Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/245/0 Urząd Gminy w Godowie 1973-1990 0 Unroll
Akta dotyczące samorządu wiejskiego, statuty i regulaminy organizacyjne Urzędu, zarządzenia Naczelnika, plany i sprawozdania z działalności, protokoły kontroli zewnętrznych, budżety i sprawozdania finansowe, plany społeczno-gospodarczego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, akty własności z lat 1973-1990, sygn. 1-99. Number of units in the group: 99
14/246/0 Gminna Rada Narodowa w Godowie 1973-1990 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, akta Komisji i uchwały (akta zachowane w formie szczątkowej) z lat 1973-1990, sygn. 1-9; Dopływ z lat 1973-1975, sygn. 10-11. Number of units in the group: 11
14/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mszanie 1955-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958-1972, sygn.1-10; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 11-31; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 32-42; Plany pracy z lat 1958-1974, sygn.43; Zebrania wiejskie z lat 1961-1971, sygn.44-46; Plany gospodarcze, gospodarka gromadzka z lat 1966-1971, sygn.47-55; Kontrole zewnętrzne z lat 1965-1972, sygn.56-64; Budżet i jego realizacja z lat 1959-1972, sygn 65-87. Number of units in the group: 87
14/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Połomi 1955-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 19611972, sygn. 1-5; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965-1972, sygn. 6-12; Posiedzemia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972; Zebrania wiejskie z lat 1967-1970, sygn. 18; Regulamin organizacyjny z roku 1959, sygn. 19; Narodowy Spis Powszechny z roku 1970, sygn. 20; Plany gospodarcze z lat 1962-1971, sygn. 21-27; Kontrole zewnętrzne z lat 1963-1972, sygn. 28-29; Budżet i jego realizacja z lat 1955-54, sygn. 30-54. Number of units in the group: 54
14/249/0 Urząd Gminy w Mszanie 1973-1990 0 Unroll
Zarządzanie: zebrania wiejskie, narady pracowników, statut i regulamin organizacyjny Urzędu, zarządzenia i decyzje Naczelnika, planowanie i sprawozdawczość, spis rolny, kontrole zewnętrzne z lat 197-1990, sygn. 1-42; Kadry z lat 1975-1976, sygn. 43; Budżet gminy, podatki z lat 1973-1990, sygn. 44-65; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju z lat 1974-1990, sygn. 66-78; Nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1977-1987, sygn. 79-81; Leśnictwo z lat 1984-1985, sygn. 82; Budownictwo z lat 1986-1990, sygn. 83; Opieka społeczna z lat 1979-1989, sygn. 84. Number of units in the group: 84
14/250/0 Gminna Rada Narodowa w Mszanie 1973-1990 0 Unroll
Sesje Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1990, sygn. 1-9; Komisje Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1990, sygn. 10-30; Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1990, sygn. 31-40; Dopływ z lat 1973-1975, sygn. 41-42. Number of units in the group: 42
14/251/0 Urząd Miejski w Wiśle [1957] 1974-1990 0 Unroll
Zarządzanie: samorząd mieszkańców, statut i regulamin organizacyjny, realizacja uchwał MRN, zarządzenia Naczelnika, skargi i wnioski, kontrole zewnętrzne z lat 1974-1990, sygn. 1-33; Personel, kadry z lat 1974-1990, sygn. 34-35; Budżet miasta, podatki z lat 1975-1990, sygn. 36-66; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju z lat 1979-1989, sygn.67-76; Czyny społeczne z lat 1978-1987, sygn. 77; Nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1974-1990, sygn. 78-80; Rolnictwo z lat 1975-1987, sygn. 81-83; Handel, usługi z lat 1976-1989, sygn. 84-85; Geodezja miejska z lat 1979-1989, sygn. 86-90; Gospodarka komunalna z roku 1989, sygn. 91. Number of units in the group: 294
14/252/0 Miejska Rada Narodowa w Wiśle 1974-1990 0 Unroll
Sesje Miejskiej Rady Narodowej z lat 1974-1990, sygn. 1-13; Komisje Miejskiej Rady Narodowej z lat 1974-1990, sygn. 14-36; Posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1974-1990, sygn. 37-43; Plany pracy Komisji z lat 1984-1990, sygn. 44; Wnioski i interpelacje radnych z lat1978-1984, sygn. 45-47. Number of units in the group: 47
14/253/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czyżowicach 1959-1972 0 Unroll
Odrys planu ogólnego gromady z roku 1964, sygn.1; Odczyn i zasobności gleb gromady z roku 1961, sygn. 2; Mapa glebowo-rolnicza gromady z roku 1968, sygn. 3; Budżet gromady z lat 1959-1972, sygn. 4-13. Number of units in the group: 13
14/254/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gorzycach 1959-1972 0 Unroll
Mapy glrbowo-rolnicze z roku 1968, sygn. 1; Sprawozdania o ruchu budowlanym z lat 1971-1972, sygn. 2; Budżet gromady z lat 1959-1972, sygn. 3-12. Number of units in the group: 12
14/255/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olzie 1959-1972 0 Unroll
Mapy glebowo-rolnicze z roku 1968, sygn.1; Sprawozdania o ruchu budowlanym z lat 1969-1972, sygn. 2; Budżet gromady z lat 1959-1972, sygn. 3-12. Number of units in the group: 12
14/256/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogowie 1959-1972 0 Unroll
Sprawozdania o ruchu budowlanym z lat 1969-1972, sygn. 1; Odczyn i zasobność gleby z roku 1961, sygn.2; Mapy glebowo-rolnicze z roku 1968, sygn. 3; Budżet gromady z lat 1959-1972, sygn. 4-13. Number of units in the group: 13
14/257/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turzy Śląskiej 1959-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1970-1972, sygn. 1-3; Odczyn i zasobność gleb gromady z roku 1961, sygn. 4; Mapa glebowo-rolnicza gromady z roku 1968, sygn. 5; Budżet gromady z lat 1959-1972, sygn. 6-15. Number of units in the group: 15
14/258/0 Urząd Gminy w Gorzycach 1973-1990 0 Unroll
Zarządzanie: zebrania wiejskie, zarządzenia Naczelnika Gminy, współpraca z zagranicą, plany pracy, Drugi Powszechny Przegląd Gmin, kontrole zewnętrzne z lat 1975-1990, sygn. 1-12; Personel, kadry z lat 1976-1984, sygn. 13; Budżet gminy z lat 1973-1988, sygn. 14-19; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju z lat 1976-1983, sygn. 20-31; Czyny społeczne z lat 1977-1981, sygn. 32; Skargi i wnioski z lat 1973-1985, sygn. 33-34; Prawa jazdy z lat 1979-1990, sygn. 35; Ochrona środowiska z roku 1987, sygn. 36; Budownictwo, urbanistyka z lat 1975-1990, sygn. 37-43; Gospodarka komunalna i mieszkaniowa z lat 1973-1985, sygn. 44. Number of units in the group: 44
14/259/0 Gminna Rada Narodowa w Gorzycach 1973-1990 0 Unroll
Sesje Gminnej Rady Narodowej z lat 1978-1990, sygn. 1-16; Komisje Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1990, sygn. 17-34; Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1980-1990, sygn. 35-39; Wnioski i inrerpelacje radnych z lat 1973-1990, sygn. 40; Działalność Gminnej Rady Narodowej z lat 1985-1989, sygn. 41-44; Dopływ z lat 1973-1975, sygn. 45-46. Number of units in the group: 46
Showing 226 to 240 of 456 entries.