Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/197/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kończycach Wielkich 1958-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958-1972, sygn. 1-3; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1968-1972, sygn. 4; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958-1972, sygn. 5-7; Plany gospodarcze z lat 1959-1970, sygn. 8-18. Number of units in the group: 20
14/198/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pogwizdowie 1954-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1969, sygn. 1-9; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 10-14; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 15-24; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1964-1972, sygn. 25; Plany gospodarcze z lat 1959-1969, sygn. 26-35; Budżet i jego wykonanie z roku 1971, sygn. 36. Number of units in the group: 37
14/199/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zebrzydowicach 1955-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1969, sygn. 1-16; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965-1969, sygn. 17-21; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1969, sygn. 22-38; Plany gospodarcze z lat 1962-1972, sygn. 39-47; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1966-1972, sygn. 48; Budżet i jego wykonanie z lat 1955-1972, sygn. 49-65. Number of units in the group: 65
14/200/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kończycach Małych 1955-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 1-9; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1961-1972, sygn. 10-14; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 15-23; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1964-1971, sygn. 24; Plany gospodarcze z lat1962-1970, sygn. 25-35; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1963-1971, sygn. 36; Budżet i jego wykonanie z lat 1955-1972, sygn. 37-54. Number of units in the group: 54
14/201/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kaczycach 1955-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 1-10; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 11-15; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 16-24; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1964-1970, sygn. 25; Plany gospodarcze z lat 1962-1970, sygn. 26-36; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1965-1970, sygn. 37; Sprawozdawczość i statystyka z lat 1966-1968, sygn. 38; Budżet i jego wykonanie z lat 1955-1972, sygn. 39-55. Number of units in the group: 55
14/202/0 Spuścizna księdza Jerzego Prutka 1807-1875 [1993] 0 Unroll
Akta własne księdza Jerzego Prutka z lat 1807-1875, sygn. 1-18; Artykuły prasowe i popularnonaukowe poświęcone księdzu Prutkowi z lat do 1993 r., sygn. 19-20. Number of units in the group: 20
14/203/0 Fundacja Karola i Gabrieli baronów Cselestów w Cieszynie 1796-1919 [1930] 0 Unroll
Testamenty i organizacja fundacji z lat 1796-1919 [1930], sygn. 1-8; Sprawy personelu i wychowanków z lat 1824-1835, sygn. 9-11; Sprawy finansowe z lat 1806-1837, sygn. 12-17; Fundacja Gabrieli Cselesty w Bratysławie z lat 1817-1825, sygn. 18-20. Number of units in the group: 20
14/204/0 Książęcy Sąd Ziemski w Cieszynie 1714-1850 [1882] 0 Unroll
Księgi państw niższego rzędu z lat [1624] 1727-1848, sygn. 1-2; Księgi własności dominialnej (szlacheckiej): główne, spraw majątkowych, hipoteczne z lat 1714-1882, sygn. 3-45; Księgi własności wolnych osadników: główne, spraw majątkowych, hipoteczne, różne z lat 1767-1880, sygn. 46-64; Protokoły posiedzeń Książęcego Sądu Ziemskiego z lat 1840-1846, sygn. 65-71; Księgi sądowe Księstwa Bielskiego:hipoteczne księstwa, inwentarze majątku, główne, hipoteczne majątków, księgi spraw majątkowych, szacunków realności z lat [1623] 1718-1856, sygn. 72-102; Księgi spraw kryminalnych z lat 1784-1826, sygn. 103-104. Number of units in the group: 116
14/205/0 Spuścizna Barbary Poloczkowej 1702-2000 0 Unroll
Prace naukowe: masznopisy artykułów, nadbitki, korespondencja z lat 1962-2000, sygn. 1-97; Materiały działalności naukowej i społecznej: etnograficzne, archiwalne, dotyczące muzealnictwa, pracy magisterskiej i doktorskiej, mapy z lat 1934-1987, sygn. 98-220; Korespondencja z lat 1979-1990, sygn. 221-243; Materiały o twórcy zespołu: życiorys, korespondencja, bibliografia, nekrologi z lat 1969-1994, sygn. 244-246; Materiały osób obcych: kontrakt kupna-sprzedaży, testament, listy, wspomnienia i opracowania z lat 1702-1989, sygn. 247-265. Number of units in the group: 265
14/206/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Bielsku-Białej z siedzibą w Cieszynie 1975-1995 0 Unroll
Akta spraw ogólno-administracyjnych z lat 1975-1995, sygn. 1-84. Number of units in the group: 84
14/207/0 Zbiór map katastralnych Śląska Cieszyńskiego 1830-1963 0 Unroll
Mapy katastralne polskiej części Śląska Cieszyńskiego: mapy przeglądowe, mapy ewidencyjne gmin katastralnych, mapy ewidencyjne i plany podziału parcel z lat 1830-1949, sygn. 1-335; Mapy katastralne czeskiej części Śląska Cieszyńskiego: mapa przeglądowa, mapy ewidencyjne gmin katastralnych z lat 1872 -1939, sygn. 336-380; Niemieckie mapy katastralne: mapa przeglądowa okręgu Urzędu Katastralnego w Cieszynie, mapy ewidencyjne obrębów katastralnych z 1941 roku, sygn. 381-390; Mapy katastralne z lat 1878-1963, sygn. 391-398. Number of units in the group: 398
14/208/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Cieszynie 1950-1973 0 Unroll
Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i inne z lat 1950-1973. Number of units in the group: 164
14/210/0 Urząd Rejonowy w Cieszynie 1990-1997 0 Unroll
Sprawy organizacyjne, urbanistyki, architektury i nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, sprawozdania własne księgowości z lat 1990-1997. Number of units in the group: 55
14/211/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Skoczowa 1895-1950 0 Unroll
Dział ogólno-administracyjny: protokoły Zarządu, Rady, sprawozdania z działalności, statuty z lat 1905-1939, sygn. 1-8, 1a; Dział finansowy: dzienniki główna, preliminarze, bilanse, pożyczki hipoteczne, obligacje z lat 1911-1950, sygn. 9-20; Dział zastawów hipotecznych z lat 1929-1943, sygn. 21-38. Number of units in the group: 39
14/212/0 Miejska Rada Narodowa w Ustroniu 1974-1990 0 Unroll
Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium MRN. Komisje MRN, samorząd osiedlowy z lat 1974-1990, sygn. 1-83. Number of units in the group: 83
Showing 181 to 195 of 456 entries.