnego: produkcja i zbyt z lat 1914-1918, sygn. 2154-2166, wykreślono sygn. 2166 Kopalnie galmanu: produkcja, zbyt, przychód i rozchód materiałów pomocniczych i narzędzi, wykazy zarobkowe z lat 1823-1918, sygn. 2167-2277, wykreślono sygn. 2272 Kopalnie rudy żelaza: produkcja, zbyt, przychód i rozchód materiałów pomocniczych i narzędzi, wykazy zarobkowe z lat 1816-1918, sygn. 2278-2306 Kopalnie srebra i ołowiu: produkcja, zbyt, przychód i rozchód materiałów pomocniczych i narzędzi, wykazy zarobkowe z lat 1817, sygn. 2307 Kopalnie glinki: produkcja, zbyt, przychód i rozchód materiałów pomocniczych i narzędzi, wykazy zarobkowe z lat 1824-1876, sygn. 2308-2320 Kamieniołomy i wapielnie: produkcja, zbyt, przychód i rozchód materiałów pomocniczych i narzędzi, wykazy zarobkowe z lat 1844-1918, sygn. 2321-2341 Cegielnie i kopalnie gliny: produkcja, zbyt, przychód i rozchód materiałów pomocniczych i narzędzi, wykazy zarobkowe z lat 1833-1890, sygn. 2342-2396, wykreślono sygn. 2362 Huty żelaza: produkcja z lat 1814-1913, sygn.2397-2406 Huta Bankowa: budowa i produkcja z lat 1833-1918, sygn. 2407-2485 Huta Henryków: zarządzenia władz, budowa, przychód i rozchód materiałów, bieg pieców, sprawy nieruchomości z lat 1834-1864, sygn. 2486-2521 Pudlingarnia Koniecpolska: produkcja z lat 1833-1878, sygn. 2522-2529 Walcownia w Pankach: wykaz planów i szkiców, przychód materiałów i produktów, korespondencja z władzami z lat 1842-1890, sygn. 2530-2541 Huta w Pradłach: budowa, przychód i rozchód materiałów, korespondencja z władzami z lat 1838-1851, sygn. 2542-2549 Walcownia Sławkowska: produkcja, przychód i rozchód materiałów, korespondencja z władzami z lat 1828-1887, sygn. 2550-2595 Huty cynku: budowa hut, zestawienia rozchodu materiałów na budowę Huty Bankowej, sprzedaż cynku 1808-1914, sygn. 2596-2643 Wypadki nieszczęśliwe: ogólne zestawienia i korespondencja dotycząca wypadków w kopalniach i hutach i zawiadomienia o wypadkach z lat 1841-1918, sygn. 2644-2752, 2711a, 2714a, 2676a, wykreślono sygn. 2702, 2704, 2713 Robotnicy: zatrudnienie, płace, odrabianie pańszczyzny w kopalniach, budowa domków robotniczych, korespondencja i księga kasowa "kasy braterskiej" robotników kopalni "Jan", spisy robotników i fragmenty rodowodów górniczych z lat 1826-1914, sygn. 2753-3047, 2780a, 2781a, 2782a, 2783a, 2784a, 2790a, 2791a, 2793a Urzędnicy: przyjmowanie, zatrudnianie, uposażenie i opinie z lat 1828-1914, sygn. 3048-3080 Praktykanci i uczniowie górniczy: przyjmowanie, zatrudnianie, uposażenie i opinie z lat 1834-1876, sygn. 3081-3091 Medycyna: szpitale, lekarstwa, choroby robotników z lat 1831-1914, sygn. 3092-3131 wykreślono sygn. 3132-3199 Magazyny solne: rachunki roczne, księgi rachunkowe i zestawienia dotyczące przychodu i rozchodu soli i pieniędzy, zarządzenia władz z lat 1811-1886, sygn. 3200-3897, 3630a, brak sygn. 3314-3315, 3557, 3581-3585, 3595, 3753, 3850, wykreślono sygn. 3673 Budownictwo: budowa budynków rządowych, dzienniki i raporty roczne budowy, księgi przychodu i rozchodu materiałów z lat1823-1886, sygn. 3898-4128, brak sygn. 3988, wykreślono sygn. 3974 Licytacje i kontrakty; zbiory kontraktów i sprawy dotyczące licytacji z lat 1839-1886, sygn. 4129-4158 Inwentarze: sumaryczne wykazy szacunkowe majątku zakładów rządowych i księgi amortyzacyjne z lat 1855-1908, sygn. 4159-4337 Drogi państwowe: budowa, remont i konserwacja dróg bitych w Okręgu Zachodnim z lat 1826-1888, sygn. 4338-4384, wykreślono sygn. 4344, 4345 Kasa Zakładów Górniczych: rachunki roczne kasy Zakładów Górniczych Okręgu Zachodniego i Dozorstwa Olkusko-Siewierskiego, kasy Stowarzyszenia Górniczego i kas górniczych poszczególnych oddziałów, rachunki różnych funduszów, rewizje kasy z lat 1816-1913, sygn. 4385-4873, 4876, 4879, 4883, 4884, brak sygn. 4561, 4662, 4702, 4752, 4758, wykreślono sygn. 4745, 4874-4894 Różne: dzienniki korespondencyjne, inspekcje fabryczne w zakładach prywatnych, wytyczanie granicy między Niemcami a Rosją w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1912-1914, sprawy kościelne, płace, działalność teatru amatorskiego w Dąbrowie Górniczej, udział w wystawach międzynarodowych z lat 1908-1914, sygn. 4895-5259, 4897a, 4918a, 5165a, 5166a-b, 5167a, 5172a, 5173a, 5176b-g, 5234a, 5235a, 5236a, 5237a, 5238a, 5239a, brak sygn. 4934, 5418, wykreślono sygn. 4896-4920, 4922-4933, 4938-5083, 5085-5090, 5191 Mapy i plany: kopalnie węgla, kopalnie glinki, miedzi, siarki, galmanu, rudy żelaza, kamieniołomy, wapienniki, huty: Bankowa, Henryków i w Pradłach,; fryszerki, walcownie w Pankach i Sławkowie, osady, kościoły, domy, ulice, grunty z lat 1833-1915, sygn. 5260-5795, 5605a, 5657a, 5709a, 5748a-c, 5750/1-14 Number of units in the group: 5594
12/840/0 Okręgowy Urząd Górniczy w Dąbrowie Górniczej [1884] 1919-1939 0 Unroll
Der Kaiserliche Deutsche Bergrevierbeamte in Sosnowitz (Cesarsko-Niemiecki Okręgowy Urzędnik Górniczy w Sosnowcu): akta dotyczące ruchu kopalń, wykazy produkcyjne, spisy robotników kopalń węgla kamiennego i brunatnego z lat 1914-1918, sygn. 1-33, 2a Registratura "okręgu dąbrowskiego." System registraturalny obowiązujący w latach 1922-1932: plany robót górniczych, kopalń, inwestycji, statystyka węglowa z lat 1922-1932, sygn. 33a-c, 34-188, 188a System registraturalny obowiązujący w latach 1933-1935: sprawozdania własne, zarządzenia władz i własne dotyczące bezpieczeństwa w kopalniach, urządzenia techniczne, zabezpieczenie powierzchni, szkody górnicze z lat 1933-1935, sygn. 189-209 Registratura okręgu "sosnowieckiego." Nadania górnicze, wywłaszczenie gruntów, korcowe, ruch kopalń (grupa D) z lat 1884-1939, sygn. 210-775 Miernictwo (grupa F) z lat 1919-1939, sygn. 776-799 Nadzór nad kopalniami, plany ruchu, urządzenia górnicze, szkody górnicze (grupa G): pożary, eksplozje, ratownictwo górnicze z lat 1919-1939, sygn. 800-950, 825a Koleje żelazne, zbyt produktów górniczych (grupa M) z lat 1920-1926, sygn. 951-952 Kamieniołomy, wapienniki, kopalnie glinki ogniotrwałej (grupa P) z lat 1937-1939, sygn. 952a-953 Akta dotyczące spraw tajno-mobilizacyjnych z lat 1923-1932, sygn. 954-956 Number of units in the group: 963
12/841/0 Urząd Górniczy Sosnowiec - Północ [1887] 1942-1945 0 Unroll
Sprawy prawne i organizacyjne z lat 1887-1945, sygn. 1-48 Sprawy urzędnicze z lat 1935-1945, sygn. 49-53 Nadania: nadania górnicze z lat 1939-145, sygn. 54-78 Sprawy robotnicze: zatrudnianie, czas pracy, praca kobiet i młodocianych, jeńcy, robotnicy przymusowi z lat 1939-1945, sygn. 79-101 Policja górniczo-przemysłowa: zabezpieczanie zakładów, ratownictwo górnicze, sprawy bhp z lat 1930-11945, sygn. 102-175 Ruch kopalń: plany robót górniczych kopalń, urządzenia techniczne, miernictwo, szkolenie robotników, dozór techniczny, obrona przeciwlotnicza z lat 1939-1945, sygn. 176-421 Nieszczęśliwe wypadki: dochodzenia z lat 1939-1944, sygn. 422-475 Statystyka i sprawozdania: statystyki płac robotniczych, sprawozdania roczne (fragmenty), statystyki produkcji, powypadkowa z lat 1939-1945, sygn. 476-508 Sprawy ogólne (nagrody, odznaczenia, obrona przeciwlotnicza, ubezpieczenia) z lat 1939-1945, sygn. 509-522 Piaskownia Rogoźniki-Czeladź z lat 1933-1944, sygn. 523-534 Number of units in the group: 534
12/842/0 Urząd Górniczy Sosnowiec - Południe [1939] 1942-1945 0 Unroll
Sprawy prawne, organizacyjne władz górniczych z lat 1939-1945, sygn. 1-15 Sprawy urzędnicze i robotników administracyjnych z lat 1939-1945, sygn. 1940-1945, sygn. 16-24 Nadania z lat 1940-1944, sygn. 25-31 Sprawy robotnicze: płace, czas pracy, dyscyplina pracy, zatrudniania młodocianych i kobiet, choroby zawodowe, jeńcy i robotnicy zagraniczni z lat 1939-1945, sygn. 32-52 Policja górnicza i przemysłowa: bezpieczeństwo zakładów, metody eksploatacji, sprawy bhp z lat 1939-1945, sygn. 53-134, 126a-k Ruch kopalń: plany ruchu kopalń (produkcyjne) z lat 1939-1945, sygn. 135-424 Statystyka: nieszczęśliwe wypadki z lat 1939-1945, sygn. 425-460 Sprawy ogólne: sprawozdania roczne i miesięczne, korespondencja ogólna z lat 1939-1945, sygn. 461-476 Number of units in the group: 487
12/843/0 Gwarectwo Hrabiego Renard w Sosnowcu 1712-1945 [1950] 0 Unroll
Number of units in the group: 4253
12/844/0 Modrzejów - Hantke Zjednoczone Zakłady Górniczo - Hutnicze Spółka Akcyjna w Sosnowcu [1928] 1934-1943 0 Unroll
Sprawy ogólnoadministracyjne: sprawozdania z działalności, nadania górnicze z lat 1928-1941, sygn. 1-9 Sprawy finansowe: bilanse, księga papierów wartościowych z lat 1937-1939 z lat 1932-1943, sygn. 10-19, 20-22 Number of units in the group: 22
12/845/0 Towarzystwo Bezimienne Kopalń Węgla "Czeladź" w Czeladzi - Piaskach [1874] 1879-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 1766
12/846/0 Towarzystwo Górniczo - Przemysłowe "Saturn" Spółka Akcyjna w Czeladzi [1862] 1900-1944 [1953] 0 Unroll
Sprawy ogólno-organizacyjne: protokoły zgromadzeń akcjonariuszy, sprawozdania Rady Zjazdu, korespondencja z akcjonariuszami, rozporządzenia dyrekcji, korespondencja ogólna z lat 1900-1943, sygn. 1-279 Sprawy kadrowe: personel umysłowy, fizyczny, płace, sprawy robotnicze, ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, bezrobocie, Fundusz Pracy, Inspekcja Pracy, bhp, wypadki, sprawy socjalne z lat 1907-1942, sygn. 280-439 Nadania i spray gruntowe: nadania górnicze, zmiana gruntów, wywłaszczenia, koncesje z lat [1872] 1900-1940, sygn. 440-521 Wydział Mierniczy: rejestry pomiarowe, plany gruntów i majątków, sprawy parcelacji z lat [1862] 1900-1944, sygn. 522-591 Wydział Prawny: sprawy procesowe i prawne, układy, arbitraże, eksmisje, umowy z lat 1906-1940, sygn. 596-804 Sprawy finansowe: bilanse, akcje, obligacje, koszty własne, banki, podatki, korcowe, ubezpieczenia majątków, pożyczka inwestycyjna z lat 1901-1943, sygn. 805-966 Zbyt: sprzedaż surowców, wystawy przemysłowe, zjazdy, ekspedycja z lat 1909-1941, sygn. 967-982 Inwestycje: sprawozdania z lat 1925-1939, sygn. 983-989 Eksploatacja górnicza, produkcja: Urząd Górniczy, statystyka, roboty górnicze, otwory wiertnicze, wydobycie węgla, urządzenia i maszyny wydobywcze, elektrownie, centrala telefoniczna z lat 1903-1944, sygn. 990-1368 Kontrola techniczna: maszyny i urządzenia, komisje techniczne, dozór kotłów z lat 1912-1941,sygn. 1369-1376 Środki transportowe: transport wewnętrzny podziemny, zewnętrzny naziemny, linie kolejowe, bocznice, stacje kolejowe, komunikacja autobusowa z lat 1900-1941, sygn. 1377-1444 Przedsiębiorstwa: koksownie, cementownie, kamieniołomy, cegielnie, tartaki z lat 1900-1943, sygn. 1445-1524 Administracja majątków i lasów: majątki Rudniki, Rogożnik, Malinowice, inwentarz martwy i żywy, lasy Gorenice, Rudniki, Rogożnik, Kamienica z lat 1901-1942, sygn. 1525-1587 Sprawy ogólno-administracyjne: budynki, pożarnictwo, oświetlenie, drogi, szosy, sprawy wodne, mosty, wodociągi, zwiedzanie zakładów z lat 1903-1942, sygn. 1588-1657 Number of units in the group: 3730
12/847/0 Towarzystwo Eksploatacji Piasku "TEP" Spółka Akcyjna w Czeladzi [1931] 1932-1942 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: protokoły walnych zgromadzeń, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, korespondencja z lat 1932-1942, sygn. 1-15 Sprawy gruntowe: rejestry pomiarowe, wykazy gruntów, plany gruntów, wywłaszczenia z lat 1935-1941, sygn. 16-34 Sprawy kolejowe i transportowe: zezwolenia na budowę kolei, plany techniczne, umowy z wykonawcami, kosztorysy z lat 1933-1939, sygn. 35-47 Sprawy finansowe: bilanse, koszty, inwentarz, podatki z lat 1933-1942, sygn. 48-72 Number of units in the group: 80
12/848/0 Towarzystwo Francusko - Włoskie Dąbrowskich Kopalń Węgla Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej 1876-1945 0 Unroll
Statuty i protokoły posiedzeń Rady Zjazdu z lat 1879-1941, sygn. 1-16 Zestawienia o działalności kopalń na zebrania akcjonariuszy z lat 1878-1939, sygn. 17-71 Unia Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego z lat 1932-1941, sygn. 72-84 Zarządzenia wewnętrzne i korespondencja z władzami z lat 1876-1945, sygn. 1876-1945, sygn. 85-191, brak sygn. 124 Sprawy personelu administracyjnego z lat 1884-1942, sygn. 192-205 Kasa wsparcia i Kasa Oszczędności z lat 1883-1942, sygn. 206-256 Sprawy ubezpieczeń socjalnych i wypadków z lat 1904-1945, sygn. 257-291 Księgowość: bilanse, płace, księgi kasy, księgi finansowe, magazynowe, koszty i podatki z lat 1876-1945, sygn. 292-829 Dyrekcja Górnicza: inspekcje, wydobycie węgla, raporty dzienne kopalń z lat 1876-1942, sygn. 830-952 Dyrekcja Administracji: ewidencja personalna, zatrudnienie robotników z lat 1908-1944, sygn. 953-994 Sprawy zaopatrzenia: zamówienia z lat 1913-1940, sygn. 995-1071 Sprawy zbytu: statystyka sprzedaży, eksport węgla z lat 1884-1939, sygn. 1072-1242 Sprawy prawne: umowy, sprawy sądowe, gruntowe, koncesje z lat 1876-1944, sygn. 1243-1505, brak sygn. 1416, 1417 Sprawy wodne: dostawa wody dla Dąbrowy Górniczej z lat 1876-1942, sygn. 1506-1529 Sprawy wyposażenia technicznego z lat 1896-1939, sygn. 1530-1552 Sprawy kolejowe z lat 1880-1940, sygn. 1553-1561 Sprawy urządzeń elektrycznych i dostaw prądu z lat 1917-1942, sygn. 1562-1591 Sprawy domów pracowniczych z lat 1893-1939, sygn. 1592-1600 Number of units in the group: 1757
12/849/0 Franko - Polskie Towarzystwo Górnicze Spółka Akcyjna (Dąbrowa Górnicza) w Sosnowcu [1877] 1896-1943 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: statuty, sprawozdania z zebrań akcjonariuszy, zarządzenia dyrekcji, korespondencja z Unią Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego z lat 1891-1938, sygn. 1-31 Sprawy personalne pracowników z lat 1931-1943,sygn. 32-34 Sprawy własnościowe: nadania górnicze z lat [1877] 1891-1943, sygn. 35-74 Sprawy finansowe: bilanse, inwentaryzacja, księgi rachunkowe, koszty, salda, statystyka z lat 1898-1943, sygn. 75-309, brak sygn. 207 Sprawy robotnicze: płace, ubezpieczenia, wypadki, kasa zapomogowo-pożyczkowa z lat 1914-1941, sygn. 310-366 Sprawy eksploatacji: projekty robót górniczych i urządzeń technicznych, katastrofy górnicze, korespondencja z Okręgowym Urzędem Górniczym, analizy chemiczne z lat [1885] 1899-1940, sygn. 367-428 Sprawy zbytu węgla: organizacja transportu, budowa kolejek, bocznic z lat 1894-1939, sygn. 429-483 Sprawy podatkowe z lat 1927-1943, sygn. 484-520 Sprawy prawne: umowy dzierżawne z lat 1892-1941,sygn. 521-585 Sprawy sądowe: sprawy sporne z firmami i towarzystwami , sprawy rent i odszkodowań, eksmisje z lat 1904-1939, sygn. 586-638 Szkody górnicze z lat 1916-1939, sygn. 639-643 Sprawy wodne: woda dla Dąbrowy Górniczej z lat 1895-1935, sygn. 644-656 Administracja budynków z lat 1923-1939,sygn. 657-668 Number of units in the group: 813
Showing 821 to 840 of 2,935 entries.