Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/56/0 Kancelaria notariusza Andrzeja Cinciały w Cieszynie 1863-1898 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży, dzierżawy, darowizny, pożyczki, oświadczenia dłużne, testamenty z lat 1881-1898, sygn. 1-19; Repertoria z lat 1863-1896, sygn. 20-21, 20a. Number of units in the group: 22
14/57/0 Kancelaria notariusza Antoniego Dyboskiego w Cieszynie 1892-1917 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży, dzierżawy, darowizny, pożyczki, oświadczenia dłużne, testamenty, protokoły walnych zebrań stowarzyszeń i kas oszczędnościowych z lat 1899-1900, sygn. 1-9; Repertoria z lat 1892-1917, sygn. 10-23. Number of units in the group: 23
14/58/0 Kancelaria notariusza Ernesta Farnika w Cieszynie 1857-1880 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży, dzierżawy, darowizny, pożyczki, oświadczenia dłużne, testamenty z lat 1857-1880, sygn. 1-22; Repertoria z lat 1857-1880, sygn. 23-30. Number of units in the group: 31
14/59/0 Kancelaria notariusza Antoniego Kasprzaka w Cieszynie 1898-1923 0 Unroll
Akty notarialne, repertoria, protesty wekslowe, indeks z lat 1898-1923, sygn. 1-13. Number of units in the group: 13
14/60/0 Kancelaria notariusza Andrzeja Kotuli w Cieszynie 1867-1892 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży, darowizny, oświadczenia dłużne, testamenty z lat 1867-1891, sygn. 1-41; Repertoria z lat 1867-1892, sygn. 42-47; Indeksy z lat 1867-1890, sygn. 48-49. Number of units in the group: 49
14/61/0 Kancelaria notariusza Jerzego Kukucza w Cieszynie 1851-1856 0 Unroll
Repertoria z lat 1851-1859, sygn. 1-3; Korespondencja z kat 1852-1859, sygn. 4; akta notarialne z lat 1851-1856, sygn. 5. Number of units in the group: 5
14/62/0 Kancelaria notariusza Antoniego Michla w Skoczowie 1864-1899 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży, darowizny, oświadczenia dłużne, testamenty z lat 1874-1899, sygn. 1-24; Repertoria z lat 1864-1900, sygn. 25-33. Number of units in the group: 33
14/63/0 Kancelaria notariusza Józefa Ochrany w Skoczowie 1858-1864 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży, darowizny, oświadczenia dłużne, testamenty z lat 1858-1864, sygn. 1-9. Number of units in the group: 9
14/64/0 Kancelaria notariusza Franciszka Garlika w Strumieniu 1876-1892 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży, darowizny, oświadczenia dłużne, testamenty, repertoria z lat 1876-1892, sygn. 1-14 Number of units in the group: 14
14/65/0 Kancelaria notariusza Henryka Giełdanowskiego w Strumieniu 1895-1898 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży, potwierdzenia otrzymania posagu, indeks z lat 1895-1898, sygn. 1-5. Number of units in the group: 5
14/66/0 Kancelaria notariusza Józefa Malinowskiego w Strumieniu 1898-1907 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży, darowizny z lat 1898-1907, sygn. 1-3. Number of units in the group: 3
14/67/0 Kancelaria notariusza Alfreda Michla w Strumieniu 1892-1895 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży, repertoria z lat 1892-1895, sygn. 1-3. Number of units in the group: 3
14/68/0 C.K. Komisja Egzaminacyjna dla Powszechnych Szkół Ludowych i Wydziałowych w Cieszynie 1887-1913 0 Unroll
Metryki egzaminów z lat 1887-1913, sygn. 1-21. Number of units in the group: 21
14/69/0 Główna i Niższa Szkoła Realna w Cieszynie 1774-1869 0 Unroll
Sprawy administracyjno-finansowe: uroczystości państwowe, lokalne, opłaty szkolne, stypendia, zapomogi, podręczniki, kursy pedagogiczne, wydatki i dochody szkoły z lat 1778-1869, sygn. 1-36, 2a, 2b; Zarządzenia dotyczące nauczycieli, uczniów, szkół z lat 1778-1869, sygn. 37-58; Sprawy nauczania: organizacja nauki, zestawienia wyników nauczania, protokoły konferencji grona nauczycielskiego z lat 1774-1869, sygn. 59-89. Number of units in the group: 91
14/70/0 Państwowa Szkoła Realna w Cieszynie 1871-1925 0 Unroll
Katalogi główne ocen z lat 1871-1925, sygn. 1-16. Number of units in the group: 17
Showing 46 to 60 of 456 entries.