Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/3895/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce 1890 - 1920 0 Unroll
Number of units in the group: 3
29/3896/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zubrzycy Górnej 1890 - 1925 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/3897/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzywaczce 1890 - 1915 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/3898/0 Klub Międzynarodowej Prasy i Książki w Krakowie 1950 - 1981 0 Unroll
Number of units in the group: 839
29/3899/0 Biuro Wystaw Artystycznych w Krakowie 1985 - 1988 0 Unroll
Number of units in the group: 41
29/3900/0 Zbiór materiałów dotyczących turystyki i przewodnictwa turystycznego w Krakowie i województwie krakowskim l. 70. - 90. XX w. 0 Unroll
Number of units in the group: 56
29/3901/0 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie 1988 - 2018 0 Unroll
Number of units in the group: 84
Showing 4,521 to 4,527 of 4,527 entries.