Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/260/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubomi 1954-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1972, sygn. 1-9; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 10-27; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 28-36; Zebrania wiejskie z lat 1966-1972, sygn. 37; Plany i analizy gospodarcze gromady z lat 1961-1972, sygn. 38-51; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1966-1971, sygn. 52; Budżet gromady z lat 1959-1971, sygn. 53-63; Likwidacja biura z roku 1972, sygn. 64. Number of units in the group: 64
14/261/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Syryni 1954-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1972, sygn. 1-14; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 15-37; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 38-50; Zebrania wiejskie z lat 1958-1972, sygn. 51; Plany rozwoju społeczno-gospodarczego gromady z lat 1959-1972, sygn. 52-70; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1972, sygn. 71-74; Budżet gromady i jego realizacja z lat1959-1972, sygn. 75-84; Likwidacja biura z roku 1972, sygn. 85. Number of units in the group: 85
14/262/0 Urząd Gminy w Lubomi 1973-1990 0 Unroll
Zarządzanie: regulaminy organizacyjne, decyzje i zarządzenia Naczelnika Gminy, sprawozdawczość, skargi i wnioski, kontrole zewnętrzne z lat 1973-1990, sygn. 1-17; Budżet gminy z lat 1974-1990, sygn. 18-48; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju z lat 1977-1989, sygn. 49-72; Czyny społeczne z lat 1976-1990, sygn. 73; Handel i usługi z roku 1985, sygn. 74; Budownictwo, urbanistyka z lat 1974-1990, sygn. 75-81. Number of units in the group: 81
14/263/0 Gminna Rada Narodowa w Lubomi 1973-1990 0 Unroll
Sesje Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1990, sygn. 1-13; Komisje stałe Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1990, sygn. 14-33; Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1990, sygn. 34-38; Statystyka wyborcza, kwestionariusze radnych z lat 1973-1988, sygn. 39-45; Wnioski i interpelacje radnych z lat 1984-1990, sygn. 46-47; Samorząd wiejski z lat 1977-1989, sygn. 48-51; Dopływ z lat 1973-1974, sygn. 52-53. Number of units in the group: 53
14/264/0 Urząd Miejski w Cieszynie 1973-1990 0 Unroll
Zarządzanie: realizacja wniosków komisji stałych MRN, samorząd mieszkańców, działalność kolegiów, komisji, zespołów, narady kierowników wydziałów, statut i regulamin wewnętrzny Urzędu, decyzje i zarządzenia Naczelnika Miasta, plany pracy, skargi i wnioski, kontrole zewnętrzne z lat 1973-1990, sygn. 1-174; Personel, kadry: analizy, sprawozdawczość, szkolenia pracowników z lat 1974-1990, sygn. 175-186; Budżet, podatki: budżety zbiorcze, ich zmiana i realizacja, analizy i sprawozdania z lat 1974-1990, sygn. 187-210; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju z lat 1974-1985, sygn. 211-214; Analizy ekonomiczne z lat 1974-1990, sygn. 215-230; Nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1974-1986, sygn. 231-241; Zagadnienia społeczno-administracyjne, obywatelstwo z lat 1974-1986, sygn. 242-267; Kolegium ds.. Wykroczeń z lat 1974-1990, sygn. 268-276; Ewidencja ludności, urzędy stanu cywilnego z lat 1974-1986, sygn. 277-303; Rolnictwo z lat 1975-1983, sygn. 304-305; Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo, ochrona środowiska z lat 1976-1989, sygn. 306-316; Zatrudnienie z lat 1974-1986, sygn. 317-325 Number of units in the group: 341
14/265/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w powiecie cieszyńskim 2004 0 Unroll
Kopie protokołów głosowania Obwodowych Komisji Wyborczych z roku 2004, sygn. 1-11. Number of units in the group: 11
14/266/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w powiecie wodzisławskim 2004 0 Unroll
Kopie protokołów głosowania Obwodowych Komisji Wyborczych z roku 2004, sygn. 1-7. Number of units in the group: 7
14/267/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Jastrzębiu Zdroju 2004 0 Unroll
Kopie protokołów głosowania Obwodowych Komisji Wyborczych z roku 2004, sygn. 1. Number of units in the group: 1
14/268/0 Urząd Miasta i Gminy w Skoczowie 1973-1990 0 Unroll
Zarządzanie: akt erekcyjny gminy Skoczów, zebrania wiejskie, kolegia, komisje zespoły, narady pracowników, organizacja urzędów terenowych organów administracji państwowej, zarządzenia i decyzje Naczelnika, sprawozdania statystyczne, kontrole zewnętrzne z lat 1973-1990, sygn. 1-44; Personel, kadry: sprawozdania statystyczne z lat 1973-1990, sygn. 45; Budżet, podatki z lat 1973-1990, sygn. 46-86; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju i sprawozdawczość z ich realizacji z lat 1973-1990, sygn. 87-111; Czyny społeczne z lat 1973-1984, sygn. 112; Kultura i sport z lat 1973-1990, sygn. 113-125; Nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1973-1989, sygn. 126; Kolegium ds.. Wykroczeń z lat 1976-1982, sygn. 127; Rolnictwo, leśnictwo z lat 1974-1990, sygn. 128-139; Przemysł i usługi z lat 1981-1990, sygn. 140-141; Gospodarka komunalna z lat 1973-1987, sygn. 142-143; Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa z lat 1973-1990, sygn. 144-146; Ochrona środowiska z lat 1981-1988, sygn. 147; Pomoc społeczna z lat 1984-1990, sygn. 148; Dopływ, sygn. 149-198. Number of units in the group: 198
14/269/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Skoczowie 1973-1990 0 Unroll
Sesje Rady Narodowej Miasta i Gminy z lat 1973-1990, sygn. 1-22; Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy z lat 1973-1990, sygn. 23-100; Posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy z lat 1973-1990, sygn. 101-117; Plany pracy, sprawozdania z działalności, ewidencja osobowa radnych z lat 1973-1989, sygn. 118-124. Number of units in the group: 124
14/270/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Miejska w Cieszynie 1981-1989 0 Unroll
Plany pracy, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń, korespondencja z lat 1981-1989, sygn. 1-21. Number of units in the group: 21
14/271/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w powiecie wodzisławskim 2005 0 Unroll
Kopie protokołów głosowania Obwodowych Komisji Wyborczych z roku 2005, sygn. 1-7. Number of units in the group: 7
14/272/0 Spuścizna Karola Kiebel Kobarskiego [1866] 1901-1939 [1981] 0 Unroll
Prace twórcy spuścizny, sygn. 1-3; Materiały działalności twórcy spuścizny z lat 1907-1939, sygn. 4-10; Materiały etnograficzne z lat 1922-1927, sygn. 11-15; Mapy z lat [1866] 1906-1934, sygn. 16-22; Materiały drukowane z lat 1913-1981, sygn. 23-30; Materiały biograficzne z lat 1903-1955, sygn. 31-35; Materiały rodzinne z lat 1906-1941, sygn. 36-41; Załączniki (odznaczenia i znaczki) z lat 1912-1939, sygn. 42. Number of units in the group: 42
14/273/0 Publiczna Szkoła Wydziałowa dla Dziewcząt w Cieszynie 1870-1927 [1941] 0 Unroll
Kronika Szkoły z lat 1903-1921, sygn.1; Sprawy administracyjno-organizacyjne z lat 1884-1925 [1941], sygn. 2-3; Ewidencja uczniów z lat 1870-1927, syg. 4-45 Number of units in the group: 45
14/274/0 Publiczna Szkoła Wydziałowa dla Chłopców w Cieszynie 1873-1931 0 Unroll
Kronika Szkoły z lat 1873-1931, sygn. 1; Sprawy organizacyjne z lat 1893-1914, sygn. 2-4; Ewidencja uczniów z lat 1886-1922, sygn. 5-50. Number of units in the group: 50
Showing 241 to 255 of 456 entries.