Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/149/0 Cech kowali w Krakowie oraz kowali i cieśli na Kazimierzu 1579 - 1882 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, rejestry mistrzów, księgi zapisów i wypisów uczniów, rejestr wyzwolin, protokoły zebrań, księgi rachunkowe (sygn. 29/149/1-19) Number of units in the group: 19
29/150/0 Cech kramarzy w Krakowie 1612 - 1933 0 Unroll
Statuty cechowe, protokoły zebrań, wykazy członków, księgi rachunkowe (sygn. 29/150/1-10) Number of units in the group: 10
29/151/0 vacat - Cechy krawców w Krakowie, Kazimierzu i Kleparzu - włączono do zespołów nr 33 - Akta miasta Krakowa, nr 34 - Akta miasta Kazimierza, nr 36 - Akta maista Kleparza 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/152/0 vacat - Cech krupników i mączników w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/153/0 vacat - Cech kurdybaników w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/154/0 Cechy kuśnierzy w Krakowie i Kazimierzu 1432 - 1862 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, spory z krawcami, księga ewidencji mistrzów, księgi zapisów uczniów, protokoły zebrań, księgi rachunkowe, akta różne (sygn. 29/154/1-34) Number of units in the group: 34
29/155/0 Cech malarzy i lakierników w Krakowie 1759 - 1940 0 Unroll
Księgi ewidencyjne mistrzów, czeladników i uczniów, kwitariusze składek cechowych, księgi rachunkowo-kasowe, kasa chorych, protokoły zebrań, księgi kancelaryjne, księgi inwentarzowe, akta różne ( sygn. 29/155/1-51) Number of units in the group: 51
29/156/0 vacat - Cech mieczników i szpadników w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/157/0 vacat - Cech mosiężników i paśników w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/158/0 Cechy murarzy, kamieniarzy, cieśli i studniarzy w Krakowie i Kazimierzu 1525 - 1937 0 Unroll
Statuty cechowe, protokoły zebrań, układ między mistrzami i czeladnikami, rejestry mistrzów, czeladników i uczniów, listy wędrowne czeladników, gospoda czeladnicza, uroczystości religijne, opieka cieśli krakowskich nad Dzwonem Zygmunta, obrzędy religijne, księgi rachunkowe, sprawy poszczególnych cieśli (sygn. 29/158/1-87) Number of units in the group: 87
29/159/0 vacat - Cech muzykantów w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/160/0 vacat - Cech mydlarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/161/0 vacat - Cech nożowników w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/162/0 vacat - Cech olejarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/163/0 vacat - Cech ogrodników w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/164/0 vacat - Cechy pasamoników i paciorników w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/165/0 Cech paśników [i mosiężników] w Krakowie 1529 - 1806 0 Unroll
Statuty i przywileje cechowe, księgi zapisów uczniów, księga wyzwolin, sprawy poszczególnych paśników, akta różne (sygn. 29/165/1-13) Number of units in the group: 13
29/166/0 vacat - Cech pasztetników w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/167/0 vacat - Cech perukarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/168/0 Cech piekarzy w Krakowie 1440 - 1945 0 Unroll
Statuty i przywileje cechowe, protokoły zebrań, księgi uchwał i okólników cechowych, księgi mistrzów, księgi zapisów uczniów, księgi wyzwolin, rejestry uczniów, czeladników i pomocników piekarskich, protokoły egzaminacyjne, świadectwa czeladnicze, szkoła piekarska, zatrudnianie piekarzy, obrzędy religijne, księgi i akta rachunkowo-kasowe, nieruchomości piekarzy, przyjmowanie prawa miejskiego, jubileusze piekarzy, księgi wpisów, akta różne (sygn. 29/168/1-93) Number of units in the group: 100
Showing 201 to 220 of 4,527 entries.