Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/790/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gołonogu [1808-1825] 1826-1916 0 Unroll
1. Akta stanu cywilnego gminy Gołonóg 1808-1825 Akta urodzeń z lat 1808-1816, 1818-1825, sygn. 1-33 Akta małżeństw z lat 1808-1816, 1818-1825, sygn. 34-59 Akta zgonów z lat 1808-1816, 1818-1825, sygn. 60--92 Księgi łączne z roku 1810, sygn. 93-97, Alegata z lat 1808-1813, 1815-1825, sygn. 98-119 2. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gołonogu 1826-1912 Wtóropisy akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1912, sygn. 120-216 Alegata z lat 1826-1831, 1833-1838, 1840-1868, 1870-1912, sygn. 217-300 Spis zdawczo-odbiorczy: Księgi urodzeń, małżeńśtw i zgonów z lat 1913-1916, sygn. 301-304 Alegata z lat 1913-1916, sygn. 305-308 Number of units in the group: 308
12/791/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Czeladź 1808-1917 0 Unroll
Number of units in the group: 309
12/792/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zagórzu, dawniej w Niwce [1808-1825] 1826-1909 0 Unroll
I. Akta stanu cywilnego gminy Niwka Księgi urodzeń z lat 1808-1825, sygn. 1-20 Księgi małżeństw z lat 1808-1825, sygn. 21-40 Księgi zgonów z lat 1808-1825, sygn. 41-60 Alegata z lat 1810-1825, sygn. 61-74 II. Akta stanu cywilnego parafii Rzymskokatolickiej Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1909, sygn. 75-174 Alegata z lat 1827-1882, sygn. 175-216 Number of units in the group: 216
12/793/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wojkowice Kościelne 1873, 1891-1898 0 Unroll
Number of units in the group: 9
12/794/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Będzińskiego [1864] 1866-1914 0 Unroll
Akta ogólne: okólniki, księgi postanowień, rejestry, skorowidze, wprowadzanie w życie ukazu uwłaszczeniowego i związane z tym sprawy i spory z lat 1864-1914, sygn. 1-51 Akta dotyczące poszczególnych wsi w gminach: Bobrowniki z lat 1866-1908, sygn. 52-53 Choroń z lat 1864-1908, sygn. 54-60 Górnicza z lat 1864-1909, sygn. 61-63 Gzichów z lat 1865-1909, sygn. 64-68 Koziegłowy z lat 1864-1909, sygn. 69-72 Kromołów z lat 1865-1909, sygn. 73-85 Łosień z lat 1865-1910, sygn. 86-87 Niegowa z lat 1864-1909, sygn. 88-93 Olkusko-Siewierska z lat 1868-1909, sygn. 94 Ożarowice z lat 1864-1909, sygn. 95-97 Pińczyce z lat 1864-1909, sygn. 98-101 Poremba Mrzygłódzka z lat 1864-1909, sygn. 102-109 Rokitno Szlacheckie z lat 1864-1910, sygn. 110-113 Rudniki Wielkie z lat 1864-1911, sygn. 114-118 Sulików z lat 1864-1909, sygn. 119-129 Włodowice z lat 1864-1909, sygn. 130-131 Wojkowice Kościelne z lat 1864-1909, sygn. 132-135 Żarki z lat 1865-1908, sygn. 136-139 Akta szczegółowe: Akta dotyczące obrotu ziemią z lat 1872-1914, sygn. 140-202 Akta dotyczące praw do gruntów rolnych z lat 1909-1914, sygn. 203-221 Akta dotyczące wpisów do tabel likwidacyjnych z lat 1885-1914, sygn. 222-258 Akta dotyczące naruszenia posiadania z lat 1909-1914, sygn. 259-269 Akta dotyczące służebności gruntowych z lat 1910-1912, sygn. 270-275 Akta dotyczące dzierżawy gruntów rolnych z lat 1888-1913, sygn. 276-314 Akta dotyczące sporów granicznych z lat 1870-1881, 1904-1914, sygn. 315-568 Akta dotyczące zajęcia gruntów dla celów przemysłowych z lat 1891-1914, sygn. 569-612 Akta dotyczące serwitutów z lat 1871-1914, sygn. 613-726 Akta dotyczące podziału ziemi gminnej z lat 1908-1914, sygn. 727-742 Akta dotyczące pomiarów gruntów z lat 1879-1880, 1894-1914, sygn. 743-769 Akta dotyczące wyrębu lasów państwowych z lat 1911, sygn. 770-773 Akta dotyczące kas oszczędnościowo-pożyczkowych z lat 1892-1914, sygn. 774-887 Akta dotyczące przesiedlania z lat 1911, sygn. 888 Akta dotyczące wysiedlania Żydów z gruntów i domów włościańskich z lat 1902-1914, sygn. 889-1047 Number of units in the group: 1047
12/795/0 Powiatowy Urząd Budowlany w Będzinie [1927] 1939-1944 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: organizacja, zarządzenia z lat [1927] 1939-1944, sygn. 1-29 Sprawy dotyczące materiałów budowlanych: kupno, sprzedaż, ceny z lat 1940-1944, sygn. 30-53 Sprawy mieszkaniowe: czynsz, opłaty komunalne i za hotele z lat 1940-1944, sygn. 54-71 Sprawy budownictwa obiektów: budownictwo ogólne, naziemne, budowa hotelu, kin, szkół, rzeźni, szpitala, urzędów gminnych z lat 1940-1944, sygn. 72-133 Sprawy budowy ulic, szos, dróg, kolejki piaskowej i zakładania placów z lat [1936] 1940-1944, sygn. 134-175 Sprawy budowy mostów, kanalizacji i melioracji gruntów: melioracja gruntów, budowa mostów, założenie parku i cmentarza z lat 1939-1944, sygn. 176-199 Sprawy budowy zbiorników przeciwpożarowych i bunkrów przeciwlotniczych z lat 1940-1944, sygn. 200-242 Number of units in the group: 242
12/796/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Dąbrowie 1915-1918 0 Unroll
Wydział Wojskowy z lat 1915-1918, sygn. 1-6 Adiutantura z lat1916-1918, sygn. 7 Wydział Grobownictwa Wojennego z lat 1915-1918, sygn. 8 Likwidatura z lat 1915-1918, sygn. 9-55 Wydział Administracyjny z lat 1915-1918, sygn. 56-106 Komisariat Cywilny z lat 1915-1918, sygn. 107-126 Sąd Wojskowy z lat 1915-1918, sygn. 127-132 Sąd Komendy Rejonu Przemysłowego Dąbrowsko-Olkuskiego z lat 1917-1918, sygn. 133-136 Areszt Polowy z lat 1916-1918, sygn. 137-138 Powiatowa Komenda Żandarmerii z lat 1915-1918, sygn. 139-151 Poczta Etapowa z lat 1915-1918, sygn. 166-168 Batalion Strzelców Polowych z lat 1916-1918,sygn. 169-171 Mapy i plany z lat 1918, sygn. 172 Number of units in the group: 172
12/797/0 Sąd Cesarsko - Niemieckiego Gubernatorstwa Wojskowego w Częstochowie Ekspozytura w Będzinie 1915-1918 0 Unroll
Akta ogólne dotyczące organizacji sądu z lat 1915-1918, sygn. 1-7 Wykaz osób poszukiwanych listami gończym z lat 1916-1918, sygn. 8 Wytyczne dotyczące ułaskawień z lat 1916-1918, sygn. 9 Akta dotyczące strajków i niepokojów z lat 1917-1918, sygn. 10 Rozkazy dzienne i przepisy celne z lat 1915-1916, sygn. 11-12 Akta spraw karnych o różne przestępstwa z lat 1915-1918, sygn. 13-668, 694-708 Akta postępowania zabezpieczającego z lat 1915-1918, sygn. 669-688 Repertoria spraw karnych i skorowidz z lat 1916-1918, sygn. 689-693 Number of units in the group: 708
12/798/0 Sąd Cesarsko - Niemieckiego Gubernatorstwa Wojskowego w Częstochowie Ekspozytura w Sosnowcu 1915-1918 0 Unroll
Akta ogólne: organizacja i zasady działania sądu z lat 1916-1918, sygn. 1-6 Akta spraw osobowych personelu sądowego z lat 1915-1918, sygn. 7 Akta spraw karnych o różne przestępstwa: nielegalne przekraczanie granicy, przemyt, przekroczenia paszportowe i walutowe, kradzież, strajki w kopalniach z lat 1915-1918, sygn. 8-526, 538-541 Repertoriach i skorowidze z lat 1915-1918, sygn. 527-537 Number of units in the group: 541
12/799/0 Cesarsko - Niemiecki Sąd Okręgowy w Będzinie 1915-1918 0 Unroll
Akta procesowe dotyczące spraw cywilnych i karnych: sprawy rozwodowe, wekslowe, czynszowe, zabójstwa, napady rabunkowe, kradzieże, przestępstwa obyczajowe, fałszerstwa z lat 1915-1918, sygn. 1-262, 133a, 134a, 149a, 150a, 159a, 162a, 172a, 182a, 192a, 236a, 248a Akta egzekucyjne z lat 1916-1917, sygn. 263-278 Akta Komornika Sądu Okręgowego w Będzinie z lat 1915-1918, sygn. 279-342 Korespondencja z lat 1917, sygn. 343 Akta personalne pracowników sądowych z lat 1915-1918, sygn. 344-356 Skorowidze z lat 1915-1918, sygn. 357-377 Number of units in the group: 389
12/800/0 Prokuratura Cesarskiego Sądu Okręgowego w Będzinie 1915-1917 0 Unroll
Przestępstwa pospolite: akta dochodzeń prokuratorskich z lat 1915-1917, sygn. 1-768 Rejestry dochodzeń z lat 1915-1917, sygn. 769-771 Number of units in the group: 771
12/801/0 Cesarsko - Niemiecki Sąd Pokoju w Będzinie 1915-1918 0 Unroll
Akta spraw cywilnych: postępowanie nakazowe o drobne należności pieniężne, sprawy cywilne o różne świadczenia (zapłata czynszu, zwrot rzeczy, długu, zapłata należności za pracę, alimenty, uchylenie egzekucji), sprawy wekslowe, sprawy z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego z lat 1915-1918, sygn. 1-232 Akta spraw karnych: sprawy o kradzieże, paserstwo, oszustwa, przywłaszczenia, opór władzy, bójki, rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, zakłócanie spokoju publicznego, zniewagi z lat 1915-1918, sygn. 233-294, 296-302 Rejestr spraw karnych z lat 1916, sygn. 295 Number of units in the group: 302
12/802/0 Cesarsko - Niemiecki Sąd Pokoju w Sosnowcu 1915-1918 0 Unroll
Postępowanie nakazowe: drobne należności pieniężne (zapłata czynszu, należności wekslowe, za towary) z lat 1915-1916, sygn. 1-60 Procesy cywilne: sprawy cywilne o alimenty, opróżnienie mieszkania, należności czynszowe, pieniężne z lat 1915-1917, sygn. 61-463 Sprawy opieki i kurateli: opieka nad małoletnimi dziećmi i kuratela z lat 1915-1917, sygn. 464-469 Procesy karne: procesy o różne przestępstwa pospolite z lat 1916-1918, sygn. 470-489 Number of units in the group: 489
12/803/0 Sąd Grodzki w Dąbrowie Górniczej [1925] 1929-1939 0 Unroll
Akta spraw cywilnych: postępowanie nakazowe o należności pieniężne, sprawy spadkowe, naruszenie prawa własności, alimenty z lat 1929-1939, sygn. 1-13, 10a Repertoria spraw karnych z lat 1929-1939, sygn. 14-34 Repertoria spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania ogólnego z lat 1929-1939, sygn. 35-50 Repertoria spraw opiekuńczych z lat [1925] 1929-1934, sygn. 51-52 Repertoria spraw wytaczanych w trybie postępowania nakazowego i upominawczego z lat 1933-1939, sygn. 53-66 Repertoria spraw egzekucyjnych z lat 1933-1939, sygn. 67-72 Skorowidze do repertoriów spraw karnych z lat 1929-1936, sygn. 73-81 Skorowidze do repertoriów spraw cywilnych z lat 1929-1938, sygn. 82-90 Skorowidze do repertoriów spraw wytaczanych w trybie postępowania nakazowego i upominawczego z lat 1934-1936, sygn. 91-93 Skorowidz do repertoriów spraw egzekucyjnych z lat 1935-1937, sygn. 94 Number of units in the group: 99
12/804/0 Sąd Okręgowy w Sosnowcu [1917] 1918-1939 [1944] 0 Unroll
Wydział Karny: zabójstwa, zdrada stanu, ruch komunistyczny, szpiegostwo, zniesławienie, kradzieże z lat 1917-1937, sygn. 1-1342, 1344-1357, brak sygn. 661, 550, 842, 1203, 1305 Wydział Prezydialny: sprawozdania sytuacyjne Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z działalności organizacji zawodowych i komunistycznych z lat 1937, sygn. 1343, brak sygn. 1343 Spis zdawczo-odbiorczy, Akta karne w sprawie grzywny od Franciszka Nużyńskiego z 1925 roku, sygn. 1358 Number of units in the group: 1403
12/805/0 Sąd Obwodowy w Sosnowcu [1935] 1939-1944 0 Unroll
Sprawa gruntowa z lat 1939-1940, sygn. 1 Sprawy obsady zwolnionych stanowisk przez adwokatów polskich; dokumenty dotyczące zakupu działek - akty notarialne z lat [1935] 1939-1944, sygn. 2-30 Number of units in the group: 53
12/806/0 Obóz w Sosnowcu 1940-1945 0 Unroll
Oddział Męski: akta osobowe więźniów z lat 1940-1944, sygn. 1-70 Oddział Kobiecy: akta osobowe więźniarek z lat 1940-1944, sygn. 71-76 Number of units in the group: 76
12/807/0 Prezydent Policji w Sosnowcu 1939-1945 0 Unroll
Organizacja i działalność policji ochronnej: ruch ludności, sprawy paszportowe, granica policyjna, sprawy organizacyjne z lat 1939, sygn. 1-41, brak sygn. 36 Nadzór nad prasą z lat 1940-944, sygn. 42-49 Organizacja i działalność policji porządkowej: organizacja, sprawy interwencyjne ludności, nadzór nad handlem, wyposażenie, szkolenie policji, sprawy osobowe z lat 1939-1945, sygn. 50-182, brak sygn. 82 Rezerwy policji: organizacja, szkolenie z lat 1939-1944, sygn. 183-207 Różne akcje policji porządkowej i ochronnej: aresztowania, zwalczanie przestępczości, nadzór nad widowiskami, organizacja obrony przeciwlotniczej z lat 1939-1945, sygn. 208-351, brak sygn. 314 Działalność policji ochronnej dotycząca ludności polskiej i żydowskiej z lat 1939-1944, sygn. 352-360 Działalność policji sanitarnej z lat 1939-1945, sygn. 361-378 Spis roboczy: akta osobowe funkcjonariuszy policji i oddziałów pomocniczych z lat 1939-1945, sygn. 1-293 Number of units in the group: 668
12/808/0 Zbiór fotografii Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Będzinie 1896-1956 0 Unroll
Będzin: Średniowieczny układ urbanistyczny miasta Będzina z lat 1896-1956, sygn. 1-8 XIX i XX wieczne centrum Będzina z lat 1942-1944, sygn. 9-22 Okres okupacji 1939-1945 z lat 1940-1944, sygn. 23-43 Gmina żydowska w Będzinie z lat 1939-1944, sygn. 44-57 Dzielnice Będzina: Grodziec, Gzichów, Łagisza, Warpie z lat 1941-1942, sygn. 58-76 Bobrowniki z lat 1940, sygn. 77-78 Czeladź: Centrum z lat 1940-1942, sygn. 79-85 Dzielnice Czeladzi: Piaski z lat 1940, sygn. 86 Dąbie z lat 1940, sygn. 87-91 Dąbrowa Górnicza: Centrum z lat 1936-1946, sygn. 92-110 Dzielnice Dąbrowy Górniczej: Gołonóg, Łosień, Okradzionów, Strzyżowice Belna, Strzemieszyce, Trzebiesławice, Tucznawa, Ząbkowice Będzińskie z lat 1937-1942, sygn. 111-143 Dobieszowice z lat 1940, sygn. 144 Góra Siewierska z lat 1941, sygn. 145 Sączów z lat 1941, sygn. 146-151 Sarnów z lat 1941-1942, sygn. 152-161 Sosnowiec: Centrum z lat 1919-1948, sygn. 162-190 Dzielnice Sosnowca: Ostra Góra, Ostrowy Górnicze, Klimontów, Maczki, Zagórze, Małe Zagórze z lat 1940-1941, sygn. 191-200 Wojkowice Komorne z lat 1930-1940, sygn. 201-203 Wojkowice Kościelne z lat 1940-1941, sygn. 204-207 Number of units in the group: 207
12/809/0 Związek Zawodowy Pracowników Miejskich w Sosnowcu 1916-1940 0 Unroll
Organizacja i działalność Związku: statuty, regulaminy, protokoły walnych i ogólnych zebrań członków, protokoły posiedzeń i okólniki Zarządu, sprawozdania z działalności, bilanse, sprawy urzędnicze, kulturalne i socjalne z lat 1916-1940, sygn. 1-26 Współpraca z organizacjami zawodowymi w Polsce: okólniki, komunikaty, plakaty, materiały propagandowe, korespondencja dotycząca spraw uposażeniowych, emerytalnych, kulturalnych z lat 1919-1939, sygn. 27-34 Kasa Samopomocy Koleżeńskiej i Kasa Zapomogowo-Pogrzebowa: protokoły walnych zebrań i posiedzeń zarządu, okólniki i bilanse Kasy Samopomocy Koleżeńskiej, protokoły posiedzeń Zarządu Kasy Zapomogowo-Pogrzebowej z lat 1929-1940, sygn. 35-42 Number of units in the group: 42
Showing 781 to 800 of 2,935 entries.