Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/117/0 Akta gminy Zebrzydowice 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny w Zebrzydowicach: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, budżet z lat 1945-1950, sygn. 1-17; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Zebrzydowicach: protokoły sesji GRN, komisje GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, budżet z lat 1950-1954, sygn. 18-41. Number of units in the group: 41
14/118/0 Państwowe Gimnazjum i Liceum Mechaniczne w Cieszynie 1945-1951 0 Unroll
Sprawy organizacyjne szkoły: organizacja szkoły i nauczania, przydział budynków, ewidencja nauczycieli i uczniów z lat 1945-1950, sygn. 1-5; Sprawozdania z pracy: opisowe i statystyczne z lat 1946-1951, sygn. 6-12; Sprawy finansowe: preliminarze budżetowe z lat 1948-1950, sygn. 13-17; Komitet Rodzicielski: bilans z lat 1948-1950, sygn. 18; Warsztaty szkolne: plany i sprawozdania finansowo-gospodarcze, ewidencja maszyn z lat 1946-1951, sygn. 19-26. Number of units in the group: 26
14/119/0 Państwowa Szkoła Zawodowa Żeńska w Cieszynie 1946-1952 0 Unroll
Sprawy organizacyjne szkoły: opis budynku i warsztatów szkolnych, wykaz nauczycieli i młodzieży z lat 1945-1951, sygn. 1-4; Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1946-1952, sygn. 5-7; Plany pracy i sprawozdania z lat 1946-1952, sygn. 8-25; Sprawy finansowe: preliminarze budżetowe z lat 1946, 1950-1952, sygn. 26-29. Number of units in the group: 29
14/120/0 Państwowa Szkoła Rolnicza w Kończycach Małych 1945-1950 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: protokoły konferencji Rady Pedagogicznej, protokoły komisji egzaminacyjnych, księga ocen uczniów z lat 1945-1950, sygn. 1-5; Plany pracy, sprawozdania: kronika szkoły, protokoły wizytacji, plany pracy, sprawozdania z lat 1946-1950, sygn. 6-18; Sprawy gospodarcze i finansowe: inwestycje i remonty, preliminarze budżetowe, plany gospodarcze, inwentaryzacyjne z lat 1945-1950, sygn. 19-29; Gospodarstwo szkolne: opis i zestawienie powierzchni gospodarstwa szkolnego, inwentaryzacja, plany produkcji rolnej, sprawozdania z lat 1946-1950, sygn. 30-41. Number of units in the group: 41
14/121/0 Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza w Ustroniu 1945-1950 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: okólniki w sprawie organizacji szkół rolniczych, statut i regulamin szkoły, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, katalogi, arkusze ocen, ewidencja absolwentów, sprawy personalne nauczycieli z lat 1945-1950, sygn. 1-12; Plany pracy, sprawozdania: kronika szkolna, plany pracy, sprawozdania z lat 1946-1950, sygn. 13-23; Sprawy finansowe i gospodarcze z lat 1946-1950, sygn. 24-33. Number of units in the group: 33
14/123/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Cieszynie 1945-1953 0 Unroll
Działalność Rady z lat 1945-1952, sygn. 1-8; Sprawy kulturalno-oświatowe z lat 1946-1953, sygn. 9-13; Działalność świetlic zakładowych z lat 1949-1950, sygn. 14-16; Działalność rad zakładowych z lat 1945-1950, sygn. 17-22; Zarządzenia władz nadrzędnych z lat 1946-1950, sygn. 23-26. Number of units in the group: 26
14/124/0 Spółdzielnia Pracy Rzeźbiarzy i Kamieniarzy "Beskid" w Brennej 1953-1964 [1968] 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne z lat 1953-1964 [1968], sygn. 1-5; Sprawy gospodarczo-finansowe z lat 1953-1964, sygn. 6-17. Number of units in the group: 17
14/125/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Przyszłość" Bąków 1953-1956 [1964] 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: organizacja Spółdzielni, protokoły zebrań członków i Zarządu, ewidencja członków, klasyfikacja gruntów z lat 1953-1956, sygn. 1-5; Sprawy gospodarczo-finansowe: roczne plany i sprawozdania finansowe, roczne rozliczenia z dochodów z lat 1953-1956, sygn. 5-15; Likwidacja Spółdzielni: bilans likwidacyjny, zatwierdzenie likwidacji z lat [1956-1958, 1964], sygn. 16. Number of units in the group: 16
14/126/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Przełom" Dzięgielów 1952-1963 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: protokoły zebrań członków, Zarządu i komisji rewizyjnej, ewidencja członków, pomiary i klasyfikacja gruntów z lat 1952-1956, sygn. 1-5; Sprawy gospodarczo-finansowe: roczne plany finansowe, bilanse z lat 1952-1957, sygn. 6-16; Likwidacja Spółdzielni: działalność Komisji Likwidacyjnej z lat 1956-1963, sygn. 17-18. Number of units in the group: 18
14/127/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Rozkwit" Iskrzyczyn 1953-1961 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: protokoły zebrań członków, Zarządu i komisji rewizyjnej, ewidencja członków, rejestry gruntów z lat 1953-1960, sygn. 1-6; Sprawy gospodarczo-finansowe: roczne plany i sprawozdania finansowe, agrotechniczne z lat 1953-1960, sygn. 7-34; Likwidacja Spółdzielni z roku 1961, sygn. 35-39. Number of units in the group: 39
14/128/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Beskid" Leszna Górna 1952-1958 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: protokoły zebrań członków, ewidencja członków, pomiary i klasyfikacja gruntów z lat 1952-1957, sygn. 1-6; Sprawy gospodarczo-finansowe: roczne plany i sprawozdania gospodarcze, agrotechniczne, bilanse z lat 1953-1956, sygn. 7-19; Likwidacja Spółdzielni: działalność Komisji Likwidacyjnej z lat 1956-1958, sygn. 20-21. Number of units in the group: 21
14/129/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Zorza" Pruchna 1956-1964 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: organizacja Spółdzielni, protokoły zebrań członków, ewidencja członków z lat 1956-1957, sygn. 1-3; Likwidacja Spółdzielni z lat 1957-1964, sygn. 4-7. Number of units in the group: 7
14/130/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. J. Cyrankiewicza Puńców 1952-1959 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: organizacja Spółdzielni, protokoły zebrań członków, ewidencja członków, pomiary i klasyfikacja gruntów z lat 1952-1956, sygn. 1-7; Sprawy gospodarczo-finansowe: roczne plany i sprawozdania gospodarcze, bilanse z lat 1953-1956, sygn. 8-19; Likwidacja Spółdzielni z lat 1956-1959, sygn. 20-22. Number of units in the group: 22
14/131/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Jedność" Zebrzydowice 1952-1959 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: organizacja Spółdzielni, protokoły zebrań członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ewidencja członków, pomiary i klasyfikacja gruntów z lat 1952-1956, sygn. 1-6; Sprawy gospodarczo-finansowe: roczne plany gospodarcze, bilanse z lat 1952-1956, sygn. 7-22; Likwidacja Spółdzielni z lat 1952-1959, sygn. 23-26. Number of units in the group: 26
14/132/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Wodzisławiu Śl. - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 106 to 120 of 456 entries.