Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/750/0 Urząd Stanu Cywilnego w Suchej Górze 1874-1926 16286 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1902, sygn. 1-26, 84a-87 Księgi małżeństw z lat 1874-1902, sygn. 27-52, 88-91 Księgi zgonów z lat 1874-1902, sygn. 53-78, 92-95 IV. Skorowidze z lat 1874-1902, sygn. 79-84, 96 Spis zdawczo-odbiorczy nr 1 Księgi urodzeń z lat 1874-1915, sygn. 1-31, 91-103 Księgi małżeństw z lat 1874-1891, 1893-1926, sygn. 32-60, 104-127 Księgi zgonów z lat 1874-1926, sygn. 61-90, 128-151 Skorowidz do ksiąg urodzeń z lat 1903-1915, małżeństw i zgonów z lat 1903-1926, sygn. 152 Number of units in the group: 249
12/751/0 Urząd Stanu Cywilnego w Łagiewnikach 1874-1902 0 Unroll
Księgi urodzeń, ślubów i zgonów oraz skorowidze z lat 1874-1902, sygn. 1-112 Number of units in the group: 112
12/752/0 Urząd Stanu Cywilnego w Miechowicach 1874-1902 13659 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1902, sygn. 1-43, 95-101 Księgi małżeństw z lat 1874-1902, sygn. 44-68, 102-105 Księgi zgonów z lat 1874-1902, sygn. 69-93, 106-110 Skorowidze z lat 1898-1902, sygn. 94, 111 Number of units in the group: 111
12/753/0 Urząd Stanu Cywilnego w Radzionkowie 1874-1935 [1940] 11308 Unroll
Akta stanu cywilnego: księgi urodzeń, ślubów i zgonów, skorowidze z lat 1874-1909, sygn. 1-96 Spis zdawczo-odbiorczy nr 2 Księgi urodzeń z lat 1904-1915, sygn. 1-12 Księgi małżeństw z lat 1904-1935, sygn. 13-44 Księgi zgonów z lat 1904-1935, sygn. 45-78 Akta zbiorowe do ksiąg urodzeń za lata 1904-1915, do ksiąg małżeństw za lata 1914-1929 i ksiąg zgonów za lata 1924-1927, sygn. 79-81 Skorowidz do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1910-1940, sygn. 82-87 Number of units in the group: 183
12/754/0 Urząd Stanu Cywilnego w Stolarzowicach 1874-1935 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1902, sygn. 1-9 Księgi małżeństw z lat 1874-1903, sygn. 10-15 Księgi zgonów z lat 1874-1904, sygn. 16-21 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1885-1902, sygn. 22-29 Spis zdawczo-odbiorczy nr 1 Księgi urodzeń z lat 1903-1915, sygn. 30-39 Księgi małżeństw z lat 1904-1935, sygn. 40-63 Księgi zgonów z lat 1905-1935, sygn. 64-90 Skorowidz do ksiąg urodzeń z lat 1903-1915, małżeństw i zgonów z lat 1903-1935, sygn. 91 Number of units in the group: 91
12/755/0 Pomocnicza Spółdzielnia Członków Cechu Wędliniarzy z ograniczonym udziałem w Chorzowie 1949-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 11
12/756/0 Pomocnicza Spółdzielnia Krawców "Odzież" w Chorzowie 1935-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 26
12/757/0 Urząd Miejski w Świętochłowicach 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 337
12/758/0 Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział Zamiejscowy w Rybniku 1931-1939 0 Unroll
Wydział Karny: procesy o zbrodnie stanu przeciw działaczom komunistycznym oraz procesy przeciw obywatelom Polski, którzy dopuścili się obrazy państwa i narodu polskiego, dostojników państwowych, urzędników, funkcjonariuszy policji z lat 1931-1939, sygn. 1-350 Number of units in the group: 351
12/759/0 vacat - Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział Zamiejscowy w Tarnowskich Górach - włączony do zespołu nr 12/35 - Sąd Okręgowy w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
12/760/0 Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Górniczych "Polmag" w Katowicach 1945-1982 [1990] 0 Unroll
Number of units in the group: 2661
12/761/0 Obozy pracy w Jaworznie, Chrustach i Libiążu 1945-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 24
12/762/0 Zakłady karne i obozy pracy na terenie województwa katowickiego - zbiór ksiąg ewidencyjnych więźniów 1935-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 334
12/763/0 Dziecięca Klinika Psychiatryczna w Lublińcu 1941-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 292
12/764/0 Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Geologiczne "Geoprojekt-Śląsk" w Katowicach 1956-1995 0 Unroll
Number of units in the group: 208
12/765/0 Biuro Studiów i Projektów Komunikacji w Katowicach 1984-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 286
12/766/0 Wojewódzkie Biuro Projektów w Katowicach 1952-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 4751
12/767/0 Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów w Warszawie Oddział Lustracji w Katowicach 1961-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 168
12/768/0 Zbiór akt gruntowych sądów w Chorzowie 1704-1971 0 Unroll
Akta gruntowe: Chorzów z lat 1771-1967, sygn. 1-268; Chropaczów z lat 1800-1971, sygn. 277-368; Dąbrówka Wielka z lat 1778-1896, sygn. 369-376; Erdmannswiillee z lat 1826-1866, sygn. 377-381; Hajduki Dolne z lat 1704-1966, sygn. 382-536; Hajduki Nowe z lat 1860-1961, sygn. 537-565; Hajduki Wielkie i Świętochłowice Małe z lat 1747-1912, sygn. 566-575; Hajduki Wielkie z lat 1764-1970, sygn. 576-652; Królewska Huta z lat 1800 -1971, sygn. 653-1683, 2063; Lipiny z lat 1824-1967, sygn. 1684-1750; Łagiewniki Dolne z lat 1769-1828, sygn. 1751; Łagiewniki Górne z lat 1826-1904, sygn. 1752-1758; Łagiewniki Średnie i Hajduki Dolne z lat 1751-1899, sygn. 1759-1773; Łagiewniki Średnie z lat 1750-1967, sygn. 1774-1782; Maciejkowice z lat 1727-1956, sygn. 1783-1797; Świętochłowice Górne i Dolne z lat 1744-1898, sygn. 1798-1803; Świętochłowice Średnie z lat 1775-1854, sygn. 1804-1805; Świętochłowice z lat 1799-1961, sygn. 1806-2000, 2064; Węzłowiec z lat 1835-1881, sygn. 2001-2002; Kopalnie węgla kamiennego z lat 1805-1954, sygn. 2003-2027; Kopalnie rudy cynku z lat 1823-1954, sygn. 2028-2039; Kopalnie rudy ołowiu z lat 1850-1954, sygn. 2040-2046; Huty cynku z lat 1815-1937, sygn. 2047-2053; Huty żelaza z lat 1799-1944, sygn. 2054-2062. Number of units in the group: 2065
12/769/0 Kurator Starostwa Będzińskiego [1800] 1802-1911 [1913] 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: rozporządzenia i okólniki z lat 1800-1873, sygn. 1-15 Obrachunki wieczystych dzierżawców: dowody rachunkowe i korespondencja w sprawie dzierżaw z lat 1802-1859, sygn. 16-56 Dowody wieczystych dzierżaw z lat 1869-1913, sygn. 57-80 Number of units in the group: 80
Showing 741 to 760 of 2,935 entries.