Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/189/0 Cech włóczków w Krakowie 1633 - 1795 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, nieruchomości włóczków na Zwierzyńcu (sygn. 29/189/1-10) Number of units in the group: 10
29/190/0 Cech zegarmistrzów, rytowników i optyków w Krakowie 1773 - 1892 0 Unroll
Statuty cechowe, protokoły zebrań, czeladnicy wędrowni, księgi rachunkowe, metryki, paszporty i świadectwa wyzwolin, akta różne (sygn. 29/190/1-10) Number of units in the group: 10
29/191/0 Cechy złotników i hafciarzy w Krakowie, Kazimierzu, Kleparzu i Stradomiu 1462 - 1918 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, protokoły zebrań, obrzędy religijne, dom cechowy, spory wewnątrz cechu i z innymi cechami, ksiegi i akta rachunkowo-kasowe, ewidencja mistrzów, czeladników i uczniów, zasłużeni mistrzowie, listy i książki wędrowne, nadzór nad prowadzeniem się czeladników, spis broni, fałszowanie kruszcu, różne akta i dokumenty (sygn. 29/191/1-88) Number of units in the group: 88
29/192/0 vacat - Varia cechowe - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/193/0 Cechy rzemieślnicze miasta Kęt - zbiór szczątków zespołów 1571 - 1890 0 Unroll
1. Krawcy (wpisy do cechu ) 1642-1890 (sygn. 29/193/2) 2. Kuśnierze (statut) 1571 (sygn. 29/193/1) 3. Sukiennicy (zapisy do cechu, wyzwoliny, sprawy podatkowe) 1651-1840 (sygn. 29/193/3-5) 4. Szewcy (księgi cechowe) 1663-1873 (sygn. 29/193/6-7) Number of units in the group: 7
29/194/0 Cechy rzemieślnicze miasta Nowego Sącza - zbiór szczątków zespołów 1487 - 1791 0 Unroll
1. Kuśnierze (rachunki cechowe) 1489-1569 (sygn. AD 579) 2. Metalowcy (rejestr uczniów) 1621-1769 (sygn. AD 580a) 3. Krawcy (księga cechowa) 1601-1791 (sygn. AD 581) 4. Stolarze (księga cechowa) 1555-1584 (sygn. AD 580) 5. Szewcy (statut) 1537 (sygn. DD 242) Number of units in the group: 5
29/195/0 Cechy rzemieślnicze miasta Pilzna - zbiór szczątków zespołów 1502 - 1780 0 Unroll
1. Cech zbiorowy (łucznicy, bednarze, kołodzieje i inne rzemiosła drzewne) Przywilej cechowy dla łuczników, bednarzy i kołodziejów oraz innych zawodów drzewnych 1697 (sygn. 1) 2. Sukiennicy (Statut cechowy, monopol na sprzedaż sukna) 1502-1512 (sygn. 2-3) 3. Szewcy (Statuty cechowe, przywileje) 1534-1780 (sygn. 4-14) Number of units in the group: 14
29/195/1 Cech zbiorowy w Pilznie (łucznicy, bednarze, kołodzieje i inne rzemiosła drzewne) 1697 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/195/2 Cech sukienników w Pilznie 1502, 1512 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/195/3 Cech szewców w Pilznie 1534 - 1780 0 Unroll
Number of units in the group: 11
29/196/0 Katolicki cech zbiorowy w Podgórzu (w Krakowie na Podgórzu) 1852 - 1941 [1956] 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne i administracyjne (księgi protokołów, uchwał, korespondencja, dziennik podawczy, varia) 1852-1941 [1956] (sygn. 29/196/1-10, 37-38) 2. Akta dochodów i wydatków (księgi przychodów i rozchodów, kwitariusze, księgi składek, księgi kasowe) 1884-1897, 1908-1941 [1950] (sygn. 29/196/11-23) 3. Akta majstrów i czeladników cechu (księgi majstrów, egzaminy, wyzwoliny) 1869-1940 (sygn. 29/196/24-32, 36) 4. Opieka filantropijna 1935-1938 (sygn. 29/196/33) 5. Uroczystości 1898-1931 (sygn. 29/196/34-35) Number of units in the group: 38
29/197/0 Cechy rzemieślnicze miasta Skawiny - zbiór szczątków zespołów 1584 - 1901 0 Unroll
1.Cech wielki (statuty cechowe, przyjęcia, wyzwoliny, spisy mistrzów, rachunki rzemiosł-ślusarskiego, kowalskego, murarskiego, bednarskiego, powroźniczego, stolarskiego, puszkarskiego i szynkarskiego. Kronika cechu ślusarzy) 1603-1901 (sygn. 29/197/1 - 6) 2.Garncarze (statut) 1584-1585 (sygn. 29/197/7-9) 3.Krawcy (statut, zarządzenia, spisy mistrzów) 1605-1795 (sygn. 29/197/10-12) 4.Kuśnierze (statut) 1602-1603 (sygn. 29/197/13-14) 5.Stolarze (zezwolenie na utworzenie cechu) 1795 (sygn. 29/197/15) 6.Szewcy (statut, przepisy dla czeladzi, spisy członków, wpis uczniów, rachunki) 1594-1873 (29/197/16-26) Number of units in the group: 26
29/198/0 Cech garbarzy w Skotnikach 1723 - 1949 0 Unroll
1. Spisy mistrzów (księgi wpisów mistrzów) 1723-1911, sygn. 29/198/1-2 2. Uposażenia (księga legatów przeznaczonych na fundusz wypominkowy, nabożeństwa żałobne) 1905-1949, sygn. 29/198/3 3. Finanse (księgi rachunkowe, korespondencja) 1812-1943, sygn. 29/198/4-11 Number of units in the group: 11
29/199/0 Cechy rzemieślnicze miast i wsi małopolskich - zbiór szczątków zespołów 1528 - 1928 0 Unroll
1.Cechy krawców i tkaczy w Chrzanowie (ołtarz patronacki, statut) 1616, 1623 (sygn. 29/199/1-2) 2.Cechy szewców i tkaczy w Dembowcu (statuty) 1754, 1766 (sygn29/199/3-5) 3.Cech tkaczy w Gródku (statuty, przywileje) 1537-1871 (sygn. 29/199/6-15) 4.Cech wielki w Koszycach (bednarze, szewcy, stolarze, ślusarze) (statuty, księgi wyzwolin, wpisy uczniów, dyplomy czeladnicze, obesłania cechowe, pieczęcie) 1528?-1925 (sygn. 29/199/16-37) 5.Cechy krawców, sukienników i tkaczy w Słomnikach (księgi cechowe) 1787-1889 (sygn. 29/199/38-39 6.Cech rzeźników w Starym Sączu (księga cechowa) 1633-1825 (sygn. 29/199/40) 7.Cech kuśnierzy w Uściu (statut, księgi cechowe) 1645-1928 (sygn. 29/199/41-45) 8.Cech bednarzy w Wieliczce (zapisy uczniów) 1689-1751 (sygn. 29/199/46) 9.Cech garncarzy w Zalasie (zabudowania) 1861 (sygn. 29/199/47) 10.Cechy: tkaczy i płócienników oraz krawców i kuśnierzy w Żmigrodzie (księgi cechowe) 1726-1893 (sygn. 29/199/48-49) Number of units in the group: 52
29/200/0 Archiwum Wolnego Miasta Krakowa [1783] 1815 - 1848 [1872] 0 Unroll
Komisja Organizacyjna Wolnego Miasta Krakowa 1815-1818 1. Protokoły obrad 1815-1818 (sygn. WMK I 1-8) 2. Akta (Fasc.1. Urządzenie wewnętrzne Komisji. Fasc. 2. Nominacje kandydatów na urzędy. Fasc. 3. Organizacja władz. Fasc. 4. Materie finansowe. Fasc. 6. Organizacja Komisji Włościańskiej. Fasc. 7. Dziesięciny. Fasc. 8. Kapitały lokowane na dobrach zagranicznych. Fasc. 9. Monopolia. Fasc. 10. Regalia, kopalnie. Fasc. 11. Dochody publiczne. Fasc. 12. Duchowieństwo, instytuta religijne. Fasc. 13. Akademia. Fasc. 14. Policja. Fasc. 15. Sądownictwo. Fasc. 16. Instytuta. Fasc. 17. Siła zbrojna. Fasc. 18. Mosty. Fasc. 19. Rogatkowe. Fasc. 20. Drogi publiczne. Fasc. 21. Poczta. Fasc. 23. Demarkacja. Fasc. 24. Handel i rękodzieła) 1815-1818 (sygn. WMK I 11-16) 3. Pomoce kancelaryjne 1815-1818 (sygn. WMK I 9, 10, 17) Komisja Reorganizacyjna Wolnego Miasta Krakowa (protokoły obrad, Konstytucja WMK, Statut Organizacyjny) 1833 (sygn. WMK I 18-20) Sejmy Wolnego Miasta Krakowa (diariusze sejmowe, postanowienia, wnioski reprezentantów, akta poszczególnych sejmów, budżety WMK, kursy walut) 1816-1848 (1849) (sygn. WMK II 1-45; WM 15-24) Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa 1815-1848 (1853) I. Prezydium Senatu Wolnego Miasta Krakowa 1. Protokoły obrad Senatu 1815-1846 (sygn. WMK IV 1-37) 2. Protokoły obrad Rady Administracyjnej 1847-1853 (sygn. WMK IV 38-39) 3. Akta Prezesa Senatu 1815-1845 (sygn. WMK III 1-3, 7-88) 4. Akta ogólne (Fasc.1.Organizacja i ustrój państwa. Fasc.2. Akta dyplomatyczne. Fasc.3.Obchody i uroczystości narodowe. Fasc.4. Granice państwa. Fasc.5.Urzędnicy. Fasc.6.Akademia. Fasc.7. Szkoły. Fasc.8. Sądownictwo. Fasc.9. Wójtowie. Fasc.10. Obywatelstwo. Fasc.11. Kościoły i duchowieństwo świeckie. Fasc.12. Klasztory i duchowieństwo zakonne. Fasc.13. Długi narodowe. Fasc.14. Pośmiertne. Fasc.15. Żydzi. Fasc.16. Cechy. Fasc.17. Szpitale, opieka nad ubogimi. Fasc.18. Towarzystwa. Fasc.19. Cmentarze. Fasc.20. Upięknienie miasta, plantowanie, burzenie murów. Fasc.21. Łamanie kamienia, burzenie murów. Fasc.22. Drogi. Fasc.23. Mosty, regulacja rzek. Fasc.24. Przewozy wodne. Fasc.25. Kanały. Fasc.26. Bruki. Fasc.27. Studnie. Fasc.28. Okopy. Fasc.29. Budownictwo wodne. Fasc.30. Budownictwo ziemne. Fasc.31. Rekwizyta kancelaryjne. Fasc.32. Drukarnie, cenzura. Fasc.33. Likwidacyjne. Fasc.34. Dietariusze. Fasc.35. Archiwa. Fasc.36. Pociągi konne. Fasc.37. Jarmarki. Fasc.38. Poczty. Fasc.39. Skarb publiczny. Fasc.40. Podatki stałe. Fasc.41. Pobory niestałe. Fasc.42. Rogatki. Fasc.43. Szlachtuz. Fasc.44. Stempel, czynności notarialne. Fasc.45. Osepy w ziarnie i pieniądzach. Fasc.46. Dziesięciny. Fasc.47. Sól, monopolium. Fasc.48. Tytuń i tabaka. Fasc.49. Dobra narodowe. Fasc.50. Dobra szlacheckie. Fasc.51. Dobra duchowne. Fasc.52. Laudemia, pożyczki hipoteczne. Fasc.53. Lasy. Fasc.54. Kopalnie. Fasc.55. Składy rządowe. Fasc.56. Opał. Fasc.57. Domy i gmachy rządowe. Fasc.58. Celne. Fasc.59. Emerytury. Fasc.60. Wojskowość, milicja krajowa. Fasc.62. Kryminalne. Fasc.63. Policyjne. Fasc.64. Dezerterzy. Fasc.65. Włóczęgi. Fasc.66. Imigracja i emigracja. Fasc.67. Stróże nocni. Fasc.68. Bezpieczeństwo ogniowe. Fasc.69. Grunta miejskie. Fasc.70. Czyszczenie miasta. Fasc.71. Oświecenie miasta. Fasc.72. Szynki trunków, domy zajezdne. Fasc.73. Gry zakazane. Fasc.74. Widowiska. Fasc.75. Wypadki, klęski żywiołowe. Fasc.76. Ospa. Fasc.77. Wody mineralne. Fasc.78. Zwierzęta. Fasc.79. Rękodzielnie i fabryki. Fasc.80. Policja medycynalna. Fasc.81. Mixta, zaświadczenia. Fasc.82. Targi. Fasc.83. Miary i wagi. Fasc.84.Spisy ludności. Fasc.85.Handel. Fasc.86.Młyny. Fasc.87.Fiakry. Fasc.88.Monety, pieniądze. Fasc.89. Instytuta, Bank Pobożny. Fasc.90.Urządzenia służących. Dzienniki podawcze i repertoria) (sygn. WMK V 1-585, WMKL 1-4) II. Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji 1816-1848 (Fasc.1. Zgromadzenie Reprezentantów. Fasc.2. Uroczystości, kopiec Kościuszki. Fasc.3. Urzędnicy, urządzenie miasta Chrzanowa. Fasc.4. Druki urzędowe. Fasc.5. Oświecenie ulic i gmachów publicznych. Fasc.6. Handel wewnętrzny. Fasc.7. Szkoły. Fasc.8. Mosty. Fasc.9. Drogi. Fasc.10. Wójtowie. Fasc.11. Kościoły parafialne i klasztory. Fasc.12. Szynki. Fasc.13. Widowiska. Fasc.14. Ulice i place. Fasc.15. Przemysł i handel, urządzenie wekslarzy. Fasc.16. Żydzi. Fasc.17. Kary porządkowe. Fasc.18. Nagrody za zabicie wilka. Fasc.19. Służba i włóczęgi. Fasc.20. Różne: dostawy dla wojska, kopalnie w Jaworznie. Przebudowa zamku wawelskiego na koszary. Fasc.21. Milicja, muzyka, kodeks karny. Fasc.22. Lasy. Fasc.23. Świadectwa zgonów. Fasc.24. Cechy. Fasc.25. Bezdomni. Fasc.26. Wyznaniowe. Fasc.27. Likwidacyjne. Fasc.28. Długi miejskie. Fasc.29. Budynki rządowe. Fasc.30. Posiadłości duchowne. Fasc.31. Hipoteka. Fasc.32. Rzeki. Fasc.33. Budownictwo miejskie. Fasc.34. Poczta. Fasc.35. Młyny i folusze. Fasc.36. Szpitale i domy ubogich. Fasc.37. Opieka społeczna. Fasc.38. Podatki, dostawy dla wojska, kontrybucje. Fasc.40. Długi. Fasc.41. Stróże nocni. Fasc.42. Areszta gminne. Fasc.43. Opieka sanitarna. Fasc.44. Pożary. Fasc.46. Sprawy gruntowe. Fasc.47. Emigracyjne. Fasc.48. Upięknienie miasta. Fasc.49. Bezpieczeństwo ogniowe. Fasc.50. Rogatki. Fasc.51. Pomiary. Fasc.52. Wypadki, powodzie. Fasc.54. Targi i jarmarki. Fasc.55. Słupy graniczne, szlachtuz. Fasc.56. Statystyka. Fasc.57. Hipoteka. Fasc.58. Prawo miejskie. Fasc.59. Urządzenie wsi. Fasc.60. Ludność. Fasc.61. Więzienia. Fasc.62. Fundacje, masy spadkowe, sprawy opiekuńcze. Dzienniki podawcze i repertoria) (sygn. WMK VI 1-18, 20-203) III. Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu (Sprawy górnicze. Rządowy Skład Wełny, dochodzenia należności za prenotowane stemple. Dzienniki podawcze i repertoria) 1816-1847 (sygn. WMK VII 1-73; WM 1104-1144, 1210a, 1211-1278) IV. Korespondencja archiwalna (lokal archiwum, personel, przejmowanie i zabezpieczanie akt, kwerendy i udostępnianie, organizacja pracy, księga wypożyczeń, inwentarze, konsygnacje i klucze archiwalne) 1816-1866 (sygn. WMK VIII 1-15) Komisja Włościańska Wolnego Miasta Krakowa 1816-1838 1. Generalia (sprawy organizacyjne i personalne Komisji, przemiany dziesięciny wytycznej na pieniężną, instrukcja dla geometrów, wywłaszczenia, szarwarki, młyny, inwentarze gruntowe, erpachty, klęski elementarne, kasy włościańskie) 1816-1838 (sygn. WMK IX 1-18) 2. Posiedzenia Komisji Włościańskiej 1816-1837 (sygn. WMK IX 19-23) 3. Akta urządzenia poszczególnych wsi (urządzenia włościan i gruntów dworskich, inwentarze pomiarowe, tabele czynszów, arondacje lasów, spory z dominiami, powinności, propinacja, petycje włościan) 1816-1838 (sygn. WMK IX 24-66) 4. Komitet do rektyfikacji czynszów włościańskich (tabele czynszów, protokoły, dzienniki podawcze, filura) 1833-1836 (sygn. WMK IX 67-70) Komitet Ekonomiczny Wolnego Miasta Krakowa (dzienniki obrad Komitetu, kupcy starozakonni, kontrola szynków) 1820-1846 (sygn. IT 638-647, 649-650, 652, 671, ITS 151-153) Komitet Hipoteczny Wolnego Miasta Krakowa (1816) 1820-1837 1. Generalia (wykazy widerkaufów, kapitałów instytutowych Akademii, kapituły, towarzystw, masy bezdziedziczne, pretensje do rządu austriackiego) 1820-1833 (sygn. WM 354-356) 2. Fundacje i zapisy osób różnych (fundusze pojezuickie, Akademii, klasztorów, kolegiat, szpitali) 1823-1837 (sygn. WM 357-358) 3. Fundusze instytutowe i dobra rządowe 1816, 1822 -1838 (sygn. WM 359-373; Dep. 223) 4. Kancelaria Komitetu Hipotecznego 1820-1828 (sygn. WM 374-380) 5. Akta poszczególnych obiektów hipotecznych w Krakowie b.d. (sygn. WM 381-388) 6. Akta poszczególnych obiektów hipotecznych w Kazimierzu chrześcijańskim b.d. (sygn. WM 389) 7. Akta poszczególnych obiektów hipotecznych w Kazimierzu żydowskim b.d. (sygn. WM 390) 8. Akta poszczególnych obiektów hipotecznych w Kleparzu b.d. (sygn. WM 391-392) 9. Akta poszczególnych obiektów hipotecznych na Piasku b. d. (sygn. WM 393-394) 10. Akta poszczególnych obiektów hipotecznych na Stradomiu b.d. (sygn. WM 395) 11. Kataster hipoteczny 1822, 1826 (sygn. WM 396-397; Dep. 222) 12. Księgi gruntowe gmin miejskich I-XI (volumina antiqua) 1822-1826 (sygn. Dep. 224-234) 13. Księgi hipoteczne gmin miejskich I-XI 1926 (sygn. WMK Hip. 1-21) Kataster miasta Krakowa i okolicy (1794) 1815-1848 (sygn. WM 554-563) Komitet Cenzury Wolnego Miasta Krakowa 1833-1847 1. Akta Komitetu (sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń, zezwolenia na druk, nadużycia wolności słowa i dziennikarstwa, drukarnie, litografia, księgarnie, widowiska, teatry, bale, deklaracje księgarzy importujących książki, wydawnictwa zagraniczne zabronione w kraju, afisze, prospekty, drobne druki, nagrobki itp.) 1833-1837 (sygn. WMK XIII 1-9) 2. Księgi kancelaryjne (dzienniki podawcze, repertoria, księgi kontroli druków ocenzurowanych) 1833-1847 (sygn. WMK XIII 10-12, 14-20, 28-29) Komisja Kwaternicza Wolnego Miasta Krakowa (zakwaterowanie wojsk rosyjskich) 1831 (sygn. IT 663-666) Biuro Spraw Skarbu i Instytutów Publicznych Wolnego Miasta Krakowa 1819-1848 (1849) (sygn. WM 536-545) Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1818-1848 (sygn. IT 1637, 1799; A 615-764, 764a; WM 588-607; III /18 1-15) Milicja Wolnego Miasta Krakowa (akta Gwardii Miejskiej, księgi ekspedycji, protokoły posiedzeń, księga oficerów dyżurnych, rewizja domów na kwaterunek dla wojska) 1830-1832 (sygn. IT 653-662, 667) Poczta Wolnego Miasta Krakowa 1817-1833 (sygn. WM 517-522 (WMPocz. 1 –6)) Komitet Reperacji Zamku Krakowskiego Wolnego Miasta Krakowa 1830-1836 (sygn. WM 564) Sąd Najwyższy Karny Wolnego Miasta Krakowa 1835-1846 1. Generalia (sprawy organizacji i kompetencji Sądu) 1839-1845 (sygn. WM 114) 2. Akta spraw kryminalnych (sSprawy o nadużycie władzy, oszustwo, kradzież, morderstwo, tabele spraw zbrodniczych, dzienniki podawcze, indeksy) 1840-1846 (sygn. WM 115-124, 129, 131, 132) 3. Protokoły obrad Sądu i Komitetu Więziennego 1835-1845 (sygn. WM 125-128) 4. Protokoły posiedzeń Komisji rozpoznającej krajowość uczestników rewolucji polskiej 1830 i 1831 roku (spisy uczestników Powstania Listopadowego) 1836-1844 (sygn. WM 130) Trybunał III Instancji Wolnego Miasta Krakowa (wyroki w sprawach cywilnych, karnych i hipotecznych, sentencjonarze i indeksy) 1816-1848 (1855) (sygn. WM 159-221) Sąd Apelacyjny Wolnego Miasta Krakowa 1816-1848 (1855) 1. Akta Sądu Apelacyjnego WMK a. Wyroki w sprawach cywilnych 1816-1842 (sygn. WMK XIX 1-60) b. Wyroki w sprawach hipotecznych 1828-1833 (sygn. WMK XIX 61-64) c. Sentencjonarze spraw cywilnych 1816-1841 (sygn. WMK XIX 65-88) d. Wyroki w sprawach kryminalnych i policyjnych 1816-1839 (sygn. WMK XIX 89-113) e. Sentencjonarze spraw kryminalnych i policyjnych 1816-1839 (sygn. WMK XIX 114-128) 2. Akta Sądu Wyższego WMK (i C. k. Sądu Wyższego w Krakowie) a. Wyroki w sprawach cywilnych 1842-1855 (sygn. WMK XIX 129-147) b. Sentencjonarze spraw cywilnych 1842-1854 (sygn. WMK XIX 148-158) Trybunał I Instancji Wolnego Miasta Krakowa 1816-1848 (1856) 1. Księgi wyroków w sprawach karnych 1840-1855 (sygn. Tryb. 1-34) 2. Akta spraw karnych 1816-1856 (sygn. Tryb. 35-89) 3. Księgi wyroków w sprawach cywilnych 1816-1855 (sygn. Tryb. 155-495) 4. Akta spraw cywilnych 1816-1855 (sygn. Tryb. 99-154) 5. Akta kasy sądowej 1817-1853 (sygn. Tryb. 90-98) Sąd Pokoju III Okręgu w Mogile 1825-1848 (1855) (sygn. SPM 1-7) Sąd Pokoju V Okręgu w Krzeszowicach 1816-1848 (1872) 1816-1872 (6 j.a. bez ewidencji) Kopalnie Wolnego Miasta Krakowa w Jaworznie 1815-1847 (sygn. KHJ WMK 1-89) Budowle wodne Wolnego Miasta Krakowa 1841-1848 (1875) (sygn. WM 434-440) Dom Pracy w Krakowie 1833-1848 (1850) (sygn. WM 571-573, 647) Szkoły początkowe Wolnego Miasta Krakowa 1817-1848 (1870) 1. Dozór Główny Szkół Początkowych (sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń, akta w układzie numerycznym, dzienniki podawcze) 1817-1838 (sygn. WMK XIV 1-35) 2. Kuratoria Generalna 1826-1830 (sygn. WMK XIV 36-39) 3. Komisarz Rządowy Instytutów Naukowych 1833-1848 (sygn. WMK XIV 40) 4. Wizytator Generalny Szkół Początkowych 1836-1847 (sygn. WMK XIV 41-42) 5. Fundusz Szkół Początkowych (dzienniki przychodu i rozchodu, grunty szkolne, kwity na sumy wpłacane na fundusz szkolny przez włościan) 1822-1853 (sygn. WMK XIV 43-65) 6. Akta poszczególnych szkół (szkoły gminne, parafialne, klasztorne, wydziałowe, żydowskie, pensje prywatne, szkółki niedzielne; wizytacje szkół, historie szkół) 1817-1853 (sygn. WMK XIV 66-133, 140) 7. Akta nauczycieli 1826-1853 (sygn. WMK XIV 134-136) 8. Varia (akta konsystorza biskupiego dotyczące szkół początkowych, akta C.K. Urzędu Cyrkularnego w Mogile dotyczące funduszu szkolnego, Dozór Szkolny) 1856-1870 (sygn. WMK XIV 137-139) Inwentarze kościelne 1816-1848 (1853) (sygn. WM 546-552, 1323) Mapy i plany Okręgu Wolnego Miasta Krakowa (1783) 1815-1848 (1855) (sygn. WMK-Okr. 1-238) Varia Wolnego Miasta Krakowa (akta przynależne do różnych grup akt WMK, głównie Senatu Rządzącego) (1789) 1815-1848 (1854) (sygn. IT 622-627, 632-634, 651, 668-670, 984, 1118, 1124, 1636, 2395-2396; ITS 134, 163, 364-371, 373-391; WM 566, 570, 574-587, 608-634, 638-646, 648-652, 1016-1020, 1022, 1026, 1210, 1290, 1315-1319, 1321-1322, 1323a, 1323b) Number of units in the group: 4717
29/201/0 vacat - Sejmy Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/202/0 vacat - Komisja Reorganizacyjna Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/203/0 C.K. Konsul Generalny i Rezydent w Wolnym Mieście Krakowie [1808] 1815 - 1846 [1874] 0 Unroll
Number of units in the group: 105
29/204/0 C.K. Namiestnictwo we Lwowie [1848] 1857 - 1921 0 Unroll
Akta dotyczące województwa krakowskiego: Akta prezydialne 1912, 1919-1921 (sygn.Nam 1-2, 46-47) Departament I (sprawy ekonomiczne) 1910-1921 (sygn.Nam 3) Departament II (sprawy policyjne) 1893, 1919-1920 (sygn.Nam 3) Departament III (sprawy gminne) 1903-1921 (sygn.Nam 4-5) Departament IV (sprawy przynależności państwowej i gminnej) 1919-1920 (sygn.Nam 48) Departament VI (sprawy obywatelstwa) 1920-1921 (sygn.Nam 49) Departament VIIa (sprawy sanitarne) 1896-1905 (sygn.Nam 6, 50, 59) Departament VIII (sprawy wodne) (1848) 1862-1921 (sygn.Nam 7-19) Departament IX (sprawy drogowe) 1904-1920 (sygn.Nam 20-21) Departament Xb (sprawy budowlane) 1890-1920 (sygn.Nam 22-23) Departament XI (sprawy duchowe, fundacje) 1857-1921 (sygn.Nam 24, 24a) Departament XII (sprawy nazwisk i małżeństw) 1919-1921 (sygn.Nam 25-27) Departament XIII (sprawy stowarzyszeń) 1909, 1919-1921 (sygn.Nam 28-40) Departament XV (sprawy przemysłowe) 1916-1921 (sygn.Nam 41-42, 51) Departament XVIa (sprawy kultury krajowej (rolnictwa)) 1910-1916, 1920-1921 (sygn.Nam 45) Departament XVII (sprawy weterynaryjne) 1919-1920 (sygn.Nam 52) Departament XXII (sprawy opieki społecznej) 1919-1920 (sygn.Nam 53) Akta w rektyfikatach rzeczowych 1862-1909 (sygn.Nam 54-58) Indeksy do dzienników podawczych; dziennik podawczy Sekcji Technicznej 1918-1920 (sygn.Nam 60-80, 82-83) Księga normaliów Departamentu Wodnego 1907-1920 (sygn.Nam 81) Kataster lasowy 1894 (sygn.Nam 84-91) Number of units in the group: 242
29/205/0 Tymczasowy Wydział Samorządowy (b. Wydział Krajowy) [1873] 1920 - 1928 0 Unroll
Akta dotyczące województwa krakowskiego 1. Departament Gminny (24-109: Regulacja rzek) 1891-1927 (sygn. TSW 1-23) 2. Departament Rolniczo-Melioracyjny (110: Ekspozytura Biura Melioracyjnego w Jaśle; 111-125, 138-145 Ekspozytura Biura Melioracyjnego w Krakowie; 126-127 Ekspozytura Biura Melioracyjnego w Rzeszowie; 128-131Ekspozytura Biura Melioracyjnego w Tarnowie) 1878-1928 (sygn. TSW 24-131) 3. Departament drogowy 1873-1919 (sygn. TSW 132-137) Number of units in the group: 137
Showing 241 to 260 of 4,527 entries.